Prof. Majewska: Szczepienia a umieralność niemowląt w USA

Załączam bardziej kompletne dane dotyczące wskazników umieralności
niemowląt w różnych stanach USA w korelacji do procentów odstąpień od
szczepien i biedy wsród dzieci. Poprzednio pokazałam tylko dane kilku
ektremalnych stanów i paru pośrednich.  Wnioski są takie same: na
ogół, im większy jest procent dzieci nieszczepionych, tym mniejsza
jest umieralność niemowląt.  (Jak zwykle, zdarzają się wyjątki.)
Korelacje umieralności niemowląt w stanach USA ze szczepieniami i biedą
Choć niewątpliwie wskaźniki umieralności niemowląt zależą of wielu
złożonych czynników (np. zamożności i wykształcenia rodziców, warunków
życia, wartości kulturowych, dostępności opieki medycznej, zdrowia
matek i rodzin, zanieczyszczenia środowiska etc.), efekt szczepień
wydaje się również znamienny.  Analiza danych z różnych stanów USA
pokazuje,  że istnieje liniowa korelacja między wskaźnikami
umieralności niemowląt, a procentami odstąpień od szczepień:
generalnie, im więcej tych odstapień (czyli niższy odsetek
wyszczepienia), tym niższe wskaźniki umieralności niemowląt.  W
większości stanów, dominującym czynnikiem, odpowiedzialnym za
zwiększoną umieralność niemowląt wydaje się bieda, która również
koreluje z procentami odstąpień od szczepień: im biedniejsze dzieci,
tym są one bardziej wyszczepione.  Zamożniejsi (i lepiej wykształceni)
rodzice częściej rezygnują ze szczepień i ich niemowlęta rzadziej
umierają.
Dane amerykańskie pokrywają się z danymi z innych krajów, które
wykazują, że wskaźniki umieralności niemowląt są tym niższe, im mniej
jest zalecanych szczepień dla niemowląt.   Rządy i agencje medyczne
uporczywie odmawiają przeprowadzenia rzetelnych badań, które by
porównały zdrowie i przeżywalność dzieci szczepionych i
nieszczepionych, lecz zbiorczo istniejące dane zbliżają nas do
uzyskania odpowiedzi na fundamentalne pytanie: czy w naszych czasach
masowe szczepienia niemowląt coraz  większą liczbą szczepionek są dla
nich korzystne, czy raczej szkodliwe.
Wnioski z danych amerykańskich:
*    Wskaźniki umieralności niemowląt korelują z biedą wśród dzieci w
różnych stanach (korelacja =0,54 w r. 2009).  Im większa bieda, tym
większa umieralność niemowląt.
*    Wskaźniki umieralności ujemnie korelują z procentami zwolnień ze
szczepień (korelacja = -0,496.  Im więcej zwolnień ze szczepień, tym
mniejsza umieralność, czyli im mniejsza wyszczepialność, tym mniejsza
umieralność niemowląt.
*    Procenty zwolnień ze szczepień również ujemnie korelują z biedą
dzieci (korelacja =-371).  Im biedniejsze dzieci, tym rzadziej są
zwalniane ze szczepień.  Zamożniejsi, lepiej wykształceni rodzice
częściej odstępują od szczepień i ich dzieci rzadziej umierają.
Umieralność niemowląt, USA opis
Umieraln niemowl szczep. bieda

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/