Warsaw Ghetto, Israel Ghetto / Warszawskie Getto, Izraelskie Getto

Warsaw Ghetto, Israel Ghetto

………………….

Warszawskie Getto, Izraelskie Getto

Roy Tov 28.5.2012, przekład-skrót Piotr Bein
Izrael ma swój Dzień Holokaustu i Pamięci Bohaterstwa. W państwie syjonistów, Bohaterstwo trzeba sformalizować w święto śmierci – śmierci bez tego nie do zniesienia. Bohaterstwo w tym Dniu odnosi się głównie do Powstania w Getcie Warszawskim.
Getto Warszawskie
Pojęcie Getto Warszawskie jest żydowskie. Hitlerowcy utworzyli (październik 1940) Dzielnicę Żydowską (Jüdischer Wohnbezirk lub Wohngebiet der Juden). Termin getto nie jest pomyłką ani obrazą; po raz pierwszy użyto go w Wenecji dla terenu, gdzie mieli mieszkać Żydzi. Dziś oznacza dzielnicę przeważnie zamieszkałą przez jakąś grupę. Getto Warszawskie było największym z gett żydowskich w Europie pod hitlerowską okupacją. Założył je Hans Frank (16.10.1940) i wkrótce mieszkało tam 400 tys. osób (ok. 30% ludności Warszawy), zajmując tylko 2,4% powierzchni miasta. Dzieliło się na małe getto dla bogatych Żydów i duże getto dla biednych. 16-go listopada otoczono getto ścianą zwieńczoną drutem kolczastym. Straż mogła zastrzelić próbujących ucieczki. Podział getta nie był przypadkiem; wewn. administrację wykonywała Rada Żydowska (Judenrat) pod przewodnictwem  Najstarszego (Ältester), tak blisko współpracując z hitlerowcami, że można ją uważać za przedłużenie administracji hitlerowskiej.
Po niemal 4 mies. bez deportacji, Niemcy weszli do getta (18.1.1943) gotowi na wywózki. Napotkali opór, który przerodził się w ostateczną walkę, gdy do getta weszło kilka tys. wojsk niemieckich (19.4.1943), systematycznie niszcząc wszystkie budynki. Znaczący opór zanikł (23.4.1943), a powstanie oficjalnie skończyło się zburzeniem Wielkiej Synagogi (16.5.1943). Oficjalny raport niemiecki podał ponad 56 tys. ofiar.
Opór w getcie jest powodem Bohaterstwa w oficjalnej nazwie izraelskiego święta. W Izraelu uczy się, że ofiary przetwarzano na mydło. Co myśli dziecko izraelskie patrząc na mydło? Co dzieje się, gdy odkryje później w życiu, że w domniemanym mydle nie wykryto żadnych genów ludzkich, a psycho-maniupulację zrobił szalony reżim syjonsityczny, by Żydzi bali się śmiertelnie przez całe życie? W izraelskim Dniu nie do zniesienia dla Żydow, Powstanie w Getcie Warszawskim ma przeciwważyć jakąś nadzieją (wątpliwej natury). Izrael przyznaje, że Holokaust jest jego racją bytu. Nieważne, co naprawdę się tam stało, oficjalna wersja doprowadziła do  decyzji ONZ podziału Palestyny i niekompletnej deklaracji niepodległości Izraela. Niemniej jednak portal Neturei Karta’s (grupa skrajnie ortodoksyjnych żydów) pokazuje niewątpliwe dokumenty o odpowiedzialności przywódców żydowskich w tamtym czasie. W tym kontekście, działalność Judenrat też nie pozostawia wątpliwości. Adam Czerniaków był Najstarszym w Getcie Warszawskim; popełnił samobójstwo, zdawszy sobie sprawę, że służy hitlerowcom i zdradza swoich.
Młode państwo Izrael wybrało dziwaczną drogę: odtwarzanie Getta Warszawskiego. Izrael nie jest państwem w sensie zachodnim: nie ma terytorium ani nawet systemu prawnego. M.in. dlatego Knesset uchwalił Prawo Powrotu, dające automatyczne obywatelstwo każdemu Żydowi przybywającemu do Izraela – prawo rasistowskie. Toteż wielu Izraelczyków nie dostaje obywatelstwa, nawet jeśli wejdzie w małżeństwo z obywatelem Izraela. W 2012 . przywódcy Izraela są jeszcze bliżej rasistowskiego celu. Po wzniesieniu murów-ustaw, które spowodowały strukturę społeczną podobną do tej w Getcie Warszawskim, Izrael zbliża się do fizycznego odgrodzenia się murami jak w getcie, cały czas odgrażając się samobójczym atakiem atomowym.

