Czy irański latający spodek przechwycił szpiegowskiego drona USA?

Czy irański latający spodek przechwycił szpiegowskiego drona USA?

Przekład Piotr Bein, wejdź do wersji angielskiej po grafikę i filmiki
Iran pojmał (4.12.2011) zaawansowany dron wojskowy USA, szpiegujący w strefie zakazu lotów nad terytorium Iranu. Dron nie rozbił się, nie został zestrzelony, tylko bezpiecznie schwytany przez irański pojazd powietrzny, w oparciu o technikę Keshe. Obama poprosił uprzejmie, by Iran oddał drona. Poniżej można przeczytać relacje na Pesn.com, znaleźć odpowiedź od pana Keshe i posłuchać wywiadu z nim parę dni po fakcie, w którym Keshe wyjaśnia, co się stało.
Link do odpowiedzi pana Keshe oraz forum dyskusyjne (język angielski)
Z artykułu CNN:

Wg przedstawiciela USA, personel amerykański nie ma dostępu do zdobytego drona, więc niewiadomo, czy na pewno jest on prawdziwy. Dodał jednak, że nie ma powodu, by sądzić, że to podróbka.

Wg in. starszego rangą przedstawiciela sił zbrojnych USA, niewiadomo, jak dron mógł nierozbić się, spadłszy z zakładanej dużej wysokości.

Jeśli dron spadł przez płaskie wirowanie (jak liść), maszyna pozostałaby prawie nienaruszone, ale jej brzuch byłby mocno otarty. Cała elektronika wewnątrz byłaby jadnak najprawdopodobniej nienaruszona.

Sweetman wątpi, by Irańczycy zhakowali system i przejęli sterowanie samolotem. Jest o wiele bardziej prawdopodobne, że rozbił się sam, bo “to drony robią”.

Stan maszyny sugeruje, że niezostała ona zestrzelona, tylko miała awarię systemu. Brak śladów od ognia, dziur i zewnętrznych uszkodzeń. Sweetman zauważył wgniecenie wzdłuż krawędzi natarcia skrzydła, ale nie wie, co to oznacza.

…………………………………
Poniżej wywiad radiowy Allana Sterlinga z Keshe nt. przechwycenia oraz dwa artykuły (Część I i II) na Pesn.com
 
Wywiad radiowy (jęz. angielski, kliknij)
Transkrypt wywiadu (jęz. angielski)
…………………………………………..
Część I
Irański naukowiec i inżynier, Mehran Tavakoli Keshe twierdzi, że opracowaną przez niego irańską technikę latających spodków użyto do przechwycenia drona Sentinel, o czym doniosły główne media. Czy Iran ma program kosmiczny bardziej zaawansowane niż w NASA?
Hank Mills i Sterling D. Allan (Pure Energy Systems News), przekład Piotr Bein
[Foto AFP: Dron szpiegowski USA przechwycony przez Iran.]
Spośród wszystkich wynalazców ze śmiałymi twierdzeniami na Internecie, irański inżynier nuklearny Mehran Tavakoli Keshe jest być może najbardziej zagadkowym i interesującym. Wykorzystując reakcję fuzji, która manipuluje ciemną materię, zwykłą materię i antymaterię, Keshe rzekomo opracował techniki jak w science fiction. Informowaliśmy już , że wg Keshe przekazałał on przed laty swoje odkrycie na potrzeby irańskiego wojska, by produkowało latające spodki; wynikiem tego był domniemany irański spodek, o którym media donosiły w marcu ubr. Wcześniej oferował swój wynalazek NASA, lecz wyśmiano go tam.
Jeśli jego twierdzenia są prawdziwe, to spodek może zrobić więcej niż tylko manipulować grawitacją celem napędu. Może również wytwarzać pola siłowe, emitować wiązki przyciągające, wytwarzać nieograniczone ilości czystej energii i posiadać bezwładnościowe systemy tłumienia, by załoga i pasażerowie nieodczuwali przyspieszeń.
Keshe twierdzi na swym forum (13.12.2011), że tą technikę wykorzystał Iran do przechwytywania bezzałogowego drona szpiegowskiego Sentinel, wysłanego przez siły zbrojne USA nad Iran. Twierdzi, że porwano drona z powietrza za pomocą pól siłowych i przemieszczono na ziemię, bez znacznej szkody (jak widać na zdjęciu). To jest zupełnie inna wersja niż oficjalna irańska, że drona przechwycono “atakiem cybernetycznym” czy zhakowano. Jeśli Keshe mówi prawdę, to “oficjalna” wiadomość z Iranu jest zmyłką. Wg mediów głównego nurtu, metoda przechwycenia drona jest mistyfikacją.
Keshe pisze też w swoim poście, że irański program latających spodków jest bardziej zaawansowany niż program kosmiczny NASA – “lata świetlne” przed NASA. Jednakże wyjaśnia, że Iran nie wykorzysta techniki do agresywnych celów, tylko do pokojowych. Keshe określa Iran jako miłujący pokój naród, co może być prawdą lub nie.
W tym samym wątku, Keshe zaprasza USA i in. kraje świata do negocjacji z Fundacją Keshe o pełne ujawnienie i wykorzystanie jego techniki. Wydaje się, że Keshe poważnie chce wykorzystania swej techniki dla dobra naszej planety, a nie wojskowej przewagi jednego narodu nad pozstałymi:

Brak jest zhakowania, tylko mamy użycie zaawansowanej techniki kosmicznej.

W przeszłości, na tym forum i w prezentacjach w Europie oraz w rozmowach międzynarodowych w ciągu ostatnich miesięcy, wyjaśniłem raz po raz, że Fundacja Keshe i irański program kosmiczny mają zdolność blokowania radaru i przechwytywania przedmiotów latających.

Islamska Republika Iranu posiada zdolność połowu i wyładunku każdego obiektu latającego, niezależnie od ich wielkości i szybkości, jakwidać z wychwytem jednej z najbardziej zaawansowanych maszyn w powyższych wideo oraz we wniosku tzw. najbardziej zaawansowanego narodu na ziemi o zwrot jego zabawki.

W tym przypadku nie doszło do nieprawidłowego działania jednostki, tylko miało miejsce proste  ujęcie i lądowania obiektu przy dużej prędkości, dzięki zaawansowanemu programowi kosmicznemu.

Keshe może nie wiedzieć, że tajny kompleks wojskowo-przemysłowy USA od dawna testuje zaawansowane statki powietrzne i kosmiczne. Niektóre z tych niezwykle tajnych jednostek  prawdopodobnie wykorzystują technikę odtworzoną z pozaziemskiego statku kosmicznego, który rozbił się k. Roswell (stan Nowy Meksyk) w 1947 r. Po ok. 50 latach pracy z tą techniką, kompleks najprawdopodobniej ma pojazd dorównujący temu z rodzącego się programu irańskiego. Różnica jest taka, że Keshe oferuje swoją technikę ludzkości, podczas gdy kompleks trzyma swą zaawansowaną technikę dla własnych nikczemnych celów. Wg Keshe, Iran po prostu przypadkiem pierwszy zaadotopwał technikę Keshe.
Trudno powiedzieć, czy Keshe mówi prawdę, przesadza, czy ma urojenia. Stwierdziłił tak wiele niezwykłych niesamowitości, że trudno uwierzyć, by wszystkie były prawdziwe. Jeśli wszystkie są prawdą, to opracował każdą technikę potrzebną człowiekowi do kolonizacji galaktyki. Po prostu, nie musielibyśmy czekać setki lat na budowę Starship Enterprise – możemy budować go już teraz!
Dla przeglądu techniki Keshe, zobacz naszą stronę.
Keshe wydaje się zaczyna dostarczać pewną ograniczoną ilość dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Twierdzi, że  był pokaz techniki w 1,5-godz. wykładzie dla 130 osób, zorganizowany przez Grupę Belford w Belgii (3.12.2011). Keshe pokazał tam nagranie  z systemu laboratoryjnego zdolnego zmniejszać wagę masy. Następnie Keshe pokazał publiczności rzeczywisty  system redukcji wagi. Ponadto pokazał generator prądu o mocy 3-4 kW oraz sytem “Oasis”. Przeczytać post opisujący wykład.
Artykuł na wanttoknow.nl omawia wykład Keshe w Holandii (listopad br.). Autor  opisuje jak podczas wykładu pokazał film o generatorze 3 kW, ale twierdził, że nie mógł go pokazać, bo policja mu go ukradła.
Wielokrotnie Keshe twierdzi, że jest ofiarą tłumienia przez różne rządy i organizacje. Np. w Toronto kanadyjskie władze zabrału mu wszystkie materiały. Jeśli jego technologia działa jak twierdzi, myślę, że likwidacja jego techniki jest b. prawdopodobne, bo powszechnie przyjęta mogłaby zmienić świat.
