Serwis Stowarzyszenia Fides et Ratio, Pażdziernik- Listopad 2012

Serwis Stowarzyszenia Fides et Ratio w Krakowie Pażdziernik- Listopad 2012

1. O Różańcu św
Dzięki rozpowszechnieniu modlitwy różańcowej w formie katechetycznej i kontemplacyjnej dokonało się duchowe zwycięstwo nad albigensami. Sam św. Dominik i jego bracia, którzy jako wędrowni kaznodzieje przemierzali świat, ogromnie przyczynili się do rozpowszechnienia tej modlitwy. Według pochodzącego z 1240 r. świadectwa dominikanina Jana de Maily można stwierdzić, że już wtedy, na wzór odmawiania psałterza z Biblii, dodawano „Chwała Ojcu…”. Z czasów św. Dominika pochodzi też prawdopodobnie podział na tradycyjne trzy części – radosną, bolesną i chwalebną. Św. Tomasz z Akwinu, dominikanin, pisał: „Chrystusa (…) potrzeba tak samo adorować, jakbyśmy Go widzieli w ramionach Dziewicy, rozpiętego na krzyżu i siedzącego po prawicy Ojca” (Suma teologiczna I, q. 26, ad 6).
Od Soboru Trydenckiego modlitwa różańcowa stała się praktyką wszystkich rodzin chrześcijańskich. Wtedy to, chcąc uczynić ją modlitwą bardziej przystępną, ograniczono jej długość do pięciu dziesiątek.
cały tekst
http://fides-et-ratio.pl/index.php/2012/02/kilka-slow-o-rozancu-swietym-3/
2. ks. Jacek Bałemba  SDB ” Uniżenie przed Bogem centralną kwestią Kultury”
wykład wygłoszony w Stowarzyszeniu Fides et Ratio w Krakowie
– znakomity materiał na Rok wiary:

3. dr Stanisław Krajski – o współczesnej masonerii ( wykład wygłoszony w Stowarzyszeniu Fides t Ratio)


4. Sławomir Zatwardnicki Chesterton a bioetyka katolicka współczesnie
wykład podczas konferencji  “G. K Chesterton a spraw polska ” w Krakowie

5. prof, Grzegorz Kucharczyk “Ks. Piotr Skarga prorok naszych czasów
( wygloszony podczas kongresu konserwatywnego w Niepołomicach)

ks. prof. Tadeusz Guz ( KUL) “ksiadz Piotr Skarga a sprawa protestantyzmu”
Ojciec reformacji wiele uwagi poświęcił zwalczaniu filozofii przyjętej przez Kościół. W miejsce chrześcijańskiego rozumienia natury człowieka, wprowadza przekonanie o zdeprawowanej ludzkiej naturze i zastępowania “upadłej” natury przez naturę Chrystusa. Luter pisał, iż “Bóg nie może być Bogiem, on musi stać się najpierw diabłem”, prezentując zupełnie panteistyczne rozumienie bóstwa – przypomniał na IX Kongresie Konserwatywnym ks. prof. Tadeusz Guz.

6. Idea Nowego średniowiecza
Życie współczesne pędzi naprzód w zawrotnym tempie i z niedbałą nonszalancją rzuca ludzkości coraz to nowe zagadnienia, nie zostawiając czasu na ich rozważenie. Ludzie stwierdzają, że coś zaszło, ale nie umieją umiejscowić tego w sposób właściwy w swoim światopoglądzie, tak, że tworzą się pewne luki myślowe, wypełniane przez różnych geszefciarzy mi speców od kultury oraz filozofii życia codziennego za pomocą obficie fabrykowanych szablonów, mających być syntetycznymi rozważaniami problemów życiowych.
Człowiek otrzymuje swoje „cukier krzepi”, swoją magiczną formułkę mądrości życiowej i może o niczym więcej nie myśleć, łudząc się, że rozwiązał zasadnicze zagadnienie bytu. Życie natomiast fabrykuje nowe problemy i tworzy historię. Twórczość ta pozostaje w ścisłym związku z człowiekiem, z dzisiejszym wyjałowionym, uzbrojonym w formułki człowiekiem, nic więc dziwnego, że jest to twórczość nie najlepsza.
Ludzie współcześni – to ludzie Huxley’a. „Nowy, wspaniały świat”, świat ludzi syntetycznych, którym wbijano we śnie sposobem hipnotycznym formułki mądrości życiowej. Człowiek, automatycznie nasiąknięty formułkami, miał wystąpić w roli budowniczego życia. Nic więc dziwnego, że historia staje się coraz bardziej bez sensu, że zaczyna się tworzenie rzeczy, których się nie rozumie i które w odniesieniu do rzeczywistości są czymś nierealnym. W ten sposób wychodzi się niejako poza historię i poza kulturę.
W tym właśnie tkwi zagadnienie współczesności. Człowiek oderwał się od realnego bytu i tworzy miraże, uważając je za najprawdziwszą rzeczywistość. Historia staje się naprawdę czymś tragicznym dla człowieka, jako człowieka. Wchodzi w grę Bóg i dusza człowieka. Powstaje problem w skali metafizycznej. Zastanówmy się:
http://fides-et-ratio.pl/index.php/2012/10/idea-nowego-sredniowiecza/
7. dr Stanisław Krajski: żyjemy w masońskim świecie
Fragment przygotowywanej nowej ksiażki autora, w której nakreśla program dla odbudowy Polski )
Jaki ma być ustrój polityczny i ustrój gospodarczy wolnej, niepodległej i suwerennej Polski – państwa wolnych i szczęśliwych Polaków. Jaki ma być jej kształt cywilizacyjny i kulturowy?
Od czego i od kiedy zacząć ją budować?
Zacznijmy od tego, że żyjemy w, jak to określił B. R. Barber, doradca Clintona, w Mcświecie – utopijnym masońskim tworze. Wszystko tutaj jest według projektu masonerii – nowa kultura, nowa cywilizacja, nowy ustrój polityczny i gospodarczy. Nie mamy najczęściej (pisząc „my” mam na myśli większość społeczeństwa) świadomości tego, bo to świat, w którym jesteśmy zanurzeni, w którym żyjemy, przyzwyczailiśmy się do niego i wydaje się nam, że to normalny i to „nasz” świat.
Od czego zacząć? :
http://fides-et-ratio.pl/index.php/2012/10/stanislaw-krajski-zyjemy-w-masonskim-swiecie/
8. prof. Mieczysław Gogacz Co filozofia może wnieść w trzecie tysiąclecie?
Filozofia Arystotelesa i św. Tomasza może wnieść w trzecie tysiąclecie umiejętność rozumienia realnej rzeczywistości i umiejętność kontemplacji. Rozumienie i kontemplacja uwyraźnią teorię osoby. Dzięki tej teorii może ogarnąć kulturę prawda o obecności w człowieku i w świecie Trzech Osób Boskich, prawda więc o Trójcy Świętej. Ta prawda, którą objawił Chrystus, może wyzwalać intensywniejszą miłość ludzi do Boga i bliźniego. Jest zawsze zapowiedzią pokoju i chrystianizacji:
http://fides-et-ratio.pl/index.php/2012/11/prof-mieczyslaw-gogacz-co-filozofia-moze-wniesc-w-trzecie-tysiaclecie/
POZDRAWIAM SERDECZNIE
Stanisław Papież

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/