Zielona Gospodarka : Czy dotyczy też Ciebie?

Szanowni Państwo,
Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w wydarzeniach organizowanych z okazji Światowego Dnia Środowiska (5 czerwca), który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Na całym świecie organizowane są imprezy promujące ochronę przyrody pod hasłem „Zielona Gospodarka : Czy dotyczy też Ciebie?”.
PONIŻEJ WYDARZENIA NA KTÓRE ZAPRASZAMY
1. Fundacja Energy Globe Award we współpracy z UNIDO, UNEP i UNESCO przedstawi 151 najlepszych projektów chroniących środowisko (każdy z innego kraju). Prestiżową nagrodę Energy Globe National Award 2012 wygrała m.in. Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC za projekt ”TRADYCYJNE NASIONA – NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO.” Uznanie ogólnoświatowej grupy ekspertów dla tego projektu ma szczególne znaczenie w chwili gdy rząd PO+PSL przepycha ustawę o nasiennictwie otwierającą Polskę na uprawy GMO(*) i ograniczającą dostęp do tradycyjnych nasion. SZCZEGÓŁY: www.energyglobe.info
2. I TY MOŻESZ MIEĆ PRĄD ZE SŁOŃCA. Fotowoltaika w teorii i praktyce.
Prąd ze słońca – fotowoltaika – uniezależnienie się od podatnych na awarię sieci energetycznych nigdy nie było takie proste. Wystarczy zainstalować moduły fotowoltaiczne (zwane potocznie jako: baterie słoneczne lub panele słoneczne) by cieszyć się darmowym prądem ze słońca. SZCZEGÓŁY: http://www.eko-cel.pl/warsztatyterminy/92-fotowoltaika-w-teorii-i-praktyce
3. Malowanie ściany przez artystów graffiti i street art w ramach ogólnopolskiej trasy “Genetycznie Molestowane Organizmy. 3fala.art.pl & przyjaciele”. Przedstawiciele Koalicji Polska Wolna od GMO będą pokazywać tradycyjne nasiona, udzielać informacji o roli tradycyjnych nasion oraz o zagrożeniach GMO. SZCZEGÓŁY: http://festiwalstopgmo.pl/index.php/334-wylacznowysystem-stopgmo-stop-acta-stop-korporacje
Serdecznie pozdrawiamy,
Jadwiga Łopata i Julian Rose
PS. PONIŻEJ DODATKOWE INFORMACJE:
Energy Globe Award jest dziś najważniejszą światową nagrodą w obszarze ochrony środowiska i stanowi największą platformę do prezentowania najlepszych praktyk w zakresie długofalowych projektów chroniących środowisko naturalne. Do konkursu zgłoszono ponad 1000 (!)  projektów i inicjatyw z całego świata, które rywalizowały o nagrody w kategoriach Ziemia, Ogień, Woda, Powietrze i Młodzież.
Uroczyste uhonorowanie polskiego zwycięzcy certyfikatem Energy Globe Award odbyło się w Austriackim Konsulacie Generalnym w Krakowie. Uroczystość zorganizowało Austriackie Biuro Współpracy Gospodarczej Advantageaustria w Krakowie w dniu 15.5.2012. W imieniu organizatorów certyfikat Energy Globe National Award 2012 przekazała laureatom, Jadwidze Łopacie i Julianowi Rose – dyrektorom ICPPC, Christina Schösser, Attache Handlowy Ambasady Austrii w Polsce.
”…Zdrowie ludzi zależy od jakości żywności jaką spożywają a produkcja zdrowej żywności jest możliwa tylko na bazie dobrych, tradycyjnych, lokalnych  nasion.  Małe i średnie rodzinne, proekologiczne gospodarstwa są strażnikami naszych tradycyjnych nasion. Polska  powinna  naśladować Austrię chroniąc swoje tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa i natychmiast  wprowadzić zakaz  na uprawy GMO aby zabezpieczyć  nasiona przed  skażeniem. Wpływ ponadnarodowych korporacji zajmujących się nasiennictwem i chemią stosowaną w rolnictwie wzrósł gwałtownie wciągu ostatnich 30 lat. Obecnie 10 największych firm produkujących nasiona opanowało 67% rynku światowego. Z utratą różnorodności gatunków zwierząt i roślin wiąże się nierozerwalnie utrata wielowiekowego doświadczenia i związanej z nim wiedzy. ” – mówi Sir Julian Rose, rolnik, aktywista, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC.
“Nasiona są naszym wspólnym dziedzictwem. Zachowanie i stosowanie tradycyjnych nasion ma kluczowe znaczenie dla utrzymania naszej niezależności żywieniowej, naszego zdrowia i stanu naturalnego środowiska. Dlatego nie powinny one podlegać prywatyzacji i patentowaniu, lecz być dostępne dla każdego bez opłat za ich stosowanie. Tymczasem prawo do swobodnej reprodukcji nasion, wymiany i zachowywania ich jest coraz bardziej zagrożone.
Rolnikom odbiera się ich podstawowe prawa jak: prawo do korzystania z własnych nasion, prawo do wymiany nasion z innymi rolnikami. Nasiona stają się własnością ponadnarodowych korporacji, które w niebezpieczny sposób podporządkują sobie bogactwo genetyczne naszej planety. Dlatego w pełni popieramy zachowanie różnorodności materiału siewnego w rękach tradycyjnych i ekologicznych rolników i ogrodników” – mówi Jadwiga Łopata, założycielka i wiceprezeska Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC), laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel).
Inicjator nagrody Wolfgang Neumann z Austrii rozpoczynając w 1999 roku Światową Galę Nagrody Energy Globe powiedział: ”„Jest naszym obowiązkiem i odpowiedzialnością, aby zapewnić młodym ludziom nienaruszone środowisko jutro.”
Rozglądając się po okolicy, po naszym województwie, po Polsce widać jak dużo jest do zrobienia, aby zapewnić naszym dzieciom i wnukom nienaruszone środowisko.
*)GMO – Genetycznie Modyfikowane Organizmy
UNIDO – Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego
UNEP – Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych
UNESCO – Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury).
================================
ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114  biuro@icppc.pl
www.icppc.pl   www.gmo.icppc.pl   www.eko-cel.pl
Przeczytaj – “Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych
problemów”, autor: Julian Rose www.renesans21.pl

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/