Market Economy for Syria / Wolny rynek dla Syrii

Market Economy for Syria

DAMASCUS/BERLIN (Own report) – Berlin is preparing for Syria’s
transformation to a liberal market economy. Under German leadership, a
multinational “Working Group” began its work late last week.
Immediately following the overthrow of the Assad regime, this “Working
Group” is planning to launch urgent economic measures, including the
coordination of aid projects and the implementation of economic
reforms. Together with the United Arab Emirates, the German government
is establishing a “secretariat,” under the leadership of a German with
Afghanistan experience. In cooperation with the Assad regime, Berlin
had already promoted the Syrian economy’s privatization. However, the
nascent liberalization drove sectors of the population into
bankruptcy, thereby contributing to insurgence against the regime.
Berlin has already received first drafts for Syria’s new economic
order. They were written by an activist of the Syrian National Council
(SNC), which is under strong criticism by a large part of the
opposition because of the pre-eminence of the Muslim Brotherhood.
Washington-based Syrian exile politicians hold leading positions in
the SNC. They are demanding a Kosovo-style western intervention and
consider Kosovo’s KLA to be a model for the Syrian opposition. more
 
PB: Everything is clear: Judaized “Arabs” (UAE, Muslim Brotherhood…) help the banksters hi-jack Syria — just like Bosnian (Izetbegovic’s extremists) and Albanian (terrorist KLA) “Muslims” together with int’l Jihadist butchers  (“Polish” Brzezinsky’s specialty) hi-jacked Yugoslavia for the banksters.  As in Poland, Russia and Serbia… “investors” will “acquire” “privatized” national wealth of Syrians for a song. “Western” intervention of the Judeocentric Power Complex in Kosovo  on behalf of the banksters, I have documented here. Kosovo inhabitants are so happy after the intervention and reforms that they demonstrate to date, even with arms.
 
……………………….
Polish / Po polsku

Wolny rynek dla Syrii

Berlin przygotowuje się do transformacji w Syrii. Międzynarodowa Grupa Robocza z Niemcami na czele zaczęła prace w ub. tygodniu. Zaraz po obaleniu reżimu Assada, grupa ta planuje zwodować pilne środki gospodarcze, w tym koordynacja pomocy i wdrażanie reform. Wraz ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (ZEA), rząd Niemiec zakłada sekretariat pod przywództwem Niemca z doświadczeniem z Afganistanu. W kooperacji z reżimem Assada, Berlin lansował już prywatyzację gospodarki Syrii, lecz wprowadzana liberalizacja wpędziła sektory ludności w bankructwo, przyczyniając się do powstania przeciw reżimowi. Berlin otrzymał już 1-szy projekt nowego porządku gospodarczego Syrii, napisany przez aktywistę Syryjskiej Rady Narodowej, silnie krytykowanej przez dużą część opozycji, z powodu dominacji Rady przez Bractwo Muzułmańskie. Syryjscy politycy na uchodźstwie w Waszyngtonie zajmują czołowe pozycje w Radzie. Żądają zachodniej interwencji jak w Kosowie, a Wyzwoleńczą Armię Kosowa uważają za model dla opozycji syryjskiej.

PB: Wszystko jasne: zażydzeni „Arabowie” (ZEA, Bractwo Muzułmańskie…) pomogą banksterom przechwycić Syrię. Jugosławię pomogli im przechwycić „muzułmanie” bośniaccy (ekstrema Izetbegowicia) i albańscy (terroryści WAK) oraz rzeźnicy z międzynarodowego dżihadu (specjalność nasiego Brzezinsky’ego). Jak w Polin, Rosji, Serbii… „inwestorzy” „nabyją” „sprywatyzowany” majątek narodowy Syryjczyków za bezcen. „Zachodnią” interwencję kompleksu jot w Kosowie z ramienia banksterów, udokumentowałem tu. Tak uszczęśliwili mieszkańców Kosowa interwencją i reformami, że ci do dziś demonstrują, nawet zbrojnie.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/