List otwarty do Prezydenta-ludobójcy

Ws. ludobójczej ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych

27 lipca 2012 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Prezydencie,
Zatwierdzona przez Pana nowelizacja Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi jest dowodem na zbrodnię ludobójstwa. Specjaliści zwrócili już uwagę Pana Prezydenta na poważne medyczne, prawne, instytucjonalne i proceduralne wady tej ademokratycznej, korupcjogennej nowelizacji, godzącej w podstawowe prawa naturalne Polaków. Skupię się zatem na aspekcie ludobójczym.
Artykuł II konwencji ws. ludobójstwa definiuje ludobójstwo jako którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:
    a) zabójstwo członków grupy,
    b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego [tłumaczenie nieprecyzyjne: ang. physical or mental harm, pol. uszkodzenia cielesnego lub umysłowego] członków grupy,
    c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego,
    d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy,
Szczepionki mogą powodować poważne trwałe uszkodzenia cielesne i umysłowe, ubezpłodnienia, a nawet śmierć (Artykuły II a, b i d). Obowiązek szczepienia naraża rodziny na koszty uniknięcia obowiązku (kary pieniężne) lub ponoszenia kosztów leczenia i utrzymania członków rodziny z poważnymi powikłaniami poszczepiennymi (Artykuł II c). Producenci szczepionek umywają ręce od odpowiedzialności za skutki swych szczepionek, a służba zdrowia jest nieskuteczna, kolaborując z producentami w tuszowaniu negatywnych skutków szczepień.
Artykuł III definiuje, za co grozi kara: Następujące czyny podlegają karze:
    a) ludobójstwo,
    b) zmowa w celu popełnienia ludobójstwa,
    c) bezpośrednie i publiczne podżeganie do popełnienia ludobójstwa,
    d) usiłowanie popełnienia ludobójstwa,
    e) współudział w ludobójstwie.
Nowelizacja ustawy, dowód na rozmyślne planowanie/przygotowywanie aktu ludobójstwa, jest zatem sama w sobie zbrodnią ludobójstwa, wg Artykułu III b-d. To czyni współudziałowcami w zbrodni wszystkich opowiadających się za nowelizacją ww. ustawy: posłów i senatorów, doradców, pracowników mediów, lobbystów i Pana Prezydenta.
Podczas fałszywej pandemii świńskiej grypy (2009), narody grecki, indyjski, niemiecki, francuski, amerykański i wiele innych, w końcu polski, odrzuciły kłamstwo, które dążyło do ludobójczych, masowych inokulacji nieprzetestowanymi, niebezpiecznymi szczepionkami bez gwarancji… Ta sama grupa napiera na następne oszustwo: pandemia ptasiej grypy. W tym celu fantastycznie powiększa się już sfałszowane statystyki zachorowań z 2009 r.! Poważnie zaniżone dane powikłań wykazują fatalne skutki wyszczepialności, która osiągnęła wtedy poziom zaledwie do kilku procent.
Współczesny zbrodniczy charakter koncernów farmaceutycznych to kontynuacja tradycji ludobójczego hitlerowskiego koncernu IG Farben oraz eugenicznych i ubezpładniających programów globalnych, opracowywanych przez fundacje Rockefellera i Gatesa. Konglomerat farmaceutyczny (i uzależnione od niego administracje państwowe i światowe) zdemaskowano jako zorganizowane oszustwo –  długoterminowe, na skalę globalną, celem „robienia interesów na chorobach“, co pociąga za sobą zbrodnie przeciw ludzkości i zbrodnie ludobójstwa.
W kolaboracji z ludobójczym konglomeratem farmaceutycznym, rząd brytyjski od 30 lat ukrywa skutki szczepionek, by sprzedać więcej i zaszkodzić dzieciom; unieważniono jego oszustną decyzję związaną ze szczepionkami wywołującymi autyzm.
Za nielegalny marketing, fałszowanie danych i kłamstwa o skuteczności i bezpieczeństwie leków, przekupywanie lekarzy celem promocji niebezpiecznych i drogich leków oraz zdzieranie z ubezpieczalni, ukarano w USA miliardową karą koncern GlaxoSmithKline (producent m.in. szczepionek). Przestępstwa przyniosły firmie dziesiątki bln dolarów zysków, a tysiące konsumentów jej produktów doznały strasznych powikłań, nawet śmierci.
Firma Merck fałszowała wyniki testów szczepionki na świnkę przez ponad 10 lat… Podobnych raportów z farmaceutyczno-szczepionkowego ludobójczego frontu jest wiele więcej.
Producent szczepionek Baxter rozprowadził materiał szczepionkowy w 2009 r. który w efekcie był niebezpieczną bronią biologiczną do masowego zastosowania w szczepionkach przeciw grypie. „Pandemia” świńskiej grypy narzucona światu w 2009 r. przez producentów szczepionek i skorumpowaną Światową Organizację Zdrowia, zmusiła rządy do zakupu niesprawdzonych, ekperymentalnych szczepionek, marnując miliardy z podatków i wywołując poważne choroby. Szczepionki zwiększały ryzyko zachorowania i zgonu. Setki mln dawek niezużytych na Zachodzie, przekazano krajom III Świata, gdzie wywołały epidemie.
W 2009 r. Polska wybiła się na arenie międzynarodowej odmową zakupu tych szczepionek. Przedtem, nielegalne testy szczepionek na bezdomnych w Polsce, uśmierciły szereg osób. Nowelizacja omija odmowę ministerialną w zakupach szczepionek i oddaje decyzje ogłoszenia epidemii, zakupu szczepionek i wykonania przymusowych szczepień na niski poziom administracyjny, niezmiernie podatny na korupcję. Nowelizaja ustawy uczyniła Polaków narodem zalegalizowanym do ludobójczych eksperymentów szczepionkowych. Będą ponosić całe ryzyko i koszty, przy braku odpowiedzialności urzędów i producentów szczepionek. Zaszczepieni mogą stać się źródłem prawdziwej pandemii, o co chodziło klice farmaceutycznej w 2009 r.

Ustawa (podobnie jak inne: o GMO, emeryturach…) jest zamachem na suwerenność Polaków i resztki demokracji w kraju. Zamiast zatwierdzenia, powinna była pójść tam, gdzie miejsce kompleksu szczepionkowego – na śmietnik, a jej proponenci – przed trybunał za zdradę polskiej racji stanu.

Podobnie jak coraz większe rzesze społeczeństwa, internauci na moich blogach (niemal 6 mln odsłon od 2009 r.) są niezwykle zaniepokojeni załamaniem demokracji i anty-narodowym, aspołecznym ustawodawstwem. Pan Prezydent po raz kolejny nieodwrócił tej tendencji.
Z poważaniem,
Dr inż. Piotr Bein
niezależny badacz ludobójstwa
Grypa666 i PiotrBein.wordpress.com

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/