Jeśli roszczenia Keshe są  prawdziwe, jest to jedno z najbardziej niesamowitych wydarzeń na świecie.
Aktualizacja: grudzień 15, 2011, 09:00 MST.
# # #
To również opublikowały BeforeItsNews i Examiner.
……………………………………………..
Część II
Hank Mills i Sterling D. Allan (Pure Energy Systems News), przekład Piotr Bein
Mehran Keshe z Fundacji Keshe twierdzi, że dał Iranowi zaawansowaną technikę kosmiczną, którą przechwycili drona szpiegowskiego USA kilka lat temu. Wg niego irański spodek mógł pryciągnąć drona polem siłowym i sprowadzić nienaruszonego z wysokości 6 km na ziemię. Przeanalizowaliśmy roszczenia Keshe w Części I.
Założyciel Pesn.com, Sterling Allan przeprowadził (14.12.2011) 1,5-godz. wywiad z Keshe na wachlarz tematów – od irańskiej techniki spodka, poprzez wolną energię, po politykę globalną.
Keshe powtórzył twierdzenie, że irańskie wojsko użyło zaawansowanej techniki kosmicznej (daleko poza możliwościami NASA) do przechwycenia drona szpiegowskiego, czego dowodem na zdjęciach opublikowanych przez Iran jest nieuszkodzenie drona. Wg niego, jeśli drona zestrzelono lub zhakowano, to byłby się rozbił i uległ zniszczeniu.
System sterowania tym dronem należy do najbardziej zaawansowanych technik nawigacyjnych na świecie, przynajmniej wśród projektów poza czarnym budżetem. Przechwycenie wymagałoby zagłuszania sygnału naprowadzania, co wyzwoliłoby samodestrukcję w przypadku włamania lub innych zakłóceń.
Podobno technikę wykorzystaną przez wojsko Iranu do budowy floty spodków dała Fundacja Keshe. Daje ona nie tylko zaawansowany środek napędu, ale również tłumienie inercyjne, wiązki przyciągające, pola siłowe oraz zdolność zagłuszania radaru. Wg Keshe, wojsko Iranu było pierwszym nabywcą techniki, ale otrzymał ją też rząd Belgii i jedno nieujawnione państwo. Twierdzi on, że Kanada ukradła coś z jego techniki, kiedy skonfiskowano wszystkie jego dokumenty i materiały, gdy był w podróży przez Toronto.
Co do potencjalnych zastosowań  wojennych, Keshe chce, by wszystkie narody nabyły jego technikę, gdyż. wtedy żaden naród nie miałby przewagi nad innymi, a jej głównym atutem jest obrona a nie atak.
Odmiana tej samej techniki, pozwalająca na zaawansowany napęd, może wytwarzać czystą energię elektryczną. Keshe przyjmuje depozyty w wys. 500 euro na generatory prądu o mocy 3 do 4 kW (cena 5 tys. euro) i 2 tys. euro na 10 kW (cena 20 tys. euro). Ceny na oba systemy pójdą w górę ze względu na duży popyt. Wg Keshe, systemy te są znacznie bardziej ekonomiczne i korzystniejsze niż baterie słoneczne: pracują 24 godz./dobę, a stosunkowo droższe panele słoneczne tylko w dzień. Rzekomo wymagają uzupełniania paliwa raz na 30 do 50 lat i są zabezpieczone przed otwieraniem w celu podpatrzenia, jak działają.
