Informacje gospodarcze 19.7.2012

Sz.P. Piotr Bein
Sz.P.
Przesyłam informacje gospodarcze . Kolejny rok nieudolnych rządów prowadzi Polskę na skraj bankructwa . Republika Bananowa w rozkwicie i samorządowi gangsterzy w Gdańsku mają się dobrze . Zarząd Komisaryczny w Gdańsku potrzebny od zaraz . Czy tylko w Gdańsku ?
Z poważaniem
Prezes PIPH
Jerzy Kowalski www.piph.pl


Z REPUBLIKI BANANOWEJ
Minister Sawicki rezygnuje i usłużne CBA sprawdza delegacje Śmietanki w spółce Elewarr , a Gdański Gang Samorządowy dalej bezkarny :
1. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie wyjawił sposobu rozdysponowania majątku gminy o co występowałem w 2004 roku czym ułatwił wyprowadzenie ponad 4,5 miliona odszkodowań dla spółki powiązanej z wiceprezydentem Maciejem Lisickim jak i inne przekręty na majątku publicznym …
2. podlegli Prezydentowi Adamowiczowi dworacy poświadczali nieprawdę do protokołów NIK , a jest mozliwe ,że dorabiali dokumenty na potrzeby kontroli np. jak to się stało ,że Wiceprezydent Gdańska Bielawski wg protokolu NIK podpisywał zlecenia dla rzeczoznawcy, mające związek z wyłudzeniem odszkodowań z gminy, będąc w Kaliningradzie …
3. Kolejny inwestor porzucił skorumpowanego nieudacznika Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i Wyspa Spichrzów nadal straszy turystów .Prezydent próbuje utajnić umowy…
4. Spółka komunalna GIK wyłudziła od przedsiębiorców usługi przy budowie drogi do stadionu na 49 milionów złotych …
5. Wiceprezydent Gdańska Bojanowski i kolesie ze spółki komunalnej GIK uwikłani w przekręt „ z budową „Tunelu pod Martwa Wisłą „ Od przedsiębiorców dowiadujemy się ,że według CBA – Łącznie miasto Gdańsk miało stracić nie mniej niż 67 mln zł…
6. Grożby karalne wobec Prezesa Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej…
To tylko fragment gdańskiego bezprawia ..
Czy znowu odpowiedzialni funkcjonariusze publiczni Premier ,posłowie , radni , prokuratorzy i funkcjonariusze innych służb ,opłacani z naszych podatków , pozamiatają przewały pod dywan ????
Premierze Tusk zarząd komisaryczny w Gdańsku potrzebny od zaraz .
Z poważaniem
Prezes PIPH
Jerzy Kowalski


Szanowni Państwo,
informujemy, że posłowie PO-PSL przegłosowali projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach, druk nr 457. Teraz projekt będzie głosowany w Senacie na posiedzeniu 25-26 lipca.
UWAGA! Przegłosowanie i wprowadzenie tej propozycji ustawy oznacza, że aż do roku 2017(!) będziemy mieć w sprzedaży TYLKO pasze z GMO. To BARDZO POWAŻNE zagrożenie suwerenności żywnościowej Polski (w przypadku losowego lub strategicznego zablokowania dostaw białka sojowego), to uzasadnione obawy OGROMNYCH PODWYŻEK ŻYWNOŚCI oraz dalsze osłabienie gospodarki i podtruwanie Polaków.
DZIAŁAJMY! Mamy niewiele czasu, potrzebna jest natychmiastowa akcja, która przekona senatorów do GŁOSOWANIA PRZECIWKO TEJ USTAWIE lub do wprowadzenia w niej koniecznych zmian.
Pamiętajmy, że: “Kto milczy, ten przyzwala” (Mikołaj Rej).
KAŻDY Z NAS MOŻE COŚ ZROBIĆ:
1. WYŚLIJ LIST do senatorów, zadzwoń do nich, spotkaj się ze swoim senatorem. LIST GOTOWIEC: http://stopgmo.pl/
2. Przyjdź na protest 25 lipca. SZCZEGÓŁY – Lena Huppert: 502 085 840 lub lenahuppert@wp.pl
3. WSPIERAJ DZIAŁANIA NA RZECZ POLSKI WOLNEJ OD GMO

