Deanna Spignola: US Government will pass Laws that will allow Human Depopulation / USA ustanawia prawa depopulacyjne

(English at the bottom / Po angielsku na dole]

USA ustanawia prawa depopulacyjne

Deanna Spignola 5.5.2013, przekład Piotr Bein, przypisy w oryginale re-blogowanym na dole
W książce (1922) Margaret Sanger The Pivot of Civilization ze wstępem eugenisty H. G. Wellsa czytamy, że Fundacja Rockefellera entuzjastycznie popierała rozmnażanie się tych z niby dobrymi genami, a przeszkadzała pozostałym, a w kształtowaniu wzorca rozmnażania dla Ameryki wg linii ewolucyjnej, Rockefeller i in. chcieli nawet pójśc dalej [1]. John D. Rockefeller Jr, za poradą Raymonda B. Fosdicka, poparł finansowo ruch Margaret Sanger, Planowane Rodzicielstwo [2]. Feministka Sanger, działaczka kontroli urodzeń, założyła 1-sze kliniki w Nowym Jorku. Kilka fundacji w USA wsparło badania eugeniczne, np. Carnegie Institution sfinansowało badania Davenporta w Cold Spring Harbor, a Fundacja Rockefellera przyznała granty w l. 1930-ych badaniom przez Galton Laboratory na University College w Londynie i Szkole Medycznej Cornell w Nowym Jorku [3].
Zwolennicy ograniczenia przyrostu i badań w eugenice: Theodore Roosevelt, Charles Wilson (prezydent U. Harvard) i Irving Fisher (prezydent U. Yale i Stowarzyszenia  Badań Eugenicznych w l. 1920-ych) i szereg in. osób publicznych [4]. Roosevelt mianował Olivera Wendella Holmesa Juniora w Sądzie Najwyższym (1902 – 1932), zwolennika selektywnego chowu, który wydał sterilizacyjny wyrok ws. Carrie Bucka (1927); Lepiej dla całego świata, by miast czekać na egzekucje zdegenerowanego potomstwa  za zbrodnie czy zagłodzenie ich za imbecylizm, społeczeństwo zapobiegało rozmnażaniu tych, co ewidentnie nie nadają się do kontynuacji gatunku. Zasada podtrzynująca przymusowe szczepienia jest wystarczająco szaroka, by objąć przecinanie  jajowodów. Trzy pokolenia imbecyli wystarczą [5]. Sir Frederick Pollock, członek towarzystwa Pilgrims Society i profesor prawa na Oxfordzie, był redaktorem Law Quarterly Review (1885 – 1919). Współpracował blisko z wykształconą na Harvardzie, Oliver Wendell Holmes Jr przez 60 lat. Charles Savoie twierdzi, że Pilgrims Society było bliksko powiązane z Sądem Najwyższym USA przez ponad 100 lat [6].
Fundacja Rockefellera finansowała nową specjalność – genetykę psychiatryczną i przebudowała szkolenie medyczne w Niemczech, w tym kierowanie instytutami Kaisera Wilhelma: psychiatrii oraz antropologii, eugeniki i dziedziczności człowieka  pod kierunkiem szwajcarskiego psychiatry Ernsta Rudina, z poparciem jego wiernych protegowanych — Otmara Verschuera i Dra Franza J. Kallmanna. Brytyjski ruch eugeniczny mianował (1932) Dra Rudina na prezydenta ogólnoświatowej Federacji Eugeniki. Ruch eugeniczny lansował zabijanie i sterylizację ludzi niechcianych, których Henry Kissinger nazwał bezużytecznmi zjadaczami [7]. Rockefeller ufundował założony w Niemczech (1927) Instytut Eugeniczny Kaisera Wilhelma.
