Imię JPII zaprzęgnięte do żydo-wojowania

From: “E.Zinkiewicz”
Date: January 14, 2013 11:25:43 PM PST (CA)
Subject: Very Important Message! Konferencja Akademii Obrony Narodowej! Jan Paweł II w barwach wojennych
Konferencja Akademii Obrony Narodowej w Warszawie –  Jan Paweł II w barwach wojennych!!!
Na stronie internetowej Akademii Obrony Narodowej pojawiło się ogłoszenie na temat konferencji pt. “Jan Paweł II a problemy bezpieczeństwa”. Konferencję organizuje Wydział Bezpieczeństwa Narodowego tej uczelni oraz Instytut Papieża Jana Pawła II, a jej celem jest “określenie wyzwań w tworzeniu bezpieczeństwa Polski i Europy w XXI wieku w świetle nauczania bł. Jana Pawła II”…
http://www.aon.edu.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-i-seminaria/jan-pawe-ii-a-problemy-bezpieczestwa-kwiecie-2013
Zapewne duchowe podstawy bezpieczeństwa narodowego”? To wiara i modlitwa, jako prośba do Boga o zesłanie klęski na wroga!
Z tym, że wrogowie też się modlą i proszą o to samo:)))))
Mnie szczególnie przypadł do gustu punkt – “słuszna wojna” w kontekście V przykazania Dekalaogu. Może tu chodzi o poparcie JP II dla rozpoczęcia działań NATO w byłej Jugosławi? Może o poparcie dla działań gen. Pinocheta??? W Chile, w którym aktywnie w ówczesnym okresie daiałali “doradcy” z Opus Dei.
Na marginesie przypomnę, że w Hiszpanii do dnia dzisiejszego toczą się procesy sądowe i poszukiwania osób “zaginionych” w Chile. Dotyczące tego “radosnego” okresu – przejmowania władzy przez Pinocheta.
Tego Mrożek by nie wymyślił :)))
W załaczonym PDF oryginalna informacja:
……………………………….
Konferencja: Jan Paweł II a problemy bezpieczeństwa
Wpisany przez Magdalena ROCHNOWSKA czwartek, 20 grudnia 2012 13:28
Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji na temat: Jan Paweł II a problemy bezpieczeństwa organizowanej przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej i Instytut Papieża Jana Pawła II.Celem konferencji jest określenie wyzwań w tworzeniu bezpieczeństwa Polski i Europy w XXI wieku w świetle nauczania bł. Jana Pawła II. Do dyskusji zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych i duchowieństwa. Z uwagi na znaczenie problematyki dla tworzenia duchowych podstaw bezpieczeństwa narodowego wystąpiliśmy o honorowy patronat ze strony władz państwowych i kościelnych, o czym poinformujemy Państwa w stosownym terminie.
Problematyka konferencji:
·                     relacje religia a bezpieczeństwo,
·                     zagrożenia bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku,
·                     bezpieczeństwo w kontekście nauczania Jana Pawła II,
·                     rola Kościoła katolickiego w kształtowaniu duchownych podstaw bezpieczeństwa Polski i Europy,
·                     „słuszna wojna” w kontekście V przykazania Dekalogu,
·                     wojna jako narzędzie przywracania sprawiedliwości i porządku międzynarodowego,
·                     interwencje dyplomacji watykańskiej na rzecz bezpieczeństwa,
·                     rola i znaczenie duszpasterstwa wojskowego.
Miejsce i termin konferencji:
Konferencja odbędzie się 9 kwietnia 2013 r. w sali konferencyjnej im. generała Franciszka Gągora w Akademii Obrony Narodowej.
Kalendarium przygotowań:
Zgłoszenie udziału i propozycji tytułu referatu – do 15 lutego 2013 r.
Ostateczny termin nadesłania referatów w formie elektronicznej – do 30 marca 2013 r.
Konferencja – obrady 9 kwietnia 2013 r.
Sekretariat konferencji:
mgr Marta Osypowicz – e-mail: m.osypowicz@aon.edu.pl, tel. 22 68 14 341
mgr Kamila Węderska – e-mail: k.wederska@o2.pl, tel. 22 68 14 341
Załączniki:
·                     karta zgłoszenia
·                     wytyczne edytorskie

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/