Gang finansowy trzymający UE dyma POLSKICH przedsiębiorców

Staropolskim obyczajem, kiedy w Wigilię gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności i my życzymy Wam radości,
aby wszystkim się darzyło, z roku na rok lepiej było.
za Zarząd PIPH
Jerzy Kowalski www.piph.pl


Sz. P.
W odpowiedzi na Pismo z 5 grudnia 2012 z Biura Prokuratora Generalnego przesyłam krótką instrukcja obsługi komputera dla Prokuratora Krajowego Mirosława Chłopika , który próbuje zamieść pod dywan sprawę nadużycia władzy przez zaniechanie obowiązków przez prokurator Barbarę Kijanko i prokuratora Okręgowego Andryskowskiego , a to tylko początek krimi listy i oczekuję ,że odczyta prokurator krajowy nasze info z 30 listopada 2012 r z załącznikami :
Zał. : http://izba.salon24.pl/459399,prokuratorzy-w-republice-bananowej
Np :Pan prokurator zaznaczy sobie powyższy link czyli klikamy lewym „klik” myszki ,przeciągamy do końca linku i już zaznaczone ,następnie klikamy prawy „klik” i zaznaczamy kopiuj ,otwieramy przegladarkę internetu i wklejamy adres linku i klik w klawisz Enter i już ma prokurator konkrety, których mu niby brakuje aby wszcząć postępowanie karne . Pod tym adresem znajdzie prokurator więcej materiałów :
Zał.2 http://izba.salon24.pl/446571,republika-bananowa-ambergold-to-kolejna-recydywa-prokurator-k
Zał. 3 http://izba.salon24.pl/443607,republika-bananowa-prawo-wedlug-andrzeja-seremeta
Zał. 4 http://izba.salon24.pl/442316,chocholi-taniec-prokuratorow-w-republice-bananowej-cz-ii
Prokuratura Okręgowa pod nadzorem Prokuratury Generalnej kpi sobie z nas i próbuje wyciszyć w Tczewie sprawę 3 Ds 231/12 z art 231 KK przeciwko prokurator Barbarze Kijanko , która wspierała Ambergolda jak i gangsterów samorządowych w Gdańsku z Prezydentem Pawłem Adamowiczem i jego pełnomocnym Maciejem Lisickim .Przypominamy z Konstytucji RP :
Art. 44.
Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.
Z poważaniem
Prezes PIPH
Jerzy Kowalski


Sz.P.
Gang finansowy trzymający UE dyma POLSKICH przedsiębiorców Tak jak to dawno ,dawno temu niegrzeczni chłopcy dmuchali przez rurkę żaby , takie tam kretyńskie zabawy źle wychowanych małolatów, bo komputerów nie było i jak auto najechało na nadymaną żabę, to był huk i było wesoło . Kolesie trzymający władzę i ich użyteczni …..vel Vincenty w wielu odmianach tak się z nami przedsiębiorcami bawią . Chcą znowu niby dofinansować , tak to się teraz nazywa rozkradanie naszych podatków , nieudolnie czy tylko !!!! , zarządzanego narodowego POLSKIEGO przewoźnika LOT . A do dnia dzisiejszego minister Vincent vel Rostowski nie ujawnił listy umorzeń /od 2009 r minister Vincent R. „zaniedbał” obowiązkowej publikacji /, o którą występowaliśmy ponad rok temu i co na to PROKURATURA GENERALNA . Komu trzeba wg Vincenta się umarza zobowiązania , a na małych podatników nasyła się kontrole i użytecznych tzw. skarbowych … , którzy nas terroryzują . Czas z tym skończyć !!!. Proszę o kolejne informacje w sprawie użytecznych ….będziemy publikować, a już za chwilę rozliczenie nastąpi ,…
Z poważaniem
Prezes PIPH
Jerzy Kowalski


Szanowni Państwo,
informujemy Was o kolejnej akcji w ramach walki o Polskę wolną od GMO
‘Doniesienie do prokuratury’; szczegóły poniżej.
PROSIMY O DALSZE WYSYŁANIE LISTÓW DO PREZYDENTA RP o zawetowanie ustawy o nasiennictwie.
Z poważaniem
Prezes PIPH
Jerzy Kowalski