Zatem rzekł Samson: Niech umrze dusza moja z Filistynami; a gdy się o nie mocno oparł, upadł dom na książęta, i na wszystek lud, który w nim był, i było umarłych, które on pobił umierając, więcej niż onych, które pobił za żywota swego.

Mur Berliński w Izraelu
Rząd NRD nazwal Mur Berliński Antifaschistischer Schutzwall (mur ochronny przed faszystami). Wewn. NRD, ogrodzenie stało na granicy z NRF. Obie bariery były ważną częścią Żelaznej Kurtyny w zimnej wojnie Zachodu ze Wschodem.
Mur Berliński od 1961 r. był dowodem, konkretnym jak ściany wzniesione wzdłuż granic Izraela. W styczniu 1961 r. przywódca NRD, Erich Honecker prognozował, że Mur przetrwa następne sto lat. Nazajutrz Węgry usuwają ochronę granicy z Austrią. Następnego mies. ponad 13 tys. turystów z NRD na Węgrzech ucieka przez tę granicę do Austrii. Dostęp NRD-owców na Węgry przez Czechosłowację, zostaje zamknięty, ale podobnie zdarza się w reformowanej Czechosłowacji. Rzeczywistość Europy Śr.-Wsch. była zawiła, nie pozwalała na ekstrapolacje sytuacji. ZSRR stanęło wobec głębokiego kryzysu; Gorbaczow planował znaczne reformy. Polska i Węgry już je powzięły. Protesty wybuchły w całym NRD we wrześniu. Z początku NRD-owcy skandowali Wir wollen raus! (Chcemy wydostać się!), następnie Wir bleiben hier! (Zostajemy tu!). 18-go października Honecker rezygnuje. Rozpoczyna się Pokojowa Rewolucja 1989. Pół mln demonstrantów zbiera się (4.11.1989) na Alexanderplatz w Berlinie Wsch. Rząd NRD oznajmia (9.11.1989), że wszyscy NRD-owcy mogą jeździć do NRF i Berlina Zach. Mur Zła rozbierają tłumy ludzi z obu stron.
Mundurowi NRD shańbili się strzelaniem do uciekinierów z NRD przez Mur. Podobnie jest dziś w Izraelu, gdzie nowe przegrody przypominają mieszankę Muru Berlińskiego i bariery wokół Getta Warszawskiego. Powstaje nowe getto, feniks z popiołów Holokaustu…
Egipt: Pod koniec 2012 r. Izrael ukończy budowę nowej fortyfikacji-przegrody między obu państwami. Ogromej ściany niesposób przekroczyć, a system elektroniczny natychmiast sygnalizuje przerwanie bariery dowództwu regionalnemu. O budowie zapory zdecydował premier Netanjahu (styczeń 2010): Zdecydowałem zamknąć dostęp infiltratorom i terrororystom do Izraela przez płd. granicę. Ta strategiczna decyzja zabezpieczy żydowski i demokratyczny charakter Izraela. Netanjahu zignorował nie-żydowskich obywateli.
Liban: Izrael zaczął wymieniać (kwiecień 2012) płot na granicy ścianą betonową wys. 5-7 m (podobną do tej na granicy z Egiptem) między izraelskim miastem Metulla a libańską wsią Kila, gdzie doszło do gwałtownych starć granicznych (sierpień 2010).
Gaza: Bariera wzdłuż granicy lądowej to siatka metalowa między słupami, czujniki i pasy buforowe po stronie Izraela (z 1994 r.) oraz ściany betonowe i metalowe po stronie Egiptu (2005).
Zach. Brzeg: Bariera w budowie, mnóstwo problemów prawnych, bo Izrael buduje ją po palestyńskiej stronie. Ogrodzenie z rowami przeciw pojazdom, z pasem szer. 60 m na 90% dłg., ściana wys. 8 m na pozostałej dłg. Po izraelskiej stronie bariery znajduje się 12% terytorium Zach. Brzegu.
Jordania: Wyrosłem niedaleko rzeki Jordan, ale rzadko mogłem cieszyć się jej widokiem i tylko z tarasów jej doliny w miejscach b. trudno dostępnych. Nie rachityczny płot tylko pola minowe na całym najniższym tarasie broniły dostępu.
Syria: Latami, płot graniczny był tu najlepszy, zabezpieczony minami i elektroniką. Z czasem urządzenia przestarzały się. Po przemocy Dnia Naksa (2011), kiedy wielu obywateli Syrii zabili żolnieże izraelscy strzelając z okupowanych Wzgórz Golan, Izrael zaczął umacnianie starego płotu.
Wspaniale, Neo-Judenrat! Za kilka mies. skończycie budowę Getta Izrael, oczywistego prawnego następcy Getta Warszawskiego, lecz otoczonego barierami najwyższej techniki, do udaremniania ucieczki czy wtargnięcia? Neo-Judenrat chce kontroli swych owiec za wszelką cenę.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/