Czy w Polsce powstała loża P-3?

Józef Bizoń: Czy to znaczy, że Panu Krajskiemu z tą P3 tak się tylko wydaje, bo nie ma on na to dowodów, ale za to jest zapotrzebowanie polityczne na uwiarygodnianie Macierewicza (WSI) i PiS? Dziwne. W 2010 r. zaczął on podejrzewać – akurat w skojarzeniu z katastrofą pod Smoleńskiem.
………………………….
Od: Stanisław Papież Data: 8 czerwca 2012 01:30 Temat: Czy w Polsce powstała loża P-3? “Masoneria Polska 2012” – najnowsza książka dr Stanisława Krajskiego
W dniu dzisiejszym ukaże się najnowsza książka dr Stanisława Krajskiego “Masoneria Polska 2012”
Znanego i wybitnego  pisarza katolickiego, historyka filozofii, badacza masonerii z katolickiej perspektywy
książka stanowi jeden z kluczy do zrozumienia sytuacji jaka dokonuje się w Polsce
W najbliższym czasie w Stowarzyszeniu Fides et Ratio odbędzie się promocja książki z udziałem autora
http://fides-et-ratio.pl/index.php/2012/06/czy-w-polsce-powstala-loza-p-3-masoneria-polska-2012-nowa-ksiazka-dr-stanislawa-krajskiego/
poniżej fragmenty jednego z rozdziałów i spis treści:
Już w 2010 roku obserwując to, co dzieje się w Polsce, zacząłem podejrzewać, że w naszym kraju działa od jakiegoś czasu specjalna loża rytu francuskiego, którą ze względu na jej cel można by nazwać Lożą P3.
Wydarzenia w latach 2011 i 2012 jeszcze mnie w tym podejrzeniu upewniły.
Co to miałaby być za loża i jaki byłby jej cel? Dlaczego miałaby powstać i to właśnie teraz?
Loża P3 to loża, której celem byłoby zaplanowanie i przeprowadzenie faktycznego przejęcia władzy politycznej w Polsce.
P3 uzyskałaby pełną kontrolę nad państwem, gospodarką i mediami oraz zrealizowała w przyspieszonym tempie podstawowe cele masonerii rytu francuskiego – wdrożenie „ducha” Rewolucji Francuskiej czyli tzw. świeckie państwo ze wszystkimi jego „dobrodziejstwami”, zepchnięcie Kościoła do „zakrystii”, drastyczne ograniczenie demokracji i swobód obywatelskich.
Jej powstanie związane byłoby, moim zdaniem, z faktem rozwiązania WSI.
Rozwiązanie WSI oraz praca komisji weryfikacyjnej zagroziły, jak wszystko na to wskazuje, fundamentalnym interesom masonerii rytu francuskiego i prawdopodobnie mogły pociągnąć katastrofalne dla niej skutki – ujawnić coś, co mogłoby stanowić dla niej i związanych z nią osób wręcz śmiertelne zagrożenie.
Powołano zatem P3, by w pierwszym rzędzie nie dopuścić do tego, a następnie raz na zawsze rozwiązać problem.
Należy tutaj postawić jeszcze jedna hipotezę: loża P3 powstała i działa w ścisłej współpracy z masonerią rosyjską rytu francuskiego, która skrywa się w rosyjskich wojskowych służbach specjalnych – GRU.
Nim przejdę do szczegółów – charakterystyki aktywności P3 chciałbym pokazać pewne fakty, które mogłyby świadczyć o tym, ze hipoteza o działaniu w Polsce P3 nie jest tak nieprawdopodobna jakby się wielu osobom mogło wydawać.
Działanie Loży P2
Wszystko zaczęło się w latach osiemdziesiątych XVIII w., gdy masoneria zaczęła realizować plan wzniecenia Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W ramach realizacji tego planu powołano do życia w 1785 r., na drugim dotyczącym tej sprawy kongresie masońskim, Loge de Propagande czyli Lożę Propagandową czy, jak kto woli, Lożę P. To ta loża była odpowiedzialna za ostatnie masońskie kroki związane z Rewolucją Francuską[1].
