Doniesienie do prokuratury ws. ustaw GMO

Szanowni Państwo,
informujemy Was o kolejnej akcji w ramach walki o Polskę wolną od GMO
“Doniesienie do prokuratury”; szczegóły poniżej.
PROSIMY O DALSZE WYSYŁANIE LISTÓW DO PREZYDENTA RP o zawetowanie ustawy o nasiennictwie. Mamy czas tylko do 25 grudnia. Apel do Prezydenta o zawetowanie tej ustawy wystosowały już m. in.: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, NSZZ Solidarność, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Małopolska Izba Rolnicza, NSZZ RI “Solidarność”, wszystkie partie opozycyjne, wielu naukowców oraz ponad 50 tysięcy osób prywatnych.
Serdecznie pozdrawiamy
Jadwiga i Julian
==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114  biuro@icppc.pl
www.icppc.pl   www.gmo.icppc.pl   www.eko-cel.pl
WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH W EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl
“DONIESIENIE DO PROKURATURY”
Pismem tym informujemy Państwa o tym, że działając jako Stowarzyszenie w szeroko pojętym interesie publicznym skierowaliśmy zawiadomienie do prokuratury wobec osób, które swoim zachowaniem uchybiły swym obowiązkom zawodowym a tym samym wypełniły znamiona artykułu 231 K.K.
Mamy przekonanie, że społeczeństwo naszego kraju winno wiedzieć o sposobie funkcjonowania naszej administracji, która nie reaguje w żaden sposób na nasze ostrzeżenia, w szczególności w świetle tak wielu dowodów i informacji naukowych o zagrożeniach, jakie w wielu aspektach naszego życia niesie GMO.
Można powiedzieć nawet, że Rząd z całą świadomością działa przeciwko swojemu społeczeństwu, dążąc do uchwalenia ustaw, które spowodować mogą rozprzestrzenienie się GMO na terenie Polski, pomimo że według najnowszych danych ponad 70% społeczeństwa jest przeciwnych takim ustawom.
Wśród osób, wobec których zostały wysłane zawiadomienia są:
1. Dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, Minister, Ministerstwo Środowiska
2. Janusz Zaleski, Podsekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody, Ministerstwo Środowiska
3. Giziński Michał, Główny Specjalista w Departamencie Ochrony Przyrody, zespół d/s GMO, Ministerstwo Środowiska
4. Agnieszka Dalbiak, Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska
5. Karolina Kulicka, Dyrektor, Departament Edukacji Ekologicznej Ministerstwo Środowiska
6. Marek Sawicki, Minister, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
7. Małgorzata Surawska, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Dyrektor, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
8. Wojciech Wojtyra, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Dyrektor, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
9. Krzysztof Kozikowski, Biuro Kontroli, Dyrektor, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10. Ewa Kopacz, Minister Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia
11. Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
12. Marek Twardowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
13. Krystyna Gutkowska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Ministerstwo Zdrowia
14. dr Danuta Głowacka-Mazur, Biuro Ministra, Dyrektor, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
15. Jacek Zalewski, Departament Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
16. Zbigniew Śwircz, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
17. Andrzej Wojtyła, Główny Inspektor Sanitarny
18. Maria Suchowiak, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia, Kierownik, Główny Inspektor Sanitarny
19. Piotr Tracz, Departament Nadzoru i Kontroli, Dyrektor, Główny Inspektor Sanitarny
20. Izabela Szadura, Departament Kontroli Rynku, Dyrektor, Główny Inspektor Sanitarny
Doniesienie do prokuratury:
http://wetodlagmo.pl/index.php/dla-prasy/196-doniesienie-do-prokuratury.html
Pismo i dokumenty przekazane do stosownych osób W 2010 roku:
http://wetodlagmo.pl/index.php/dla-prasy/195-pismo-o-zagro%C5%BCeniach-gmo-z-2010.html
KONTAKTY:
Anna Szmelcer, tel.: 607295055, annaszmelcer@wp.pl
Przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Edyta Jaroszewska – Nowak, tel.: 609645386, edytaj66@tlen.pl.
Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Anna Bednarek, tel.: 602713551, best_proeko@o2.pl
Sekretarz Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/