Rodzina Bushów dołączyła do Johna D. Rockefellera i brytyjskiej rodziny królewskiej, sponsorując inicjatywy w eugenice, które doprowadziły do programów higieny rasowej Hitlera. Prescottowi Bushowi udowodniono później handlu z hitlerowcami podczas II wś. Wg zapisów sądowych, rodzina Rockefellerów i ich Standard Oil Company wspierali Hitlera bardziej niż aliantów. Jeden z sędziów orzekł Rockefellera winnym zdrady. Dr  Gary Glum udokumentował podstępne programy eugeniczne dla stworzenia wyższej rasy, sponsorowane od początku przez elity USA (rodziny Rockefeller, Carnegie, Harriman, Morgan, DuPont, Kellogg i Bush), a nie przez Hitlera [8].
Finansowany przez międzynarodową banksterię, Hitler został kanclerzem III Rzeszy (30.1.1933). Wilhelm Frick, minister spraw wewn. zainicjował prawo sterylizacyjne, wprowadzone w życie 6 mies. po dojściu Hitlera do władzy. Sterylizacja objęła życie niewarte życia: ułomnych umysłowo (ok. 200 tys. osób), osoby z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi (20 tys.), schizofrenią (80 tys.), epilepsją (60 tys.), dziedzicznym zaburzeniem mózgu pląsawicą Huntingtona (600), dziedziczną ślepotą (4 tys.) i głuchotą (16 tys.), z poważnymi zniekształceniami ciała (20 tys.) i dziedzicznym alkoholizmem (10 tys.). Listę ok. 410 tys. ww. osób uważano jedynie za początkową, osoby w instytucjach; zakładano, że o wiele więcej osób zostanie zidentyfikowanych i wysterylizowanych [9].
Po objęciu władzy przez hitlerowców, I.G. Farben i rockefellerowski Standard Oil połączyły się, zachowując korzyści dla każdej firmy z osobna. I.G. Farben do 1937 r. było pod kontrolą Warburgów, ktorzy kolaborowali z Rockefellerem w tworzeniu eugeniki hitlerowskiej. Standard Oil zachowało związek z I.G. Farben nawet po dołączeniu USA do II wś. I.G. Farben zbudowało (1940 – 1941) duży kompleks produkcyjny przy obozie koncentracyjnym Auschwitz, planując wykorzystanie niewolniczej siły roboczej przy produkcji benzyny z węgla. Prezydent oddziału Standard Oil w Niemczech, Emil Helfferich przyznał, że firma finansowała część działalności w Auschwitz [10].
Jesienią 1941 r. sekretarz wojny USA, Henry Stimson miał kontakt z Drem Frankiem B. Jewettm, prezydentem marodowej Akademii Nauk USA, celem dyskusji dalszego rozwoju bio-broni. Było to przed wejściem USA w II wś., lecz wg jego dzienniczka,  Stimson dobrze wiedział o nadchodzących wydarzeniach. Wkrótce potem, prezydent Roosevelt zatwierdził utworzenie przez Stimsona cywilnej agencji nadzoru bio-broni pod skrzydłami Federalnej Agencji Bezpieczeństwa. George Merck, właściciel wytwórni farmaceutyków Merck Pharmaceutical i bliski doradca Roosevelta, zostal dyrektorem tej nowej agencji, War Research Service (Służba Badań Wojennych) [11].
W Lidze Narodów, Frank McDougall zajmował się zdrowiem publicznym, łącząc je z odżywianiem, rozwojem rolnictwa i polityką gospodarczą. Konferencja ONZ w Hot Springs (16.10 – 1.11.1945) utworzyła Tymczasową Komisję ONZ ds. Żywności i Rolnictwa. Oficjele nakreślili konstytycję Organizacji Żywności i Rolnictwa (FAO). McDougall był jej głównym architektem o promotorem [12].
