"Nowy Dziennik" wzywa do uchwalenia rezolucji w obu izbach Kongresu USA

PB: Ja bym pohandlował jak Ormianin (podobno cwańszy od Zyda): niech uchwalą rezolucję o ten ichni “Holocaust” jako z rąk Polaków (i tak jest to oficjalna wersja w Muzeach Holo-oszustwa w US-raelu). Za to mają rezolucją ogłosić inne nieszczęścia ludzkości, od wyrolowania Egiptu po rewolucje we Francji i Rosji, wojny światowe i wojny z terrorem (w tym ludobójstwo 5-6 mln Irakijczyków od 1990 r.)  oraz związane ataki fałszywej flagi… zniewalanie narodów w jewrounii… GMO, chemoślady, Fukuszimy i broń uranową, scypionki, “leki” z IG Farben, “walkę” z rakiem… — jako robotę kompleksu jot.
Niech to będzie bezkrwawy wkład Polaków za wolność wasią i naszą… Nie liczyć na żydo-prasę New York Times, Wall Street Journal i Associated Press, które i tak nam dosrają, np. rozgłaszaniem “faszyzmu” w Marszach Niepodległości, antysemityzmu w Marszach Zywych i Ocalałych z Holo-szustwa czy podczas rozróby gości Bufetowej podczas Jewro2012.
Od kiedy historię “utrwalają” głosowania, plebiscyty, rezolucje? Rezolucja Kongresu czy Senatu USA byłaby potwarzą dla Polaków. Właśnie te lokaje Lobby Izraela (filia kompleksu jot w USraelu) “ustaliły” rezolucjami m..in. takie bujdy:

  1. Ludobójstwo na Ormianach, Grekach i Assyryjczykach to wina Turków, a nie żydomasonerii “muzułmańskiej” (donmeh) z siedzibą w Salonikach, która także zorganizowała “pogromy” w Rosji, rjewoljucję bolszewicką, Lenina, Trockiego itd.
  2. “Masakra” bezbronnych cywilów muzułmańskich w Srebrenicy przez zdziczałych Serbów… ludobójstwo na miarę Holocaustu… negacja prawnie wzbroniona ! (bo wymysł judeocentryków, jedyne “uzasadnienie” interwencji humanitarnej w Kosowie!).

Zamiast tej farsy rezolucyjnej, niech niezażydzona część wymiaru sorawiedliwości Ameryki weźmie się za tych fałszerzy Holokaustu, poczynając od podręczników historii w szkołach, prosorów jak Gross i żydo-fakultetów tuszowania zbrodni kompleksu jot jak Yale University… Apele do skorumpowanego Kongresu i Senatu USA zostawmy patry-jotom jak Macierewicz/Singer. Sami zaś patrzmy na łapy (p)osłów w Knessejmie, którzy gotują ustawę o oddawaniu (bezprawnie!) nieruchomości Zydom z fałszywymi papierami, potomkom syjonistycznych morderców Polaków. To też swego rodzaju negacja Holokaustu (Szoa). No bo jeśli tamci zginęli od gazu a zawierucha wojenna zniszczyła   framugi w willach i cenne obrazy na szczanach, to skąd potomkowie i papiery?– słusznie zapytał Bogusław Jeznach:

Na logikę biorąc, albo jedno albo drugie nie może być prawdziwe: jeśli nie uratowali własnego życia i z nielicznymi wyjątkami zginęli prawie wszyscy w gwałtowny sposób, tak jak twierdzą  przeżywcy, to jak mogli uratować swoje dzieci i dokumenty? W czasie wojen, zawieruch i prześladowań papiery płoną przecież łatwiej niż stodoła w Jedwabnem, a dzieci umierają i giną częściej niż dorośli.

