POTRZEBA POŁĄCZENIA DZIAŁAŃ

POTRZEBA POŁĄCZENIA DZIAŁAŃ – zaproszenie

Thursday, December 27, 2012 8:47 AM
From: “Fundacja ICPPC – asystent” <asystent@icppc.pl>
Takie prawo (nie jest to pierwszy przypadek) powstało w wyniku mocnego lobbingu korporacji, które coraz bardziej umacniają swoją pozycję w Polsce. Teraz tylko radykalne akcje podjęte WSPÓLNIE mogą uratować sytuację. POTRZEBA POŁĄCZENIA DZIAŁAŃ I  TEMATÓW.
Zapraszamy na otwarte, robocze spotkanie którego celem będzie powołanie komitetu  “Obrony  zdrowia  i wolności Polaków” (nazwa robocza, będzie dopracowana podczas spotkania – szczegóły poniżej).
Szanowni Państwo,
21  grudnia  2012  Prezydent  podpisał ustawę o nasiennictwie, mimo iż
SKALA POPARCIA DLA WETA była OGROMNA. www.wetodlagmo.pl
Gorzki smak zwycięstwa dla tych co poparli tę ustawę.
Ustawa dopuszcza obrót i uprawy GMO. Jest tak skonstruowana, że w przypadku wydania rozporządzeń zakazujących uprawy kukurydzy MON 810 i ziemniaków Amflora odpowiedzialność za pojawienie się GMO na polu spada tylko i wyłącznie na rolnika i to on poniesie konsekwencje prawne i finansowe.
Oczywiście KONSEKWENCJE wprowadzenia tej ustawy PONIESIEMY WSZYSCY jako konsumenci bo będziemy zmuszeni jeść żywność z GMO…zanieczyszczenie upraw tradycyjnych jest pewne na 100%.
W ustawie i w rozporządzeniach zaproponowanych przez Radę Ministrów BRAK jest zakazu sprzedaży nasion GM…wiadomo korporacje muszą mieć zyski:(
NASZE ZDROWIE, ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA i UTRATA NIEZALEŻNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ POLSKI, nie mają znaczenia dla większości polityków.
Takie prawo (nie jest to pierwszy przypadek) powstało w wyniku mocnego lobbingu korporacji, które coraz bardziej umacniają swoją pozycję w Polsce. Teraz tylko radykalne akcje podjęte WSPÓLNIE mogą uratować sytuację. POTRZEBA POŁĄCZENIA DZIAŁAŃ I TEMATÓW.
Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 6 stycznia (niedziela) 2013.
PROGRAM:
10:00-14:00  otwarte, robocze spotkanie którego celem będzie powołanie
komitetu  “Obrony  zdrowia  i  wolności Polaków” (nazwa robocza będzie
dopracowana    podczas    spotkania).   Celem  tego  komitetu będzie
przewodzenie działaniom służącym obronie przed   korporacjami, GMO, utratą wolności, niezależności  żywnościowej  i  jakości życia oraz naturalnych środków i metod leczenia. Każdy  z uczestników będzie mógł krótko przedstawić problem ale równocześnie pomysł na  jego  rozwiązanie.  Wspólnie wybierzemy kluczowe zagadnienia, które będą przedmiotem głównej uwagi w działaniach komitetu.
14:00 – 15:00 poczęstunek ekologiczny
16:00 dyskusje w roboczych grupach
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! PROSIMY O PILNE POTWIERDZENIE udziału NAJPÓŹNIEJ do 2 stycznia 2013.
Spotkanie odbędzie się w EKOCENTRUM ICPPC – Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi w Stryszowie pod Krakowem. www.eko-cel.pl
WSPIERAJ DZIAŁANIA NA RZECZ POLSKI WOLNEJ OD GMO
http://www.icppc.pl/antygmo/pomoz-kampani/
Z poważaniem,
Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)
Sir Julian Rose, prezes
===================================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114  biuro@icppc.pl
www.icppc.pl   www.gmo.icppc.pl   www.eko-cel.pl
WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH W EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/