PLANY WROGOW POLSKI NA EURO 2012. PRZESTROGI DZIALACZA KATOLICKO-NARODOWEGO

PLANY WROGOW POLSKI NA EURO 2012. PRZESTROGI DZIALACZA KATOLICKO-NARODOWEGO

W dniu 30 maja 2012 roku w Warszawie, na skwerze księdza Jana Twardowskiego, przy pomniku księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, rozmawiamy na tematy bieżące i historyczne, dotyczące Polski z Panem Jerzym Marianem Zielińskim, działaczem katolicko-narodowym.
Zbliżającę się mistrzostwa Europy w piłce nożnej, znane pod nazwą EURO 2012, którego Polska jest współorganizatorem razem z Ukrainą, pewne wrogie Polsce siły chcą wykorzystać do sprowokowania wydarzeń o charakterze bandycko-chuligańskim, wykorzystując do tego celu użytecznych idiotów, najczęściej młodych wiekiem.
Obserwując przekazy medialne ze środków masowego przekazu, tak z Polski jak i z zagranicy wyczuwa się plany zorganizowania prowokacji, mającej na celu zohydzenie Polski, w oczach całego świata.
Możliwa jest prowokacja wymierzona w kibiców drużyny Rosji, przybyłych do Polski oraz w samych piłkarzy rosyjskich.
W niektórych chorych umysłach rodzą się pomysły zakłócania odpoczynku nocnego piłkarzom rosyjskim, którzy będą mieszkać w hotelu „Bristol”.
Można sobie wyobrazić wiele innych antyrosyjskich prowokacji, o których napomyka się w mediach.
Pan Jerzy Marian Zieliński rozważa te potencjalne zagrożenia związane z EURO 2012, dla wizerunku Polski w świecie, wskazując na liczne analogie historyczne.
W historii Polski daje się wyróżnić nurt insurekcyjny, powstaniowy – wykorzystujący ludzkie emocje do wywoływania różnych zachowań, których konsekwencją były wydarzenia przynoszące szkodliwe skutki dla Polaków.
W obecnej chwili dziejowej wydarzenie o charakterze sportowym chce się wykorzystać do popchnięcia młodych Polaków, do działań sprzecznych z polskim interesem narodowym, a korzystnym dla wrogów Polski.
W związku z tym, Pan Jerzy Marian Zieliński wskazuje, aby kierować się w swoich zachowaniach w okresie EURO 2012 cnotą roztropności i nie podejmować działań, które jak się okaże na końcu – po raz kolejny są podszeptami złego.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/