Dr Jerzy Jaśkowski: Historia Polski, szczególnie XX wieku, w skrócie?

PB: Z przyczyn technicznych nieudało się zachować wtopionych linków w tekście ani do filmików. Można korzystać z wersji na Prison.Planet.pl, skąd ściągnąłem tekst, lub z pliku pdf użyczonego przez Redakcję PrisonPlanet.pl.
……………………..
Krytyka artykułu przez AS:
Musimy pamiętać, że przez pierwsze 60 lat po II Wojnie Światowej wszystkie wydawnictwa spełniały rolę propagandy partyjnej podległej ZSRR. (—) Do roku 2006 rządy nad “nauką” nadal trzymała ta sama jednostka, dawniej zwana Informacją Wojskową kierowana ostatnio przez gen. Dukaczewskiego obecnie doradcę prezydenta Komorowskiego. — Po 45 latach PRL się skończyło, a od 1989 propaganda jest probanksterska, prozachodnia i antyrosyjska.

Zasadą działania wszelkich specsłużb jest dezinformacja zwana praniem mózgu. — No i autorowi mózg rzeczywiście wyprali. Nadal widzi wpływy propagandy ZSRR.
Nazwa Litwa powstała dopiero po 1571 roku. — Wielkie księstwo litewskie istniało już w XIII w.
I tutaj pojawia się polityka angielska, która zawsze starała się doprowadzić do zniszczenia najsilniejszego państwa w Europie. W XV-XVI wieku takim państwem była Polska. Polska padłą po wmanewrowaniu jej w wojny z Turcją, tak naprawdę zupełnie bezsensowne. Należałby tutaj rozszerzyć badania nad rolą wywiadu weneckiego za czasów Władysława IV i podburzaniu kozaków do ataków na Turcję. — Polska padła przez fanatyczne rozróby katolików, chcących na fali kontrreformacji zdobyć absolutną dominację nad państwem eliminując z polityki i sejmu prawosławnych i protestantów. Na Turcję napuszczał Polskę Watykan.

Autor przemilcza fakt, że upadek Rz’pospolitej rozpoczął się od powstań kozackich, a te miały podłoże społeczno-polityczno-religijne. Negatywny wpływ na państwo miały tzw. tumulty urządzane przez katolików. Jeszcze gorszy wpływ miały wojny domowe w obronie “wiary katolickiej” czyli w obronie supremacji katolicyzmu, czy wojny pomiędzy katolikami prosaskimi i prorosyjskimi.

Należy także między bajki włożyć, szczególnie po opublikowaniu akt Venony, twierdzenie o rzekomym przygotowywaniu wojny 1939- 1945 przez Niemców. — Autor powinien przeczytać Mein Kampf i przesłuchać archiwalne wystąpienia Hitlera sprzed i po 1933. Hitler o wojnie z ZSRR i o konieczności zniszczenia bolszewizmu mówił na okrągło i planował wojnę z ZSRR na długo przed 1933. Autor zapomniał o planach Lebensraumu na Wschodzie. Banksterzy znali zwierzęcą nienawiść do ZSRR Hitlera. Dlatego go wypromowano i dozbrojono. W latach 37-39 III Rzesza otrzymywała gigantyczne kredyty na zbrojenia z UK i Francji. A Polsce w tym samym czasie kredytów te same banksterskie folwarki odmawiały.

Plan banksterów był przejrzysty – popchnąć Hitlera do zniszczenia ZSRR, aby następnie od tyłu zaatakować osłabione wojną Niemcy. Niestety Hitler przed atakiem na ZSRR zaatakował najpierw Francję, chciał podbić i UK – i te fakty spowodowały zmianę planu.

Otóż jak to podał płk. M. Rajski w publikacji pt. “Bez rękawiczek’” [1993rok] powołanie Solidarności było spowodowane koniecznością odwrócenia uwagi od Afganistanu. — Powołanie Solidarności było żydowskim planem wyrwania Polski u bloku wschodniego i oddania jej w łapska Zachodu. Już w 1972 roku komitet centralny Zydów uchwalił plan zadłużenie Polski i uzależnienia jej finansowo od zachodu. Pisał o tym Siwak. Bezpieka dowiedziała się, że szykuje się strajk w stoczni i podrzuciła tam (sterowanego przez żydowskich doradców) Bolka, myśląc że jest ich agentem. Strajki były sterowane przez Wolną Europę i Głos Ameryki z Waszyngtonu. Oraz przez żydowską opozycję związaną z Zachodem.

Dodam jeszcze… Magdalenka była realizacją planów Grupy Bilderberga. W 1985 roku Rockefeller i Kissinger, podczas pobytu w Moskwie zaproponowali Gorbiemu “demokratyzację” Polski i oddanie Solidarności 1/3 miejsc w sejmie. I o dziwo, tyle właśnie “wytargowano” w Magdalence i przy “okrągłym stole” 3 lata później.
Autor tylko na marginesie wspomina o Wall Street w kontekście Hitlera. A powinien o wszystkim od 1773 roku pisać w kontekście banksterów i planu Rothschilda i jego żydowskich wspólników. Masę rzeczy pisze o GRU. A o Gladio i o zbrodniach CIA – Mossadu i ich obecnym wpływie (od 1989 roku) w Polin ani mru mru. O zbrodniczości USA i jej roli jako banksterskiego folwarku i kastetu do podboju świata od roku najpóźniej 1913 (FED) a tymbardziej od 1921 (rockefellerowska CFR) autor nie wspomina ani słowem. A to go jak i cały jego tasiemcowy artykuł kompletnie dyskwalifikuje.
………………

Historia Polski, szczególnie XX wieku, w skrócie?

Dr Jerzy Jaśkowski
Polska
2012-11-10
Z okazji zbliżającego się “Święta Niepodległości” w prasie pojawia się masa artykułów na temat historii Polski i jej niepodległości. Niestety publikacje te posiadają, pomimo podawania licznych szczegółów, pewien “pemkocentryzm” tzn. wszystko obraca się wokoło Polski. Zawodowi dezinformatorzy radiowo-prasowo-telewizyjni [lub odwrotnie] przez cały okres 70 minionych lat karmią społeczeństwo informacjami, że to jakiś Dmowski, jakiś Witos, czy Piłsudski-Ginet-Selman tworzyli historię Polski po 1918 roku. Dla podkreślenia swoich wywodów podają, że opierają się na dokumentach. Jest to o tyle zabawne, że większość ludzi musiała tworzyć różne sprawozdania i dokumenty, np. z zebrania szkolnego, obozu harcerskiego, zebrania partyjnego, a więc doskonale wie co można pisać i kiedy. Co innego donosy zawodowych agentów w 100% wartościowe, ale te nadal w 95% są tajne.
