Info gospodarcze 30.11.2012

Z REPUBLIKI BANANOWEJ :
1. Prokurator Kijanko specjalistka od AMBERGOLDA , to właśnie ta prokurator została oddelegowana przez …………… i Prokuratora Okręgowego Andryskowskiego do zamiatania pod dywan przestępstw popełnionych przez gangstera samorządowego Macieja Lisickiego i dworu Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza ..
http://izba.salon24.pl/459399,prokuratorzy-w-republice-bananowej
2. Urzędy skarbowe nękają przyzwoitych przedsiębiorców na zamówienie polityczne
3.Prezes RIO z Gdańska oburzona ,że śmiemy zawiadamiać RIO o przekrętach na publicznym majątku i kasie.
Z poważaniem
Prezes PIPH
Jerzy Kowalski www.piph.pl


Sz.P.
Nie dopuśćmy do podpisania ustawy wprowadzającej Genetycznie Modyfikowane Organizmy (GMO) na nasze stoły.
Zobacz koniecznie: Prezydencie Komoruski, wyborcy chcą VETA dla ustawy nasiennej : http://youtu.be/S8E-PKuBYUM
Domagamy się od Prezydenta RP zawetowania nowej Ustawy o Nasiennictwie, która po zmianach w Sejmie, uchyla zakazy rejestracji genetycznie zmodyfikowanych nasion (GMO) i
obrotu tymi nasionami.
Domagamy się od Rządu RP wprowadzenia autonomicznych przepisów (ustawowych), które trwale i skutecznie zabezpieczą Polskę przed uprawami roślin genetycznie zmodyfikowanych
(GMO).
Obecna propozycja Rządu RP, obiecująca wprowadzenie zakazów drogą rozporządzeń Rady Ministrów na podstawie nowej Ustawy o Nasiennictwie, daje iluzoryczną nadzieję na nie, bo
mogą one zostać uchylone przez Komisję Europejską i jest to decyzja ostateczna. W dodatku wprowadzony zakaz stosowania nie będzie zakazem sprzedaży, więc firmy legalnie
wprowadzą do obrotu nasiona GMO. Oznacza to, że nasiona trafią na pola.
Tylko natychmiastowe, autonomiczne zakazy upraw genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON810 i ziemniaków Amflora wprowadzone przez Rząd RP mogą dać pewność ochrony naszego
kraju przed GMO i tego się domagamy.
WETO DLA GMO!
Z poważaniem
Prezes PIPH
Jerzy Kowalski


Money informuje
Coraz więcej firm w Polsce bankrutuje. Z danych firmy Euler Hermes wynika, że od stycznia do października liczba upadłości w porównaniu z tym samym czasem roku poprzedniego wzrosła o blisko 1/4. W ciągu pierwszych miesięcy tego roku sądy poinformowały o bankructwach 774 przedsiębiorstw, w 2011 roku w tym czasie upadło 627 firm.


Ponure , ale prawdziwe i pewnie nie pełne?
LISTA WSTYDU PLATFORMY OBYWATELSKIEJ –Puls biznesu
http://www.pb.pl/2841223,15705,lista-wstydu-platformy-obywatelskiej


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości objęła patronat nad trzecią
edycją Skrzydeł Biznesu, organizowaną przez Dziennik Gazeta Prawna.
Skrzydła Biznesu to prestiżowy ranking firm z sektora MSP oraz cykl
merytorycznych spotkań, podczas których zaproszenie eksperci pomogą w
znalezieniu odpowiedzi na pytanie: „Jak zarządzać firmą w trudnych
czasach gospodarczych?”.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 4 grudnia br. na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, przy ul. Książęcej 4.
Tematyka spotkania:
– Jak zdobyć dofinansowanie z Unii Europejskiej?
– Jak zdobyć kapitał na rozwój firmy?
– Pożyczki i kredyty – finansowe wsparcie MSP
– Jak odzyskać należności?
– Jak poznać nierzetelnego kontrahenta?
– Jak zaoszczędzić na energii elektrycznej?
– Jak wyposażyć firmę w sprzęt IT i nie zbankrutować?
– Nowe oprogramowanie – koszt czy inwestycja?
– Jak i dlaczego warto wejść na giełdę?
Zgłoszenia do udziału w konferencji i rankingu:
www.gazetaprawna.pl/konferencje/skrzydla_biznesu
Uwaga: udział w rankingu i konferencji Skrzydła Biznesu jest całkowicie
bezpłatny.