Zwróćmy uwagę na jej nazwę. Dlaczego nazwano ją propagandową? Możemy się tego tylko domyślać. Chodziło zapewne o wyakcentowanie tego, co w działaniu tej loży było najważniejsze. Przypomnijmy, za Wikipedią, co słowo propaganda oznacza: „Celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające na perswazji intelektualnej i emocjonalnej (czasem z użyciem jednostronnych, etycznie niewłaściwych lub nawet całkowicie fałszywych argumentów). Gdy propaganda zmierza do upowszechnienia trwałych postaw społecznych, poprzez narzucenie lub zmuszenie odbiorców do przyjęcia określonych treści, wtedy stanowi jeden z elementów indoktrynacji”[2].
W 1877 roku masoneria rytu francuskiego tworzy we Włoszech specjalną lożę o nazwie Propaganda 1 (loża P1)[3].
Loża ta w 1944 r. przekształciła się w Lożę „Propaganda Due” (Propaganda 2). Od pewnego momentu zaczęto używać nazwy P2[4].
Tak ją charakteryzuje Norbert Wójtowicz w swojej pracy „Masoneria. Mały słownik”: „W 1944 r. związał się z nią Gelli, który później stanął na czele tej tajnej struktury. Pod jego kierownictwem zrzeszała około 1 tys. osób ze świata polityki, mediów, przemysłu, bankowości i wojskowości. (…) Miała liczne powiązania z mafią (…). Była uwikłana w większość włoskich skandali drugiej połowy XX w., m.in. oskarżana o związki z aferą Banco Ambrosiano czy z zamachem terrorystycznym na dworcu w Bolonii w 1980 r. 17 marca 1981 r. w ręce policji włoskiej wpadły dokumenty P-2, w tym liczący 962 nazwiska obraz loży, co spowodowało powolny upadek tego warsztatu”[5].
O loży P2 pisałem w swojej książce pt. „Masoneria polska 1999”: „Pomimo to przez cały XX w. masoni włoscy mieli się dobrze przenikając elity i struktury państwa. Ich pozycję osłabiły dopiero skandale i afery polityczne i gospodarcze po 1980 r. Pierwszy z nich związany był z lożą P2 (Propaganda Due). 17 marca 1981 r. na polecenie prokuratorów prowadzących śledztwo w sprawie bankiera Michela Sidony Straż Finansowa przeprowadziła rewizję w rezydencji Wielkiego Mistrza P2 Licio Gelli. Znaleziono niekompletne spisy włoskich masonów należących do tej loży (zniknęła jedna kartka jak wszystko na to wskazuje z nazwiskami znanych komunistów i chadeków) i dowody, że prowadziła ona działalność nie tylko przestępczą, ale również godzącą w stabilizację włoskiego państwa. Na znalezionych listach figurowały nazwiska między innymi 200 wyższych oficerów armii, 60 deputowanych do parlamentu, 3 ministrów, wszystkich szefów tajnych służb, 9 dyplomatów, 43 wyższych urzędników bankowych, 83 przemysłowców, wielu sędziów, redaktorów naczelnych wielkonakładowych czasopism, znanych pisarzy, dziennikarzy, dyrektorów państwowych przedsiębiorstw. Kilka dni po ujawnieniu listy podało się do dymisji 13 funkcjonariuszy tajnych służb, 4 szefów policji, 2 gubernatorów. Jeden z najbardziej wpływowych periodyków Corriere della Sera stracił dyrektora i szereg znanych dziennikarzy. W aferę P2 okazali się być zamieszani, między innymi: znany sędzia Carmelo Span Spagnoulo, pułkownik służb tajnych Antonio Viezzer, dyrektor koncernu wydawniczego Angelo Rizzoli oraz Roberto Calvi – prezydent Banku Ambrosiano (aresztowany w 1981 r., zamordowany w Londynie w tajemniczych