Przedsiębiorcy gdańscy naciskają na wonTuSSkowo — prezydent miasta prowokuje zamieszki

Przesyłam informacje gospodarcze. Wczoraj tj 15 czerwca 2012 r ponownie wezwaliśmy Premiera Donalda Tuska o pilne wprowadzenie zarządu komisarycznego w Gdańsku. Nieudolny i skorumpowany Prezydent Małej Republiki Bananowej Paweł Adamowicz przez spółkę komunalną wyrżnął przedsiębiorców zaangażowanych do budowy drogi łączącej lotnisko ze stadionem na 49 milionów złotych .
Prezydent Gdańska prowokuje zdesperowanych przedsiębiorców do przeprowadzenia protestów w najbliższy poniedziałek i 22 czerwca.
Tylko gangsterom samorządowym , którym pali się grunt pod nogami może zależeć na zakłóceniu EURO 2012 . Mają kolesie świadomość , że zbliża się nieuchronnie czas rozliczenia . Dla EURO mówimy tak i kibicujemy naszym z orzełkiem na piersiach – niegospodarności i nadużyciom władzy mówimy NIE. Poniżej zamieszcamy apel do Premiera Tuska aby przerwał zabawy gangsterów samorządowych , którzy kosztem uczciwych przedsiębiorców próbują tuszować nieudolne –czy tylko nieudolne ??? , realizacje inwestycji za publiczne pieniądze. Według przedsiębiorców popełniono świadome oszustwo wyłudzenia usług i powinien natychmiast zająć się tym prokurator i to spoza gdańskich układów .Żądamy natychmiastowych rządowych gwarancji zaplaty aby przerwać protesty i ośmieszanie Polski .Żądamy rozliczenia nadużyć i zapłaty za zrealizowane zlecenia tym , którzy je faktycznie wykonywali . Apelujemy do przedsiębiorców o poparcie naszego apelu .
z poważaniem
Prezes Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej www.piph.pl
Jerzy Kowalski


Premierze Tusk – Prezydent Adamowicz prowokuje zamieszki w Gdańsku
Arogancja i buta gangsterów samorządowych z Gdańska sięgnęła zenitu . Niestety przez ostatnie lata nie rozliczono wiceprezydenta Macieja Lisickiego z prania brudnych pieniędzy , jak i z nadużywania władzy oraz niegospodarności . Dworaki Króla Malej Republiki Bananowej Pawła Adamowicza i kolesie gangstera samorządowego doszli do wniosku, że mogą posunąć się dalej w swojej bezkarności i okradać uczciwych przedsiębiorców . Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz , w interesie grupy przestępczej trzymającej władzę w Gdańsku przy wsparciu niektórych prokuratorów i innych użytecznych reżimowi funkcjonariuszy publicznych …, prowokuje awantury uliczne w czasie Euro . Według informacji od przedsiębiorców , przez swojego użytecznego .pełnomocnika na spotkaniu / 15 czerwca 2012 r /w spółce komunalnej Gdańskie Inwestycje Komunalne oświadczył ,że nie poczuwa się do obowiązku zapłaty zaległych 49 milionów zł przedsiębiorcom , którzy faktycznie realizowali drogę /Słowackiego /z lotniska do stadionu . Zdeterminowani zagrożeniem bankructwa przedsiębiorcy planują blokadę ulicy Słowackiego w najbliższy poniedziałek .Komu pasuje zadyma w czasie Euro ?


tylko wyłącznie przestępcom obawiąjącym się nadchodzącego nieubłaganie rozliczenia .
Premierze TUSK .powtórzę ponownie –
ZARZĄD KOMISARYCZNY W GDAŃSKU POTRZEBNY OD ZARAZ..
Z poważaniem
Prezes pomorskiej Izby Przemyslowo-Handlowej
Jerzy Kowalski


