Judaizacja katolicyzmu: 7 Praw Noego

Watykan bałwochwalczo przyjął talmudyczne, obce Pismu Swiętemu, zbrodnicze wobec chrześcijan 7 Praw Noego. Komisja watykańsko-rabiniczna 11-13.3.2007: Tradycja żydowska podkreśla Przymierze Noahidowe (patrz Księga Rodzaju 9:9-12) jako zawierające powszechny kod moralny obowiązujący całą ludzkość. Ideę tą odzwierciedla Biblia Chrześcijańska w Dziejach Apostolskich 15:28-29.

W tym dokumencie wspólny komitet Watykanu i Naczelnego Rabinatu Izraela apeluje do katolików, by przyjęli  sfabrykowane przez neo-faryzeuszy Prawa Noego, bezpodstawnie i heretycko sugerując, że mają one podstawę biblijną w Dziejach Apostolskich. Większego szaleństwa religijnego chyba nie ma; jedno a Praw Noego przewiduje karę śmierci przez ścięcie dla chrześcijan za bałwochwalstwo!
Rabin lubawiczerów Yitzhak Ginsburg wypowiedział się w Maariv (6.10.2004): Naszym obowiązkiem jest zmuszenie ludzkości do przyjęcia 7 praw Noego, a jeśli nie, to zostaną zabici. Ich witryna potwierdza karę śmierci za złamanie któregokolwiek z 7 Praw: Poza kilkoma wyjątkami, wyrok jest […] przez ścięcie szablą, najmniej bolesną spośród 4 metod egzekucji przestępców (patrz Hilchos Melachim 9:14). (Cztery metody egzekucji: w Torze: Skilah – ukamieniowanie; Srifah – spalenie; Hereg – ścięcie głowy; Henek – uduszenie.) Licznych formalności proceduralnych niezbędnych, kiedy oskarżonym jest Izraelczyk, nie trzeba przestrzegać w przypadku noachida; można go skazć na podstawie zeznania jednego świadka, nawet krewnego, lecz nie kobiety. Nie jest wymagane ostrzeżenie przestępcy przez świadka [przed dokonaniem przestępstwa] i jeden sędzia może wydać wyrok (Sanhedrin 57a, b; Hilchos Melachim 9:14).
Judaiści święcie wierzą w 7 Praw Noego. Inny rabin lubawiczerów, Shea Harlig przemówił (18.3.2007) do Kongresu USA, że ten zbiera się, by wypełnić jedno z siedmiu Praw Noego — tylko oni wiedzą, o które prawo chodzi.
Przemawiając (22.5.2004) do rabina Rzymu (my upamiętniamy 800-tą rocznicę śmierci Majmonidesa), Jan Paweł II zaakceptował antychrześcijaństwo myśliciela i przypisał mu pobożne życzenie o lepsze stosunki między Żydami a chrześcijanami. Nie ma tego w pismach Majmonidesa – oburzył się bloger „Maurice Pinay”. Jan Paweł II przytoczył urywek z księgi Hilchot Melachim XI w Miszne Tora Majmonidesa. Kontekst reprezentuje Mosziacha – podżegacza wojny i tępiciela gojów, który naprowadzi cały świat na wspólne czczenie Pana. Wg Hilchot Melachim, Chrystus nie jest Mesjaszem, bo nie żyje, a chrześcijaństwo i islam mają jedynie pomóc w przyjściu wieku mesjańskiego, kiedy bałwochwalcy (chrześcijanie w definicji Majmonidesa) będą musieli porzucić swą wiarę na korzyść Praw Noego, pod groźbą ścięcia głowy. Trzy lata później (26.5.2007) okazało się, że Hans Kung, bliski przyjaciel i doradca następcy Jana Pawła II, jest członkiem organizacji noachidów (promotorów 7 Praw Noego), wyróżnionym za służbę masonom. Kung ma poparcie papieża dla swej pracy pt. Deklaracja Ku Globalnej Etyce. Etyce, którą mają poprzeć różne religie, wyznania i bezwyznaniowi (Canadian Catholic News 20.3.2007). Ewangelia nie jest już uniwersalną etyką.
