Walki z profanacją Słowiańszczyzny cd… Korespondencja z Drem Brzostowiczem

Szanowny Panie Dyrektorze Drze Michale Brzostowicz

Chciałbym dołączyć się do krytyki niedawno przedstawionej przez Pana Andrzeja Szuberta, odnośnie imprezy ahistoryczno-propagandowej “Festiwal kultury słowiańskiej i cysterskiej”. Zgadzam się z nim, że filmik z imprezy przedstawia gwałt kultury chrześcijańskiej-łacińskiej na słowiańskiej oraz profanację świętości wciąż drogich zwolennikom prastarej wiary i kultury Słowian.
Dziwaczna nazwa festiwalu przybija gwóźdź do kulturowej trumny. Inscenizacja przywołuje na myśl sterowane politycznie dla obcych interesów obecne wydarzenia w Syrii, w wykonaniu najemnych bandytów i miejscowych skrajnych fanatyków religijnych. Jest to powtórka podjudzonej i wspartej z zewnątrz przemocy sekciarskiej, przećwiczonej w Kosowie na prawosławnych Serbach, zastosowanej w Iraku, Afganistanie i w Libii do zniszczenia istniejącego porządku. Wydarzenia te aprobują i przekłamują w RP służebni politycy i media przejęte przez wrogów narodu polskiego.
http://www.prisonplanet.pl/polityka/szokujace_filmy,p1627568346
Chciałbym dorzucić parę obiekcji do happeningu w Lądzie. Historię polskiego chrześcijaństwa sprzed chrztu łacińskiego wymazano z pamięci narodowej, a co mówić o wcześniejszej słowiańskiej! Wykopaliska i badania przerywa się, fałszuje i zataja, żeby naród nieznał swej prawdziwej historii i kulturowego pochodzenia. Informacje o tym okresie w podręcznikach są niezwykle skąpe.
Przemilcza się fakt, że wcześniej od chrztu łacińskiego było przyjęcie prawosławia z Wielkich Moraw, wraz z pięknym, przebogatym liturgicznym językiem zrozumiałym dla Słowian, starocerkiewnosłowiańskim. Kiedy dla celów politycznych narzucono obrządek łaciński w niezrozumiałym języku, odprawiany przez obcych kapłanów mówiących językiem niemieckim – jaka musiała być  frustracja, gniew i opór naszych przodków, broniących swych ziem przed ówczesnym Drang nach Osten! Kiedy w 966 r. narzucono wszystkim polskim plemionom obcą wiarę i system samorządzenia się, jak obecnie UE z wartościami obcymi polskiej kulturze i katolickiej religii – jakie musiało być niezadowolenie ludności i jakie wyrazy sprzeciwu!
Patrz np. na dole wpisów:
Prawosławni Polacy, pogańscy Bałtowie
O co poszło w rebeliach Słowian?
„Zapomniany” król
Toż to był podbój Słowian – czym odmienny od ideologicznego podboju przez komunizm czy odnaradawiający, tzw. neo-liberalizm unijny? Kwestią lat jest wg planu ideologów UE, że nakręcać się będzie filmiki z propagandowych imprez ‘historycznych’, na których odmóżdżeni rycerze Nowego Ładu przy aprobacie władz bezcześcić będą symbole chrześcijaństwa.
Niegodne jest fałszować i przemilczać historię, tym bardziej promować skrzywione pokazanie przemocy i nietolerancji na tle wierzeń, nawet jeśli uskutecznionej teatralnie na „atrapach”. Dla pełniejszego obrazu historycznego, oczekujemy pokazania reakcji Słowian na chrystianizację przez obcych i wrogich, z niszczeniem symboli religijnych.