Szanowni Państwo,
jeśli chcecie mieć na swoim świątecznym stole naturalnego karpia a nie
tego z ludzkim genem wzrostu (to fakt; takie doświadczenia są już od
dawna prowadzone) to prosimy o PILNE wysłanie listu do Prezydenta aby
zawetował ustawę o nasiennictwie.
jeśli nie chcecie być fabryką pestycydów…produkować własną truciznę i cierpieć na objawy zatrucia trucizną z własnych jelit…to PILNIE wysyłajcie listy do Prezydenta aby
zawetował ustawę o nasiennictwie.
Mamy czas tylko do 25 grudnia. Apel do Prezydenta o zawetowanie tej ustawy
wystosowały już m. in.: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, NSZZ Solidarność, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Małopolska Izba Rolnicza, NSZZ RI
‘Solidarność’, wszystkie partie opozycyjne, wielu naukowców oraz ponad 50 tysięcy osób prywatnych.
‘DONIESIENIE DO PROKURATURY’
Pismem tym informujemy Państwa o tym, że działając jako Stowarzyszenie w szeroko pojętym interesie publicznym skierowaliśmy zawiadomienie do prokuratury wobec osób, które
swoim zachowaniem uchybiły swym obowiązkom zawodowym a tym samym wypełniły znamiona artykułu 231 K.K.
Mamy przekonanie, że społeczeństwo naszego kraju winno wiedzieć o sposobie funkcjonowania naszej administracji, która nie reaguje w żaden sposób na nasze ostrzeżenia, w
szczególności w świetle tak wielu dowodów i informacji naukowych o zagrożeniach, jakie w wielu aspektach naszego życia niesie GMO.
Można powiedzieć nawet, że Rząd z całą świadomością działa przeciwko swojemu społeczeństwu, dążąc do uchwalenia ustaw, które spowodować mogą rozprzestrzenienie się GMO na
terenie Polski, pomimo że według najnowszych danych ponad 70% społeczeństwa jest przeciwnych takim ustawom.
Wśród osób, wobec których zostały wysłane zawiadomienia są:
1. Dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, Minister, Ministerstwo Środowiska
2. Janusz Zaleski, Podsekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody, Ministerstwo Środowiska
3. Giziński Michał, Główny Specjalista w Departamencie Ochrony Przyrody, zespół d/s GMO, Ministerstwo Środowiska
4. Agnieszka Dalbiak, Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska
5. Karolina Kulicka, Dyrektor, Departament Edukacji Ekologicznej Ministerstwo Środowiska
6. Marek Sawicki, Minister, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
7. Małgorzata Surawska, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Dyrektor, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
8. Wojciech Wojtyra, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Dyrektor, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
9. Krzysztof Kozikowski, Biuro Kontroli, Dyrektor, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10. Ewa Kopacz, Minister Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia
11. Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
12. Marek Twardowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
13. Krystyna Gutkowska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Ministerstwo Zdrowia
14. dr Danuta Głowacka-Mazur, Biuro Ministra, Dyrektor, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
15. Jacek Zalewski, Departament Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
16. Zbigniew Śwircz, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
17. Andrzej Wojtyła, Główny Inspektor Sanitarny
18. Maria Suchowiak, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia, Kierownik, Główny Inspektor Sanitarny
19. Piotr Tracz, Departament Nadzoru i Kontroli, Dyrektor, Główny Inspektor Sanitarny
20. Izabela Szadura, Departament Kontroli Rynku, Dyrektor, Główny Inspektor Sanitarny


Komunikat przyjaciół z Kongregacji Przemysłowo-Handlowej
Trudno pospolitemu człowiekowi opieki u Rządu dopraszać !!!
W piątek w dniu 13 grudnia 2012 r. Sejm RP odrzucił głosami Parlamentarzystów PO i PSL projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, druk 882. Okazuje się , że w tej kadencji , podobnie jak i w poprzedniej nie ma co liczyć na zdrowy rozsądek i troskę rządzących o stan polskiego małego handlu. Po raz kolejny sprawami naszymi rządzi polityka.


Konkurs 10 i 11
Laboratorium ENEA UTTP-NANO planuje wziąć udział w konkursie FP7-ICT-2013-10 w podtemacie ICT-2013.3.3 – Heterogenous Integration and take-up of Key Enabling
Technologies for Component and Systems, punkt a 1 (typ projektu – IP) oraz a 2 (również IP)
Oraz w konkursie FP7-ICT-2013-11 – podtemat ICT-2013.3.2 Photonics, punkt a.2 (STREP), b.1 (STREP) oraz b.2 (STREP).
Uważamy, że jesteśmy w stanie przygotować urządzenia i systemy na potrzeby projektu oraz że będziemy w stanie zająć się promocją rezultatów. W zależności od celów projektu,
UTTP-NANO może pełnić dwojako swoje obowiązki:
– możemy skupić się nad pojedynczym urządzeniem, tak by zbadać i rozwinąć różne procesy nakładania,
– możemy zająć się procesem jednego typu w celu przygotowania różnych urządzeń.
W obu przypadkach naszym celem byłoby zbudowanie urządzeń charakteryzujących się wysoką wydajnością oraz takich, które powinny być w stanie wykonywać zadania jakie postawią
przed nimi nasi partnerzy pochodzący z przemysłu.
ENEA UTTP-NANO to laboratorium zajmujące się nanomateriałami i urządzeniami, które jest częścią Technical Unit Portici Technologies, w Portici, w pobliżu Neapolu.
…. W ciągu ostatnich 10 lat, UTTP-NANO uczestniczył w ponad 15 włoskich i europejskich projektach i współpracował na przykład z STMicroelectronics, CNR, Centro Ricerche FIAT,
SAES Getters, Artemide, Electrolux, VTT, CSEM, CEA, TU Chemnitz.
Nasza organizacja otrzymała również dofinansowanie na różne projekty włoskie, w ramach których współpracowaliśmy z MŚP z okolic Neapolu oraz reszty południowych Włoch.
Projekty te miały służyć zwiększeniu możliwości naszego laboratorium oraz transferowi wiedzy do MŚP w zakresie technologii FOLAE.


