Palmer Eldritch (P.E.1984) walczy z e-agenciurstwem

PB: tekst  wycofany na życzenie autora, do czasu przygotowania końcowej wersji.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/