Wesprzyj kampanię


,


Zapraszamy do udziału w misji firm IT/ICT podczas konferencji HTIA (High
Tech Industry Association Annual Conference), która odbędzie się w
dniach 10-12 września 2012 r. w Jerozolimie. Misja zostanie zorganizowana
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, przy wsparciu
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie. Istnieje
możliwość ubiegania się o zwrot części kosztów udziału w misji w
ramach pomocy de minimis udzielanej przez Ministerstwo Gospodarki.
Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt do 24 lipca 2012 r.


Szanowni Państwo,
Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska i Krajowy Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych UE orgnizują dzień informacyjny pt.
“Postaw na innowacje! Weź udział w ostatnich konkursach 7 Programu Ramowego”
Spotkanie odbędzie sie 30 lipca 2012r na Politechnice Krakowskiej, przy ul. Warszawskiej 24 (sala GIL)
Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli Małych i Średnich przedsiębiorstw, instytucji badawczych współpracujących lub zainteresowanych współpracą z MŚP.
Inicjatywa Eco-innovation stanowi element Programu Szczegółowego na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP), składowej Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (CIP). Inicjatywę uruchomiono w celu zapełnienia luki pomiędzy sferą badań i sferą rynku. Ma ona za zadanie wspierać osiąganie celów środowiskowych Unii Europejskiej poprzez rozwijanie technologii przyjaznych środowisku, sprzyjając zarazem wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności poprzez pomoc finansową udzielaną m.in. przedsiębiorstwom. Budżet trwającego obecnie naboru wniosków w ramach inicjatywy wynosi 34,83 mln euro. Poziom dofinansowania może wynieść do 50%, a maksymalny czas trwania projektu to 36 miesięcy.
Szczegółowe informacje i dokumenty aplikacyjne można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć online do 6 września br. do godziny 17:00.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na
spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 6.1 „Paszport do eksportu”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Termin: 25 lipca 2012 r.
Miejsce: Golden Floor Atrium, al. Jana Pawła II 27, sala F
Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:
– cel działania 6.1.
– podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie;
– projekty objęte dofinansowaniem;
– zasady udzielana dofinansowania;
– wydatki kwalifikowane;
– wielkość i intensywność wsparcia
– procedura aplikacyjna;
– kryteria oceny wniosków.


Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy PARP zaprasza na 81.
Międzynarodowe Targi Wielobranżowe, które odbędą się w dniach 31
sierpnia – 9 września br. w Izmirze (Turcja). Polscy przedsiębiorcy mogą
wziąć udział w misji gospodarczej na ww. targi, organizowanej przez
Polsko-Turecką Izbę Gospodarczą we współpracy z Biurem Promocji
Mazovia oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Ankarze.
Misja potrwa od 3 do 7 września 2012 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie
informacyjne dotyczące konkursu pilotażowego: „Wsparcie na pierwsze
wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej”
Termin: 1 sierpnia 2012 r.
Miejsce: Warszawa, Golden Floor Atrium, al. Jana Pawła II 27, sala F
Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:
– Przedstawienie ogólnych zasad konkursu,
– Omówienie zasad składania wniosków,
– Omówienie wydatków kwalifikowanych do wsparcia,
– Omówienie kryteriów merytorycznych obligatoryjnych,
– Omówienie kryteriów merytorycznych fakultatywnych,
– Omówienie zasad oceny wniosków.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na
spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.1
„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Termin: 2 sierpnia 2012 r.
Miejsce: Golden Floor Atrium, al. Jana Pawła II 27, sala F


Ruszyła VI edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja”. Na Laureatów
najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski czekają
nagrody pieniężne – o łącznej wartości ok. 50.000 zł., nagrody
rzeczowe, a także praktyki i staże. Prace zgłaszać można do 15.
października br.