Natomiast możemy śmiało, zgodnie z prawdą historyczną i prawem, domagać się zamknięcia Muzeów Holokaustu w USA, bo negują Holokaust ponad 20 grup skupiając się exclusive na Szoa.
Trzeba wytworzyć w Polin taki smród “antysemicki”, że żaden judeocentryk nie odważy się imigrować do jewropy ani do Polin. Zacząć od nagonki publicznej na Sikorsky’ch, Gronkowców, Wojewuckich, Icków Rostovsky’ch, Junczyk-Ziomeckie … i na ich szabas-gojów — nazwiska znacie. Francuzi nie znają, bo znów “wybrali” koszernego prezia. Podobnie Amerykanie — albo Obombę bez metryki albo Romney’a z metryką. Uwaga – wyłączenie odpowiedzialności: to nie jest nawoływanie do pogromów.
Apel Nowego Dziennika napisali ignoranci: Polacy byli jedynym narodem notorycznie skazywanym przez nazistów na karę śmierci za próby ratowania Żydów. W rezultacie podczas wojny zginęła jedna szósta populacji kraju. Kara śmierci za ratowanie Zydów panowała też w Serbii (i o dziwo ten naród też jest w czołówce strat ludzkich II wś.!) . Straty II RP w wyniku II wś. wyniosły 1/3 ludności wielonarodowej, tj. 12 mln osób. Część z nich “ukradło” ZSRR przepisując obywatelstwo polskich Ukraińców, Białorusinów i Rosjan na sowieckie, wbrew woli delikwentów. Z woli delikwentów mogło wielu syjonistycznych żydów przejść na obywatelstwo sowieckie. Los ok. 2 mln jest w dalszym ciągu nieznany. Może to wynikać z żydo-machloji statystykami przez żydokomunę z polecenia żydo-NKWD: przypisali Polaków straconych w obozach śmierci, pod Zydów. A uśmierconych Polaków spośród mniejszości “radzieckich” podali za swoich obywateli, by zwiększyć odszkodowania wojenne od Niemiec.
Największym jednak przekrętem historycznym Nowego Dziennika, utwierdzającym Religię Holocaustu, Przemysł Holocaustu wraz z utworzonymi w tym celu Holo-oszustwami niemieccy naziści. W PRL mówiło się po prostu hitlerowcy; hasbara stopniowo zmieniła pojęcie, wykreślając możliwość kojarzenia Hitlera i świty z marionetkami kompleksu jot — ówcześni żydo-banksterzy, globalni i niemieccy żydowscy syjoniści, rabinat talmudyczny. Nowy Dziennik chciał dobrze, a zrobili gorzej… jak Pani Consul w Nju Yorku, zasłużona w tępieniu anty-syjonistów w Polin i w kolportowaniu Holo-oszustwa globalnie.
………………………..