Biuro Dziedziczności Człoweika przeniesiono (1947) z Londynu do nowego budynku zafundowanego przez Fundację Rockefellera w Kopenhadze, gdzie po II wś. odbył się (1956) 1-szy międzynarodowy kongres genetyki ludzkiej. Verschuer, podopieczny Rudina, był wtedy członkiem American Eugenics Society, synonimu Rady Populacyjnej Rockefellera. Dyrektor Dr Kallmann zorganizował Amerykańskie Towarzystwo Genetyki Ludzkiej, które kierowało Projektem Genomu Człowieka. Później Rockefellerzy przenieśli ruch eugeniczny USA do biur swej rodziny, skąd sterowali też kontrolą przyrostu przyszłych pokoleń i grupamiza aborcją. Eugenics Society przekształciło się później w Towarzystwo Studiów Biologii Społecznej [13].
Badania Planowania Polityki departamentu stanu USA (Policy Planning Study #23, 1948) pod kierunkiem Georgea F. Kennana: Mamy ok. 50% zamożności świata, a tylko 6,3% jego ludności. W tej sytuacji musimy być obiektem zadrości i rozgoryczenia. Prawdziwe zadanie polega na opracowaniu wzorca stosunków, pozwalającego nam zachować tę pozycję sition of nierówności, bez uszczerbku dla naszego bezpieczeństwa narodowego. Toteż musimy odrzucić wszelkie sentymenty i marzenia, a uwagę skierować wszędzie na naszych bezpośrednich celach narodowych. Nie potrzebujemy mamić się, że stać nas dziś na luksus altruizmu i światowej filantropii. Powinniśmy przestać mówić o pustych, nierealnych celach jak prawa człowieka, lepszy poziom życia i demokratyzacja. Blisko już czas, gdy będziemy musieli zastosować koncepcje bezpośredniej władzy. Im mniej wtedy krępują nas idealistyczne slogany, tym lepiej [14].
John Foster Dulles, przewodniczący Fundacji Rockefellera, wywnioskował  zaobserwowawszy na wycieczkach zagranicznych potrzebę ekspansji ludności nie-białej. Frederick Osborn z American Eugenics Society pomógł (1952) Johnowi D. Rockefellerowi III zorganizować Radę Populacyjną i został jej 1-ym administratorem. Eisenhower wybrał (1958) Williama H. Drapera szefem komitetu ocen właścicwej techniki działań wojskowych za granicą. Draper zasugerował, by skupić się zamiast tego na zagrożeniu od eksplozji ludności i badaniu procedur depopulacji w biednych krajach nie-białych, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa USA [15]. Podobno wzrost tej ludności może zabrać surowce, ktore lepiej zużyłyby narody białe. Poza tym, wzrost populacji produkuje niezadowolonych, którzy agresywnie sprzeciwiają się polityce elit.
Population Action International (z początku znane jako Population Crisis Committee) założyli (1965): Hugh Moore, Lammot du Pont Copeland i William H. Draper Jr. Ta światowa organizacja ma siedzibę w Waszyngtonie, DC. Od 2001 r. agenda pomocy zagranicznej USA (USAID) wraz z Population Action International i z poparciem Kongeresu, rozprowadza informacja za granicą celem planowania rodziny i in. programów kontroli urodzeń.
Po 10 latach rockefellerowskich protokołów dot. depopulacji (później w tekście NSSM 200 Kissingera), John D. Rockefeller III dał wykład (1961) w agendzie żywności i rolnictwa ONZ: Wg mnie wzrost zaludnienia jest po kontroli broni atomowej najważniejszym problemem [16].
Fundacja Rockefellera założyła brytyjski ruch eugeniczny. Rockefellerowie są od dawna powiązani z Rotszyldami, dzięki którym powstał gigant, Standard Oil. Przypuszczalnie Rotszyldzi, wyznający Talmud i mający związki z masonerią i iluminatami, lansowali i finansowali skryte: eugenikę i depopulację. Do l. 1960-ch, Eugenics Society of England przyjęło taktykę krypto-eugeniki – udział w eugenice bez nazywania tego po imieniu. Rockefellerowie poparli Eugenics Society w Anglii, zakładając wraz z nimi Międzynarodową Federację Planowanej Rodziny – prywatny, globalny system elitarnego kierownictwa światowym ludobójstwem, pod przykrywką humanitarnej służby ludzkości, wszytko pod flagą ONZ, też przykrywką Rockefellera [17].