10 lipca 2012 r. Komisja Europejska ogłosiła 52 konkursy 7. Programu Ramowego
( http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls ).
Budżet w wysokości 8,1 miliarda euro przeznaczony jest na badania i innowacje
prowadzące do pobudzenia wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i
rozwiązywania wyzwań społecznych. Uczestnikami mogą być jednostki posiadające
osobowość prawną oraz indywidualni naukowcy (szczegóły określono w dokumentach
poszczególnych konkursów) ze wszystkich państw członkowskich, stowarzyszonych z
7PR oraz innych krajów (trzecich).
4,8 miliarda euro – przeznaczono na projekty w ramach Programu Szczegółowego
(PS) Współpraca. KE spodziewa się, że dzięki tej kwocie zostanie zaakceptowanych
ok. 1 300 projektów, w ramach których powstanie około 170 000 powiązań pomiędzy
15 500 partnerami z Europy i reszty świata.
Szczególną uwagę KE skupia na małych i średnich przedsiębiorstwach, dla których
przeznaczono 1,2 mld euro (zarówno w PS Możliwości jak Współpraca).
1,75 mld euro Europejska Rada Badań przeznacza dla indywidualnych naukowców, w
ramach PS Pomysły. Pozwoli to na realizację ok. 900 projektów dotyczących
najbardziej twórczych i odkrywczych badań.
963 mln euro – to budżet na działania związane z rozwojem kariery naukowej i
międzynarodową oraz międzysektorową mobilnością w PS Ludzie (Akcje Marie Curie).
Skorzysta z niego ok. 14 800 naukowców.
Pomostem do programu Horyzont 2020 (lata 2014-2020) – jest 1,4 mld euro
przeznaczone na poszukiwanie rozwiązań dla kluczowych wyzwań stojących przed Europą:
– Oceany przyszłości
– Woda
– Surowce
– Inteligentne miasta
– Czysta i wydajna energia, bezpieczeństwo energetyczne
– Ulepszenie sektora usług publicznych
– Badania nad mózgiem
– Oporność na antybiotyki
– Wydajność bio-zasobów.
Nowością są „katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej”, które 7PR dofinansuje
kwotą 12 mln euro. Celem “katedr ERA” jest zbudowanie doskonałości w mniej
rozwiniętych regionach UE. Wybitni naukowcy będą mieli możliwość zbudowania
doskonałych grup badawczych w najlepszych ośrodkach.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na VII Forum Biznesu i
Współpracy Technologicznej UE – Chiny, które odbędzie się w Chengdu, w
stolicy prowincji Sychuan. Forum to zostało przygotowane z myślą o
branży biofarmaceutycznej, ochrony środowiska, energii odnawialnej oraz
IT. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów udziału
w misji w ramach pomocy de minimis udzielanej przez Ministerstwo
Gospodarki. Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 lipca 2012 r.


Szanowna Pani / Szanowny Panie,
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
wraz z Enterprise Europe Network w Polsce
organizuje Międzynarodowe Spotkanie Brokerskie dla badań
w obszarze nanotechnologii oraz materiałów: Mat&Nano Brokerage Day.
Impreza odbędzie się w Warszawie, w Gmachu Głównym
Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1, 18 września 2012.
Wydarzenie jest związane z konferencją 2012 E-MRS Fall Meeting
( http://tinyurl.com/cggkd3h )
oraz zintegrowane z konferencją Nano-Biotechnologia PL 2012,
(http://science24.com/event/nanobiotechnologiaPL/).
Językiem spotkania jest angielski.
Podtawowym celem imprezy jest wsparcie tworzenia konsorcjów badawczych
dla tematów z obszaru nanotechnologii oraz materiałów otwartych właśnie
konkursów NMP 7 Programu Ramowego.
Dokumenty konkursowe, w tym także program Pracy NMP 2013,
można pobrać ze strony Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls


Szanowni Panstwo,
Na stronie Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/information_society/events/ictproposersday/2012/index_en.htm
otwarta zostala rejestracja na ICT Proposers Day 2012,
najwieksze tego typu miedzynarodowe spotkanie
w obszarze ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych)
ukierunkowane na umozliwienie nawiazywania kontaktow
pomiedzy roznymi podmiotami zaangazowanymi
w miedzynarodowe projekty badawcze.
Spotkanie ICT Proposers Day 2012 odbedzie sie
w dniach 26-27 wrzesnia br., w Warszawie.
Organizatorem jest KE we wspolpracy z MNiSW oraz
Krajowym Punktem Kontaktowym Programow Badawczych UE (KPK).
Spotkanie dedykowane jest tematyce dwoch ostatnich
w 7PR konkursow w obszarze technologii ICT (call 10 i 11).
Informacje o tematach konkursow:
http://tinyurl.com/cuyg6bl
Ze strony Komisji Europejskiej przyjedzie do Warszawy
ok. 80 reprezentantow.
Uczestnikami spotkania sa przedstawiciele ze swiata nauki i biznesu
– naukowcy, przedsiebiorcy, uzytkownicy koncowi technologii,
przedstawiciele instytucji rzadowych itp. z obszary ICT.


CENA PAŃSTWA 2012
Z raportu globalizacja .org
Wnioski
 Pracownik zarabiający przeciętną pensję płaci ok. 26 035 zł podatków rocznie, co stanowi ok. 53% wypracowanego przez niego dochodu,
 W ciągu roku wzrost obciążenia podatkami wyniósł 10%,
 Zarabiający średnią krajową pracownik oddaje w podatkach więcej pieniędzy (26 035 zł) niż ma do własnej dyspozycji (23 223 zł),
 Rzeczywista stopa opodatkowania przeciętnego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi 53%, z czego płaca jest obciążona 40,7% podatkiem dochodowym i składkami, reszta to VAT, akcyza i inne opłaty na rzecz Państwa,
 Od 2011 r. średnie wynagrodzenie netto wzrosło o 105 zł, natomiast koszty pracy aż o 284 zł, różnica stanowi wzrost opodatkowania pracy (179 zł),
 W 2012 r. przeciętnie zarabiający Polak zapłaci o 300 zł więcej z tytułu podatków pośrednich (VAT + akcyza) niż rok wcześniej,
 Łącznie w 2012 roku przeciętnie zarabiający Polak zapłaci o 2235 złotych więcej podatków niż rok wcześniej,
 W 2011 roku po raz pierwszy od 2007 roku wydatki państwowe wzrosły wolniej od wzrostu gospodarczego, co jest wynikiem spowolnienia wydawania pieniędzy z tzw. funduszy europejskich, jednak wciąż wynoszą blisko 665 miliardów złotych,
 Od 2000 roku wydatki państwowe wzrosły aż o ok. 381 miliardów złotych,
 Przeciętny podatnik musiał zapłacić 222 złote celem wybudowania 4 stadionów do rozegrania meczów piłkarskich podczas EURO 2012, co daje na jeden mecz rozegrany w Polsce ok. 15 złotych, niezależnie od tego jakie ten podatnik wykazuje zainteresowanie imprezą,
 Gdyby nie dodatkowe 68,3 miliarda złotych dopłaconych do rent i emerytur z innych podatków (np. VAT i akcyza) niż składki, to średnie emerytury w Polsce zamiast 1800 złotych brutto wynosiłyby 550 złotych,
 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obiecał już swoim obywatelom wypłatę emerytur na kwotę ponad 2 bilionów złotych (są to zapisy księgowe na indywidualnych kontach ubezpieczonych) i kwota ta rośnie w tempie wykładniczym,
 Na wszystkie świadczenia z tytułu rent i emerytur w 2012 roku Polska wyda 191,5 miliarda złotych, czyli 27% wszystkich wydatków państwa,
 Na emerytury i renty „mundurowe” Polska wydaje ok. 12,7 miliardów złotych, co stanowi ok. 36% wszystkich wydatków na obronność zewnętrzną (wojsko) i wewnętrzną (policja oraz straż pożarna),
 Na zasiłki macierzyńskie Państwo przekaże 3,8 miliarda złotych, a więc mniej niż 2% na wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe,

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/