Technologia czy technika?

KU ROZWADZE Gazetapolska.com.pl, polska-gazeta.com, polishgazette.com, gazeta-polska.pl, gazetapolska.mpl550.milion-za-darmo.pl/, polskagazeta.co.uk, GazetaPolska.com, GazetaPolska.net…
Nie zżynajcie bez podania źródła. Nabijacie kabzę z reklam kosztem czyjejś pracy – popatrzcie na swe logo o poszanowaniu Rodaków… Kradniecie tak własność intelektualną od dawna.
 
…………..

Technologia czy technika?

 
Piotr Bein 26.9.2012
 
Przy okazji debaty nt. teorii i domniemanych wynalazków Keshe, zastanawiają mnie tytułowe słowa. Wg Słownika współczesnego języka polskiego (Reader’s Digest Przegląd: Warszawa 1998):
 

Technika = całokształt sposobów, narzędzi i umiejętności stosowanych do wytwarzania dóbr materialnych i opanowywania przyrody.

Technologia = proces wytwarzania określonych dóbr; metoda obróbki i przeróbki materiałów; także nauka o tych procesach.

Jan Stanisławski (Wielki słownik polsko-angielski, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna: Warszawa 1969) potwierdza dwuznaczność słowa technologia:
 

Technika = wytwarzanie dóbr materialnych.

Technologia = 1. nauka o metodach przeróbki i obróbki materiałów, 2. technika.

 
Podobnie Władysław Kopaliński (Słownik wyrazów obcych, Świat Książki: Warszawa 2000):
 

Technika = środki, sposoby i czynności związane z wytwarzaniem dóbr materialnych.

 

Technologia = (nauka o) metoda(ch) przeróbki i obróbki materiałów.

 
Wyczucie języka ojczystego podpowiada, że propozycje Keshe to nie technologia, tylko technika. O technologii mowa, kiedy jest proces wytwarzania, przetwarzania, obróbki czy przeróbki (materiałów, energi…) oraz opracowane przez technologów podstawa inżyniersko-naukowa i szczegóły działania danego przedsięwzięcia produkcyjnego i/lub co najmniej pracujący prototyp czy egzemplarz komercyjnej produkcji. Teorie czy patenty Keshe nie wystarczą na zaistnienie technologii. Potrzeba pracującego urządzenia, produkcji energii i materiałów obiecywanych przez Keshe, lub co najmniej schematów technologicznych do zbudowania ustrojstw w domniemanej „technice kosmicznej“ Keshe.
 
Wniosek znaczeniowy potwierdza Nowa encyklopedia powszechna PWN (Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa 1997):

Technika = 1. Tworzone przez człowieka środki materialne i składające się na wiedzę techniczną reguły posługiwania się tymi środkami oraz oraz ich projekty stosowane do zdobywania, przekształcaniai wykorzystywania dóbr materialnych. Np. technika budowlana, elektroniczna, budowy maszyn, górnicza, medyczna, rolnicza…

 
Encyklopedia podaje, że działalność badawczą w dziedzinie techniki prowadzą nauki techniczne, a ogól wiadomości o sposobach przetwarzania surowców i produkcji stanowi technologię.
 
Znaczenie słowa technologia bardziej wymagające niż technika widać w wywiadzie z Konstantinem Meylem, gdzie opisuje on problemy i wyzwania do pokonania, zanim technika czy wynalazek Tesli stanie się technologią do publicznego użytku.
 
Zaś w przypadku Keshe, słyszymy tylko wymówki, dlaczego nic namacalnego, niezależnie sprawdzalnego jeszcze nie ma. Dlatego używam w jego przypadku technika Keshe.
 
Każdy technolog jest technikiem, ale nie na odwrót. Jako uczeń gimnazjum, rozczytywałem się w Młodym techniku. Świeże wydanie miesięcznika zapowiada „czystą“ polszczyzną:
Rebranding miesięcznika Młody Technik
Nowe otwarcie odmienionego Młodego Technika to zmiana okładki, layoutu, poszerzona tematyka artykułów i podwójny tytuł – stary “Młody Technik” i nowy “m.technik”.
Gruntownie odnowiony profil tematyczny Młodego Technika koncentruje swoją uwagę na najnowszych technologiach, w szczególności technologii mobilnych.
 
Rebranding ani layout nie są słowami polskimi… nie trzeba papużyć, Redakcjo. A uwagę skupiacie zwłaszcza na technologiach mobilnych. Czyżbyście zatrudniali pismaków anglojęzycznych przyuczonych do polskiego w ramach tuskowej irlandyzacji Polski? Oj nieładnie, skoro to jedyny tytuł w segmencie nauk ścisłych i techniki, zalecany jako lektura dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczniowie i nauczyciele szczególnie cenią rubryki edukacyjne…
 
Kartkując zwiastuna nowego wydania, wyławiam liczne technologie mobilne (techniki pojazdów i statków?):

  • plastikowy Dreamliner 787
  • Misja Curiosity na Marsa
  • kierowca robot
  • dron wojskowy dla archeologów
  • oceanotechnika i okrętownictwo
  • odrzutowy plecak, poduszkowiec, motocykle…

 
Jest też tytuł Mobilny wszechświat, ale to nie technologia ani technika, tylko właściwość Kosmosu.
 
Może nagminne używanie słowa technologia zamiast technika wywodzi się z niedbałego (czy automatycznego?) tłumaczenia z angielskiego, gdzie oba znaczenia często się zlewają, choć technologia obok technology ma równiez słowo engineering (praktyczne zastosowanie teorii i nauk ścisłych). Wg Nowej encyklopedii powszechnej PWN, angielski termin technology ma polski odpowiednik znaczeniowy technika.
 
Większość tłumaczń nt. prac Keshe nieprawidłowo stosowałaby słowo technologia zamiast technika.
 
A co na to Profesor Miodek?

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/