BOJKOT NASION GMO

Ważny film do nagłośnienia: BOJKOT NASION GMO

Szanowni Państwo,
od 28 stycznia 2013 są w sprzedaży nasiona GMO!
Ustawa o nasiennictwie i rozporządzenia, które weszły w życie 28 stycznia 2013, zakazują wprawdzie uprawiania GMO, ale BRAK jest ZAKAZU SPRZEDAŻY genetycznie zmodyfikowanego materiału siewnego (chodzi o kukurydzę MON 810 i ziemniaki Amflora).
W dodatku ustawa POWAŻNIE ogranicza dostęp do tradycyjnych nasion a  rząd PO&PSL nie przewiduje zwiększenia zatrudnienia w państwowych służbach odpowiedzialnych za kontrolę realizacji rozporządzeń, jak też zwiększenia środków na działania kontrolne.
Od naszej aktywności zależy czy na wiosnę pojawią się uprawy GMO.
Rolnicy są nieświadomi zagrożeń GMO i nie czytają, podobnie jak wielu z nas, tego co napisane jest małymi literami na opakowaniach.
Tutaj www.gmo.icppc.pl są do ściągnięcia plakaty i ulotki.
UWAGA! Te same materiały wydrukowane można też dostać u nas.
Prosimy o PILNĄ pomoc w rozpowszechnieniu tych materiałów poprzez internet oraz poprzez rozwieszanie we wsiach.
Ważny film do nagłośnienia: BOJKOT NASION GMO
http://youtu.be/ZpFlalosI5A
Serdecznie pozdrawiamy,
Jadwiga Łopata i Julian Rose
==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114  [email protected]
www.icppc.pl   www.gmo.icppc.pl   www.eko-cel.pl
WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH W EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/