Dr Jaśkowski: Znajomi króliczka czyli “Flu Forum 2012” prof. Brydak (Cz. I)

Dr Jerzy Jaśkowski – Znajomi króliczka czyli “Flu Forum 2012” pani prof. Lidii Brydak (Czesc I)

, 18 paź 2012 o 21:47

100% społeczeństwa w Polsce posiadło umiejętność czytania i pisania
98% nie wie zupeł
nie w jakim celu.
W swojej ponad 40 letniej pracy zawodowej, każdy pytany człowiek, twierdził, że ma za mało pieniędzy, ale nie spotkałem człowieka, który powiedziałby, że ma za mało rozumu.  jj


Jak było do przewidzenia, po błyskawicznym przeforsowaniu ustawy w Sejmie, dającej całkowitą bezkarność w działaniu sekcie wakcynologicznej tj.
1. Swobodne wprowadzanie na rynek dowolnej szczepionki bez kontroli nawet Ministerstwa Zdrowia.
2. Zupełna bezkarność w publikacji – udostępnianiu informacji zarówno o zachorowaniach jak i występowaniu powikłań poszczepiennych i zgonów.
3. Zniesienie obowiązku zgłaszania powikłań poszczepiennych przez lekarzy.
4. Znacząco większe dofinansowanie bez żadnej kontroli wydatków PIS. PIS będzie sam decydował jaką szczepionkę i kiedy ma sprowadzić i sam będzie oceniał powikłania i zgony bez obowiązku informowania społeczeństwa.
5. PIS będzie mógł stosować w dowolnym momencie przymus bezpośredni, nawet w przypadku podejrzenia kontaktu z “zarazkami”.

Z tą Ustawą to wogóle ciekawa sprawa. Mamy w Polsce, podobno niezależny wymiar sprawiedliwości z różnego rodzaju `Trybunałami”, a żaden nie sprawdza z urzędu poprawności i zgodności ustaw sejmowych z ustawą zasadniczą. Dlaczego? Nie czytają? Czy wolą nie ryzykować?
Z dużym więc zainteresowaniem zapoznałem się z listem otwartym tego nowego tworu zwanego z zagramaniczna FLU FORUM 2012. Ta niepolska nazwa, jeszcze w Polsce ma chyba podnieść rangę towarzystwa, pomimo istnienia odpowiedniej Ustawy w Języku Polskim. http://izbapiel.org.pl/index.php?id=47&n_id=3846
Już sam skład tego samozwańczego zespołu daje dużo do myślenia. Na 24 nazwiska wymienione w tym liście otwartym, tylko 4 są związane z medycyną, a pozostałe to redaktorzy radiowi, redaktorzy gazetowi, rzecznicy prasowi, kierownicy ds. komunikacji, przedstawiciele GUS [aż 3] etc. Czyli nie chodzi o meritum tylko o pijar. Innymi słowy jest to praktyczne zastosowanie starego programu MK-ultra- “Pranie Mózgu”.