okolicznościach w 1982 r.). W akcie oskarżenia przeciwko Wielkiemu Mistrzowi można było przeczytać, między innymi: Loża masońska, w której mistrzem był Licio Gelli była w rzeczywistości centrum tajnej organizacji wywiadowczej, a jej członkowie pełnili odpowiedzialne funkcje na różnych szczeblach administracji państwowej. Dzięki zajmowanym pozycjom wywierali oni wpływ na decyzje podejmowane przez władze i mieli na uwadze tylko własne korzyści. Lożę oskarżono o spisek przeciwko Republice. Premier Forlani, po udowodnieniu, że kilkuset polityków, również członków jego partii (chadecji) było powiązanych z P2 podał się do dymisji. Jego następca Giovanni Spadolini rozwiązał specjalnym dekretem tę lożę. Wielki Mistrz uciekł do Szwajcarii. Jednak został tam aresztowany i wydany Włochom. Skazano go prawomocnie na 25 lat więzienia. Dzięki różnym kruczkom prawnym i trudnym do wytłumaczenia posunięciom władz nie został jednak osadzony w więzieniu, lecz przebywał w swojej rezydencji Villa Wanda w Arezzo. Bezpośrednim efektem tych wydarzeń było wystąpienie ze wszystkich włoskich lóż masońskich ponad 20% ich członków, wydanie ustawy antymasońskiejzabraniającej działania tajnych stowarzyszeń, wprowadzenie do konstytucji podstawowych założeń tej ustawy[6].
Dziś wiemy o P2 jeszcze więcej. Wiemy, że współpracowała ściśle z Czerwonymi Brygadami (które, przypomnijmy zamordowały premiera Włoch Aldo Moro) i była, nawet formalnie, częścią Wielkiego Wschodu Włoch[7].
Charakteryzując ostatnie lata działalności P2 R. Gervaso, mówi o zażegnaniu „niebezpieczeństwa zamachu stanu”, przytacza wypowiedzi w prasie włoskiej, w których często występowało sformułowanie „wielki spisek”, cytuje Massima Teodoriego: „…piduiści (tak nazywano członków P2 – dop. S. K.) i politycy ściśle ze sobą współpracowali, chcąc bezprawnie przechwycić władzę. O planowaniu przez P2 puczu świadczy stworzenie trwałych mechanizmów degeneracji funkcjonowania demokratycznych instytucji”[8].
W tym okresie ukazał się w „Il Messaggero” artykuł, w którym można było przeczytać: „Wrzód P2 zbierał się całymi latami i teraz pęka. Ciekawe czy skalpel przetnie go na tyle głęboko, by móc zobaczyć, co kryje się wewnątrz, mianowicie największe afery ostatnich dziesięciu lat, a może też intrygi, którymi nieustannie próbowano podciąć naszą demokrację”[9].
Dlaczego to co zdarzyło się we Włoszech w latach osiemdziesiątych XX w. nie mogłoby powtórzyć się w Polsce niespełna 40 lat później?
Czy w Polsce początku XXI w. nie są nawet lepsze warunki do tworzenie przez masonerię rytu francuskiego tego typu spisku i realizacji planów przejęcia władzy?
Spis treści:
Wstęp
Rozdział I – Czy władzę w Polsce przejmuje masoneria rytu francuskiego?
Diagnoza sytuacji w 2009 roku
Co się zmieniło?
Masoneria rytu francuskiego zaczyna przejmować w Polsce władzę
Atak na Kaczyńskich
„Katastrofa” Smoleńska
Pospiech Komorowskiego w objęciu funkcji prezydenta
Usunięcie Krzyża sprzed Pałacu Namiestnikowskiego
Wydarzenia pod Krzyżem
Demony pod Pałacem Namiestnikowskim
Inwazja scjentologów
Aktywizacja Palikota
Czy Palikot jest masonem?
13. Czy Palikot jest satanistą?
14.Kongres Ruchu Poparcia Palikota
15.Kogo reprezentuje Ryszard Kalisz?
