"Arab Spring benefited only Israel" / "Z Wiosny Arabskiej skorzystał tylko Izrael"

In an exclusive interview with RT, Lebanese Interior Minister Marwan Charbel said that the Arab Spring has borne no fruit for any of the affected countries, so the ongoing process should rather be called the ’Israeli Spring’, since no country now poses a threat to Israel. Furthermore, external forces seek to divide and weaken all the countries surrounding Israel in order to ensure her security.
…………………….
Polish / Po polsku

 “Z Wiosny Arabskiej skorzystał tylko Izrael”

W ekskluzywnym wywiadzie dla Russia Today, minister spraw wewn. Libanu, Marwan Charbel mówi, że Wiosna Arabska nie dała wyników żadnemu z krajów, które objęła, Proces tych rewokucji powinien więc nazywać się Wiosna Izraelska, gdyż teraz żadne z tych panstw nie stanowi zagrożenia dla Izraela.Ponadto siły zewn. próbują oslabić i podzielić wszystkie kraje sąsiadujące z Izraelem, dla jego bezpieczeństwa.
PB: Jasne, wdrażanie planu Jinona z l. 1980-ych.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/