Tak więc nasza wiedza na temat minionych lat jest nie tylko zagmatwana ale wręcz beznadziejnie pogmatwana. Musimy pamiętać, że przez pierwsze 60 lat po II Wojnie Światowej wszystkie wydawnictwa spełniały rolę propagandy partyjnej podległej ZSRR. Już 17 stycznia 1950 roku Biuro Polityczne postanowiło powołać Instytut Kształcenia Kadr Naukowych przy KC przemieniony w 1954 roku na Instytut Nauk Społecznych. Pierwszym kierownikiem został Adam Schaff konsultujący się głownie z Jakubem Bormanem i Zambrowskim, opricznikami Komisji Bezpieczeństwa KC. Mobilnym narzędziem walki klasowej były tzw. konferencje. Historyków i historię do porządku przywołała I Konferencja Metodologiczna Historyków Polskich, która odbyła się w Otwocku w dniach od 28 grudnia 1951 – 12 stycznia 1952 roku. Na konferencji tej zatwierdzono zasady nauki opartej na światopoglądzie marksistowskim, czyli zmiennym. Innymi słowy, wydawane książki mogły podawać prawdę tylko  i wyłącznie w owym czasie dozwoloną. Do roku 2006 rządy nad “nauką” nadal trzymała ta sama jednostka, dawniej zwana Informacją Wojskową kierowana ostatnio przez gen. Dukaczewskiego obecnie doradcę prezydenta Komorowskiego. Czyli właściwe wydawnictwa mogą sobie pozwolić na wydawanie tylko i wyłącznie poprawności politycznej lub wpuszczania pary w gwizdek.
Jak wiadomo wiedza szkolna-podręcznikowa uległa jeszcze istotniejszemu zubożeniu. Żenujące jest to np., że Minister Oświaty prof. Mirosław Handke w 1995 roku twierdził, że uczeń nie musi czytać wystarczy, że zaliczy film. Ostatnio miałem do czynienia z maturzystami, czyli 19 latkami, którzy na lekcji historii nie potrafili przeczytać na głos wiersza z rzutnika. Za 3 miesiące mieli rozpocząć dorosłe życie i uczyć własne dzieci. Czego?
Pozwalam więc sobie, w oparciu o ogólnie dostępne piśmiennictwo, podać skrót historii ostatniego wieku i wynikające stąd implikacje dla Polski. Moim zdaniem jest bez większego sensu powtarzanie hipotez i teorii, których źródła są znakowane dezinformacją spec służb.
Zasadą działania wszelkich specsłużb jest dezinformacja zwana praniem mózgu. Definicja “Prania mózgu” – Oxford English Dictionary “Planowe, dokonywane czasami przy użyciu siły, usunięcie z umysłu człowieka trwałych przekonań, zwłaszcza dotyczących polityki, w celu zastąpienia ich innymi poglądami; Proces ten można uznać za rodzaj przymusowego nawrócenia, jest stosowany przez różne państwa wobec desydentów politycznych.” “Jest to równoznaczne z dążeniem do stworzenia rasy niewolników, którzy w przeciwieństwie do niewolników starożytnych, nigdy nie wszczynaliby buntów i zawsze posłusznie spełniali rozkazy jak owady podążające za instynktami“ Edward Hunter Pranie mózgu.
KONCEPCJA PAŃSTWA
Oficjalna historia Anglii, mówi o imperium brytyjskim i królowej Wiktorii jako jego twórczyni. Zapomina się o premierze Disraelim Markisie Breconshire żydowskiego pochodzenia, zwanego przez cesarza Wilhelma “małym czarnym”. Imperium Brytyjskie powstało, albowiem takie dowolne przenoszenie towarów pozwalało na swobodne przenoszenie kapitału, ratowanie majątku ruchomego powstałego w niezupełnej zgodności z obowiązującym prawem [np. okupacja Indii lub podboje Afryki]. Musimy tutaj wyjaśnić co rozumiemy przez pojęcie państwa. Otóż w większości cywilizacji [cywilizacja – zespół praw jakimi się rządzą duże grupy plemion, narody – F. Koneczny], państwo to ludzie, teren, na którym zamieszkują, prawo, którym się posługują i język, którym się porozumiewają. Wyjątkiem jest cywilizacja żydowska. U Żydów pojęcie państwa to majątek ruchomy, prawo, język i religia. [może w odwrotnej kolejności].
Obojętnie w jakiej epoce, Żydzi zawsze mieli własne prawa i diaspora zawsze była pod kontrolą rabinów. Do dzisiaj MOSAD posługuje się diasporą do szpiegowania. Nikt nie może odmówić szpiclowania nie narażając się na konsekwencje ze strony Mosadu [wywiadu Israela] lub innej jednostki wywiadowczej [AMAN Wywiad Wojskowy Samuel M.Katz Bellona 1999.]
W ten sposób działały diaspory żydowskie przez tysiąclecia. Nie ma znaczenia jak nazywała się w konkretnej epoce służba specjalna, będąca wykonawcą poleceń. Pod koniec XIX wieku powstała koncepcja powstania państwa żydowskiego w zrozumieniu powszechnym. Było kilka takich idei : jedna, pragnąca powstania państwa żydowskiego w rejonie od Rygi do Odessy i do Bugu. Miała to być tzw Judeopolonia.
Druga koncepcja przewidywała powstanie żydowskiego państwa na terenie Palestyny tzw. historycznego terenu Wielkiego Izraela [Szcześniak]. Była jeszcze trzecia, stworzenia takiego obszaru etnicznego w Argentynie. Chodziło o zbudowanie kolonii zajmującej się produkcją rolną w taki sposób, aby w razie jakiejś klęski głodu w Europie móc przerzucać żywność i swobodnie prowadzić handel. Tak koncepcja powstała po słynnej zarazie ziemniaczanej w Europie w 1848- 1858 i wydaniu setek milionów funtów upadła, ale to inny temat. Inną całkowicie zapomnianą obecnie koncepcją była idea stworzenia państwa żydowskiego w Mandżuko. Po wygraniu wojny w 1905 roku przez Japonię, jak wiadomo finansowaną przez bankiera Schiffa reprezentującego finansierę banków USA, powstanie takiego niezależnego państwa żydowskiego miało być zapłatą Japonii za otrzymaną pomoc. Ta enklawa istnieje do dnia dzisiejszego. Od 1945 roku jako obwód autonomiczny w Sowieckim Sojuzie. Czwartą koncepcją powstania państwa żydowskiego byłą próba Mussoliniego. Po utworzeniu Imperium Romanum w Abisynii, Mussolini zaproponował Żydom osiedlenie się na warunkach identycznych jak swoim Włochom. Żydzi jednak odrzucili propozycję podkreślając trudne warunki życia w Abisynii. Tak więc faktycznie powstały cztery niezależne państwa żydowskie w pierwszej połowie XX wieku. Przy obecnej liczebności populacji żydowskiej, łącznie z Chazarami, próby tworzenie Judeopolonii są ograniczone demograficznie. Na razie nie starcza rąk do zasiedlenia Mandżuko. Co nie znaczy, że nie będą prowadzone działania nad Judeopolonią. Pierwszą koncepcję lansowali Żydzi niemieccy [rynek i surowce Rosji], a drugą Żydzi amerykańscy [ropa na terenie Bliskiego wschodu będącego pod władaniem Anglii].