prof. Lidia Brydak - fot za jjTaki skład zespołu jednoznacznie przekłada się na podział towarzystwa na grupę mówiącą i słuchającą. Potwierdzają to podane prace naukowe na podstawie których opracowano ten list otwarty [ strona 2, pierwszy akapit]. I tak na 6 przytoczonych dokumentów znajdujemy 5 prac p.prof. Lidii Brydak i jedną zagramaniczną. Czyli p. prof. Lidia Brydak zebrała znajomych, aby podnieś rangę swoich prac?
Oczywiście zostało to określone jako rekomendacje polskiej grupy ekspertów w sprawie szczepień przeciw grypie z ogromną prośbą do środowisk medycznych o ich jak najszersze upowszechnienie. Co postaram się , jako jeden z reprezentantów środowiska medycznego wykonać .
List powyższy został przesłany do 38 instytucji medycznych i związanych z medycyną. Upoważnia mnie to, albowiem żyjemy w regionie cywilizacji łacińskiej, a nie zbiorowych azjatyckich do sprostowania przynajmniej kilku nieścisłości przed dalszym rozpowszechnianiem.
[ Cywilizacja łacińska -cechą charakterystyczną indywidualna odpowiedzialność.
cywilizacje azjatyckie- zbiorowa, rozmywana odpowiedzialność.]
Najciekawsze są, jak zwykle , załączone do listu wykresy i tabele. Obserwuje się bowiem dziwną tendencję w prezentowaniu danych, przez rozmaitego rodzaju grupy ekspertów związanych z handlem szczepionkami. Najczęściej podają oni bardzo wąski zakres zachorowań, kilka lat, tak jak gdyby wirus grypy i szczepienia pojawiły się dopiero niedawno i była to całkiem nowa jednostka chorobowa. No, może dla biologa jakim jest p. profesor Lidia Brydak, jest to nowa jednostka, ale dla lekarzy znana jest od kilku pokoleń, a dodatkowo służby medyczne od prawie 3 pokoleń stosują w wybranych krajach szczepionki przeciwko grypie. Po raz pierwszy bowiem oficjalnie użyto szczepionki przeciwko grypie w 1940 roku, oczywiście w wojsku. Zanotowano w tamtym sezonie najwyższą w ciągu ostatnich 100 lat śmiertelność w USA wynoszącą ponad 29.047 zgonów. Zwykle testuje się tego rodzaju używki w wojsku, ponieważ o wiele łatwiej ukryć wszelkie powikłania.

Takie zaciemnianie sprawy ma jeden jedyny cel, pokazanie, że wprowadzana przez firmę szczepionka ma istotne znaczenie w zwalczaniu rzekomego zagrożenia.
Diagram liczba zachorowan i liczba zgonow w latach 1975 2012 - za jjPoniższy wykres za PZH pokazuje, ostatnia epidemia była w Polsce w 1972/73 roku. I od tej pory żaden rząd, żaden minister zdrowia epidemii nie ogłosił. Czyli nie zanotowano żadnego istotnego wzrostu, ani ciężkości przebiegu choroby, ani ilości zachorowań. W przeciwnym bowiem przypadku można by oskarżyć narodowy Instytut Zdrowia o fałszowanie danych statystycznych, a to przecież nie leży w ich interesie. Wypada zaznaczyć , że tamta epidemia wybuchła szczególnie u dzieci I młodzieży w rok po zaprzestaniu suplementacji tranem w szkołach.
Widać więc wyraźnie na przedstawionym wykresie, spadek zachorowań na grypę w okresie od 1970 do 2010 r..
Występujący od 1976 roku wirus grypy zwany AH1N1, który wydobył się z laboratorium wojskowego USA, stanowi wg PZH aż 80% zakażeń [ Wytyczne do szczepień PZH 2007].
Przedstawione w omawianym liście otwartym wykresy wprowadzają dodatkowo w błąd czytającego, ponieważ są sporządzone w niespotykany w nauce sposób. Pomieszano zachorowania na grypę z podejrzeniem zachorowań na grypę. Jest to niespotykane w nauce fałszowanie wyników. Już samo podanie “zachorowań na grypę”, przy istnieniu ponad 200 wirusów grypy, każe w bardzo ostrożny sposób podchodzić do szczepień, ponieważ szczepionka zawiera tylko 2 wirusy. Biorąc pod uwagę czas przygotowywania szczepionki ok 6-9 miesięcy , prawdopodobieństwo trafienia na wirusa będącego podstawą zakażenia na jakimś terenie, jest dużo mniejsze aniżeli trafienie w toto- lotka. Przypominam, że w toto-lotku trafiamy 6 liczbami na 36 możliwych, a w tym przypadku 2 na 200 możliwych.
W podobny sposób samozwańczy komitet dezinformuje PT Czytelników danymi dotyczącymi zachorowań na grypę i podejrzenia zachorowań na grypę, bez podania wieku chorych i chorób współistniejących. Jest to szczególnie istotne w sytuacji kiedy The Cochrane Collaboration podaje, w opracowaniu T.Di Jeffersona i wsp. 2011 numer 8 [ The Cochrane Library ISSN 1464-780X], że względu na niską wartość przedstawianych prac dotyczących wpływu szczepionki przeciwko grypie u osób w wieku powyżej 65 lat, nie można wyciągnąć żadnych wniosków ani o korzyściach stosowania takich szczepień, ani o bezpieczeństwo tych szczepień.
Przeprowadzona metaanaliza 5.707 artykułów opublikowanych w latach 1967 do 2011 roku wykazała, że tylko 31 kwalifikowało się do dalszej analizy, czyli były wykonane zgodnie z zasadami prac naukowych. To znaczy, że ponad 5676 prac nie było pracami tylko reklamówkami przemysłu farmaceutycznego, a więc nie powinny być wogóle rozpatrywane.
Zastanawiające jest również to, że PT Autorzy/autorka tego listu otwartego, [trudno przyjąć, aby opracowali go dziennikarze] podając cała masę tabel dotyczących sprzedaży szczepionek, hospitalizacji osób itd. nie umiała podać ile z tych osób w poszczególnym wieku trafiając do szpitala wcześniej zostało zaszczepionych? Przecież od kilku lat wykonuje sięłapanki starszych osób, szczególnie w domach opieki i starców, szczepiąc za darmo

