Lex Nostra: Sąd Apelacyjny kolejny raz uchyla wyrok – przedsiębiorca siedzi dalej !

Szanowni Państwo,
Otóż zgodnie z naszymi oczekiwaniami apelacja złożona przez adwokat z Kancelarii LEX NOSTRA została uwzględniona.
Sąd Apelacyjny w Lublinie kolejny raz uchylił wyrok łączny wydany przez Sąd Okręgowy w Lublinie, wytykając jego liczne błędy.
W żaden sposób nie zmienia to sytuacji Mariana Wegery, ponieważ procedura wydawania wyroku łącznego, po prawomocnym wydaniu którego p. Marian powinien wyjść na wolność znów zaczęła się od nowa.
Po prostu Sąd Okręgowy w Lublinie wydaje skrajnie niekorzystny dla p. Mariana wyrok łączny, który następnie zostaje uchylany przez Sąd Apelacyjny … i tak od 2006 r. ( sic ! ).
A przecież Sąd Apelacyjny posiada możliwość skorygowania wyroku łącznego wydanego przez sąd I instancji. Jednak najwyraźniej woli dalej uchylać wyrok łączny i nakazywać ponowne przeprowadzenie postępowania, a miesiące i lata mijają…
Opis sprawy p. Mariana Wegery znajduje się na naszej stronie:
http://fundacja.lexnostra.pl/index.php/strasburg-potwierdza-bezprawny-areszt–przedsibiorca-siedzi-dalej-
O sprawie p. Mariana Wegery wypowiadaliśmy się wielokrotnie w mediach, np.:
http://fundacja.lexnostra.pl/index.php/fundacja-w-mediach/nasze-interwencje-w-mediach/89
W dniu 23.10.2012 r. Marian Wegera poinformował Fundację LEX NOSTRA , iż zostały dla niego zabrane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w AŚ w Lublinie wszystkie dokumenty, oraz artykuły biurowe – tj.: dokumenty procesowe, skarbowe, korespondencja z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, Fundacją LEX NOSTRA, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Prokuratorem Generalnym , Ministrem Sprawiedliwości i inne, także takie, które są mu niezbędne do obrony.
Marian Wegera powiedział także, że został pobity przez zamaskowanych funkcjonariuszy Służby Więziennej i stracił przytomność. Prosił o wezwanie pogotowia ratunkowego, lub przynajmniej lekarza więziennego, ale funkcjonariusze Służby Więziennej odmówili.
Natychmiast zawiadomiliśmy przedstawicieli mediów, którzy byli początkowo “zbywani” przez Służbę Więzienną. Kilku dziennikarzy chciało spotkać się z p. Marianem, by porozmawiać o powyższym zdarzeniu. Otrzymali jednak odpowiedź, iż jest to niemożliwe, ponieważ “Marian Wegera szkaluje Służbę Więzienną i podaje nieprawdziwe informacje”…
Według wstępnych informacji w podobny sposób próbuje się także zbyć parlamentarzystów…
Szanowni Państwo,
Skoro media, które powinny także mieć funkcję kontrolującą pracę urzędników, a także parlamentarzyści, jako przedstawiciele – przynajmniej z definicji – Narodu, są ostentacyjnie – przepraszam za wyrażenie – “spuszczani na drzewo”, to w jakim Państwie żyjemy ?
Pamiętając liczne przypadki “samobójstw”, szczególnie w aresztach śledczych, oraz widząc sposób traktowania p. Mariana Wegery pytamy się: czy Państwo Polskie jeszcze funkcjonuje ?
Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA
Joanna Regent
Członek Rady Fundacji LEX NOSTRA
4.11.2012 r.
HYPERLINK http://www.fundacja.lexnostra.pl www.fundacja.lexnostra.pl
artykuł dostępny na stronie Fundacji LEX NOSTRA:
http://fundacja.lexnostra.pl/index.php/component/content/article/32-interwencje/126-sd-apelacyjny-kolejny-raz-uchyla-wyrok–przedsibiorca-siedzi-dalej

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/