Wracając do indoktrynacji. Czas skończyć z pewnymi pojęciami rodem z cywilizacji turańskiej, typu partia rządzi, partia kieruje. Zawsze na czele tej grupy, obojętnie jak zwanej znajduje się przywódca. Cała historia świata zawsze była taka sama. Na czele jakiejś grupy stał dowódca, zwany wodzem, księciem, królem [dopiero po roku 820]. Potem byli jego zastępcy, wojewodowie itd, a na dole stały masy zwane ludem, którym rządzono. Nawet papież jest jeden, biskupów wielu, jeszcze więcej proboszczów i owieczek którymi się kieruje. Wszelkie więc ukrywanie w opracowaniach naukowych nazwisk sprawców i posługiwanie się liczbą mnogą w rodzaju partia powiedziała, rząd podjął decyzję, jest nowomową, mającą ukryć prawdziwych decydentów. Jest to bardzo ważne i należy pamiętać czytając wszelkie prace historyczne. Takiej nowomowy najczęściej używają tzw. agenci wpływów poszczególnych służb, czyli od razu wiadomo kto daną książkę, czy też publikację napisał. Praktycznie każda książka powyżej 1000-1500 egzemplarzy była i jest propagandą. Żadnego autora indywidualnie nie stać na samodzielne wydanie większego nakładu. Z kolei żadne wydawnictwo polityczne nie wyda książki będącej krytyką tej partii. Jak wiadomo nowomowa miała za zadanie nie poszerzanie horyzontów myślowych, ale ich zawężanie [ Orwell , Rok 1984]
POWSTANIE MOSKWY
W tym momencie warto przypomnieć powstanie Rosji. Wbrew temu co twierdzą oficjalne podręczniki historii, nie jest to historia powstania słowiańskiego państwa. Rosja, a właściwie Moskwa nigdy nie była słowiańskim państwem. Na terenach dzisiejszej Ukrainy, od ok. IV – V wieku było mongolskie państwo Chazarów, które ok. VI wieku przeszło na judaizm. Państwo to, jak większość państw azjatyckich żyło z podbojów, stąd straszenie dzieci jeszcze w XX wieku w Polsce – “Wielkim Żydowiną”. Pierwsze miasta – państwa na tym terenie sąsiadujące z państwem Chazarów, tworzyli wikingowie rodu Rurykowiczów stąd RUŚ.
Po podboju przez Mongołów Moskwy w XII wieku, księstwo moskiewskie przejęło ich zwyczaje i prawa, ponieważ otrzymało prawo kaftana, to jest zostało poborcą podatków dla mongołów. Stąd jego bogacenie się. W Rosji do dnia dzisiejszego nie ma rozróżnienia pomiędzy prawem prywatnym, a państwowym. Samo pojęcie car wywodzi się z języka mongolskiego. W Moskwie było tylko prawo prywatne odnoszące się do miłościwie panującego [prof. Feliks Koneczny Dzieje Rosji]. I tak jest do dnia dzisiejszego.
Powstanie Kijowa czy też Nowogrodu jako państwa – miasta, wynikało nie z siły lokalnych mieszkańców, ale działalność wikingów, których faktorie na szlaku do Konstantynopola przekształcały się w miasta – państwa. Pojęcie kniaź oznaczało po prostu wynajętego przez miasto dowódcę wojskowego [wikinga z drużyną], z którym umowę podpisywała rada kupców [F.Koneczny]. Sukces Iwana Groźnego, pokonanie Tatarów, nie dokonało się dzięki sile Moskwy, a dzięki puszkarzom weneckim.
Zdobycze Piotra Wielkiego to nie genialna myśl Piotra, ale niemieccy oficerowie na służbie moskiewskiej. Podobnie pokonanie Napoleona to nie Aleksander, ale niemieccy dowódcy. Tak więc Niemcy, a w szczególności żydzi [- handel-] wiedzieli doskonale jakie możliwości rynkowe posiada Moskwa – Rosja [do XIX w. a właściwie do 1939 roku Rosja figurowała w Polsce pod pojęciem Moskwy – Moskwicina]. Szczególnie po ucieczce w czasie wojen religijnych z Niemiec [w tym czasie będących wciąż w rozbiciu dzielnicowym -istniało ok 800 księstw-, przykładowo Polska została zcementowana w jedno państwo. 300 lat wcześniej] na Podole i dalej, Żydzi znali doskonale możliwości bogacenia się w krajach bez barier celnych.
POWSTANIE POLSKI
W okresie pierwszych wieków po Chrystusie, były 3 główne ośrodki na terenie dzisiejszej Polski. Lędzianie- tereny od Wisły w stronę Kijowa. Nazywani tak z powodu rodzaju upraw. Tereny te były pokryte wodami nad którymi rosły chaszcze. Ścinanie tych lęgów następowało w styczniu [po słowiańsku styczeń to strzyża] . Pokrywano nimi pola i po ok. 2 miesiącach podpalano uzyskując nawóz. Stąd do dnia dzisiejszego Węgrzy nazywają nas Lędzin, a Ukraincy- Lachy. Od Wisły w górę do Rygi były plemiona Sarmatów, tak nazywali nas Rzymianie, których okręty swobodnie żeglowały po Długim Morzu – obecnie zwanym Bałtykiem. Kapitanowie rzymscy notowali, że po prawej stronie żeglugi od Danii do dzisiejszej Zatoki Botnickiej, były liczne miasta i twierdze. Ruiny takich budowli, kolumn korynckich widziano jeszcze w XIX/XX wieku na Wolinie i zużyto do budowy portu w Szczecinie. Od Łaby do Wisły byli m.in. Polanie [ pole-nizina Wielkopolska]. Lituwa to potomkowie mongołów, małe plemię, obok Sarmacji. Nazwa Litwa powstała dopiero po 1571 roku. W związku z ciągłymi napadami Chazarów i potem Mongołów zwanych Tatarami ziemie Podola ulegały systematycznemu niszczeniu w trakcie którego ginęły wszelkie dokumenty pisane. W owych czasach[ V-X wiek], większość ludzi była analfabetami. Jedynymi wykształconymi, a więc posiadającym umiejętność pisania byli księża i zakonnicy. Przekazywanie rozkazów przez księcia czy kniazia odbywało się przez zakonników. Tylko w klasztorach były gromadzone zbiory zwane bibliotekami. Zniszczenie klasztoru, np. w 1654 roku koło Lublina przez Moskali, spowodowało zniszczenie świetnej biblioteki starodruków.[Kornika klasztoru Karmelitanek] Księgi z poziomu żołdactwa były bezużyteczne, łatwo się niszczyły, sprzedaż była trudna i w dodatku ten ciężar do dźwigania [ostatnio obserwujemy nawrot do tych zwyczajów, książka staje się elementem zbędnym wręcz szkodliwym, szczególnie wśród polityków]. Tutaj należy wspomnieć o roli Henryka Sienkiewicza i jego Trylogii. Sienkiewicz pisząc o Potopie szwedzkim nie wspomniał, że 2 lata wcześniej 200 000 armia Moskali zalała Polskę dochodząc aż do Lublina. Ale musimy pamiętać, że H.Sienkiewicz miał wszystkie książki ocenzurowane, ponieważ aż do 1914 roku istniała carska cenzura. Nie mógł więc pisać o Moskalach negatywnie.