“Nowy Dziennik” wzywa do uchwalenia rezolucji w obu izbach Kongresu

Chcemy rezolucji Kongresu USA
PROSIMY O ROZESŁANIE DO ZNAJOMYCH Rezolucja “Nowego Dziennika”
“Nowy Dziennik” wzywa do uchwalenia rezolucji w obu izbach Kongresu USA przeciwko używaniu sformułowań “polskie obozy koncentracyjne” oraz “polskie obozy śmierci”, ponieważ z historycznego punktu widzenia są to stwierdzenia nieprawdziwe.
We wtorek, 29 maja 2012 r., prezydent Barack Obama popełnił poważną gafę, szokując Polaków oraz Amerykanów polskiego pochodzenia na całym świecie, gdy użył terminu “polski obóz śmierci” podczas uroczystości mającej na celu uhonorowanie polskiego bohatera Jana Karskiego, który w czasie II wojny światowej starał się powstrzymać holokaust.
“Nowy Dziennik” wzywa do uchwalenia dwuizbowej rezolucji stwierdzającej, że używanie takich sformułowań, jak “polskie obozy śmierci” oraz “polskie obozy koncentracyjne”, jest z historycznego punktu widzenia nieprecyzyjne i nie powinno mieć miejsca w oficjalnym dyskursie publicznym.
Historycznie rzecz biorąc określanie obozu Auschwitz i innych obozów prowadzonych przez niemieckich nazistów podczas okrutnej okupacji Polski jako “polskie” jest mylące, ponieważ sformułowanie to wprowadza w błąd osoby, które nie znają historii Europy. Takie działanie marginalizuje również miejsce Polski w historii świata i Stanów Zjednoczonych.
Polska była pierwszym krajem zaatakowanym przez Niemcy, który przeciwstawiając się nazistowskiej tyrani stracił miliony swoich obywateli. Co więcej, Polacy byli jedynym narodem notorycznie skazywanym przez nazistów na karę śmierci za próby ratowania Żydów. W rezultacie podczas wojny zginęła jedna szósta populacji kraju.
Amerykanie polskiego pochodzenia na całym świecie oraz Polacy mieszkający w Polsce są oburzeni ciągłym używaniem tych błędnych stwierdzeń krzywdzących Polaków, zniekształcających historię oraz rzucających negatywne światło na naród polski, który mocno ucierpiał od najeźdźców podczas II wojny światowej.
“Nowy Dziennik” wzywa, aby obozy śmierci były od tego momentu określane jako “niemieckie obozy koncentracyjne w okupowanej przez nazistów Polsce” tak jak zrobiło UNESCO w 2007 r. nazywając obóz Auschwitz – “Auschwitz Birkenau German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940-1945)”.
“Nowy Dziennik” apeluje do amerykańskich senatorów oraz kongresmanów, jak i wszystkich innych Amerykanów, którym zależy na prawdzie i sprawiedliwości, aby podpisali petycję znajdującą się na stronie Fundacji Kościuszkowskiej: http://www.thekf.org/events/news/petition/
Już ponad 300 tysięcy osób podpisało się pod nią żądając, aby środki przekazu zaprzestały stosowania tego błędnego, z historycznego punktu widzenia, sformułowania. Do tej pory już kilka mediów amerykańskich – w tym “New York Times”, “Wall Street Journal” i Associated Press – wprowadziło zmiany do swoich podręczników poprawności stylistycznej, zabraniając używania sformułowania “polskie obozy koncentracyjne/śmierci”. Teraz czas, aby reszta kraju trzymała się prawdy historycznej w swoim dyskursie oficjalnym i politycznym.
“Nowy Dziennik” w swojej akcji zmierzającej do uchwalenia rezolucji postuluje, aby znalazły się w jej zapisie:
WSPÓLNA UCHWAŁA OBU IZB KONGRESU KORYGUJĄCA NIEWŁAŚCIWE Z HISTORYCZNEGO PUNKTU WIDZENIA sformułowania “polskie obozy śmierci” lub “polskie obozy koncentracyjne”.
PONIEWAŻ obie izby Kongresu uznają to, iż Polska jest partnerem Stanów Zjednoczonych w sprawach gospodarczych, wojskowych i programach społecznych mających na celu wspieranie i wzmacnianie demokracji na przestrzeni dziesiątków lat wspólnych wysiłków prowadzonych na całym świecie; oraz
PONIEWAŻ obie izby Kongresu uznają, że na terenie Polski w czasie II wojny światowej ani Polacy, ani rząd polski nie zbudowali, założyli, ani nie prowadzili żadnych obozów koncentracyjnych, ale że raczej były one całkowicie tworem oraz pomysłem niemieckich nazistów oraz zostały zbudowane i utrzymywane przez niemieckich nazistów tamtych czasów; oraz
PONIEWAŻ ta historyczna niezgodność oraz niestosowność pojawia się podczas oficjalnego dyskursu publicznego w postaci używania sformułowań “polskie obozy koncentracyjne” oraz “polskie obozy śmierci”; oraz
PONIEWAŻ Amerykanie polskiego pochodzenia przyczynili się do wzrostu i rozwoju Stanów Zjednoczonych, a ich wkład jest stale pomijany, przez stosowanie zaś tak niewłaściwych sformułowań naród polski jest marginalizowany i oczerniany;
DLATEGO TEŻ niech będzie UCHWALONE przez Senat i Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, że nigdy nie było “polskich obozów koncentracyjnych” ani “polskich obozów śmierci” oraz że stosowanie tych sformułowań jest niestosowne z historycznego punktu widzenia.
dołącz do nas na FACEBOOK
ND Facebook
Follow us on Twitter
Join us on Facebook
Forward to a Friend
Copyright © 2012 Nowy Dziennik, All rights reserved.
Nowy Dziennik – Polish Daily News – wydarzenia, informacje, wiadomości
Our mailing address is:
Nowy Dziennik
70 Outwater Lane
suite 402
Garfield, NJ 07026

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/