Jest nieistotne, czy filmik zrobiono i zamieszczono na youtube bez zgody organizatorów imprezy. Organizatorzy musieli wiedzieć o przedstawieniu i wydać nań pozwolenie. Zezwolono na spektakl, bo przedstawił Polaków niszczących symbole swoich przodków. Gdyby naruszyli symbole obce polskiej i słowiańskiej kulturze, albo symbole przeważającejw Polsce religii katolickiej, nie uszłoby to bezkarnie czy bez oficjalnego potępienia. Wśród Polaków są zwolennicy wierzeń słowiańskich i kultury naszych przodków sprzed przyjęcia czy narzucenia chrześcijaństwa. Należy im się poszanowanie praw tak samo jak większościowej grupie Polaków.
Zatem publiczność spodziewa się wyjaśnienia przez Pana instytucję nieścisłości historycznych i przejawów nietolerancji wobec odmiennnych kultur i wierzeń podczas happeningu w Lądzie. Oczekujemy też zapewnienia, że historyczne konsultacje dla przyszłych imprez tego rodzaju zapobiegną propagandzie na rzecz wyznań większościowych i zapewnią poszanowanie przed-chrześcijańskich tradycji naszych przodków. Osobiście bardzo interesuje mnie historia wprowadzenia i wyrugowania prawosławia wśród plemion polskich. Pana odpowiedź opublikuję na moich blogach. Z góry dziękuję.
Z poważaniem,
Piotr Bein
Grypa666.wordpress.com
PiotrBein.wordpress.com
…………………………………………………………………………….

Walki z profanacją Słowiańszczyzny cd…

http://opolczykpl.wordpress.com/2012/07/17/odpowiedz-na-list-otwarty-andrzeja-szuberta/
http://opolczykpl.wordpress.com/2012/07/17/doktorowi-brzostowiczowi-w-odpowiedzi/
as
———- Forwarded message ———-
From: Andrzej Szubert
Date: 2012/7/17
Subject: Re: Odpowiedź na list otwarty Andrzeja Szuberta
To: michal.brzostowicz@muzarp.poznan.pl
Cc: joanna.slowinska@powiat-slupca.pl, zarzad@snap.poznan.pl, gmina@gmina-ladek.pl, umg@zagorow.pl, w.radniecki@zagorow.pl, kontakt@wsdts.pl, biuro@patrimonium.pl, biuro@unianadwarcianska.pl, mojanawia@gmail.com, zadrug@googlemail.com
Szanowny Panie,
Obawiam się, że albo nie zrozumiał Pan sensu mojego listu, albo udaje Pan, że go nie rozumie.
Wiem, że podczas “odpustu cysterskiego” nazwanego szumnie i nieprawdziwie “Festiwalem kultury słowiańskiej i cysterskiej” urządzany jest (a)historyczny pokaz tzw. “chrystianizacji” Słowian.
Poniższy filmik jest dłuższy i dobitnie to pokazuje:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UrWOmW5jVw4
Nie wiem o jakich “najwybitniejszych znawcach średniowiecza w Polsce” Pan wspomina, bo ja, jako laik, natychmiast zauważyłem historyczny anachronizm. Przynajmniej dwie osoby na tym filmiku używają szabli (o zagiętych głowniach), mimo iż na ziemiach polskich w tamtym czasie szable były praktycznie nieznane. W użyciu były wówczas miecze, włócznie i topory. Pańscy “najwybitniejsi znawcy średniowiecza” pomylili epoki. Pewnie zamiast Bunscha czytali Trylogię Sienkiewicza.
Na tym dłuższym filmiku widać opór stawiany przez naszych przodków oraz brutalne i siłowe postępowanie hord wyznawców Jahwe. Nogami kopią leżący już, powalony posąg słowiańskiego boga i okładają go szablami i mieczami.
Zapewniam Pana w tym miejscu, że jeśli uda się mi być w przyszłym roku na tym festiwalu, to w tym miejscu nastąpi nieprzywidziana w scenariuszu “reakcja pogańska” połączona z paleniem kościołów, krzyży i wypędzaniem z Polski wszystkich sutanników i habitowców. Naturalnie będzie to w ramach edukacyjnych. Aby widzowie wiedzieli, że nasi przodkowie w ogólnokrajowym buncie przeciwko obcej, zawistnej i niszczycielskiej religii przywleczonej nad Wisłę i Odrę wypędzili chrześcijaństwo z polskiej ziemi. Dopiero zjednoczonymi siłami Niemców, Czechów i Rusinów pogański bunt naszych przodków został krwawo stłumiony.