Tak więc najwięcej dokumentów pozostało w klasztorach zachodnich. W związku z tym, że wschodnia granica Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego to Łaba i rozległe równiny, to nazwa Polanie- ludy zamieszkujące pola, przylgnęła do całego terenu. Podobnie nazwa germanie to także rzymska nazwa – przyjaciół, czyli żołnierzy werbowanych do obrony Rzymu. Prawdziwi w obecnym znaczeniu Germannie to –
Frankowie, Szwabi, Alemanowie – jak do dzisiejszego dnia nazywają Niemców – Francuzi. W odwecie niejako, Frankowie oddali swoją nazwę Galom, czyli dzisiejszym Francuzom. Tak więc od XV wieku, Niemcy wiedzieli jakie trudności w handlu stwarzają granice i bariery celne. Znając natomiast tereny rosyjskie i pochazarskie, wiedzieli jakie możliwości w swoim rozwoju, będą mieli po zniesieniu barier celnych i swobodnym dostępie do surowców rosyjskich. Głupotą jest powtarzany przez WUML- owskich historyków frazes, jakobyśmy przyjęli chrześcijaństwo obrządku rzymskiego z Czech w obawie przed Niemcami. Podobno spowodowane to było wg. tych propagandzistów naszą walką z Niemcami i obawą przed podbojem. W X wieku Czechy były państwem niemieckim. To król Czech a nie Polski był 3 razy cesarzem niemieckim. Biskupstwo praskie podlegało arcybiskupstwu norymberskiemu a potem magdeburskiemu. Żaden biskup bez zgody arcybiskupa nic by nie zrobił.
Kupienie stołka królewskiego przez Sasów i próba stworzenia z Polski ziem dynastycznych saskich rozpoczęła się ok. 1692 roku. To August II stworzył order Orła Białego dla swojej partii w Polsce. Wbrew temu co się u nas powtarza, order miał dwie klasy z gwiazdą i bez. Był to bowiem order prywatny Domu Wettynów z gwiazdą dla jego członków i bez dla polaczków. Zaraz po elekcji w dziwnych okolicznościach zginęło ok. 11 najwyższych dostojników państwa polskiego będących przeciwnikami Sasa. Koszt kupna takiego orderu wynosił 10 000 złotych. W XIX wieku najwięcej otrzymało go zdrajców.
WIEK XX
I tutaj pojawia się polityka angielska, która zawsze starała się doprowadzić do zniszczenia najsilniejszego państwa w Europie. W XV-XVI wieku takim państwem była Polska. Polska padłą po wmanewrowaniu jej w wojny z Turcją, tak naprawdę zupełnie bezsensowne. Należałby tutaj rozszerzyć badania nad rolą wywiadu weneckiego za czasów Władysława IV i podburzaniu kozaków do ataków na Turcję. W tym czasie mieliśmy dwa porty na Morzu Czarnym i nasze zboża sprzedawano w miastach Morza Śródziemnego. Interes kwitł doskonale i niszczenie go było durnotą. Następnym zniszczonym imperium była Francja 1791-1815, potem Rosja i państwo Habsburgów – 1918 r. Pragnąc osiągnąć swój cel Anglicy wiedzieli, że trzeba zniszczyć państwa chrześcijańskie, a takim niewątpliwie była carska Rosja czy też monarchia Habsburgów. Tak więc musiała wybuchnąć wojna, na tyle duża aby zmiotła te dwie dynastie. Przypominam, że Habsburgowie byli spadkobiercami Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Tylko bardzo naiwna osoba może przypuszczać, że powodem wojny było zamordowanie arcyksięcia w Sarajewie. Wojny nie przygotowuje się w ciągu tygodnia czy też dwu. Należy przygotować nie tylko karabiny i armaty, ale także buty i mundury, a te produkuje się tygodniami i miesiącami. Jak podaje to szef wywiadu armii austriackiej już od 1905 roku
przygotowywano się do wojny.
Niestety sojusze dynastyczne, powiązania kooperacyjne, spowodowały, że wojna nie toczyła się tak jak ją zaplanowano. Już w 1916 r. koncepcja Judeopolonii [ A.Szcześniak – Judeopolonia] ujrzała światło dzienne. Walka na dwa fronty dla Krajów Centralnych nie była sensowna. W tej sytuacji zrodził się “plan B” Sztabu Niemieckiego. Plan polegał na przesłania grupy “swoich” i wywołania rewolucji w Rosji. Sprawy te już pół roku wcześniej omówiono w “rodzinie” carskiej, ale car nie chciał się zgodzić na separatystyczny pokój. W tej sytuacji plan przewiezienia Lenina – Goldmana i jego grupy [ok 350 ludzi] plus ok 10 milionów marek w złocie został zrealizowany. J.Jaśkowski- Zbrodnia na Morzu Białym 1940.
Wall Street i Rewolucja Bolszewicka.
OGLĄDAJ DALEJ>>>
Lenin i jego grupa tak bardzo nie wierzyli w powodzenie swojej akcji, że natychmiast przystąpili do wysyłki zrabowanych kosztowności do banków szwajcarskich. W okresie od 1918 do 1920 roku przesłali za granicę ok 460 milionów dolarów, czyli 10 razy tyle ile wydali na rewolucję. [Poligon Szatana -Igor Bunicz Gutenberg Print 1977]. Żydzi amerykańscy, widząc co się święci i że grozi to wymknięciem się bogactw rosyjskich z ich rąk, wysłali szybko Leivy Trockiego- Bronsztejna, podrzędnego dziennikarzyne z grupą pomagierów [aż 300] i walizami złota do Rosji. [ Z Ameryki wysłano w sumie ponad 5000 rewolucjonistów -komisarzy z jednym murzynem]. W ten prosty sposób powstała Armia zwana Czerwoną. Twórcą jej jest Lejba Bronstein – Trocki wykonawca planu amerykańskiego [Banki Warburga, Kuhna i Leba, Oppenheima, Morgana]. Plan ten w skrócie polegał na stworzeniu jednego kondominium czyli połączenie Rosji z komunistami niemieckimi [W Niemczech było ok 5 000 000 komunistów, w Rosji komunistów było tylko ok. 100 000 łącznie z przywiezionymi- internacjonaliści Róży Luksemburg.] Już 11 stycznia 1918 roku zapadła w Petersburgu decyzja o marszu na zachód. Jedna grupa miała iść przez Warszawę na Berlin – Tuchaczewski, a druga przez Lwów na Wiedeń – Budionny, Stalin. Oczywistym jest, że plan amerykański w pierwszej chwili był bojkotowany przez “Niemców”. Przecież to armia niemiecka, pozostawiona w Rosji po pokoju Brzeskim [ok 800 000 – 1000 000 żołnierzy] broniła Lenina i “rewolucji”, a nie jakaś nieistniejąca Armia Czerwona. To niemieccy żołnierze uzbrojeni w ciężką artylerię rozgramiali wojska Kołczaka i Denikina przy pomocy socjalisty Piłsudskiego – Gineta- Selmana, który akurat wtedy nie chciał atakować czerwonych. Zadziałało prawdopodobnie stare “uczucie” do swojego poprzedniego szefa, redaktora naczelnego czasopisma “Robotnik”,- Lenina-Goldmana lub przynależność do Socjaldemokracji Królestwa i Litwy, żydowskiej partii socjalistycznej, i znajomości z Marchlewskim etc. Piłsudski-Ginet- Selman był w tym czasie już agentem co najmniej 3 wywiadów – carskiej ochrany, japońskiego i austro-węgierskiego.