3. grudnia ruszyła III edycja Konkursu Młody Ekonomista organizowanego
przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Konkurs ma na celu wspieranie
rozwoju ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą
ekonomiczną młodych osób i jest skierowany do studentów wszystkich
kierunków studiów, którzy nie ukończyli 25. roku życia. Aby wziąć
udział w konkursie wystarczy nadesłać pracę oraz wypełnić formularz
dostępny na stronie www.tep.org.pl
Tegorocznym tematem konkursu jest zagadnienie: Co zrobić, aby Polska
stała się gospodarczym tygrysem Europy? Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Szczegóły na stronie www.tep.org.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest Partnerem konkursu


Szanowni Państwo
Projekt INFINITY, który jest częścią programu Partnerstwo Publiczno-Prywatne Internetu Przyszłości (www.fi-ppp.eu), stworzył pierwszy portal prezentujący eksperymentalne
infrastruktury testowe IT w obszarze Internetu Przyszłości. Portal ten daje możliwości promocji polskich infrastruktur oraz infrastruktur wykorzystywanych przez polskie
projekty w ogólnoeuropejskim repozytorium.
Repozytorium infrastruktur o nazwie XiPi jest dostępne publicznie od kwietnia 2012 pod adresem www.xipi.eu i umożliwia operatorom i właścicielom infrastruktur IT
zaprezentowanie swojej oferty i rozpropagowanie jej wśród podmiotów z Europy i ze świata, zainteresowanych przeprowadzaniem eksperymentów i poszukujących odpowiednich do tego
celu zasobów.
Portal przeznaczony jest dla wszystkich potrzebujących dedykowanego środowiska do przeprowadzenia testów nowych aplikacji, produktów oraz usług na różną skalę, począwszy od
warunków laboratoryjnych, przez skalę regionalną i krajową do paneuropejskiej. Prezentowane na portalu infrastruktury są dostępne zarówno lokalnie jak i zdalnie i oferują
możliwość przeprowadzania testów z wykorzystaniem różnego rodzaju sieci stacjonarnych i mobilnych oraz usług takich jak zarządzanie chmurami (ang. cloud management) oraz
przechowywanie danych.
Poszukujemy informacji o eksperymentalnych infrastrukturach Internetu Przyszłości oraz kontaktu z organizacjami i osobami mogącymi służyć pomocą w ich uzyskaniu. Przez
infrastruktury Internetu Przyszłości rozumiane są komputerowe sieci o zasięgu krajowym, regionalnych oraz lokalnym, publiczne i prywatne sieci naukowe oraz platformy
eksperymentalne, a także infrastruktury związane z inteligentnymi miastami oraz living labs. Ich cechą charakterystyczną jest wykorzystanie rozwiązań typowych dla Internetu
Przyszłości (tzn. szerokopasmowych sieci przewodowych oraz bezprzewodowych, mobilności, zaawansowanych technologii i urządzeń, innowacyjnych aplikacji internetowych itp.)
oraz innych eksperymentalnych usług takich, jak usługi oferowane w chmurze czy przechowywanie danych.
Informacje o infrastrukturach dostępne w XiPi uzyskane zostały głównie poprzez bezpośredni kontakt z operatorami i właścicielami infrastruktur. W ten sposób udało się zebrać
i udostępnić informacje o ponad 120 infrastrukturach. Mogą one stanowić przykład dla kolejnych właścicieli i operatorów, których chcemy zainteresować dodaniem informacji do
XiPi.
Celem naszych działań jest zdobycie kluczowych informacji o polskich infrastrukturach, które mogłyby zostać zaprezentowane na portalu. Wierzymy, że takie działanie jest
korzystne dla wszystkich prowadzących działalność badawczą w naszym kraju, a w szczególności dla zainteresowanych tematyką ICT.
Zapraszamy każdy podmiot zainteresowany rejestracją w XiPi; www.xipi.eu.
Zespół projektu INFINTIY
O projekcie INFINTY
Projekt INIFNITY (http://www.fi-infinity.eu/), realizowany jest w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej o nazwie „Partnerstwo Publiczno-Prywatne Internetu
Przyszłości” (ang. Future Internet Public Private Partnership), w skrócie FI-PPP. Głównym celem projektu jest udostępnienie wszystkim podmiotom zainteresowanym
przeprowadzaniem testów i eksperymentów zakrojonych na duża skalę związanych z Internetem Przyszłości, listy infrastruktur, które mogą być do tego celu wykorzystane.
Działanie to przyspieszy upowszechnienie produktów i rozwiązań związanych z Internetem Przyszłości. Polskim partnerem w projekcie INFINITY jest Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/