Z historycznego punktu widzenia “odpust cysterski” nazywany “Festiwalem…” oddaje mniej więcej nastrój tamtej epoki – do Polski wkracza obca wiara, antykultura chrześcijańska (reprezentowana przez osobę w habicie) i NISZCZY kulturę pogańską naszych przodków, którzy stawiają jej opór.
Obawiam się jednak, że “edukacyjność” tej inscenizacji utrwali jedynie fałszywy, propagandowy, katolicki stereotyp historii Polski. Sam Pan wie, że przez prawie całe ostatnie tysiąclecie kroniki polskie pisane były przez wyznawców obcej Słowianom wiary. I oni robili wszystko, aby pogaństwo przedstawić jak najbardziej negatywnie, a ich zabobon i gusła jako coś wspaniałego i postępowego. Dlatego krążą fałszywe stereotypy, jakoby poganie byli prymitywną dziczą i dopiero chrześcijaństwo uczyniło z nich “cywilizowanych” ludzi.
Rzeczywistość była dokładnie odwrotna – Słowianie stworzyli niepowtarzalną cywilizację i kulturę opartą o tolerancję, szacunek do przyrody, szacunek do własnej tradycji, demokrację rodową i poczucie wspólnoty. Buldożer jahwizmu zniszczył to wszystko, przynosząc fanatyzm, nietolerancję, społeczeństwo hierarchiczne, różnice stanowe i pasożytniczy kler. Pod wszystkimi względami chrześcijaństwo przyniosło Polsce regres kulturowy.
Na tym dłuższym filmiku widać wyraźnie (to jest akurat autentyczne) pogardę wyznawców Jahwe dla drewnianych figur słowiańskich bogów. Nie wstarczyło im, że je obalili na ziemię. Mściwie jeszcze popychają powalone już na ziemię figury bogów nogami, siekają je mieczami, a na koniec je palą. Pychę, arogancję, poczucie wyższości, oraz nienawiść do wszystkiego, co niezgodne z ich tępą ortodoksją, widać jak na dłoni.
Pisze Pan, że sama figura słowiańskiego boga była wykonanym na tę okazję rekwizytem.
Wiem o tym doskonale!
Wszak wszystkie oryginalne figury naszych słowiańskich bogów chrześcijańska dzicz po prostu spaliła.

Do wyjątków należą takie znaleziska jak kamienny Świętowit ze Zbrucza. Uchroniło go od rozbicia na kawałki tylko to, że przeleżał w rzece prawie  tysiąc lat.
Zapewniam Pana, że krzyże,które my spalimy podczas przyszłorocznego “festiwalu” będą też wykonanymi przez nas “rekwizytami”, nie będącymi ani oryginalną belką z Golgoty, ani wcześniejszymi obiektami kultu katolików. Tak więc o bezczeszczeniu chrześcijańskiego symbolu religijnego i o obrażaniu uczuć katolików nie będzie mowy!
A jeśli naszą inscenizację ktoś nagra i wrzuci na YouTube, to jeszcze mu za to podziękuję. Mojej zgody na to nie będzie potrzebował.
A tak na poważnie…
Największe zastrzeżenie mam nadal do nazwy “Festiwalu”. Impreza ta pokazuje NISZCZENIE kultury słowiańskiej, przy udziale m.in cystersów. Natomiast nazwa “Festiwalu” sugeruje, jakoby kultura słowiańska i cysterska były – nie wiem – uzupełniające się, tożsame – w sumie nasze, rodzime, polskie.
Jest to oczywista nieprawda historyczna.
Tym bardziej, że nie ma czegoś takiego jak “kultura cysterska”. Cystersi byli częścią anty-kultury chrześcijańskiej, która nieomal wytępiła kulturę słowiańską. A tego, czego nie była w stanie wytępić, przywłaszczyła sobie nadając zwyczajom pogańskim ideologiczną katolicką nadbudowę .
