Merkel in Greece: Only Misunderstandings / Merkel w Grecji: same nieporozumienia

Newsletter 2012/10/10 – Only Misunderstandings

ATHENS/BERLIN (Own report) – Amid mass protests, the German Chancellor visited Athens, Tuesday, to promote new opportunities for German companies. The privatization of state enterprises and infrastructure must be accelerated, was the demand in Berlin even preceding Merkel’s visit. The Chancellor remembers all too well how the German Democratic Republic’s enterprises were liquidated, and therefore knows how to pluck out a country’s industrial filets to sell them off to profit-seeking investors. Interested Germans such as those in the Chancellor’s delegation will be in a privileged position, through the creation of “special economic zones” in Greece, which has been
Berlin’s long time demand. A spokesperson for the German government recently commented on the effects of the German austerity dictate, which has led to the impoverishment of the population, saying “we have succeeded in reducing the unit labor costs by double-digit percentage points.” Foreign policy experts in the German capital attribute yesterday’s mass protests to “misunderstandings” and recommend that Berlin undertake targeted PR measures, to impede future resistance to German policies of domination. They allege that the Greek population
is “badly informed,” but has a right to “comprehensible press releases” for more in depth explanations of the German austerity policy. more

PB: Deeper ‘explanation’: Papa Rothschild in London, Brussels and Berlin ordered to steal Greece for usury “debt”, Mama Merkel carries out, like Hitler did…

……………….

Merkel w Grecji: same nieporozumienia

Pośród masowych protestów, kanclerzyca przybyła do Aten lansować nowe możliwości firmom niemieckim. Jeszcze przed jej wizytą, Berlin żądał przyspieszenia prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i infrastruktury. Merkel dobrze pamięta likwidację NRD, wie, jak wyłowić najlepsze kąski na wyprzedaż inwestorom. Interesy niemieckie w delegacji kanclerzycy mają przody w postaci tworzenia specjalnych stref gospodarczych w Grecji — długotrwałe żądanie Berlina. Rzecznik rządu Niemiec komentował niedawno skutki niemieckiego dyktatu cięć, które doprowadziły do zubożenia Greków: udało się nam zredukować jednostkowe koszty robocizny o dwie cyfry procentowe. Eksperci polityki zagr. Berlina przypisują wczorajsze masowe demonstracje nieporozumieniom i zalecają, by Berlin powziął  środki PR, celem zapobieżenia przyszłym  oporom dominacji Niemiec. Wg nich rzekomo ludność Grecji jest źle poinformowana, ale ma prawo do zrozumiałej informacji prasowej, głębszych wyjaśnień niemieckiej polityki cięć. więcej po angielsku

PB: Głębsze “wyjaśnienie”: Papa Rotszyld w Londynie, Brukseli i Berlinie kazał ukraść Grecję za lichwiarskie “długi”, Mama Merkel wykonuje, jak niegdyś Hitler…

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/