George H. W. Bush z Teksasu (w Kongresie 3.1.1967 do 3.1.1971), zapoczątkował badania legislacyjne przeludnienia świata [18]. Dr D. M. MacArthur, z-ca dyrektora badań i techniki w Pentagonie, zażądał od Kongresu 10 mln $ na rozwój bio-broni (ustawa 15090). Komisja badawcza republikanów pod przewodnictwem George H. W. Busha przesłuchała (9.1.1969) świadectwa od gen. Williama H. Drapera z komitetu ds. kryzysu zaludnienia i Dra Williama Morana z Biura Badań Populacji. Draper podał 3 kwestie kontroli populacji: spisy ludności jak w USA (1970) i W. Brytanii (1971) należy przeprowadzać na całym świecie, wzmocnić zapobieganie ciąży, Światowa Org. Zdrowia ma wdrożyć programy szczepień itp. [19]. Wiodący uczeni ŚOZ (co odnotował biuletyn ONZ) zażądali opracowania wirusów do badań nad ich wpływem na człowieka.
Pentagon, z 10 mln $ od Kongresu, miał przeprowadzić badania nad czynnikami niszczącymi odporność organizmu na bio-broń. Dr Robert Strecker, internista i gastro-enterolog wyszkolony w patologii z doktoratem w farmakologii, w notatce służbowej (1983) twierdzi, że wirus AIDS jest sztuczny. Z bratem, mecenasem Tedem Streckerem odkryli tysiące dokumentów potwierdzających to. Wg Streckera, niemożliwe jest z pktu widzenia wirusologii, by HIV wziął się od małp, bo choroba była nieznana w Afryce przed  1975 r. Wg niego, ŚOZ opłacone przez Pentagon zaczęło testy wirusa bydlęcego, który mógł się przenieść na człowieka. ŚOZ inspirowało (1983) masową eliminację ospy w miastach Afryki. Ponad 100 mln Afrykan celowo zaszczepiono przeciw ospie, ale szczepionką z dodatkiem AIDS. Ponad 2 tys. białych homoseksualistów zaszczepiono (1978) przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B) w sanepidach w Nowym Jorku i w tamtejszej stacji krwiodawstwa, tak samo szczepionkami zanieczyszczonymi AIDS [20]. Merck, Sharp and Dohme (MSD) ufundowało badania nad szczepionką przeciw WZW typu B, Żtóra wg Dra Streckera rozprowadziła HIV wśród homoseksualistów w USA [21]. Taka bio-broń była uzasadnionym zmartwieniem po 11 IX, kiedy John Bolton na konferencji ws. bio-broni (19.11.2001) w Genewie, wyraził zaniepokojenie możliwością użycia broni biologicznej i chemicznej  przez terrorystów [22]. W Fort McClellan w  Alabamie, wyszkoliliśmy wielu obcych w użyciu tej broni.
Kissinger dostał nobla, pokierowawszy rozrzuceniem w Wietnamie środka Agent Orange, zawierającego dioksynę, która nadal szkodzi zdrowiu Wietnamczyków i b. wojskowych USA i ich dzieci – okropnymi zniekształceniami noworodków i zaburzeniami neutologicznymi. Ali Hassan al-Madżid, który rozrzucił chemikalia w  Halabdży został ostatnio stracony za podobną działalność. Kissinger dyrygował powtarzanym od tamtego czasu skrytym 4-letnim bombardowaniem neutralnej Kambodży, podobno dla ochrony Amerykanów w Wietnamoe. W każdej ustawie ws. militarnej od 1970 r. Kongres USA zabraniał bombardować Kambodżę za wyjątkiem tego celu (ale nie chronił) Amerykanów przed Agent Orange [23]. Time  (19.4.1976): Od czasu zwycięstwa komunistów w ubr. ok. 500-600 tys. osób, tj. 1/10 ludności Kambodży, zginęlo wskutek represji politycznych, chorób i głodu […] Aby uniknąć śmierci, co najmniej 25 tys. Kambodżan uciekło do Tajlandii.Opowiadają o ludziach zatłuczonych na śmierć z oszczędności amunicji. Innych powiązano w pęczki i zakopano spycharkami lub zaduszono plastykowymi torebkami założonymi na głowę [24].