Jest to bardzo istotny problem w świetle opublikowanych badań kanadyjskich. Dr Danuta Skowrońsky z Centrum Kontroli Chorób BC [jak najbardziej państwowa instytucja] stwierdziła, że ludzie zaszczepieni w w 2008 roku chorowali dwa razy częściej w następnym roku 2009. Nie dowierzając statystyce, dr D. Skowrońsky przeprowadziła eksperyment na fretkach, zwierzętach będących modelem doświadczalnym zachorowań człowieka na grypę. Eksperyment ten niestety potwierdził dane statystyczne.
Powtórzono badania w następnych latach. Potwierdzają one związek szczepień przeciwko grypie ze wzrostem zachorowań w następnym roku.
Autorzy stwierdzają jednoznacznie, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy naturalnie nabytą odpornością, a rzekomo poszczepienną.
Ciekawe dlaczego podobnych obserwacji nie mógł przeprowadzić zespół “ekspertów ds. grypy” w Polsce opłacany przecież przez podatnika?
Jeszcze bardziej na bakier w faktami stoją zalecenia tego samozwańczego komitetu ekspertów.
I tak komitet zaleca szczepienie dzieci od 6 do 35 miesiąca życia.
Cochrane databases Syst Rev już w 2006 roku Jan 25 (1) udowodnił po przeanalizowaniu 263.987 dzieci, że stosowanie szczepionki u dzieci poniżej drugiego roku życia była podobna do placebo, czyli żadna.
prof. Lidia Brydak - fot interPo placebo nikt nie obserwował zgonów ani powikłań.
Podobnie Komitet pani prof L. Brydak zaleca stosowanie szczepień szczególnie u ludzi starszych.
A co mówi w tym względzie nauka?. Cytowana już Cochrane Databases of Syst Rev. 2010. 7 paż 2009 : ”Ze względu na niską jakość prac dotyczących wpływu szczepień przeciwko grypie na osoby w wieku starszym,żadnych wniosków dotyczących wpływu szczepień na osoby powyżej 65 roku życia lub starszych nie można wyciągnąć.
W innych pracach piszę się wprost, że wartość szczepień osób po 50 roku życia jest taka sama jak mycie rąk, ale 100 razy tańsza.
W The Lancet Infectious Diseases V12 iss1 str.36-44 01.2012 “Skuteczność i efektywność szczepionek przeciw grypie: przegląd systematyczny i metaanaliza.“
Po przeanalizowaniu 5707 artykułów [tylko 17 było randomizowanych] PT Autorzy doszli do wniosków:
“Szczepionki przeciw grypie mogą zapewnić umiarkowaną ochronę przed grupą potwierdzoną wirusologicznie!” tylko!
Dowodów na ochronę osób dorosłych w wieku 65 lat lub starszych brakuje
cdn.
Dr Jerzy Jaśkowski
jjaskow@wp.pl
SFMRM
18.10.2012
POLISH CLUB ONLINE, 2012.10.18

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/