Odezwa Ogólnoświatowego Ruchu Antylichwiarskiego

Odezwa Ogólnoświatowego Ruchu Antylichwiarskiego

> Dnia 27-10-2012 o godz. 19:34 Jerzy Truchlewski napisał:
> > Szanowni Państwo!
> >
> > Proszę o jak najszersze rozpropagowanie treści odezwy z prośbą o
> > dalsze rozpowszechnianie do wszystkich obywateli RP. Gdy będzie
> > przetłumaczony tekst na j. obce prześlę je do Państwa. Proszę
> > również o drukowanie i przekazywanie w wersji drukowanej. Jest to
> > niezwykle ważne aby informacja ta dotarła do całej populacji na
> > globie. Będzie wtedy można robić następne zorganizowane ruchy w tej
> > sprawie. Proszę nie firmować tego tekstu jako własny lecz tak jak w
> > tytule” Ogólnoświatowy Ruch Antylichwiarski.Wklejam również w treść
> > maila, ponieważ nie każdy będzie mógł otworzyć załącznik.
> >
> > Pozdrawiam,
> >
> > Jerzy Truchlewski
> >
> >      OGÓLNOŚWIATOWY RUCH ANTYLICHWIARSKI
> >
> >    Świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą światowy, prywatny,
> > lichwiarski system finansowy rozpoczynamy ogólnoświatowy protest
> > przeciw mechanizmom emisji pieniądza i kredytu. Celem światowej
> > oligarchii finansowej, głównie świata zachodniego, jest podstępne
> > zadłużanie państw i narodów oraz bezprawne przywłaszczanie owoców ich
pracy.
> > Wzywamy wszystkie narody świata, aby rozpoczęły kampanie w swoich
> > krajach przeciwko takim praktykom. Wzywamy całą światową społeczność
> > do rozliczenia swoich rządów za realizację polityki zadłużania
> > państw u światowych banksterów i podporządkowywania im państwowych,
> > narodowych systemów finansowych.
> >
> > Każde państwo musi mieć prawnie zabezpieczoną możliwość emisji
> > własnego pieniądza bez odsetkowego, który zaspokoi potrzeby państwa i
narodu.
> > Akceptowalny dług może wynikać jedynie z różnicy salda handlowego
> > między poszczególnymi krajami. Obecnie większość państw jest
> > zmuszana do zaciągania kredytów w międzynarodowych instytucjach
> > bankowych, co stwarza zagrożenie dla całych społeczeństw i gospodarek
narodowych.
> > Niszczone są całe dziedziny gospodarek państw na rzecz korporacji
> > międzynarodowych w imię fałszywie propagowanej konkurencji.
> > Przyzwalanie na taką mafijno-finansową działalność w skali świata
> > prowadzi do zniewolenia ludzkości przez zdegenerowaną światową
> > oligarchię finansową, dążącą do zawłaszczenia zasobów naturalnych
> > państw i narodów i dyktującą im warunki egzystencji uniemożliwiające
gospodarczy rozwój.
> > Jej dążenia do zapanowania nad całym światem muszą zostać powstrzymane.
> > Skuteczną walkę z finansową mafią może podjąć jedynie ogólnoświatowy
> > Ruch Antylichwiarski, który winien być oddolną inicjatywą
> > społeczeństw i narodów państw świata.
> > Rządy państw takiej walki nigdy nie podejmą, nie pozwala im na to
> > skala ich skorumpowania przez światową mafię finansową.
> >
> > Prezydenci USA, Abraham Lincoln zamordowany w 1865r., John F.
> > Kennedy zamordowany w 1963r., prezes Deutsche Bank, Alfred
> > Herrhausen zamordowany w 1989r., przywódca Libii, Muammar al-Kaddafi
> > zamordowany w 2011r. – oto kilka tylko przykładów zbrodni
> > światowej mafii finansowej. Powód tych zbrodni jest zawsze ten sam:
> > zamordowani dążyli do uzdrowienia finansów swoich państw oraz do
> > uniezależnienia państw od światowej mafii finansowej. Zatem opór
> > przeciw zorganizowanej zbrodniczej działalności światowej finansjery
> > musi być także zorganizowany i międzynarodowy.
> >
> > Wszystkie rządy i parlamenty wysługujące się światowej mafii muszą
> > zostać odsunięte od władzy i rozliczone. Tylko oddolnie
> > zorganizowane społeczeństwa mają szansę zlikwidować żerującego na
> > organizmach własnych państw i narodów finansowego raka –
> > lichwiarskiego pasożyta, jakim jest światowa finansjera. Jej
> > działania są zbrodnią przeciwko ludzkości i powinny podlegać
najsurowszej karze.