Wytwarzając dalszą niechęć, USA zainstalowało Lon Nola, który wziął miliony $ pomocy gospodarczej z USA. Rozwiązawszy parlament (październik 1971), zaprowadził stan nadzwyczajny: ogłosił się Naczelnikiem Państwa i Głównodowodzącym Sił Zbrojnych. Pozwolił USA zbombardiwać dywanowo Kambodżę [25]. Pojechał na emeryturę na Hawaje (1.4.1975) z 0,5 mln $ podatnika USA [26]. Khmer Rouge Pol Pota z polami śmierci, likwidacją klasy średniej, głodem, zniszczeniem gospodarki i obozami koncentracyjnymi przyszły po działaniach USA w regionie.
Z eksperymentów z bio-wojną Kissingera w Indochinach, prezydent Nixon zaanagażował go do kierowania opracowaniem polityki populacyjnej w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego (NSC). Prace zakończono za prezydenta Geralda Forda. Powstało Memo ze Studium Narodowego Bezpieczeństwa (NSSM 200, Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests 10.12.1974), przyjęte jako oficjalna polityka USA (26.11.1975) wraz z Memo 314 Forda. Wciąż obowiązuje, nigdy go nie wycofano. Każda następna administracja wdraża politykę populacyjną własną metodą. NSSM 200 odtajniono 8.2.2007 r.
Kontrola zaludnienia służy interesom strategicznym, gospodar4czym i wojskowym USA, kosztem rozwoju III światam którego zaludnianie, wg tego planu, szkodzi i stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa USA:
(1) duże narody mogą zyskać siłę polityczną
(2) USA i sojusznicy potrzebują z tych krajówe surowców strategicznych
(3) wysoki wskaźnik urodzin to więcej młodych, którzy bardziej niż starsi są skłonii stawiać wyzwania elitom globalnym
(4) zaludnianie krajów stosunkowo pokrzywdzonych podważa inwestycje USA [27[.
NSSM 200 ma specjalne konsekwencje dla 13 krajów: Indie, Brazylia, Egipt, Nigeria, Indonezja, Filipiny, Bangladesz, Pakistan, Meksyk, Tajlandia, Turcja, Etiopia i Kolumbia. Gdy napisano NSSM 200, Brazylia miała ponad 100 mln ludności i dominowała kontynent demograficznie. Do 2000 r. liczba ta wzrosła do ok. 212 mln [28]. Elitom to niewsmak.
Kissinger i Gerald Ford spotkali się (1975) w Indonezji z popieranym i zbrojonym przez USA dyktatorem Suharto, ktory nadzorował zabijanie milionów osób w czasie swej 35-letniej kadencji. Nazajutrz po wyjeździe Kissingera i Forda, siły Indonezji najechały na suwerenny Timor Wsch., likwidując 1/3 ludności w następnych 20 latach okupacji, co nie wpłynęło na ciągłym eksporcie broni z USA i Zachodu dla reżimu w Dżakarcie. Wg niedawno opublikowanych dokumentów, Suharto dostał zielone światło od prezydenta Forda i sekretarza stanu Kissingera na tę inwazję.
