Zaproszenie na seminarium Europa Śr. wobec wyzwań politycznych i ekonomicznych

Zaproszenie do udziału w seminarium

Europa Środkowa wobec współczesnych wyzwań politycznych i ekonomicznych
Warszawa , 29 listopada 2012 g. 11.00
Sejm RP, sala kinowa w Nowym Domu Poselskim (wejście od ul. Senackiej)

Seminarium organizowane przez: Ewalda STADLERA, Posła do Parlamentu Europejskiego (Austria, niezrzeszony) oraz
Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego
10.30. Rejestracja uczestników
11.00  Otwarcie seminarium – słowo powitania: Bogusław Kowalski i Zbigniew Wysocki – Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego
11.10. Ewald STADLER,  Poseł Parlamentu Europejskiego “Mitteleuropa – aspekty polityczne i ekonomiczne”
11.40  Prof. Jan Żaryn, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – “Wizje Europy Środkowej w polskiej myśli politycznej”
12.00 Marcin Palade, Szkoła Wyższa Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu  „Dziedzictwo Austro-Węgier w wyborach politycznych mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej”
12.20 Dr Krystyn Bernatowicz, Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego  „Kulturowe i społeczne uwarunkowania współpracy między narodami Europy Środkowej”
12.40 Dyskusja
13.10 Podsumowanie i zakończenie seminarium – prezes PSMG Bogusław Kowalski.
13.15 Konferencja prasowa
13.30 Obiad w restauracji sejmowej
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa ze względu na konieczność zgłoszenia listy do Straży Marszałkowskiej na adres email: b.kowalski@hoga.pl lub pod nr tel. 22 621 05 72 w godz. 12.00-14.00 w dni robocze. W terminie do 27 listopada br.
– rozmowa
z Ewaldem Stadlerem, eurodeputowanym z Austrii 26 listopada 2012
– Polska jest jednym z najważniejszych krajów w Unii Europejskiej, o bardzo jasnym fundamencie katolickim i o tożsamości chrześcijańskiej. Oznacza to, że Polska czerpie również swój polityczny system wartości z tego źródła, niezależnie od tego, czy poszczególni działacze polityczni sami są wierzącymi katolikami, czy też nie. Położenie geopolityczne Polski między Niemcami na zachodzie a rosyjską strefą wpływów na wschodzie narzuca temu krajowi decydującą dla Europy pozycję, która w przeszłości okazywała się często fatalna dla polskiego narodu, która jednak również stanowi wielką szansę polityczną dla tego kraju. Tę funkcję ogniwa łączącego Polska musi konieczne wykorzystać w interesie całej Europy. Im lepiej Polska wykorzystywała tę pozycję, tym bardziej znaczący był polski wkład w rozwój Europy również w przeszłości. Z tego skarbu doświadczeń Polska powinna czerpać również w przyszłości.
Na początku przyszłego roku chce Pan zainicjować obchody zwycięstwa pod Wiedniem w 1683 r.
– W przyszłym roku 2013 po raz 330 będzie obchodzony wielki wyczyn wyzwolenia Wiednia spod oblężenia turecko-muzułmańskiego przez wojska dowodzone przez króla polskiego Jana III Sobieskiego, który nie tylko powstrzymał dalsze wdzieranie się Islamu do Europy, lecz również doprowadził do zepchnięcia Islamu na Bałkany południowo-wschodnie. Sojusz zawiązany został z inicjatywy wielkiego papieża, błogosławionego Innocentego XI, i jego wysłannika specjalnego, również błogosławionego kapucyna o. Marco d’Aviano, z austriackim cesarzem Leopoldem I.  W obliczu nowych zagrożeń ze strony Islamu, należy koniecznie odpowienio uczcić ten okrągły jubileusz. Zapraszam wszystkich moich polskich przyjaciół, abśmy we wrześniu 2013 r. w Wiedniu, na Kahlenbergu pod Wiedniem, gdzie król Jan III Sobieski miał swój obóz, godnie odprawili uroczystość z okazji tej rocznicy. Więcej

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/