Nie należy zapominać, że podobnie jak czerwonego Lenina – Goldmana w zaplombowanej salonce, podobnie w salonce z “więzienia” w Magdeburgu przewieziono Piłsudskiego- Gineta -Selmana do Warszawy, gdzie z rąk Rady Regencyjnej [niemieckiej] otrzymał “władzę”. I potem przez cały rok 1918 nie pozwalał na działania przeciwko Niemcom np. w Powstaniach Śląskich czy Powstaniu Wielkopolskim, a jednocześnie przeprowadzał szybką demobilizację armii generała Hallera. Działania Piłsudskiego w okresie tego roku doprowadziły przecież do demobilizacji prawie 50% doskonale wyszkolonych żołnierzy Błękitnej Armii, których to potem 90 000 zabrakło w Bitwie Warszawskiej, a ich miejsce musiała zająć młodzież szkolna ponosząc olbrzymie ofiary. Zastopowanie bolszewików i załamanie planów stworzenia “kraju bez granic” nastąpiło w 1920 r. Generał Berbecki napisał w swoich pamiętnikach: “Odrzucono wojska Skoropackiego zajmując Kijów”. Wojska polskie wykonując uderzenie prewencyjne walczyły z rządem księcia Skoropackiego, a nie z bolszewikami. Wojskami Księcia Skoropackiego dowodził np. gen. hrabia Keller – niemiecki generał, który poległ w obronie Kijowa przed wojskami polskimi. Na nic się zdała także dywersja niemiecka i ataki od tyłu – Powstania Śląskie, utrudnianie transportu przez komunistów, blokowanie portów. Nie będzie błędem przypomnienie, że Piłsudski -Ginet-Selman w tym czasie odmówił przyjęcia pomocy od Węgrów – 4 dywizje oraz od Rumunii – dwie brygady, a także przeniesienia zakładów Skody do Polski i utworzenia spółki. Skoda- koncern austro-węgierski, po rozpadzie monarchii chciał się przenieść do Polski i uzbroić w ciągu 6 miesięcy polską armię. Piłsudski-Ginet- Selman odmówił pod pretekstem nieosłabiania sąsiadów. Za brak tych dywizji, szczególnie na Podolu ciężko zapłacili mieszkańcy tamtych ziem. Czesi odpłacili się za to zajęciem Zaolzia w 1919 roku, a później [w 1939]- Niemcy atakiem pancernym, uzbrojonych w czeską broń dywizji, od strony Słowacji. Do załamania planu Tuchaczewskiego, przyczynił się on sam [plus pomoc Piłsudskiego-Gineta-Selmana], podając publicznie, że do Warszawy wchodzi za kilka dni czym wzbudził zazdrość grupy Budionny-Stalin i jej zaniechanie przerzucenia wojsk pod Warszawę. W tym czasie “genialny” Marszałek składał dymisję na ręce prezydenta Witosa i uciekał do kochanki pod Kraków, nie widząc możliwości zatrzymania bolszewików [przy okazji chciał pozbawić generała Latinika artylerii i pozbawił zwiadu lotniczego przerzucając lotnictwo na południe Polski]. Wojna skończyła się jak skończyła, ale dzięki “dziwnej” działalności Piłsudskiego-Gineta-Selmana, musiało dojść do bitwy nad Niemnem i dodatkowych strat polskich. Nigdy także nie otrzymaliśmy odszkodowań pokojowych od Sowietów, z których Marszalek wspaniałomyślnie zrezygnował. S.Grabski cytuje Piłsudskiego- Selmana-Gineta: ”nie możemy przecież robić krzywdy kompanom z Rosji”. Nie należy zapominać, że to armia niemiecka pozwoliła, dała czas, Trockiemu Bronsztejnowi na utworzenie Armii Czerwonej, co zaowocowało już po roku podpisaniem traktatu w Rappallo i praktycznym zlikwidowaniem postanowień traktatu pokojowego zawartego w Wersalu. Niemcy uzyskały nie tylko możliwość ominięcia postanowień odnośnie ćwiczeń wojskowych – poligony na Ukrainie, ale także możliwość testowania broni lądowej- Ukraina i floty w Piotrogrodzie- Leningradzie.
II WOJNA ŚWIATOWA
Należy także między bajki włożyć, szczególnie po opublikowaniu akt Venony, twierdzenie o rzekomym przygotowywaniu wojny 1939- 1945 przez Niemców. Już w 1933 roku Sowiecki Sojuz zaczął się przygotowywać do nowej wojny, czyli realizacji planu Żydów amerykańskich z okresu I Wojny Światowej. Dobrym przykładem potwierdzającym tą tezę jest historia Henrego Forda, tego od samochodów. Ford opublikował książkę pt. Międzynarodowy Żyd, w której przedstawił swoje doświadczenie z klikami żydowskimi. Skutkiem tej publikacji było odznaczenie Forda przez Hitlera z jednej strony, a utrata kredytów w USA z drugiej strony. Przyparty do muru Ford szybko odwołał swoje twierdzenia, a w zamian dostał nie tylko kredyty, ale przede wszystkim potężny kontrakt na budowę “traktorów” gąsienicowych późniejszych czołgów [zresztą do końca XX wieku handel czołgami był prowadzony pod przykrywką maszyn rolniczych]. Innym przykładem potwierdzającym przygotowania sowietów do wojny była zmiana czasu pracy. W latach dwudziestych robotnik pracował w Sowietach 6 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu, czym zachwycali się dziennikarze zagraniczni [na świecie obowiązywał 8 godzinny dzień pracy i 6 dniowy]. Od lat 30- ych zmieniano go wydłużając początkowo do 8 godzin – 7 dni, a potem nawet do 12 godzin dziennie w czasie wojny. Przykładowo Niemcy wprowadzili 7 dniowy dzień pracy dopiero w drugiej połowie 1942 roku. Podobnie między bajki należy włożyć ogólnie podawane motywy wyniszczenia swoich kilkunastu procent wojskowych w latach 1936- 1938 przez Sowietów. Wyniszczono głównie tych, którzy nie sprawdzili się w wojnie z Polską. Budionnego np. nie ruszono. Sprawa wymordowania przez Stalina oficerów, szeroko nagłaśniana przez usłużnych idiotów [Lenin -Goldman] nie miała większego wpływu na sytuację w sowieckiej armii. Dowodem potwierdzającym powyższą tezę była wojna z Japonią w 1939 roku wygrana w 100%. Suworow- Lodołamacz.
