ZIEMIA POLSKICH ROLNIKÓW KRADZIONA POD UPRAWY GMO!

ZIEMIA POLSKICH ROLNIKÓW KRADZIONA POD UPRAWY GMO!

Szanowni Państwo, zapraszamy do obejrzenia i nagłaśniania poniższych filmów:
1. “Zachodnie korporacje kradną ziemię polskich rolników na uprawy GMO” http://youtu.be/sF7wFCUQZxQ
2. “ZIEMIA POLSKICH ROLNIKÓW KRADZIONA POD UPRAWY GMO!”
http://youtu.be/HTls-n1HWX4 oraz nagłośnienia poniższej informacji.
“Rząd RP w tajemnicy popiera międzynarodowe korporacje w ich zakusach na zawłaszczenie polskiej ziemi, z myślą o wielkoobszarowej produkcji GMO. Doprowadzi to do szybkiego zanieczyszczenia wszystkich upraw przez GMO!” – mówi Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC.
“Chcemy wytwarzać dobrej jakości żywność bez GMO. Pomóżcie nam w odbudowie współpracy MIASTO-WIEŚ. Rolnicy i mieszkańcy miast są od siebie zależni. Powiedzmy korporacjom, które chcą przejąć kontrolę nad produkcją żywności: STOP!” – mówi Edyta Jaroszewska-Nowak rolniczka z zachodniopomorskiego i namawia do zakupów bezpośrednich w gospodarstwie.
Od grudnia trwają protesty zachodniopomorskich rolników. Popierają ich rolnicy z innych regionów Polski, organizując wspierające pikiety. Rolnicy domagają się zakazu sprzedaży ziemi obcym podmiotom, ustawowego zakazu upraw GMO oraz umożliwienia sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie. Nie ma porozumienia, są tylko ustalenia w sprawie obrotu ziemią. Protestujący rolnicy domagają się realizacji WSZYSTKICH postulatów!
Uchwalona niedawno ustawa o nasiennictwie i rozporządzenia, które wejdą w życie 28 stycznia 2013, zakazują wprawdzie uprawiania GMO, ale BRAK jest ZAKAZU SPRZEDAŻY genetycznie zmodyfikowanego materiału siewnego (chodzi o kukurydzę Mon 810 i ziemniaki Amfora GM).
Rząd okłamał opinie publiczną, która otrzymała przekaz, że zakazuje się GMO.
Tymczasem badania profesora Seraliniego (z Francji) nad szkodliwością kukurydzy GMO, opublikowane w zeszłym roku, zostały potwierdzone! Dwuletnie obserwacje wykazały, że zarówno pasza z kukurydzą GM jak i dodatek Roundupu powodowały zaburzenia hormonalne, uszkodzenia wątroby i nerek, zwiększoną zachorowalność na nowotwory oraz większą śmiertelność zwierząt.
Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: “700 tys. polskich gospodarstw rolnych jest na skraju bankructwa”
A 16 proc. polskich gospodarstw, które podobno skorzystały na wejściu do Unii Europejskiej, jest poważnie zadłużonych.
“To wynik polityki, której celem jest zniszczenie małych i średnich rodzinnych gospodarstw w Polsce. To polityka prowadzona przez Komisję Europejską, wielkie korporacje i przez rząd RP, który współdziała z wielkimi korporacjami w ich próbach przejęcia całkowitej kontroli nad łańcuchem żywieniowym.” – komentuje Sir Julian Rose
Kto kontroluje żywność ten kontroluje wszystko! Już obecnie ponad 70% nasion na świecie jest własnością kilku korporacji.
“80% dotacji trafia do 20% właścicieli dużej ilości ziemi i wielkich przetwórni w tym jest wiele ponadnarodowych korporacji! Równocześnie doprowadzono do ruiny i zamknięcia tysiące małych przetwórni w całej Polsce. Polscy, dobrzy rolnicy pozostali bez możliwości sprzedaży swoich produktów. Dotacje w żaden sposób nie wyrównują galopujących podwyżek.” – dodaje Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)
Więcej: www.protestrolnikow.pl  www.icppc.pl
Źródła:
http://www.icppc.pl/antygmo/2013/01/toksycznosc-gmo-i-srodka-chwastobojczego-roundup-potwierdzona/
http://www.agronews.com.pl/pl/4,1,14029,8,2,polskie_gospodarstwa_bankrutuja.html

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/