Już są pierwsze genetycznie zmodyfikowane dzieci

  • Już są pierwsze genetycznie zmodyfikowane dzieci

  • Pierwsze GM dzieci ‘wykreowane’ w USA

    . . .  Wiadomość ta pokazuje się po wcześniejszym powiadomieniu przez brytyjskich naukowców, że w innych krajach podejmuje się próby wykreowania ludzko-zwierzęcych ‘potworów’. Takie wiadomości podkreślają fakt, że trwają dzikie eksperymenty genetyczne na wielu ludziach na całym świecie, co spowodowało, że duża liczba naukowców wzywa do opracowania nowych zasad dotyczących tych dziwacznych praktyk.
    Chińscy naukowcy już wprowadzili ludzkie komórki macierzyste do płodów kozich, a amerykańscy już badali koncept wykreowania myszy z komórkami ludzkiego mózgu. . .

    Ciekawa ilustracja

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/