Rozpoczęto produkcję pierwszych 10 tys. generatorów 6 mies. temu. Wysyłka do klientów zacznie się za ok. 6 mies. Jeśli dostawy nie nastąpią w ciągu 12 mies., zwrócone zostaną depozyty, siedzące nietknięte na bezpiecznym koncie bankowego. Kiedyś ktoś narzekał na zarządzanie depozytami. Wg Keshe, dwa rządy zbadały konta i znalazły wszystko w porządku.
Po dostarczeniu pierwszych 10 tys. generatorów, wytworzone zyski zostaną wykorzystane w niedalekiej przyszłości do otwarcia uniwersytetu, gdzie studenci będą uczyć się techniki Keshe. Fundacja zwróciła się do istniejących uniwersytetów o dostęp do obiektów, ale jej prośby odrzucono.
W długiej rozmowie nt. koncepcji wolnej energii i implikacje w odniesieniu do dochodów budżetowych,  Keshe wyjaśnił, że nie chce zakłócić status quo i współpracuję z rządami, aby upewnić się, że będą mogli opodatkować energię produkowaną przez systemy Keshe lub je same. Wydaje się, że wg Keshe, podatki od paliw i energii są głównym źródłem dochodów dla wielu narodów, i nie ma alternatywy. Sterling Allan podsunął pomysł zmniejszenia rozmiaru rządu, by podatki nie były potrzebne. Keshe nadal nalegał, że  podatki byłyby potrzebne.
Keshe kilkakrotnie stwierdził, że niektórzy mają błędne pojęcie o wolnej energii, gdyż nie będą mogli z niej  korzystać bez płacenia za nią podatków. Bez podatków nie byłoby edukacji dzieci, starcy nie mieliby opieki nad zdrowiem, infrastruktura uległaby pogorszeniu itd. Wg mnie, że technika wolnej energii będzie stymulować gospodarkę tak, że nie takie podatki nie będą potrzebne: wzrosną dochody podatkowe z innych źródeł. Np. jeśli więcej osób będzie zatrudniowych wskutek budowy nowych wytwórni milionów urządzeń wolnej energii, będzie więcej z ich podatku dochodowego. Ponadto będą kupować więcej towarów, więc będą płacić więcej podatku od sprzedaży. Będą też płacić inne podatki. Tak wiele narodów jest w stanie upadłości, ponieważ ludzie są w stanie upadłości, a tacy nie płacą podatków. Jeśli technika wolnej energii zatrudni ludzi, rządy będą w stanie generować przychody bez tworzenia nowych podatków.
Wg Keshe, dawał 1 – 2 wykłady w tygodniu przez wiele miesięcy, przeważnie w Europie; niedawno w Belgii zademonstrował w jednym wykładzie wiele technologii, ale wymaga, by słuchacze umieścili swe kamery i telefony komórkowe w czarnych workach, aby zapobiec robieniu zdjęć. W 2012 roku będzie wiele więcej wykładów, na różne tematy. Niektóre będą nt. aspektów techniki dotyczących wytwarzania energii, a inne o zastosowaniach medycznych i kosmonautycznych. Wiele z tych wykładów odbędzie się w siedzibie Fundacji Keshe, gdzie jest sala, który może pomieścić 130 osób.
Keshe widzi swoją technikę przede wszystkim wykorzystaną w podróżach kosmicznych. Rzekomo rozwiązuje ona wszystkie problemy dotyczące lotów kosmicznych; krótka lista tego, co jest w stanie zrealizować, wg niego.