Próba odebrania władzy Donaldowi Tuskowi?
Dlaczego próbowano obalić Tuska? – Palikot i Olechowski
Bunt Tuska
Czy Tusk traci panowanie nad PO?
Sprawa prokuratora płk Mikołaja Przybyła
Co się dzieje z polską gospodarką?
Sprawa Ryszarda Krauzego – działania na szkodę spółki Prokom Investments
Ryszard Krauze, Wiesław Walendziak, kard. Stanisław Dziwisz i inni
Fragmenty puzzli – „twarz” masonerii
Rozdział II – WSI i masoneria
Decyzja o likwidacji WSI
Dlaczego ówczesna koalicja zmierzała do rozwiązania WSI?
Dlaczego posłowie PO i PSL głosowali za rozwiązaniem WSI?
Komisja Likwidacyjna
Czym było WSI?
Patrioci i najemnicy
Postkomunistyczna grupa interesów
Rosyjska agentura
Agentura rosyjska i rosyjska masoneria
Polska masoneria rytu francuskiego w strukturach WSI
Rozdział III – Różnica pomiędzy masonerią rytu francuskiego i szkockiego
Dwie gałęzie wyrastające z tego samego pnia
Pycha i nienawiść
W jaki sposób zniszczyć Kościół?
Nowa Atlantyda
Najlepszy jest terror
Panteizm i ateizm
Andrzej Nowicki – ikona polskich „francuzów”
Kłamstwo jako metoda
Niech żyje Giordano Bruno
Zbigniew Gertych i Piotr Kuncewicz
Rozdział IV – Masoneria rytu francuskiego – powstanie i rozwój
Pojawienie się rytu francuskiego
Podział
Pycha
Rewolucja
Ludobójstwo
Opętani nienawiścią
W kierunku lewicy
Rząd Światowy
Masoneria i Napoleon
Jak zaraza
Rozdział V – Masoneria rytu francuskiego – od carycy Katarzyny do 1939 r.
Poparcie Katarzyny II dla masonerii
Zakaz działania masonerii w Rosji
Metody działania masonerii rosyjskiej
Masoneria i wojsko
I znowu rewolucja
Masoneria planuje rozbiory
Masońska „Piąta kolumna” w Polsce
W duchu Rewolucji Francuskiej
Kłopoty masonerii rytu francuskiego w odrodzonej Polsce
Dlaczego „francuzi” zeszli do podziemia?
Rozdział VI –W łonie komuny
Powstanie kontrwywiadu wojskowego PRL-u
W jaki sposób masoni mogli zagnieździć się w kontrwywiadzie wojskowym?
Masoneria w strukturach kontrwywiadu wojskowego i Francuska Partia Komunistyczna
Informacja Wojskowa i zbrodnie stalinowskie
Kto założył Klub Krzywego Koła?
Odrodzenie się masonerii rytu szkockiego
Rozdział VII – Macki ośmiornicy
Masoneria rytu francuskiego daje o sobie znać
Wydarzenia w latach 1967-1968
Rok 1969: masoni podnoszą głowę
Przewrót w 1970 roku
Kim był Edward Gierek?
Epoka Gierka i rok 1980 – realizacja masońskiego układu
Stan wojenny i okres do 1989 r. – okres poganizacji
Tajni współpracownicy kontrwywiadu wojskowego
Rozdział VIII – Ponad prawem
Zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki – WSW?
Lata przełomu – sieć tajnych służb
Ukrywanie akt
Wzmożona aktywność masonerii rytu francuskiego w latach 1990-1993
Rozdział IX – Co się działo po rozwiązaniu WSI?
Co się stało z kadrą WSI?
A co z masonerią?
Jakie czynniki uniemożliwiły ostateczne rozprawienie się z WSI?
Co było najważniejsze po likwidacji WSI?
Paraliż i likwidacja Komisji Weryfikacyjnej
Czy nowe służby kontrolowały stare służby?