Komunikat z godz. 11 z dnia 15 czerwca 2012
Poszkodowani przedsiębiorcy chcą zablokować dojazd z lotniska w Gdańsku
Sz.. P.
dziś tj 15 czerwca 2012 r o godz 14 .00 w siedzibie spółki Gdańskie Inwestycje Komunalne w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 5 poszkodowani przez GIK przedsiębiorcy spotkają się z zarządem spółki , w której 100% kapitału zakładowego posiada gmina Gdańsk .
Wieloletni kolesie z dworu Prezydenta Gdańska Adamowicza , których połączył numer pod nazwa ” Tysiąclecie miasta Gdańska /1997 / Trykosko i spółka – którym układ pomorski zapewnia bezkarność , poukładali sobie z Hydrobudową dila na około 40 milionów złotych i zapomnieli o faktycznych wykonawcach …., i według przedsiębiorców próbują oszukać kilkadziesiąt firm ..
Według informacji od przedsiębiorców zarząd GIK podpisał cesję Hydrobudowie i pieniądze popłynęły do banku zamiast do przedsiębiorców .
Tak to nam libertyni polskie drogi budują ,kosztem uczciwych wykonawców doprowadzając ich na krawędź bankructwa .
Ponownie dwór Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza bawi się za pieniądze przedsiębiorców , którym “zapomniano” zapłacić za zrealizowane i odebrane usługi budowlane .Przedsiębiorcy twierdzą , że kolesie z zarządu spółki komunalnej przed podpisywaniem umów musieli wiedzieć o kłopotach Hydrobudowy jak i świadomie od kilku miesięcy oszukiwali wykonawców – co na to prokurator …Czy jak zawsze od 1997 r zapewniony został parasol ochronny dla kolesi z GIK ??? Przedsiębiorcy grożą blokadą ulicy Slowackiego w Gdańsku -dojazd z lotniska .
W urzędzie miejskim w Gdańsku zgłoszono wnioski o dwa zgromadzenia publiczne tj w poniedzialek i na 22 czerwca.
z poważaniem
Prezes Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej www.piph.pl
Jerzy Kowalski


Komunikat przedsiębiorców po spotkaniu z gangsterami samorządowymi godz 20 15 .06.2012 r
BLOKADA DOJAZDU DO STADIONU W GDAŃSKU W DNIU ĆWIERĆFINAŁÓW EURO 2012 ?
Jedną z flagowych inwestycji Gdańska jest całkowita przebudowa Trasy Słowackiego. W założeniu ma to ułatwić komunikację między lotniskiem im. L. Wałęsy a Portem Morskim w Gdańsku . Głównym wykonawcą zlecenia zostało konsorcjum złożone z następujących firm: PBG S.A., OHL ( firma hiszpańska), APRIVIA S.A. i leader konsorcjum HYDROBUDOWA S.A . Zaawansowanie wykonanych prac jest na poziomie około 60-70 %. Została oddana część trasy na odcinku od ul. Trawki do skrzyżowania z wyspą centralną ( na wys. ul. Chrzanowskiego) – można jeździć po dwóch nowych jezdniach. Niestety, Hydrobudowa złożyła do Sądu wniosek o upadłość. Oczywiście płatności wobec podwykonawców nie zostały uregulowane. Aktualnie wynoszą one około 49 mln złotych. Z ramienia inwestora kontrakt jest prowadzony przez Gdańskie Inwestycje Komunalne ( GIK). To właśnie GIK nie zgodził się na zakwalifikowanie ani jednej z firm jako podwykonawcę kwalifikowanego. Ograniczyło to bezpieczeństwo zapłaty należności za wykonanie zlecenia podwykonawcom przez inwestora. Do tego nikt z podwykonawców nie został o tym powiadomiony. Przedstawiciele GIK-u na spotkaniu z podwykonawcami tłumaczyli to tym, iż nie mieli takiego obowiązku. Najgorsze w działaniach GIK-u było jednak to, iż zgodzili się na podpisanie cesji na 50% wartości całego kontraktu na rzecz banków. Czyli pieniądze w większości trafiały do banków, zamiast do wykonawców zlecenia. W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie z podwykonawcami. GIK na tym spotkaniu odmówił podania wysokości kwot wyfakturowanych przez Hydrobudowę oraz kwot przelanych do banków w związku z cesją. Z tego spotkania został również wyproszony przedstawiciel mediów. Przy takim postępowaniu GIK-u trudno więc oprzeć się wrażeniu, iż władze Gdańska od początku zakładały, że firmy zaangażowane w realizację przedsięwzięcia nie otrzymają zapłaty. Czy tak się postępuje w państwie prawa? Wiele firm ogłosi upadłość, wielu ludzi straci pracę a wielu przedsiębiorców dorobek życia.
W związku z beznadziejną sytuacją firm uczestniczących w realizacji kontraktu, w dniach 18.06.2012 r i 22.06.2012 r odbędą się manifestacje podwykonawców. Zostały one zgłoszone w sposób określony prawem władzom miasta Gdańska. Nie wyrażono sprzeciwu. Lokalizacja manifestacji to zbieg ulic Słowackiego i Grunwaldzkiej w okolicach Galerii Bałtyckiej. W dniu 18 i 22 godzina rozpoczęcia to 1600.
Telefon kontaktowy w sprawie dodatkowych informacji o proteście i jego przyczynach:
722 278 244.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/