Należy także przypomnieć, że to Stalin był szefem komórki wywiadu wewnętrznego podsłuchującym towarzyszy partyjnych w latach 1918-1924. Podobnie jak u Piłsudskiego-Gineta-Selmana – Sławek i Beck. W czasie I Wojny byli szefami wywiadów. Dołączył do nich Rydz Śmigły szczególnie w latach 30- ych. Praktycznie po 1926 roku, to oni rządzili Polską i spełniali polecenia Anglii i USA. Należy także  przypomnieć, o czym się obecnie dziwnie zapomina, że pucz wojskowy – tzw. przewrót majowy Piłsudskiego-Gineta-Selmana został dokonany za pieniądze masonerii angielskiej. Piłsudski-Ginet- Selman otrzymał na dokonanie przewrotu 800 000 funtów. Wydał tylko 600 000 i resztę zwrócił. Pokwitowanie znajduje się w Anglii do dziś. Podobnie jak Mussolini, który dokonał puczu także z podpuszczenia i za pieniądze masonerii angielskiej. Prawie 50 lat później W. Jaruzelski i Cz.Kiszczak także dokonali puczu wojskowego realizując cele zagraniczne -moskiewskie. Celem tym było odwrócenie uwagi od zajmowania Afganistanu przez Sowietów, czyli typowy ruch skorpiona. Wypada podkreślić, że nikt po 1990 roku ani po 2006 roku nie próbował nawet oszacować kosztów tego przewrotu. M.Rajski -“W rękawiczkach”.
Druga Wojna Światowa to historia nowego podziału świata. Niemcy finansowani przez Wall Street, rozpoczęli gwałtowne zbrojenia jako sposób na wyjście z kryzysu. Umowa zawarta ok. 1933 roku, przewidywała 1000 dolarów za każdego Żyda wysłanego do Palestyny. Pierwszy statek z 5000 Żydów wypłynął z Hamburga do Haify w 1935 r. Niestety został storpedowany przez Anglików, którzy nie chcieli zamieszania rasowego w swoim terytorium mandatowym Ligi Narodów. W 1920 r. w Palestynie zamieszkiwało jedynie ok. 20 000 Żydów. W okresie od 1935 do 1941 roku przetransportowano do Palestyny ponad 60 000 Żydów. W Niemczech znajdowało się ponad 40 obozów specjalnych przygotowujących Żydów do życia w nowych warunkach w Palestynie. W Polsce w tym czasie istniała specjalna linia okrętowa od Warny do Haify. Statki kursowały co dwa tygodnie. Żydów szkolono w Gdynii – rybactwo i pod Warszawą -ogrodnictwo i sadownictwo. Uruchomiono nawet linię LOT-u do Haify. Burchard-Znaczy kapitan.
Film: Wojna na sprzedaż. Wywiad z A.C. Suttonem.
OGLĄDAJ DALEJ>>>
Pozwolenie Anglii na zajęcie Austrii i potem Czechosłowacji przez Niemców w sposób zdecydowany zwiększyło potencjał i liczebność armii niemieckiej. Rozumowanie było proste. Pakt Trzech – Niemcy – Włochy – Japonia, to w sumie 500 dywizji. Gdyby udało się dołączyć Polskę to byłoby 600 dywizji przeciwko 220 dywizjom Sowieckim. Niestety Beck w ostatniej chwili, w marcu 1939 roku, powiedział nie! ambitnym planom niemieckim. Bardzo ciekawa i zupełnie nie podejmowana przez zawodowych historyków jest przyczyna tej nagłej wolty Becka. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej razem z Niemcami polował w Białowieży. W ten sposób dokonano rozbicia planu niemieckiego. Japonia zawarła rozejm z Sowietami w sierpniu 1939 r. i dotrzymała go do końca wojny. W 1941 roku minister japoński Matsuoka wracając z Berlina przez Moskwę podpisał pakt o nieagresji złamany w 1945 roku przez Stalina. Niemcy stracili nie tylko 200 dywizji japońskich tak potrzebnych w latach 1942 – 1944, ale dodatkowych kilka na walki z ARMIĄ Krajową, plus brak co najmniej 100 polskich dywizji [ dzisiaj mamy podobno tylko 3 liniowe, przy znacznie większej liczbie ludności].
Obecnie wiadomo, że Stalin przygotował plan napadu na Niemcy w lipcu 1941 r. Niemcy po prostu wyprzedzili Stalina o ok. 10 dni. Pisze o tym zięć Mussoliniego – hr. Ciano w swoich pamiętnikach, pisze i Suworow w “Lodołamaczu”. Znajdujemy te informacje także w aktach Venony. Tak więc zaprzeczanie nie ma większego sensu [ Kompromitujące sekrety Ameryki – J.iL Schechter 2002]. Zdziwienie więc budzi zakłamanie tego tematu w podręcznikach szkolnych. Ta zmiana planów spowodowała konieczność podpisania układu zwanego Ribbentrop – Mołotow i doprowadziła do rozbioru Polski. Pomimo ataku z dwu stron, straty jakie ponieśli Niemcy w Polsce uniemożliwiły im bezpośredni atak na Francję. Mógł on nastąpić dopiero po 8 miesiącach, a i tak liczby samolotów utraconych w Polsce nie odbudowano do maja 1940 roku. W istotny sposób zaważyło to na późniejszej Bitwie o Anglię. Zdziwienie natomiast poważne budzi fakt, strat polskich. Wg oficjalnych danych Polska straciła ponad 67 000 zabitych a atakujący Niemcy tylko ok. 16 000. W porównaniu z maleńką Finlandią, toczącą wojnę w tym samym okresie, gdzie straty napastnika były prawie 15 krotnie większe aniżeli obrońców wygląda to co najmniej dziwnie. Praktycznie aż 3 armie polskie nie przyjęły tzw. bitwy granicznej. Dlaczego aż 3 generałów zdezerterowało już w pierwszym dniu wojny? zostawiając żołnierzy bez dowództwa. Jedynym, który skutecznie prowadził bitwę graniczną był dowódca armii Łódź -gen. Wiktor Thommee, zupełnie zapomniany w podręcznikach?
SPRAWY POLSKIE
Wracając do spraw polskich. W 1943 roku wojska sowieckie wkroczyły na dawne tereny polskie. Innymi słowy wolność została przyniesiona na bagnetach dywizji zwanej Kościuszkowską. Dywizja Kościuszkowska była utworzona na bazie dywizji gwardii. W każdej dywizji gwardii był batalion GRU czyli razwiedki. Gensek Jaruzelski sam się przyznał, że był w razwiedce od 1945 roku.
