Zmiana ustawy o paszach – skandal samowoli poselskiej

Szanowni Państwo, bez konsultacji społecznych i bez wcześniejszych zapowiedzi odbędzie się pierwsze czytanie nowej propozycji zmiany ustawy o paszach, która mówi o przesunięciu aż do roku 2017 (!) terminu wycofania pasz z GMO.
Czytanie odbędzie się podczas obecnego posiedzenia Sejmu (26-28.06.2012). Chodzi o poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach, druk nr 457. INFORMACJA O TYM UKAZAŁA SIĘ DOPIERO WCZORAJ czyli dzień przed rozpoczęciem posiedzenia:(
UWAGA!!!Projekty poselskie zwolnione są z obowiązku przeprowadzania procesu konsultacji społecznych. Dlatego nie wprowadzono tego projektu poprzez Rząd a tylko przez posłów PO.
Prosimy o nagłaśnianie tego faktu. Prosimy o dzwonienie do swoich posłów i domaganie się odrzucenia propozycji tej ustawy oraz prawdziwych konsultacji społecznych nt. zagrożeń GMO. Poniżej dodatkowe informacje.
Korzystając z okazji zapraszamy Państwa na kolejne warsztaty. Tym razem będą to warsztay z eko-budownictwa (już 30 czerwca) oraz  fotowoltaiki i permakultury (7 lipca). Szczegóły tutaj:
http://www.eko-cel.pl/ pod WARSZTATY.
WSPIERAJ DZIAŁANIA NA RZECZ POLSKI WOLNEJ OD GMO
http://www.icppc.pl/antygmo/pomoz-kampani/
Z poważaniem,
Sir Julian Rose, prezes
Jadwiga Łopata, Laureat Nagrody Goldmana (tzw. Ekologiczny Nobel), wiceprezes
==========================
ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114  biuro@icppc.pl
www.icppc.pl   www.gmo.icppc.pl   www.eko-cel.pl
INFORMACJE DODATKOWE:
Zdecydowana większość Polaków, podobnie jak i obywateli z innych krajów UE żąda zaprzestania intensywnych metod hodowli zwierząt z jej absolutnym uzależnieniem od ponadnarodowych korporacji, w tym również od pasz opartych na mieszance soi i kukurydzy modyfikowanych genetycznie.
Polscy naukowcy w  W LIŚCIE OTWARTYM apelują o utrzymanie i egzekwowanie ustawowego zakazu stosowania pasz GMO, który wprowadzono w Polsce Ustawą o paszach z dnia 22 lipca 2006 roku.
„[…] badania Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Instytutu Zootechniki w Balicach, których celem było zastępowanie w dawkach
pokarmowych białka z importowanej soi, białkiem z krajowych roślin strączkowych wykazały, że: w przypadku tuczu trzody chlewnej wyniki były porównywalne, a mięso wytworzone z krajowego białka jakościowo lepsze, w przypadku drobiu, można częściowo zastąpić śrutę sojową. Cena 1 kg białka skalkulowana na podstawie cen rynkowych w dawkach pokarmowych dla trzody i drobiu wykazała, że w różnych odstępach czasu zastępowanie importowanej soi krajowymi surowcami białkowymi było od 3 do 7% bardziej opłacalne. Wspomniany projekt obejmuje również problem
organizacji rynku roślin strączkowych niezbędną koncentrację i rozwiązania logistyczne płynnego zaopatrzenia zakładów paszowych w krajowy surowiec białka roślinnego.”
http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2012/06/list_gmo.pdf
Na całym świecie pojawiają się przypadki zachorowań, a nawet śmierci zwierząt z powodu zaburzeń metabolicznych wynikających ze spożycia genetycznie modyfikowanej żywności.
Produkty pochodzące ze zwierząt karmionych genetycznie modyfikowaną paszą zawierają pozostałości GMO. Mogą to być małe ilości, ale regularne spożywanie takiej żywności może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych u ludzi.
Dopóki nie zostanie udowodnione, że pasze te są całkowicie bezpieczne, powinno zostać zakazane ich używanie w interesie społeczeństwa i zdrowia zwierząt. Jest to klasyczny przypadek wprowadzenia w życie “zasady ostrożności” gwarantowanej w europejskim prawie.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM DOMAGAMY SIĘ:
1.Odrzucenia wyżej wspomnianego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach.
2.Natychmiastowego powołania zespołu niezależnych specjalistów, w tym przedstawicieli KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO (www.polska-wolna-od-gmo.org), do opracowania programu wycofywania pasz z GMO i zastępowania ich paszami bez GMO.
3.Wprowadzenia zakazu stosowania pasz GMO w tym roku.
4.Pilnego wydania przepisów wykonawczych dla służb państwowych gwarantujących egzekwowanie wyżej wspomnianego zakazu.
5.Zabezpieczenia środków finansowych dla wspierania przyjaznego zwierzętom, wolnego od GMO systemu hodowli, którego efektem są dobrej jakości, smaczne i bezpieczne produkty.
6.Prowadzenia konsekwentnej polityki w zakresie promowania produkcji tradycyjnych roślin paszowych w zrównoważonych gospodarstwach rodzinnych oraz wspierania finansowego producentów pasz bez GMO.
7.Szerokiej promocji w Polsce i za granicą wysokiej jakości żywności opartej na paszach bez GMO. Wykorzystania tego elementu jako podstawowego atutu przy tworzeniu PR dla eksportu polskiej żywności.
Tradycyjni i ekologiczni hodowcy świń i drobiu, którzy odrzucają genetycznie modyfikowaną paszę dla zwierząt lub Ci, którzy czują się zmuszeni do stosowania takiej paszy ze względu na brak innej możliwej alternatywy, potrzebują wsparcia. Na ich barkach spoczywa reputacja Polski jako producenta wysokiej jakości żywności!
W systemie przemysłowego chowu świń i drobiu tysiące zwierząt upchniętych jest pod jednym dachem na betonowej podłodze. W budynkach takich stosuje się sztuczne oświetlenie, a na taśmie dostarcza się zwierzętom paszę zrobioną z genetycznie modyfikowanej soi pochodzącej z rozległych monokultur, w których jałowe gleby całkowicie uzależnione są od środków chemicznych. Dieta ta uzupełniana jest profilaktycznie antybiotykami oraz preparatami hormonalnymi przyspieszającymi wzrost. Jest to nieludzki sposób produkowania żywności, sprowadzający się do czegoś w rodzaju licencjonowanych obozów koncentracyjnych dla zwierząt, którego nie możemy akceptować.
Nie wolno doprowadzić do uzależnienia tradycyjnych polskich rolników od olbrzymich zagranicznych korporacji, które ryzykują zdrowie ludzi i zwierząt wyłącznie po to, aby zwiększyć swoje i tak już duże zyski.
Chodzi o kluczowe dla nas wszystkich sprawy: niezależność żywieniową, nasze zdrowie, stan środowiska naturalnego.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/