Antoni Macierewicz na pogrzebie masona z rodziny

Pogrzeb masona

Jak podaje witryna masońska Ars Regia http://arsregia.pl/pogrzeb-jana-winczakiewicza/  z 5.04.2012 r. po południu w dniu 29 marca 2012 r. odbył się na pod-paryskim cmentarzu Montmorency masoński pogrzeb „naszego Brata” Jana Winczakiewicza ∆. Uroczystość religijna (brak informacji o jaką religię chodzi) odbyła się przed południem w kaplicy zamkowej w Blois.
Ciekawa jest lista obecnych na masońskim pogrzebie: żona Joclyne, kuzynka Hanna Winczakiewicz i kuzyn Antoni Macierewicz, ponadto Bracia z Loży „Copernic” i ich bliscy: Sergiusz Chądzyński ∆, Marek Franciszkowski, Jan Karczewski ∆, Magda Knychalska, wdowa po Bracie Witoldzie, Mila ∆ i Emanuel Łopattowie, Jerzy Neumark, Anna i Jean Wojciech ∆ Sicińscy, Piotr Szemiński, Agata i Andrzej Wolscy i Witold Zachorski, który reprezentował Bibliotekę Polską w Paryżu. Rząd polski reprezentował Konsul Generalny. Po kilku przemówieniach jako ostatni głos zabrał Antoni Macierewicz „który mówił o swoich kontaktach z Bratem Janem i o jego patriotyzmie”.
Przy osobach, o których wiem z innych źródeł, że należą do masonerii postawiłem znak ∆. Do mojej listy dochodzi zidentyfikowany tu jako mason nieżyjący już Witold Knychalski. Z tekstu notatki z Ars Regia wynika, że pozostali wymienieni znaleźli się w kręgu podejrzeń o przynależność do masonerii.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/