Gdzie jest policja ? – katowanie POLSKIEJ OBSŁUGI EURO 2012 !

Szanowni Państwo
W załączeniu przesłam pismo skierowane do p. Andrzeja Seremeta – Prokuratora Generalnego.
Proszę o rozpowszechnianie jego treści.
Z poważaniem
Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji
http://fundacja.lexnostra.pl/index.php/component/content/article/31-aktualnoci/84-gdzie-jest-policja–katowanie-polskiej-obsugi-euro-2012-
treść pisma:
Szanowny Panie Prokuratorze
Fundacja LEX NOSTRA zadeklarowała pomoc prawną w nagłych zdarzeniach świadczoną kibicom, w tym również zagranicznym.
Niemniej jednak z całą stanowczością potępiamy i będziemy potępiać ich agresywne zachowania.
W związku a powyższym proszę o udzielenie informacji czy znany jest prokuraturze fakt dotkliwego pobicia polskiej obsługi EURO 2012 przez osoby posługujące się językiem rosyjskim i rosyjskimi flagami państwowymi w dniu meczu Rosja – Czechy rozgrywanego we Wrocławiu ?
Powyższe zdarzenie dokumentuje powszechnie dostępne nagranie video:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=C7D0fNtIdW0
Mając na uwadze treść nagrania pytam się: Czy prokuratura wszczęła w tej sprawie postępowanie i czy poleciła policji zabezpieczenie materiału dowodowego ?
Uważamy, iż tylko zdecydowane działania organów prokuratury mające na celu ukaranie przestępców zapobiegnie ewentualnym niepokojom społecznym i antagonizmom o podłożu narodowościowym, tym bardziej, iż nie jest – na podstawie materiału video – przesądzone, że czynów kryminalnych dopuścili się obywatele Rosji, choć na to wskazuje język rosyjski słyszany w tle, rosyjskie flagi państwowe, oraz okoliczności zdarzenia.
Jeszcze raz podkreślam, iż w powyższy materiał video pokazuje napadnięcie i katowanie POLSKIEJ OBSŁUGI EURO 2012, a nie bójkę pseudokibiców, tak więc żądamy ustalenia i ścigania sprawców – bez względu na ich narodowość !
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Kancelaria LEX NOSTRA jest zdecydowana zapewnić POKRZYWDZONYM pomoc prawną. Koszty tej pomocy opłaci Fundacja LEX NOSTRA.
Z uwagi na charakter sprawy pozwalam sobie na umieszczenie treści niniejszego pisma na stronie internetowej Fundacji LEX NOSTRA – HYPERLINKhttp://www.fundacja.lexnostra.pl www.fundacja.lexnostra.pl
Z poważaniem
Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA
http://fundacja.lexnostra.pl/index.php/component/content/article/31-aktualnoci/84-gdzie-jest-policja–katowanie-polskiej-obsugi-euro-2012-

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/