> >
> > Nie może być przyzwolenia na zbrodnie światowej mafii finansowej,
> > która była i jest inspiratorem zbrodniczych światowych wojen,
> > holokaustu narodów, światowego terroryzmu, walki z religiami,
> > niszczenia kultur narodowych, niszczenia zasad etycznych i
> > moralnych, niszczenia społecznego ładu, niszczenia oświaty,
> > depopulacji narodów przez celowo realizowany upadek gospodarczy państw.
> > Każdy naród ma prawo do suwerenności, do samostanowienia, do rozwoju
> > w pokoju. Każdy człowiek rodzi się wolny i nikt nie ma prawa go
zniewalać.
> >
> > Z punktu widzenia racjonalnej ekonomii recepta na kryzys – na
> > eliminację przestępczej działalności finansowej mafii -, jest prosta:
> >
> >  1. długi państw należy anulować
> >  2. musi istnieć waluta narodowa i parytet kruszcu  3. bank
> > centralny i system bankowy muszą być państwowe (dopuszczalne banki
> >      spółdzielcze), a polityka pieniężna w rękach rządu i parlamentu
> > 4. wszelkie mechanizmy kreacji wirtualnego pieniądza (w tym giełdy
> > papierów) są zakazane
> >  5. ilość pieniądza w gospodarce musi być równoważna ilości dóbr i
> > usług  6. nowe dobra (nie konsumpcyjne) muszą mieć pokrycie w nowym
> > narodowym pieniądzu  7. należy dążyć do autarkii gospodarczej, co
> > nie wyklucza wymiany międzynarodowej  8. długi konsumenckie nie mogą
> > pozbawiać majątku sprzed zobowiązania (nigdy mieszkania,
> >      domu, warsztatu pracy), a ich oprocentowanie nie może być
> > wyższe od wzrostu
> >      gospodarczego i od realnego wzrostu dochodów ludności.
> >
> > Niech dzień 21.12.2012 roku, kończący kalendarz Majów, będzie
> > początkiem końca lichwiarstwa światowego, a zarazem początkiem nowej
> > ery. Ery wolnych ludzi i narodów, ery bez wojen, bez ubóstwa, bez
> > wszechogarniającego kłamstwa i obłudy światowych mediów –
> > własności światowych lichwiarzy. Zbytnie proroctwo !
> >
> > Mając na uwadze wspólne dobro ludzkości apel ten skierujemy do
> > wszystkich ludzi na naszej planecie bez względu na wyznawaną religię
> > czy światopogląd.
> >
> >
> > PRZECIWSTAWIAMY SIĘ ŚWIATOWEMU LICHWIARSTWU !
> > PRZECIWSTAWIAMY SIĘ WOJNOM I TERRORYZMOWI !
> > PRZECIWSTAWIAMY SIĘ ZNIEWALANIU NARODÓW !
> > PRZECIWSTAWIAMY SIĘ UBÓSTWU !
> > PRZECIWSTAWIAMY SIĘ ANTYNARODOWYM RZĄDOM !
> > PRZECIWSTAWIAMY SIĘ KOSMOPOLITYCZNEMU GLOBALIZMOWI !
……………………
CW: Popieram ORA (Ogolnoswiatowy Ruch Antylichwiarski) !!!
Potrzebne wsparcie autorytetami z dziedziny finansowej, ogolnoswiatowa debata np. “LICHWA” profesorow ekonomii, politologow, psychologow, itd, szeroka publikacja medialna, a zwlaszcza internetowa, itp. dzialania.
Przydaloby sie jakies haslo do sprawy, np. “Smierc lichwie, zycie ludziom”,
“Lichwa, lichwa i po lichwie” lub “STOP lichwie talmudycznej”, czy jakis werset z Nowego lub Starego Testamentu dot. lichwy. Na poczatek konieczny tekst w j. angielskim a pozniej: hiszpanskim, francuskim, rosyjskim, niemieckim, arabskim, chinskim, itp. pomoga studenci filologii.
Niestety swiatowe lichwiarstwo bedzie gasic te inicjatywe, o ktorej obysmy nie zapomnieli.
Widac, ze za tym pomyslem narazie nie ma zadnej organizacji. A szkoda bo pomysl dobry, warty rozprzestrzenienia.
PB: Lepiej żeby nie było do tego organizacji, bo une przechwycą. Forn[ma rozposzona zrobi swoje; apel rozejdzie się po necie, akcja też powinna być rozproszona.. w dziesiątkę po uświadomieniu ludu.
Lech Jaworski: Interesuje mnie to i mogę zrobić tłumaczenie odezwy na angielski *taki jaki jest używany w Ameryce.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/