Sign a petition to Polish agriculture minister to ban GMOnsanto corn / Podpisz petycję do ministra Sawickiego o zakaz kukurydzy GMOnsanto

http://forcechange.com/19851/applaud-polands-decision-to-ban-monsantos-genetically-modified-corn/?utm_source=ForceChange+Newsletter&utm_campaign=221cd03bb6-NL3385_2_2012&utm_medium=email

 
……………………………..
Polish /Po polsku
 
Szanowni Państwo,
grupa działaczy z USA napisała wspaniałą petycję z listem do     Ministra   Rolnictwa, Pana Sawickiego aby NATYCHMIAST
wprowadził  zakaz upraw genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy  MON810.  Poniżej link do tej petycji.
PROSIMY O PODPISYWANIE I NAGŁAŚNIANIE, żeby inni
podpisali w Polsce i za granicą!!!
PODPISZ I POŚLIJ DALEJ:
http://forcechange.com/19851/applaud-polands-decision-to-ban-monsantos-genetically-modified-corn/?utm_source=ForceChange+Newsletter&utm_campaign=221cd03bb6-NL3385_2_2012&utm_medium=email
Pozdrawiamy,
Jadwiga Łopata i Julian Rose
==========================
ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114  biuro@icppc.pl
www.icppc.pl   www.gmo.icppc.pl   www.eko-cel.pl

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/