Proszę nie zapominać o jednym niezwykle istotnym fakcie – głównym składnikiem, wręcz fundamentem jakiejkolwiek kultury są związane z nią i typowe dla niej wierzenia. To właśnie wierzenia słowiańskie odróżniały kulturę, a raczej cywilizację słowiańską, od innych kultur i cywilizacji. Zmiana wierzeń, przyjęcie czy narzucenie jakiejkolwiek kulturze innej, obcej wiary, zawsze zmienia daną kulturę i cywilizację.
Najdobitniejszym tego przykładem są Chazarowie. Po przyjęciu judaizmu stali się oni po prostu żydami – wyznawcami judaizmu, a w konsekwencji tego stali się Żydami – członkami “narodu wybranego”. Ich wcześniejsza kultura chazarska w tym momencie po prostu przestała istnieć.
Od czasu, gdy chrześcijaństwo zostało narzucone Polsce siłą, mówienie o Polsce słowiańskiej jest nadużyciem. Słowiańszczyzna istniała nadal, i owszem, ale była ona nieoficjalna, wręcz nielegalna i była notorycznie tępiona przez fanatyczny kler. Państwo, kultura, grody w owym czasie były już chrześcijańskie a nie słowiańskie.
Jedynie co po kulturze słowiańskiej pozostało i nie było zwalczane – to był słowiański folklor – niewłaściwie utożsamiany przez Pana i organizatorów festiwalu z kulturą słowiańską.

Kultura słowiańska nadal w Polsce, jak już wspomniałem, istniała – ale nieoficjalnie, a nawet w ukryciu. I wciąż była zwalczana. Oficjalny dokument kościelny poznańskiego synodu biskupów z roku 1420 potępiał nadal utrzymujące się w ich diecezji pogańskie praktyki. Musiały być one znaczne, skoro hierarchowie w ogóle poświęcili im uwagę. A to oznacza, że 454 lata po chrzcie Mieszka pogan w Polsce nadal nie brakowało. Czyli oznacza to, że uparcie trwali oni już piąty wiek przy naszej prastarej kulturze i wierze.
Możemy być z nich dumni!
Powinniśmy być z nich dumni!
Ja jestem z nich dumny!
Przypomnę jeszcze Panu, że to m.in archeologom zawdzięczamy wiedzę o tym, że już 10 700 lat temu na ziemiach dzisiejszej Polski występowała nazwana “słowiańską” haplogrupa R1a1 (Y-DNA). Dzisiaj posiada ją ponad połowa Polaków (56%). Oznacza to, że nasza pogańska, słowiańska prehistoria jest 10 razy dłuższa i starsza niż tysiącletnia historia skatoliczonej Polski. Mimo to Polacy karmieni są katolicką propagandą, jakoby “państwo polskie” powstało w 966 roku dzięki przyjęciu chrztu, a przed tą datą nic takiego na naszych ziemiach się nie działo. I że chrześcijaństwo było fundamentem budującym i scalającym Polskę – co jest oczywistą nieprawdą.
Owszem, można zaakceptować stwierdzenie, że przyjęcie katolicyzmu uchroniło Polskę od siłowej “chrystianizacji” przez cesarstwo niemieckie. Co jednak nie przeszkodziło kilkukrotnym najazdom cesarstwa na “katolicką” Polskę. Nie uchronił też “polski katolicyzm” naszego kraju przed zakusami katolickich krzyżaków.
Natomiast szkodliwość katolicyzmu od czasów kontreformacji widać gołym okiem. Katolicy od tego momentu dbali bardziej o dominację katolicyzmu w kraju niż o Polskę i polską rację stanu. Widać to jeszcze w XX wieku. Ks. Kazimierz Lutosławki, katolicki ideolog ruchu skautowego w książeczce dla harcerzy pt. “Czuj duch” wydanej w 1917 roku napisał: “Cóżby ci przyszło z wolnej ojczyzny, gdyby Kościół miał na tym stracić.”