Nixon z Kissingerem i jego asystentem Johnem Negroponte, który kierował sprawami Wietnamu w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego USA, zaaranżowali (marzec 1970) przewrót w Kambodży, wytwarzając chaos. Negroponte następnie został ambasadorem w Iraku (2004 – 2005) i dyrektorem wywiadu USA (2005 – 2007). Los Angeles Times 26.3.2001: Jako ambasador w Hondurasie  (1981 – 1985), Negroponte kierował tajnym zbrojeniem buntowników Contra w Nikaragui, a grupy praw człowieka oskarżyły go o dowodzenie wspieranych przez CIA brygad śmierci, jeśli nie nadzór nad nimi. CIA miało nieograniczone fundusze do pomocy rządowi USA w jego działaniach depopulacyjnych. Z Oliverem North, Negroponte także pomógł zawrzeć tajny układ Iran-Contra na przesyłanie broni przez Honduras dla Contras, by obalili rząd sandinistów [29]. Negroponte kierował ambasadą USA w Hondurasie, gdy Battalion 316, jednostka specjalna Hondurasu, wyszkolona, sfinansowana i wspierana przez Pentagon i CIA, schwytała, zgwałciła, storturowała i zabiła setki wywrotowców z Hondurasu. Battalion 316 wziął też udział w skrytych działaniach CIA w Nikaragui [30]. Negroponte był z-cą sekretarza stanu, Condoleezzy Rice.
Robert S. McNamara, prezydent Banku Światowego i b. sekretarz obrony podczas wojny w Wietnamie, ppwoedział (2.10.1979) bankierom międzynarodowym: Możemy zacząć od najkrytyczniejszego problemu: wzrost populacji […] Albo wskaźniki urodzin spadną szybciej albo wskaźniki zgonów wzrośną […]  Oczywiście jest wiele sposobów na zwiększenie wskaźnika śmierci. W wieku termonuklearnym możemy osiągnąć to szybko i zdecydowanie. Jego słowa nie dziwią w świetle krypto-eugenicznego stanowiska w American Eugenics Society, znanego McNamarze, zapalonemu eugeniście. Można tylko przypuszczać, że niezgadzal się z tą pozycją  i arogancko ją ignorował. [31[. McNamara i Maurice Strong, agent Rockefellera i zielony agitator, zorganizował Szczyt Ziemi ONZ (Sztokholm 1972) [32]. Wg New York Times, Strong to Strażnik Planety. George H. W. Bush wstawił Stronga na genseka Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro (1992), gdzie podjęto globalne regulacje gospodarcze i ekologiczne [33]. Wg Stronga, potrzebujemy licencji, by mieć dziecko.
Plan Populacyjny z początku wdrażał Brent Scowcroft, odwieczny kolega Kissingera i wiceprzewodniczący firmy Kissinger Associates, doradca bezpieczeństwa narodowego USA za Forda (1974–1977) i Georgea H. W. Busha (1989–1993). Dyrektor CIA, George H. W. Bush (listopad 1975 – styczeń 1977) asystował Scowcroftowi, który napisał A World Transformed (Przekształcony Świat) z Georgem H. W. Bushem. Za wykonanie Planu odpowiadają ponadto sekretarze: stanu, skarbu, obrony i rolnictwa. Dla depopulacji Planety, departamenty te są wykorzystane przez każdą administrację prezydencką w specyficzny sposób. Scowcroft przewodził wywiadowczej radzie doradczej prezydenta Georgea W. Busha (2001 – 2005) i pomagał prezydentowi Obamie wybrać zespół bezpieczeństwa narodowego. Scowcroft zdaje się ułatwił Obamaie kontynuację wojny depopulacyjnej Busha na Bliskim Wsch.
ONZ zwołało (Rzym 1974) światową konferencję ws. żywności. Skupiono się za suhestią USA na niedoborze żywności wobec wzrostu populacji i rosnących cenach żywności wskutek podobno kurczącej się podaży. Ceny ropy i zbóż rosły 300 – 400% rocznie. Domniemany kryzys żywnościowy łącznie ze zdolnością USA jako największym peroducentem żywności uplasowały rząd USA w głównej pozycji wyceny, wskutek aliansu z handlarzami zbożem, z czego wynikła manipulacja GMO [34].
