Lex Nostra: Policja prześladuje żonę Króla Polskich Kibiców?

 

Policja prześladuje żonę Króla Polskich Kibiców?

Czy znajomość z miejscowymi policjantami uzasadnia łamanie prawa ? – praktyki KPP Zawiercie.
Szanowni Państwo,
Prokuratura Rejonowa w Zawierciu oskarżyła Panią Barbarę Obremską-Bobowską ( żona “Króla Polskich Kibiców” Andrzeja Bobowskiego) o to, że w dniu 9 stycznia 2012r. składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu skargowym As 41/11 prowadzonym przez KomendęPowiatową Policji Zawiercie , zeznała nieprawdę na temat okoliczności zdarzenia drogowego zaistniałego w dniu 16 marca 2011r. w Zawierciu.
Dla organów ścigania nie znaczenia, że postępowanie skargowe, które przeprowadzono po wniesieniu skargi Panią Barbarę Obremską przeprowadzono z naruszeniem art. 229 K.p.a.- stanowiącym, iż organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest organ wyższego stopnia lub sprawujący zwierzchni nadzór.
Skoro zastrzeżenia dotyczyły nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej w Zawierciu, to skarga winna być rozpatrzona na poziomie Komendy Wojewódzkiej Policji. Tymczasem postępowanie wyjaśniające przeprowadziła Ekspert Zespołu Kontroli podinspektor Dorota Maciejewska z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.
Takie praktyki Komendy Rejonowej w Zawierciu, pozwalają podważyć tezę o bezstronności oraz rzetelność sprawozdania, a także dokonane ustalenia.
Przypomnijmy zdarzenie do którego doszło w dniu 16 marca 2011 r. Zgodnie z relacją Pani Barbary Obremskiej, doszło do wypadku, sprawca kierując pojazdem marki Peugeot Boxer będąc pod wpływem alkoholu, wymusił pierwszeństwo i uderzył w Panią Barbarę z jej lewej strony, kiedy prowadziła rower przez pasy. Pani Barbara Obremska-Bobowska upadła i złamała rękę. Prowadzący pojazd zatrzymał się dopiero na poboczu, w pewnej odległości od miejsca wypadku, kiedy zapewne usłyszał odgłosy ciągniętego przez pojazd roweru. Okazywał agresję wobec osób, którzy doradzali oskarżonej by zadzwoniła na policję. Groził Pani Barbarze Obremskiej-Bobowskiej, że jeśli, ” nie dogada się z nim, to znajdzie świadka na potwierdzenie korzystnej dla niego wersji”, co też uczynił.
O wątpliwej wartości materiału dowodowego zebranego w sprawie wypadku drogowego z udziałem Pani Barbary Obremskiej świadczy pisemne oświadczenie jedynego rzekomo bezpośredniego świadka zdarzenia, Pana Adama K., w którym ten przyznał, iż w rzeczywistości nie widział przebiegu wypadku, zaś zeznania korzystne dla jego sprawcy-Marcina K., potwierdzające jego nieprawdziwą wersję, złożył w zamian za wynagrodzenie w kwocie 50 zł.
Dowody zebrane w sprawie o wykroczenie, w postępowaniu skargowym, jak i w niniejszej sprawie przeciwko Pani Barbarze Obremskiej pozwalają na wyliczenie szeregu nieścisłości, które dających solidną podstawę do podważenia przyjętego przez Policję przebiegu zdarzenia, dla przykładu: sprawca wypadku nie został zbadany niezwłocznie alkomatem przez Funkcjonariuszy KPP Zawiercie – jak się okazało jego dobrych znajomych – dopiero po godzinie badania takie zostały wykonane – które potwierdziły zawartość alkoholu we krwi.
Wszystkie nieścisłości zostały całkowicie pominięte przez funkcjonariuszy policji z KPP Zawiercie, a także przez funkcjonariuszkę prowadzącą postępowanie wyjaśniające po złożonej skardze.
Oskarżona mając świadomość, iż funkcjonariusze policji błędnie ustalili przebieg zdarzenia drogowego i dopuścili się szeregu nadużyć złożyła na nich skargę, w której wskazała, ,że na skutek naruszenia przez nich obowiązków została uznana za winną kolizji i ukarana mandatem.
Fundacja LEX NOSTRA udzieliła pomocy prawnej p. Barbarze Obremskiej, a także będzie monitorować przebieg postępowania.
Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA
Tekst i zdjęcie “Króla Polskich Kibiców” są dostępne na stronie Fundacji LEX NOSTRA:
http://fundacja.lexnostra.pl/index.php/component/content/article/32-interwencje/95-policja-przeladuje-on-krola-polskich-kibicow-
 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/