Płemieł zwiał przed Małszem do jewło-KoSSowa

Płemieł zwiał przed Małszem do jewło-KoSSowa

Piotr Bein 13.12.2012
W siedlisku mafii zainstalowanej u waadzy nielegalnego jewropaństwa Kosowo, wonTuSSku mówi w Święto Niepodległości RP: Nie ma nic cenniejszego niż bezpieczna ojczyzna z wewnętrznym pokojem. Właśnie zorganizował we Wszawie niebezpieczną jatkę dla jątrzenia wewn. niepokoju! Ze szpiclami i policyjnymi gnojkami przebranymi za „kiboli” w roli głównej!
Dla płemieła, którego mierzi pojęcie ojczyzna i cieszy jewroregionalizacja na KaSSzuby i SSląSSk, wojna między braćmi to podobno przekleństwo. WonTuSSku przemawia do wojska i policji z Polin, okupantów kolebki skradzionej Serbom (przy bratniej barakowej asyście Polin) przez jewropejsatych i usraelskich z pomocą islamistów zwalczanych podobno w wojnie z terrorem (ale już nie w Libii i Syrii!).
Wy dzisiaj tutaj pilnujecie tego, by nie powtórzyło się przekleństwo domowych konfliktów i waśni, które tak bardzo podzieliło i zdewastowało kraje byłej Jugosławii – podkreślił płemieł. Taa… Polacy w Kosowie asystują w utrzymaniu wyników podjudzenia wszystkich na wszystkich na Bałkanach przez kompleks jot. Są więc szabas-gojowską pięścią talmudinatów.
Dzisiaj tu, w Kosowie, każdego z nas, każdego Polaka, nachodzi refleksja o tym, jak różne mogą być wymiary niepodległości. Odzyskiwaliśmy swoją niepodległość w tym samym czasie, w którym o tę niepodległość walczyły narody byłej Jugosławii.
Co płemieł ma na myśli – Wiosnę Ludów, utworzenie Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, czy rozpad wielonarodowościowej Jugosławii pod bombami US-NATO?
Wiosna Ludów objęła Europę pod hasłem żydo-rjewoljucji francuskiej wolność – równość – braterstwo (podobnie jak obecna Wiosna Arabska, sterowana z Waszyngtonu, Brukseli i Tel Awiwu). Czy jakiś naród odzyskał/uzyskał niepodleglość w tamtych czasach! Jeśli tak, to nie na długo, bo za każdym razem kompleks jot czekał z pułapką większego jeszcze zniewolenia w misternie zaplanowanym podstępie: najpierw obalić monarchie i imperia pędem ludów do żydo-haseł, utworzyć złudę suwerenności narodowych, żeby w końcu skonsolidować władzę ponadnarodową i rozpędzić nacjonalizm na 4 wiatry w uniach: jewropejsatej, północnousraelskiej…. Co odczuli tak Polacy, jak i Jugosłowianie (od dzielącej Serbów dyktatury chorwackiego Tito, po pasiakową kolejkę do baraków jewrounii).
Kosowo – upadły twór państwowy, gniazdo mafii pod kontrolą Kosher Nostra i mosiadowego CIA, największy punkt przerzutowy opium z żydo-baraku Afganistan na Zachód przez USraelską bazę wojskową Camp Bondsteel… gdzie stacjonuje polinowski okupant i skąd przemówił płemieł.
Tusk ty matole… przypomina się piosenka dlań od kiboli. Ale niefaszystowski, nienacjonalistyczny niechuligański niekibolny dobrze ułożony kieszonkowiec musi szabas-gojowsko czytać skrypt z brukselskiego i globalnego kahału, żeby pozostać przy korycie
Jakby wg porzekadła na złodzieju czpka gore, zapaliło się na rudo we właściwym miejscu we właściwym czasie dla mega-zdrajcy Narodu, architekta podchodów pod pretekstem kibolowym, P.O. Premiera w mafijnej Polin, gdzie dintojra działa wg tegoż schematu, co w BrukSSeli i KoSSowie.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/