ALARM: AKCJA STOP-NOP: Godzisz się na przymus szczepień?

Szanowni członkowie i sympatycy STOP NOP!
Ustawa o przymusowych szczepieniach dla wszystkich Polaków została podpisana przez Prezydenta i 3 września weszła w życie. Widać zwiększoną aktywność nadgorliwych urzędników przymuszających rodziców do szczepienia dzieci (często tych, które już doświadczyły powikłań poszczepiennych).
Ustawa powinna zostać skierowana do Trybunału Konstytucyjnego! Piszmy do Rzecznika Praw Pacjenta i zbierajmy podpisy w załączonej tabeli!
To proste – wypełnij wniosek na stronie: https://www.rpo.gov.pl/wniosek/
Lub wyślij na adres:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
PRZYKŁADOWA TREŚĆ WNIOSKU:
******************************************************************
Szanowna Pani Rzecznik!
w związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dn. 14 marca 1985 r., zwracamy się z prośbą o pilną interwencję oraz o natychmiastowe skierowanie ww. ustaw do Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z kompetencjami i uprawnieniami RPO w zakresie straży nad standardami ochrony wolności i praw w ustawodawstwie i jego wykonawstwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Porządek prawny i polityka Ministerstwa Zdrowia w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i szczepień ochronnych od wielu lat w rażący sposób narusza standardy wolności i praw wynikających z Konstytucji RP, w tym przede wszystkim podstawowego, przyrodzonego, nienaruszalnego i niezbywalnego prawa do godności istoty ludzkiej.
Mimo wielokrotnych interwencji (również indywidualnych obywatelskich), Minister Zdrowia nie pochylił się nad problemami, które przedstawiliśmy w naszej petycji dotyczącej poszanowania wolności i praw rodziców rezygnujących ze szczepienia swoich dzieci oraz w sprawie skuteczniejszej ochrony szczepionych dzieci przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (dostępnej na stronie http://www.petycje.pl/7000 – ok. 8000 podpisów). Również parlamentarzyści, pomimo wielu apeli społecznych, nie podjęli działań w kierunku wprowadzenia zmian do ww. nowelizacji ustawy.
Obywatele wyrazili swój protest wobec wprowadzanych zmian i zaniechania wprowadzenia uregulowań prawnych, które zniosłyby przymus szczepień i wprowadziły rozwiązania dot. odszkodowań za powikłania poszczepienne składając podpisy pod drugą petycją: „Stop przymusowi szczepień (na stronie http://www.petycjeonline.pl/petycja/stop-przymusowi-szczepien/912 – ok 10 000 podpisów).
Już przed nowelizacją, zgodność ww. ustawy z Konstytucją RP była w oczywisty sposób mocno dyskusyjna. Wskazują na to m.in. uzasadnienia wyroków sądów administracyjnych, w których sugeruje się rozważenie przepisów ustawy przez Trybunał Konstytucyjny (II OSK 32/11 – Wyrok NSA http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6F08246C2E ). Ostatnia nowelizacja nie tylko nie usunęła wad w tym zakresie, ale też rażąco pogłębiła problem niezgodności z Konstytucją, z innymi ustawami oraz z prawami i konwencjami międzynarodowymi. Pomimo to, obywatele dotychczas nie doczekali się żadnej interwencji RPO – jedynej instytucji państwowej stojącej na straży ochrony praw i wolności łamanych od lat zapisami ww. ustaw.
W przypadku dalszego braku działań RPO w kierunku ochrony godności istoty ludzkiej w kontekście zapisów przedmiotowych ustaw, w rażący sposób naruszających tę godność, obywatelom pozostaną pozwy zbiorowe przeciwko państwu Polskiemu oraz wyjście z tą sprawą przed Trybunał Europejski.
Ustawa narusza, w szczególności art. 2, 30, 31, 38, 39, 48, 68 ust. 1, 3, 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
(tu opisz swoją historię)
Ustawa nie przewiduje żadnych odszkodowań za szkody wywołane stosowaniem obowiązkowych leków profilaktycznych i obowiązkowych szczepień ochronnych. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia  informują, że przewiduje się dochodzenie odszkodowania  wyłącznie poprzez złożenie pozwów cywilnych przez poszkodowane osoby przeciwko producentom ww. preparatów. Tymczasem w wielu państwach funkcjonują rozwiązania prawne, w których ustawodawca przewidział odszkodowania dla osób, które straciły zdrowie lub życie na skutek podania szczepionki. (np. w Rosji w latach 90. zniesiono obowiązek szczepień, a wprowadzono odpowiedzialność państwa za powikłania poszczepienne).
Przymusowe poddawanie obywateli narzuconej odgórnie i nie pozbawionej ryzyka metodzie zwalczania chorób  zakaźnych nie ma podstaw w obowiązkach nałożonych na władze przez Konstytucję RP, a w szczególności nie ma umocowania w Konstytucji fakt szczególnej troski władz o zapobieganie wszelkim chorobom wywoływanym przez biologiczne czynniki chorobotwórcze.
W związku z niekonstytucyjną polityką Ministerstwa Zdrowia w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i szczepień ochronnych, zwracam się z prośbą o pilną interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich jako strażnika konstytucyjnych praw i wolności obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
(Podpis)
**********************************************************************
Kolejne wzory wniosków znajdziesz:
1. Na stronie STOP NOP
http://www.stopnop.pl/stowarzyszenie/dzialania/151-wniosek-stop-nop-do-rzecznika-praw-obywatelskich
2. Na stronie Fundacji Lex Nostra:  http://www.fundacja.lexnostra.pl/index.php/component/content/article/31-aktualnoci/120-wniosek-do-rpo-w-sprawie-zaskarenia-do-tk-ustawy-qo-szczepieniachq
CO JESZCZE MOŻESZ ZROBIĆ???
1. PODPISZ PETYCJE W INTERNECIE:
http://www.petycjeonline.pl/petycja/stop-przymusowi-szczepien/912
http://petycje.pl/7000
2. ZBIERAJ PODPISY ODRĘCZNE W ZAŁĄCZONEJ TABELI

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/