Jeśli organizatorom “Festiwalu” nie zabraknie odwagi, powinni ten “Festiwal” nazwać “Historią niszczenia kultury słowiańskiej”.
Przeciwko dotychczasowj nazwie nadal będę protestował!
A domniemane “pomówienia”, “inwektywy” i “krzywdzące opinie” w moim liście powinien mi Pan najpierw wykazać.
Bo ja jestem w stanie wyszukać w internecie i przytoczyć Panu epitety, jakimi raczyli mnie katolicy – bezbożnik, ateista, antychryst, opętaniec, bolszewik, komuch, mason, żydowski agent zwalczający kościół, renegat, odszczepieniec, zdrajca świętej wiary naszych ojców itp.
Choć akurat te ostatnie wyzwiska pasują – wypisz wymaluj – do samych katolików. To oni są renegatami Słowiańszczyzny i to oni zdradzili świętą wiarę naszych słowiańskich ojców.
Pańskie zastrzeżenie, że “nie będziemy prowadzić dalszych dyskusji i polemik w tej sprawie” typowe jest dla osób, które wiedzą, że ich “argumenty” są niezwykle “cieńkie” i wątpliwe. Dlatego dyskusji nie podejmują.
Andrzej Szubert
2012/7/17 Michał Brzostowicz <michbrz@man.poznan.pl>
Odpowiedź list otwarty Andrzeja Szuberta do organizatorów “Festiwalu kultury słowiańskiej i cysterskiej”
Szanowny  Panie,
W odpowiedzi na Pański list oświadczam, że scena spalenia posągu pogańskiego umieszczona na stronie YouTube (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y3gVAwOKtS4) jest wyrwanym z kontekstu fragmentem inscenizacji historycznej opowiadającej o chrystianizacji Słowian we wczesnym średniowieczu i jako taka jest zgodna z przebiegiem wydarzeń, o których wiedzę czerpiemy ze źródeł pisanych tej epoki. Sama figurka stanowiła rekwizyt wykonany dla potrzeb wspomnianej inscenizacji i nigdy przedtem nie była obiektem kultu, w związku z czym nie ma mowy o bezczeszczeniu symboli ani obrażaniu czyichkolwiek uczuć religijnych. Pragnę też poinformować, że film, który Pana oburzył został nakręcony i opublikowany na stronie YouTube przez jednego z widzów bez zgody i autoryzacji organizatorów VI Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie.
Powinien Pan też wiedzieć, że festiwale w Lądzie są imprezami edukacyjnymi, nastawionymi na przybliżanie wiedzy o średniowieczu oraz historii Lądu w czasach funkcjonowania grodu słowiańskiego i klasztoru cysterskiego. Organizacja takich imprez jest zgodna z działalnością statutową Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (http://www.muzarp.poznan.pl/muzeum_new/muz_pol/muzeum/statut.html ), wynikającą z Ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku (z późniejszymi nowelizacjami) oraz Ustawy o działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (z późniejszymi nowelizacjami). Ich poziom merytoryczny gwarantuje udział pracowników naszego Muzeum w przygotowywaniu poszczególnych edycji tego festiwalu, jak też obecność i konsultacja naukowa najwybitniejszych znawców średniowiecza w Polsce. Festiwal nie służy natomiast promowaniu jakichkolwiek współczesnych idei, wierzeń, przekonań i poglądów, ani też szerzeniu nienawiści do jakichkolwiek grup wyznaniowych, społecznych czy narodowościowych.
Przedstawiając stanowisko organizatorów w tej sprawie, wzywam Pana do powstrzymania się od formułowania i upowszechniania przedstawionych w Pańskim liście pomówień, inwektyw i krzywdzących opinii. Jednocześnie informuję, że nie będziemy prowadzić dalszych dyskusji i polemik w tej sprawie.
dr Michał Brzostowicz
zastępca dyrektora
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
Do wiadomości:
1)    mojanawia@gmail.com
2)    Krzysztof Jaksar zadrug@googlemail.com

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/