Dostęp do akt WSI
Walka o przetrwanie
Stosunek Jarosława Kaczyńskiego do masonerii
Doprowadzenie do upadku rządu Jarosława Kaczyńskiego
Rozdział X – Masoneria zaczyna nadawać ton – „dostrajanie”
Janusz Kaczmarek, Ryszard Krauze, Władysław S. Rybicki – magiczny związek trzech?</l
Czy Janusz Kaczmarek był „śpiochem”?
Kim jest Władysław S. Rybicki?
Doktryna Rybickiego
Dostrajanie na Politechnice Warszawskiej
Strykier, Krauze, Komorowski, Palikot – dostrajanie w leśniczówce?
Janusz Palikot – dostrajanie wprost masońskie – kabała
Janusz Palikot – dostrajanie wprost masońskie – reinkarnacja
Janusz Palikot – dostrajanie wprost masońskie – Ayurvedy
Janusz Palikot – dostrajanie wprost masońskie – New Age Private Foundation
Co to jest B`nai B`rith?
Bronisław Komorowski i B`nai B`rith – dostrajanie organizacyjne?
Bronisław Komorowski i WSI – dostrajanie przymusowe?
Anna Komorowska i Rotary Club – dostrajanie manifestowane?
Rozdział XI – Czy w Polsce powstała Loża P3?
Działanie Loży P2
Loża P3 i „katastrofa” smoleńska
Masoneria w Rosji
Kim jest Aleksander Dugin?
Masońska doktryna prezentowana przez Dugina
Masoneria rosyjska i GRU
Wobec Polski: „Trzeba rozkładać katolicyzm od środka”
Rosja, Niemcy, Polska
„Rosja nie jest zainteresowana w istnieniu niepodległego państwa polskiego w żadnej formie”
Kultura i duchowość masońskiej Eurazji
„Trzeba organizować zamachy”
Masoneria, GRU i Putin
Czy Miasto Szatana będzie stolicą masońskiej Eurazji?
Czy w Polsce istnieją trzy ośrodki masońskie?
Rozdział XII – Tajemnica smoleńska
Czy da się udowodnić, że to była katastrofa?
Teza Misiaka i Wierzchołowskiego
Tezy Wildsteina
Masońska przeszłość Wildsteina
Jaka tu była rola rządu?
„Zlekceważenia prezydenckiej wizyty”?
Jaka była rola Tomasza Turowskiego?
Tomasz Turowski i Bronisław Komorowski
Dokąd prowadzą te ślady?
Doktryna maskirowki
„Katastrofa” smoleńska i śledczy z GRU
Czy za tym stoi „ekipa Putina”?
Pułapka smoleńska
Tajne rozmowy Tuska z Putinem
Polskie państwo to już tylko fikcja
Rozdział XIII – Po równi pochyłej
Dlaczego Tusk zrezygnował z kandydowania na urząd prezydenta?
Tajemnicze spotkania Komorowskiego
Zamach na Krzyż
Państwo jako masońskie sacrum
Usunięcie Krzyża jako manifest ideowy i polityczny
Usunięcie Krzyża i Śluby Jasnogórskie
Wielki sukces masonerii
Krzyż w naszym życiu
Stosunek masonerii do symboli
Walka o Krzyż
Agenci pod Krzyżem
Nękanie przez „przypadkowych przechodniów”
Prowokatorzy
Ataki zorganizowanych bojówek
Zachowanie policji
Aresztowania i pobicia
Przymusowe umieszczanie w szpitalu psychiatrycznym
„Akcje” straży miejskiej
Ataki chuligańskie
Podsłuchy i utrudnianie komunikacji
Czy Krakowskie Przedmieście było „poligonem” loży P3?
Profanacja Sacrum
Budzenie ducha Rewolucji Francuskiej
Ostateczny demontaż państwa polskiego
Rozdział XIV – I co będzie dalej?
Dlaczego podwyższono nam wiek emerytalny?
Czy grozi nam stan wojenny?
Stan wojenny i masoneria
TRWAM, Rzeczpospolita, TVN
Czeka nas intensywne „dostrajanie

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/