Israel may start war with Iran by a false-flag attack on the Olympics / Izrael może wywołać wojnę z Iranem atakiem fałszywej flagi na Olimpiadzie

Po polsku poniżej / Polish below

…………………..

Iran capable of routing Israeli military if attacked: Analyst

File photo shows Islamic Revolution Guards Corps launching a short-range missile during the second day of military exercises, codenamed Great Prophet-7.

File photo shows Islamic Revolution Guards Corps launching a short-range missile during the second day of military exercises, codenamed Great Prophet-7.
Tue Jul 10, 2012 2:16PM GMT
8
Israel is likely to try to precipitate a war on Iran by staging an attack on the US, its forces in the Persian Gulf region or on a European NATO target, most likely the London Olympics…. There has been highly credible information that an attack on the Olympics is planned.” – American military analyst, Gordon Duff
An American military analyst says in case of a possible military strike on Iran by Israel, Tehran will be able to rapidly rout the Israeli military which is already hit by a high rate of internal dissent.

In an article published on the Press TV website, Gordon Duff, noted that in case of an attack, the Israeli army will be easily swept aside by the Iranians, because it has no capability of operating logistically and is already faced with a population that is asking for an end to compulsory military service.

“Young Israelis say they are tired of hearing the continual fear mongering and no longer find any of the ‘threats’ the Likudist regime harps about credible,” he said.

The analyst added that up to 50 percent of Israeli youth are refusing military service of which ‘ultra-orthodox’ Jews are already exempt.
“In an interview with a former US military attaché to Israel, I was told that only a few units of the Israeli army are ‘first-rate’ with the rest much less capable,” Duff added.
He argued that due to its fear of Iran, Israel may resort to any machination to get other countries engaged in a war on Iran.
“Israel is likely to try to precipitate a war on Iran by staging an attack on the US, its forces in the Persian Gulf region or on a European NATO target, most likely the London Olympics…. There has been highly credible information that an attack on the Olympics is planned,” he said.

After attacking the US ships in the Persian Gulf or the London Olympics, Duff added, Israel will use its powerful lobby in the US and international media to blame Iran for what had happened.

“With world economies on the edge of general collapse, any major conflict, particularly one that could draw in China or, worse still, present the United States in the role of aggressor and Israeli military surrogate again, would be historically unsustainable.” the analyst concluded.
SS/PKH/AZ/IS
……………………….

Iran może rozgromić siły Izraela

10.7.2012, przekład Piotr Bein
 

[Foto: Korpus Islamskiej Gwardii Rewolucyjnej wypuszcza pocisk małego zasięgu w 2-im dniu manewrów Wielki Prorok-7.

Izrael może spróbować wywołać wojnę z Iranem atakiem [fałszywej flagi] na terenie USA, siły USA w regionie Zatoki Perskiej lub na jakiś cel NATO w Europie, najprawdopodobniej Olimpiadę w Londynie… Istnieje wysoce wiarygodna informacja, że planowany jest atak na Olimpiadę. Amerykański analityk wojskowy Gordon Duff

Wg Duffa, w ataku Izraela na Iran, Teheran szybko rozgromiłby siły Izraela, które już cierpią na wysoki stopień wewn. dysydentyzmu. W artykule na Press TV, Duff zauważa, że armia Izraela łatwo uległaby porażce, bo nie ma zdolności działań logistycznych i już stoi wobec publicznego kwestionowania przymusowej służby wojskowej: Młodzi Izraelczycy mówią, że mają dość słuchania ciągłych strachów i nie uważają już “gróźb” ze strony reżimu partii Likud  za wiarygodne. Do 50% młodzieży Izraela odmawia służby wojskowej, z której zwolnieni są już ultra-ortodoksi.

Duff dowiedział się w wywiadzie z b. attaché wojskowym USA w Izraelu: tylko nieliczne jednostki armii Izraela są “przednie”, a reszta “o wiele mniej zdolna”. Wg Duffa, w obawie przed Iranem, Izrael może uciec się do jakichkolwiek machinacji, by wciągnąć inne kraje do wojny z Iranem [patrz cytat wprowadzający]. Po ataku na okręty USA w Zatoce Perskiej lub na Olimpiadę, Izrael wykorzysta swe wpływowe lobby w USA i media międzynarodowe, by obwinić za to Iran.
Duff wnioskuje: Z gospodarkami świata u progu ogólnego upadku, każdy większy konflikt, zwłaszcza mogący wciągnąć Chiny albo, co gorsze, postawić USA w roli agresora i siły militarnej Izraela, byłby historycznie nietrwały.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/