Odpowiednikiem razwiedki była w wojsku w Polsce osławiona Informacja Wojskowa. Do śmierci Stalina obsadzona w większości przez Żydów [ponad 20%] i Rosjan [70%, różnej narodowości]. W zależności od okresu, Informacja Wojskowa bezpośrednia córka GRU liczyła od 2000 do 4000 ludzi. UB czy też SB liczyła od 15 do 25 000 pracowników, Milicji zwanej Obywatelską było ok. 120 000, a wojska ok. 500 000, członkowie Partii stanowili ok. 2 000 000, a resztę społeczeństwa stanowiły “owieczki” to jest ok. 35 milionów obywateli Polski. I proszę nie próbować dezinformować obywateli, że to jakaś tam partia rządziła. Żaden myślący człowiek nie postawi na głowie tej piramidy władzy. Tak jak w starej armii mongolskiej mniej więcej 1 wyższy oficer kierował 10 niższymi, a ci z kolei 10 podoficerami i dalej 10 obywatelami. Czyli zwykły system dziesiętny jak w armii mongolskiej. Podobnie jak w armii Piotra Wielkiego oficerowie kontraktowi po odsłużeniu swoich 20-25 lat przechodzili do rezerwy kadrowej i zajmowali stanowiska w administracji państwowej lub samorządowej. W Polsce do dnia dzisiejszego jest tak samo. Oficerowie, szczególnie Informacji Wojskowej, WSW [GRU] zajmują eksponowane, chociaż nietelewizyjne stanowiska kierownicze. W ten sposób otrzymują wynagrodzenie z dwu źródeł od wojska i od obecnego, aktualnego pracodawcy. Wiedząc, że wojskowe finanse są stałe wiadomo, że każdy pilnuje swojego interesu i tego który mu płaci systematycznie. Tak więc przeciętny obywatel nie ma pojęcia jaki jest system władzy w Polsce. Próby wyjaśnienia go poprzez IPN są marginalne. Należy podkreślić, że tylko ok. 5% akt SB dotarło do archiwum IPN np. w Gdańsku. Ile i czy w ogóle jakiekolwiek akta IW dotarły do IPN nie wiadomo. Wiadomo na przykład, że Informacja Wojskowa prowadziła tzw. “badania naukowe” prowadzące do dezintegracji osobowej, pod nazwą “Kompleksowy system dezintegracji osobowości”. Były to tortury psychiczne i fizyczne mające na celu zmianę sposobu myślenia . Wykorzystywano te doświadczenia np. w czasie wojny wietnamskiej na żołnierzach amerykańskich. [“Kompromitujące sekrety Ameryki” – Amber 2002].
Należy także podkreślić, że do stanowisk obsadzanych przez “byłych” wojskowych należą wszystkie związane z tzw. obronnością kraju, bardzo szeroko rozumianą. np, wszelkie banki, handel zagraniczny, przemysł ciężki i wydobywczy, energetyczny i ubezpieczenia. Podobnie miasta portowe np. Gdańsk, Szczecin, miasta przemysłu ciężkiego i wojskowego np. Bydgoszcz, Katowice były pod specjalną opieką IW-GRU.
Przypomnijmy, zamieszki w 1956 roku rozpoczęły się w Bydgoszczy, Poznaniu i Szczecinie wg tego samego scenariusza, w tym samym czasie. Podobnie wyglądało to w 1970 roku i w 1980 roku. Także decyzje dotyczące np. energetyki zapadają w tym gronie. Przykładowo, to po przewrocie wojskowym w 1981 roku, już 18 stycznia 1982 roku, czyli po miesiącu stanu wojennego, zapadła decyzja budowy elektrowni atomowej potrzebnej wojsku. Wbrew bowiem ówczesnym ekspertom, przez następne 25 lat, nie zbudowaliśmy tej elektrowni i światło nam nie zgasło. Ale ponad 4 miliardy dolarów wyparowało i do dnia dzisiejszego ich nie rozliczono [przynajmniej publicznie]. Proszę sobie przypomnieć przelicznik dolara do złotówki w owym czasie.
POWSTANIE SOLIDARNOŚCI.
Zdziwienie budzi także fakt ciągłego nagłaśniania powstania Solidarności z rozmywaniem się w detalach i szczególikach, a nie wyjaśnianie tła jej powstania. Otóż jak to podał płk. M. Rajski w publikacji pt. “Bez rękawiczek’” [1993rok] powołanie Solidarności było spowodowane koniecznością odwrócenia uwagi od Afganistanu. Przecież braki w zaopatrzeniu nie pojawiły się w Polsce z powodu klęski żywiołowej, powodzi, suszy ale konieczności oddawania kontygentu do Afganistanu. Przecież doskonale pamiętamy te beczki z farbą idące do ZSRR, w których były ukryte puszki z szynką. Znane są pamiętniki Afganców- żołnierzy rosyjskich, piszących “sapagi iz Polszy, tuszonka iz Polszy.-buty z Polski, puszki z Polski] Tak więc ciągle powtarzanie o oddolnym ruchu solidarności jest kpiną ze zdrowego rozsądku. Gen. Kiszczak w swoich wspomnieniach podaje, że w niektórych organizacjach Solidarności 100% stanowili jego pracownicy. I można przyjąć to za fakt bezdyskusyjny.
Najlepszym dowodem potwierdzającym rozległość istnienia agentury Informacji Wojskowej czyli GRU jest sprawa FOZZ, sprawa Kluski czy też Olewnika. W sprawie FOZZ zamordowano już kilka [7-9]osób i cisza. Nadal nie wiadomo, gdzie zginęły akta NIK -u, którymi dysponował prof. Pańko i miał następnego dnia przedstawić Sejmowi. W sprawie Kluski i Olewnika schemat “działania” jest taki sam. Najpierw mają płacić, a jak nie płacą to Izba Skarbowa robi kontrole. U Olewnika skończyło się to tragicznie śmiercią syna, być może zapłacił nie tyle ile trzeba lub nie temu komu trzeba. Pomimo minięcia ok.10 lat żadnego postępu w śledztwie nie ma i nie będzie. Podobnie jest ze śmiercią innych 7 generałów zamordowanych w dziwnych okolicznościach w okresie ostatnich 20 lat. Nie licząc gen. Piotra Jaroszewicza, także z Informacji Wojskowej. W Polsce ŻADEN mord IW- GRU nie został osądzony, były to albo wypadki samochodowe albo samobójstwa. Oczywiście są to tzw. dane oficjalne. Generalnie nie podaje sie do wiadomości losów wojskowych i byłych wojskowych.
Jest zresztą charakterystyczne, że ludzie związani z Informacją wojskową – GRU raczej nie umierają normalnie tylko giną w wypadkach lub wręcz są mordowani, popełniają samobójstwo jak np. Ireneusz Sekuła. Biedaczysko, będąc po wylewie [pokazała to telewizja] i mając sparaliżowaną prawą rękę [widać to było w czasie jego wystąpienia w Sejmie] najpierw postrzelił się w lewą zdrową rękę, potem w głowę i dodatkowo w brzuch, aby po 3 godzinach zadzwonić do żony, o 5 nad ranem zejść z drugiego piętra i otworzyć jej drzwi. Na taki wyczyn stać tylko zaprawionego oficera WSW -GRU, być może na etacie tajnym. Oczywiście prokuratura umorzyła śledztwo ponieważ napisał na komputerze list pożegnalny jak powiedziała pani Rzecznik Komendy Głównej Policji.
Trzeba także podkreślić, że w obecnej sytuacji IPN nie ma praktycznie dostępu do akt Informacji Wojskowej i trzeba przypomnieć, że zmiana ustroju w Polsce nastąpiła, jeżeli nastąpiła, dopiero po odejściu gen Dukaczewskiego, a więc wbrew temu co się mówi nie w 1989 roku przy Okrągłym Stole, ale w 2006 roku i to także nie wiadomo w jakim stopniu. Wiadomo, że drugie pokolenie byłych agentów obsadza stołki. Np. W. Cimoszewicz były kandydat na prezydenta, jest synem osławionego dowódcy IW z Wojskowej Akademii Technicznej [Leszek Żebrowski -Niepodległa.pl], przez którego biurko przechodziły wszelkie awanse wyższych oficerów [ skierowania na wyjazdy do Moskwy – marynarze do Leningradu, rakietowcy do Kazachstanu, pancerniacy na Ukrainę].