 • Niezwykle duże szybkości, które pozwoliłyby na szybkie podróże przez Układ Słoneczny i poza. Podróż w obie strony na Marsa, z przystankiem na Księżycu, zajmie kilka dni.
 • Pola odchylające, które mogą zniszczyć małe cząstki, mogące uderzyć i zniszczyć pojazd przy dużej prędkości.
 • Usuwania tarcia, dzięki czemu nie ma efektu od tarcia atmosfery, przez którą pojazd przemieszcza się.
 • Bezwładnościowe tłumienie tak, że załoga jednostki nie czuje przyśpieszeń.
 • Pola siłowe, blokujące promieniowanie z przestrzeni.
 • Sztuczna grawitacja tak, że załoga będzie mogła żyć i pracować jak na Ziemi, bez problemów nieważkości.
 • Niewidzialność lub maskowanie maszyny.
 • Zdolność do przetwarzania energii w wodę i żywność.
 • Techniki leczenia zranień lub chorób, jakie mogą się zdarzyć podcas podróży.

W ciągu ostatniego roku Keshe zyskał nowych zwolenników, a Fundacja stała się “bogata w gotówkę”; nie potrzebuje partnerów do produkcji, ma pieniądze i potrzebne obiekty. Poważna firma dystrybucyjna może przysłać zamówienie i odebrać gotowe produkty.
Zapytany przez Sterlinga, do kogo ma zwrócić się potencjalny zainteresowany o potwierdzenie, że technika działa, Keshe odparł, że Fundacja pokazuje wszystko poważnym stronom i zainteresowana firma powinna zwrócić się bezpośrednio do Fundacji i dostaną potrzebne informacje. Jednakże Fundacja ignoruje niepoważnych.
Inne techniki Fundacji Keshe obejmują medycynę. Rzekomo umożliwiają sparaliżowanym osobom odzyskać możliwość chodzenia. Jakiś czas temu, oferowano tę technikę, aby pomóc postrzelonej w głowę kongresmance Giffords. Ponadto twierdzą, że mają technikę, która może utworzyć wodę i żywności w dowolnym miejscu – na Ziemi lub w kosmosie. W podróżach kosmicznych, technika ta przekształca gazowy CO2 emitowany przez oddychanie, w węgiel stały, do którego “można dodać kilka rzeczy” i utworzyć pokarm. Taki produkt przechodzi obecnie testy na ludziach.
Keshe ogłosił podczas wywiadu transakcję, która skomercjalizowała urządzenia oparte na jego technice, prpodukujące czystą wodę poprzez magnetyczne wydobycie jej z wilgoci w powietrzu – potencjalnie lepsze rozwiązanie niż metoda kondensacyjna, gdzie zanieczyszczenia z atmosfery mogą zanieczyścić produkowaną wodę. Metoda Keshe rzekomo tylko przyciąga cząsteczki wody z otoczenia.
Omówiliśmy również temat wizerunku Iranu w świecie. Keshe wielokrotnie stwierdził, że Iran to naród pokojowy, nigdy nie użyje techniki latających spodków do ataku na inne narody. Jeśli jednak USA lub inny naród wysłałby pocisk, Iran ma technikę odesłać go z powrotem lub przekierunkować w kosmos, ponieważ eksplozje nuklearne w dowolnym miejscu na Ziemi wpływają na całą planetę, jak ilustrują katastrofy Czarnobyl i Fukuszima.
Podczas rozmowy Keshe podziękował Iranowi i Belgii za wsparcie jego badań.
Nt. UFO, Keshe wyjaśnił, że nie wierzy, jakoby kosmici odwiedzali naszą planetę; istnieje życie we wszechświecie, ale oni nie latają na naszym niebie. Mimo że kraje takie jak USA mają tajne programy nad  zaawansowanymi, ściśle tajnymi statkami powietrznymi, Kesher nie sądzi, że istnieje jakaś technika kosmiczna na Ziemi, zdolna konkurować z jego techniką.
Trudno zweryfikować te roszczenia. Widzę trzy możliwości, wszystkie z równą szansą bycia prawdą.

 • Keshe jest najważniejszym naukowcem w historii i wprowadzi ludzkość w niesamowitą nową erę techniki “zbyt pięknej, aby mogła być prawdziwa”.
 • Keshe ma teorię i pracuje nad produktem, ale przesadza o osiągach swej techniki.
 • Keshe ma urojenia i potrzebuje pomocy psychicznej.

Niezależnie od tego czy jest on bohaterem czy szaleńcem, historia Keshe jest ciekawa. Naprawdę mam nadzieję, że mówi prawdę, a jego twierdzenia są prawdziwe. Jeśli tak, przyszłość będzie bardzo ekscytująca!
……………………….
Piotr Bein: Keshe wydaje się niedocenia przewrotności i możliwości kompleksu jot. Zrobią wszystko, żeby uziemić program Keshe i wykorzystać technkę dla swej wyłącznej korzyści, preciw ludzkości (przykład z atomistyki).

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/