PRZEDŁUŻENIE NABORU NA WYJAZD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA: MASZYNOWO-METALOWEGO, LOTNICZEGO I PRODUCENTÓW OPAKOWAŃ DO ŻYWNOŚCI Z POLSKI WSCHODNIEJ DO INDII
W związku z ogłoszonym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA konkursem dla przedsiębiorców z sektora maszynowo-metalowego (przede wszystkim producenci maszyn rolniczych, producenci maszyn do przetwórstwa spożywczego, producenci maszyn do produkcji opakowań), lotniczego (tylko producenci podzespołów oraz części dla sektora lotniczego) oraz producenci opakowań do żywności, z Polski Wschodniej do udziału w wyjeździe do Indii odbywającym się w dniach 8-14 stycznia 2013 r. obejmującym spotkania B2B w New Delhi, spotkania B2B w Mumbaju oraz uczestnictwo w targach Vibrant Gujarat 2013 w Gandhinagar w stanie Gudjarat, podjęto decyzję o przedłużeniu terminu na składanie dokumentów aplikacyjnych.
Wyjazd jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.
W Wyjeździe może wziąć udział maksymalnie jeden przedstawiciel reprezentujący jednego przedsiębiorcę.
Do udziału w Wyjeździe zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 20 przedsiębiorców.
Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów (nie uwzględniając diet, wyżywienia, ubezpieczenia oraz kosztów dojazdu do i z Warszawy) i stanowi pomoc de minimis.
NOWY termin nadsyłania zgłoszeń: 5 grudzień 2012 r. godz. 17:00.


NABÓR WNIOSKÓW
przedsiębiorców z Polski Wschodniej na uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Budowlanych MosBuild 2013 odbywających się w dniach 2-5 kwietnia 2013 r. w Moskwie (Federacja Rosyjska)
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej działających w sektorze budowlanym (szczególnie- materiały budowlane, farby, narzędzia, oświetlenia, podłogi, okna, drzwi) na uczestnictwo w targach MosBuild 2013 w Moskwie, odbywających się w terminie 2-5 kwietnia 2013 r.
Uczestnictwo w targach jest organizowane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.
W targach mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej , w sektorze budowlanym.
Przewidywana liczba miejsc: 20 przedsiębiorstw – maksymalnie jeden przedstawiciel z jednego przedsiębiorstwa.
Termin nadsyłania wniosków: 19 grudnia 2012 roku godzina 12:00
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej działających w sektorze spożywczym (producenci) o uczestnictwo w PLMA’s annual ‘World of Private Label’ Trade Show odbywających się w terminie 28 – 29 maja 2013 r. w Amsterdamie.
Wyjazd jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.
W Wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, w sektorze spożywczym.
Przewidywana liczba miejsc: 20 przedsiębiorstw.
Termin nadsyłania wniosków: 14 grudnia 2012 roku.


Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości i Polski Komitet Normalizacyjny mają zaszczyt
zaprosić Państwa do udziału w seminarium pt. „Dostęp polskich
towarów i usług na rynek Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego
Rosji, Białorusi i Kazachstanu”, które odbędzie się w dniu 7 grudnia
2012 r. w Ministerstwie Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, „Sala pod
Kopułą”.
Celem seminarium jest zaprezentowanie polskim przedsiębiorcom i
organizacjom samorządu gospodarczego aktualnych formalno – prawnych
aspektów funkcjonowania Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego,
nowych zasad obrotu towarowego z krajami ją tworzącymi oraz planowanych
rozwiązań w tym zakresie w 2013 roku.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013
dla Działania:
4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej
(Konkurs nr 4.1._5)
I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają typy projektów nr 1) i 2) wskazane dla Działania 4.1. w punkcie 14 „Typy projektów” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 30 października 2012 r.).
II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty, wskazane jako beneficjenci dla Działania 4.1. w punkcie 18a „Typ beneficjentów” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 30 października 2012 r.), realizujący projekt zgodnie z zapisami punktu 12) „Cel i uzasadnienie działania” ww. dokumentu na pozostałych obszarach województwa tj. z wyłączeniem miast na prawach powiatu.
III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 4.1._5 wynosi 72 230 000 PLN[1](alokację przeliczono zgodnie z kursem EBC, przyjętym
w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2008 r. – 1 EUR = 3,6115 PLN).
IV. Poziom dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 4.1._5 wynosi do 75% wydatków kwalifikowalnych.
V. Maksymalna/minimalna kwota dofinansowania projektu oraz maksymalna/minimalna wartość projektu
Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu oraz maksymalna wartość projektu nie zostały ustalone. Minimalna wartość projektu wynosi 8 000 000 PLN.
VI. Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku 5.5 do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
(z dnia 30 października 2012 r.).
VII. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu
Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w kwietniu 2013 r.
Termin, miejsce i sposób składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie
od 31.10.2012 r. do 04.01.2013 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 04.01.2013 r. o godz. 15.00.