Innymi słowy przez cały okres Polską rządziła Informacja Wojskowa, to ona prowadziła tzw. szwadrony śmierci w latach 40 i 50 – tych, to ona dokonywała większości “zmian” politycznych np. w 1956, w 1970 czy tez w 1980 – 81. To wojsko strzelało do manifestujących, a nie jakieś tam ZOMO. Naprawdę trzeba być zupełnie bez wyobraźni i podstawowej wiedzy strzeleckiej, albo głęboko skorumpowanym aby twierdzić, że 10 górników w Kopalni Wujek zastrzelili milicjanci z plutonu specjalnego ZOMO. Na dziesięciu zamordowanych górników, 9 otrzymało postrzał w głowę, a jeden w brzuch [prawdopodobnie ten idący w pochodzie przed nim się potknął.]. Każdy kto brał udział w manifestacjach doskonale wie, że w takim zamieszaniu jest absolutnie niemożliwe pochwalenie się taką celnością szczególnie z kałasznikowa. Taką celnością może się pochwalić tylko strzelec wyborowy strzelający np. z dachu. Osobiście widziałem rany postrzałowe np. w 1970 roku w czasie GRUDNIA, wlot kuli na wysokości obojczyka, a wylot pod przeponą na dole. Ewidentnie świadczy to o strzelaniu przez ukrytego u góry, np. na dachu strzelca. Podobnie twierdzenie, że powstała Solidarność była ruchem oddolnym jest mało poważne. W kraju tak inwigilowanym, żadna organizacja stawiająca się przeciw państwu nie może powstać do wielkości większej niż kilka osób. Przykład: studenci w Łodzi i Niesiołowski agent bezpieki, a obecnie marszałek Sejmu.
Solidarnośc, podobnie jak i w poprzednich latach inne zamieszki, powstawała w miastach w których dominację posiadała Informacja Wojskowa. I nie była ona żadną obok innych służbą specjalnych jak to sugeruje prof. Andrzej Zybertowicz ale właśnie tą kierującą. A powstała z powodu konieczności odwrócenia uwagi od wojny w Afganistanie. Przecież ogołocenie naszych sklepów spowodowała masowa wywózka towarów do ZSRR, a nie klęska żywiołowa. Nawet broń zniknęła z koszar przekazana dla “afgańców”. Kartki na paliwo wprowadzono z powodu realizowania planu Żukowa z 1952 roku, ataku brygadami pancernymi Afganistanu. Dopiero po kilkunastu miesiącach i wycofaniu czołgów, co nasza prasa określiła mianem stabilizacji sytuacji w Afganistanie, kartki wycofano. Dokładnie podała to Polityka w numerze z 4 grudnia 1981 roku, stwierdzając, że do grudnia ZSRR przekazał nam tylko ok 50% zakontraktowanej ropy. Jeden czołg potrzebuje dziennie około 2 ton paliwa. I to zmniejszyło import ropy do Polski.
Podobnie należy pamiętać, że główny agent ZSRR – M. Gorbaczow [swego czasu zastępca Andropowa szefa KGB], facet który miał dostęp do tajnych kodów i numerów kont za granicą znalazł spokojną starość w bazie Marynarki Wojennej w Kalifornii, a jak wiadomo wszystkich? “uciekinierów” wywiad radziecki z premedytacją mordował.
Na podstawie programów TV, można doskonale określić kto jest kim. I tak, od dawna 1 program, mający największy zasięg i oglądalność był programem Informacji Wojskowej, Program drugi SB, potem Informacja dostała jeszcze Polsat . TVN należy do Światowego Kongresu Żydów – sekretarz tej organizacji był w Zarządzie TVN. Podobnie nie należy specjalnie ufać programom “zachodnim” np. Discovery emituje programy jawnie przygotowywane przez GRU lub KGB np. cały cykl historii II wojny Światowej. Należy także pamiętać, jak silny opór powstawał zawsze w chwili ujawnienia jakiegoś agenta IW-GRU. Nagle znajdowała się cała masa telewizyjnych historyków, którzy wyciągali najbardziej fantastyczne argumenty aby poddać w wątpliwość istnienie tego agenta. KORONNYM PRZYKŁADEM JEST TUTAJ postać Józefa OLEKSEGO, KTÓRY POMIMO UDOWODNIENIA sprawy, nadal bryluje w okienkach telewizyjnych jako doświadczony i zasłużony premier [szczególnie w Polsacie i TVN].
Podobnie w przypadku książki dr dr Cenckiewicza i Gontarczyka na temat Wałęsy już po 12 godzinach “Szczecin” wysłał do mas mediów list protestacyjny z 1500 podpisów. W jaki sposób w ciągu jednej nocy zebrali tyle podpisów pozostaje słodką tajemnicą. Wielkim sukcesem tej książki jest nie podanie dokumentów IPN-owskich, ale bezkrwawe ujawnienie takiej ilości byłych agentów w jednym Szczecinie. Wystarczy zapamiętać te protestujące przed ujawnieniem Bolka nazwiska “autorytetów”. Cała masa tych agentów piastuje obecnie zasłużone stanowiska profesorów wyższych uczelni np. prof Seweryn Żurawski z Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z pierwszych posunięć Hunty Wojskowej było rozdanie ponad 1300 nominacji profesorskich tylko w pierwszym roku swego panowania. A przecież żadnego rozkwitu nauki w stanie wojennym, ani po nim nie zaobserwowaliśmy. Do dzisiaj wszyscy, o ile nie zmarli, zajmują eksponowane stanowiska np. w Uniwersytet Toruńskim, czy też w Gdańskim. Podobnie wygląda sprawa obdarowywania różnymi odznaczeniami państwowymi różnych typków. Ciekawym jest także fakt, jak zmieniła się mentalność Polaków, nikomu nie przeszkadza to, że jego nazwisko znajduje się na tej samej liście co zbrodniarze. Taki medal Janka Krasickiego- agenta NKWD i Gestapo, dostało kilka tysięcy osób. Nie słyszałem o żadnym masowym zwracaniu odznaczeń.
Tak więc, moim zdaniem czas skończyć z powtarzaniem hipotez będących wytworem specjalistów od dezinformacji. Polska była od 200 lat kartą przetargową w rozgrywkach europejskich, a ostatnio i światowych. Wystarczy zapamiętać do jakiego kraju wyjeżdża kandydat na premiera czy też prezydenta, a będziemy wiedzieli jaki złom musimy kupić [np. F -16 kiedy nawet Egipt kupuje F-32, a Izrael F 35]. Jednakże działania ludzi o wątpliwej moralności sprowadzały na nasz Kraj masę nieszczęść. Niestety bez wyprostowania swojej historii nie będziemy mogli się wydostać z zaklętego kręgu “niemocy”.
P.S.Odwiedzając w dniu wczorajszym jedną z większych księgarni w Gdańsku, zauważyłem że najbardziej są wyeksponowane książki byłych agentów lub o tych agentach mówiące. Ani jednej przyzwoitej książki. A podobno jest u nas tolerancja i wolność słowa i równouprawnienie!!!!??? I po drugie za np. 20 lat z jakich książek młodzież będzie “poznawała” Historię Polski?
Jerzy Jaśkowski SFMRM    Kontakt do autora: jjaskow@wp.pl

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/