Rabin Chaim Brovender stwierdził (Jerusalem Post 21.8.2007), że katolicyzm jest bałwochwalczy, a buddyzm nie. Rabin najpierw dał przykład bałwochwalstwa przez wejście Żyda do świątyni katolickiej, po czym odpowiedział na pytanie, czy Żyd może zjeść w restauracji azjatyckiej, gdzie stoi posążek Buddy i bożkowi palą wonności: Buddyzm jest inny, bo chodzi o wielkiego religijnego nuczyciela zwanego „ten oświecony”. Trudno sobie wyobrazić, dlaczego miałoby to się nazywać bałwochwalstwem. „Maurice Pinay” przypomniał (16.10.2007), że podczas pogrzebu kardynała Lustigera rabini konserwatywni i ortodoksyjni nie weszli do katedry, jakby pamiętni nakazu kary śmierci za takie bałwochwalstwo. Nawet muzułmanie nie są bałwochwalcami, wg Majmonidesa (Responsa 448), chociaż pod żydowskim panowaniem muszą poddać się, jak chrześcijanie, prawom Noego. „Maurice Pinay”: Mam nadzieję, że to rzuca nieco światła na potworne wyrażenia „tradycja judeochrześcijańska” i „starsi bracia w wierze” oraz na pomyloną przesłankę, że „Izrael” jest bastionem przeciw upadkowi cywilizacji chrześcijańskiej.
Kiedy usuwa się symbole chrześcijańskie i demokracje głoszą rozdział religii od państwa, Senat USA uhonorował (26.3.1991) urodziny naczelnego rabina lubawiczerów, Menachema Mendela Schneersona (1902 – 1994), tytułowanego z uwielbieniem Rebe. Jako pierwsza osoba religijna, otrzymał pośmiertnie Złoty Medal Kongresu za przyczynek do “globalnej moralności”. Przemówienie Rebe w 1983 r. zobowiązuje każdego Żyda, by wszystkie narody świata przestrzegały 7 Praw Noego. Rebe  porównał świat do statku na wzburzonym morzu, kierowanego przez rządy państw, uchodzące za prawdziwych arbitrów […] tylko z powodu ciemności wygnania, podczas gdy naprawdę losy świata są w rękach Żydów. Żydzi angażują się w wyższe rzeczy, tj. Torę i dobre uczynki. Rządy państw sterują statkiem, Żyd wytycza kurs. Właściwie Talmud i Prawa Noego są rabiniczną korupcją Tory, ale prawo publiczne USA nr 102-14 uznaje Rebe i 7 Praw Noego, z których jedno określa ścięcie za bałwochwalstwo Jezusa jako podstawę moralną ludzkości. Prawa Noego to oszustwo, rasistowska sprawiedliwość dla gojów, podczas gdy Talmud naucza nienawiści, przemocy, wykorzystywania i zabijania, zwłaszcza chrześcijan. Schneerson nauczał: Żydzi są dumą stworzenia, goje są szumowiną, ale mają służyć Wybranym. Żydzi są Kapłanami, zaś prawa Noego (noahidowe) są religią dla szeregowych. Masoni nazwali siebie Noahidami i włączyli takież przepisy do swej  konstytucji z 1723 r.
Rabin Estulin napisał o rewolucji Rebe w 2001 r., która dała Bushowi-juniorowi możliwość dokończenia tego, co zaczął jego ojciec: zwalczanie zła na świecie, jako początek i przedsmak spełnienia proroctw mesjańskich, tak jak zorganizował to Rebe Schneerson. W następstwie 11 IX, chasydzi widzą, że USA jest pchane w kierunku wypełnienia ich historycznej roli nauczania świata [Praw Noego] w świecie. Estulin wskazuje na żywotny interes lubawiczerów w globalnej wojnie z terrorem: wszystkie wydarzenia na świecie są dla nas korzystne. Żydzi walczą z terroryzmem arabskim od 50 lat [… Po 11 IX] narody zaczynają wreszcie zauważać sprawiedliwość w uporczywej wojnie [Jerozolimy] z terroryzmem.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/