Administracja Reagana służyła Monsanto i in. firmom produkującym podejrzaną żywność na rtnek światowy. Produkty GMO z nieadekwatną lub żadną atestacją weszły na rynek USA. Wiceprezydent George Herbert Walker Bush, b. dyrektor CIA, był głównym promotorem GMO w administracji Reagana [35]. Narażono celowo Amertykanów, gdy Agencja Żywności i Leków  (FDA) zabroniła oznaczania produktów GMO [36]. Kosztowne nasiona Monsanto marki Terminator, dobre tylko na jeden wysiew w rękach je3dnego czy więcej rządów zdecydowanych użyć żywność jako broń, były narzędziem bio-wojny doskonałym nie do wiary [37]. Nasiona Terminator są idealnym narzędziem wywoływania głodu w krajach III świata, zależnych od angloamerykańskich interesów eugenicznych.
W l. 1960-ych i 1970-ych ok. 42% Indianek w wieku porodowym wysterylizowano w rezerwatach w zw. z in. procedurami medycznymi, nieinformując ofiar. Podobno program przerwano (1976) po potwierdzonych oskarżeniach. Żaden oficjel wdrażający ten program czy biorący w nim udział, nie stracił stanowiska ani nie doznał konsekwencji prawnych, bo wykonywali rządowe procedury na krajowych nie-białych [38].
W l. 1990-ych ŚOZ zaszczepiło na tężec kobiety w wieku 15-45 lat w Nikaragui, Meksyku, na Filipinach i w niektórych krajach Afryki. Kobiety niewiedziały, że szczepionka zawierała naturalny hormon hCG, który w kombinacji z anatoksyną tężca zapobiega ciąży. Program ten, zaczęty w 1972 r. sfinansowała Fundacja Rockefellera.
Sterylizacja jest wielce wstrętna, ale to nie koniec. Depopulacja przez ONZ i Pentagon obejmuje jeszcze agresywniejsze metody. Wojsko brytyjskie, którego taktykę USA często pożyczało, użyło bio-broni już w 1385 r. podrzucając miastom wroga ciała ofiar dżumy i zdechłe na chorobę zwierzęta. W Am. Płn.  Lord Jeffrey Amherst kazał rozprowdzać koce skażone ospą wśród podatnych na tę chorobę Indian, by zdziesiątkować wroga.
Jego taktyka spowodowała epidemię u Czirokezów, co pomogło siłom  Washingtona zdławić opór Indian. Masoński Smithsonian Institution przyznał użycie bio-broni: Podczas zawziętych walk w l. 1763-1764, gen. Jeffrey Amherst rozkazał zakażenie Indian wokół Fort Pitt podarkami koców z ospą. Powstanie Indian upadło, Fort Pitt został z łatwością odciążony po wybuchu epidemii wród oblegających fort wojowników [39]. Armia USA powtórzyła taktykę Amhersta rozdając koce zarażone ospą Indianom Mandan k. Fortu Clark (obecnie w Płd. Dakocie), co wywołało epidemię ospy w l. 1836 – 1840. Z 2400 Indian przeżyło zaledwie 31 [40].
Bio-wojna stała się polityką USA po brytyjskim użyciu bio-broni przeciw Indianom, sojusznikom Francji w Ameryce (1754 – 1763). Celem eksterminacji w XIX w. armia USA rozdała Indianom skażone koce. Ospa, obecnie dostępna w postaci suchych zarazków, i cholera zebrały obfity plon [41]. Być może ospa zabiła więcej Indian z płn. prerii (dziewicza populacja) w l. 1837-1838, niż wszystkie ekspedycje wojskowe przeciw nim. Indianie nazwali ospę gnijąca twarz [42]. Wojsko USA wojowało zarazkami szczepiąc jeńców z okupacji Filipin (od 1898) dżumą i beri-beri.
Komisja pojednania Afryki Płd. usłyszała (1998) takie świadectwo: USA zachęciło reżim aparthajdu Płd. Afryki, by opracował program broni biologicznej i chemicznej przeciw czarnym. Dr Wouter Basson, płd.-afrykański generał na czele tego programu od początku (1981), świadczył na podst. notatek ze spotkania z gen. Williamem Augersonem z Pentagonu. Wg Augersona, broń chemiczna jest idealną strategiczną, bo nieszkodzi infrastrukturze ani instalacjom, niszcząc jedynie ludzi. Ciepły klimat Afryki jest idealny na tę broń, bo pomaga rozprowadzać truciznę i przyswajanie jest lepsze poprzez pot i zwiększoną cyrkulację krwi osób-celów [43].