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na ogólnopolską
konferencję „Dla rozwoju i zdrowia… Europejski Fundusz Społeczny”
poświęconą realizacji Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i
potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób
pracujących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Więcej informacji stronie www.konferencjeEFS.pl


Ministerstwo ostrzega
2012-05-11
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych uprzejmie informuje, iż od kilku dni otrzymuje informacje dotyczące działalności Kancelarii Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Należy podkreślić, że Ministerstwo Sprawiedliwości – wydawca dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy nie jest autorem postanowienia wydawanego przez Kancelarię Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz Kancelarię Odpisów z Krajowego Rejestru Krajowego będącego jednocześnie wezwaniem do wniesienia opłaty aktywacyjnej, jak również nie współpracuje z podmiotem używającym tej nazwy.
W opinii Departamentu, powiadomienia jakie podmiot ten wysyła do przedsiębiorców mają na celu wprowadzenie w błąd ogłoszeniodawców. Styl pisma, forma i zamieszczone w nagłówku godło mogą sugerować, że jest to pismo urzędowe i przedsiębiorca musi taką opłatę wnieść. Jednakże ocena zakresu przedmiotowego takiej działalności w granicach przepisów prawa należy do sądu.
Departament podjął czynności zmierzające do poinformowania przedsiębiorców o działalności podmiotu o nazwie Kancelaria Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego, poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej MS oraz powiadomienie prokuratury o działalności podjętej przez ten podmiot.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż wydawca Monitora Sądowego i Gospodarczego złożył w roku 2011 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z kierowanymi przez Kalfas Sp. z o.o. do przedsiębiorców wnioskami o wniesienie opłaty wraz z dołączonym drukiem przelewu z tytułu publikacji ogłoszeń na stronach tzw. „Internetowego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego” oraz „Centralnego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego”. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Rejonowa Policji Warszawa I (młodszy aspirant Zbigniew Jabłoński tel. 022 60-3 79 60 ), a nadzoruje Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście za nr Ds. 109/11/MGr.


EUJO-LIMMS is supported by the European Union 7th Framework Programme
for Research and Technological Development (FP7).
The project aims at reinforcing research collaboration between Europe
and Japan to tackle new challenges in micro and nanotechnologies.
Its strategy consists in opening the activity of the Laboratory for Integrated
Micro Mechatronic Systems (LIMMS), Joint Unit between CNRS
and IIS-The University of Tokyo, located in Tokyo, to 3 European partners:
• Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) in Switzerland,
• University of Freiburg – Department of Microsystems Engineering (IMTEK)
in Germany,
• Technical Research Centre of Finland (VTT).
The hosted European researchers develop joint projects for new applications
in flexible electronics, optics, nanotechnology, molecular and cellular
bio-engineering.
At mid-project a call will be organised to extend the collaboration to European
researchers from other Member States or Associated Countries.
On December 12, 2012, EUJO-LIMMS will organize its first Information Day
at Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, in Switzerland.
EUJO-LIMMS project results as well as emerging scientific challenges
and future collaborations will be presented.
In view of the opening of EUJO-LIMMS to a 4th partner in 2013/2014,
an active involvement from other EU research institutions is encouraged
in all sessions organised.
To participate in the event,
please email your name, affiliation, and position by November 30, 2012
to Nathalie Frances,
EUJO-LIMMS project manager: frances@iis.u-tokyo.ac.jp

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/