W ludobóczej wojnie chodzi o ilość zabitych: nieuzbrojonych mężczyzn, kobiety i dzieci  — by zmniejszać zaludnienie świata. Skoro wojny niszczą infrastrukturę opracowano inne metody rownie skuteczne, nawet z większym profitem dla in. przemysłów, skoligaconych z elitami, które widzą w nas zysk i towar, nawet w śmierci. W in. postaciach ludobójstwo regularnie odbywa się dla ograniczenia zaludnienia celem zachowania Planety i jej zasobów dla „najlepszych”. Rządom na sznurku elit obojętne są rzezie, głód, zniewolenie i cierpienie ludzi. Zapytana o pół mln dzieci zmarłych w Iraku wskutek sankcji nałożonych przez USA. sekretarz stanu Madeleine Albright odparła bezdusznie: Warto było [44].
Maltuzjańskie elity wierzą w przetrwanie najsilniejszych, tj. pozbycie się większości. Reżyserowane kryzysy gospodarcze, sankcje (narzucony głód), sztucznie wywolany głód, wojny, broń ukierunkowanej energii, zarazy, masowe migracje na wrogie terytoria – to metody odludniania. Aborcja przedstawiana jako wybór i homoseksualizm jako alternatywny styl życia dokładają się do redukcji wskaźników urodzeń. Rewolucja seksualna Alfreda Kinseya i ruch kobiet Glorii Steinem ufundowały i umożliwiły elity. Chciwe elity zdołały ukryć swe mizerne machinacje pdwracając uwagę mas bezmózgową rozrywką i substancjami uzależniającymi, zktoryc też czerpią zyski.
Wielu Amerykanów myśli, że Bóg pochwala każdy nasz ruch przeciw in. grupom etnicznym. Bóg na pewno nie pochwala każdego działania rządu USA. Naprawdę, mylne twierdzenie boskiego przyzwolenia zakrywa ogrom rządowego zła. USA powinno i może  używać swej władzy dla dobra. Lecz ustanawiamy normy etyczne zupełnie pozbawione odpowiedzialności i wg Kissingera nasze zachowania nie powinny być brane osobiście. Czyli zezwalamy, nawet wspieramy jednostronnne ataki na inne kraje, podczas gdy im nie wolno odpłacić podobnym. Dzieci każdego kraju powinny mieć te same prawa i ochronę, co dzieci białych Amerykanów [45].
///////////////////////////////////////////

US Government will pass Laws that will allow Human Depopulation

05 May, 2013

In 1922, Margaret Sanger wrote The Pivot of Civilization with an introduction by eugenicist H. G. Wells. The Rockefeller Foundation “enthusiastically supported the concept of ‘eugenics,’ which encourages the reproductive efforts of those deemed to have ‘good’ genes, while discouraging or stopping procreation by undesirables. But Rockefeller and others were anxious to go even further to mold America’s breeding patterns along evolutionary lines.”1 John D. Rockefeller Jr., per the advice of Raymond B. Fosdick, provided financial backing for Margaret Sanger’s Planned Parenthood movement.2 Sanger, a feminist and birth control activist established the first family planning clinics in New York City. Several U.S. foundations financed eugenic research, including the Carnegie Institution, which funded Davenport’s eugenic studies at Cold Spring Harbor, and the Rockefeller Foundation, which gave grants in the 1930s for eugenic research at the Galton Laboratory at University College in London and to the Cornell Medical School in New York.3

Advocates for population control and the study of eugenics include Theodore Roosevelt, Charles Wilson, president of Harvard and Irving Fisher, president of Yale and president of the Eugenics Research Association in the 1920s plus a host of other very public vocal figures.4 President Theodore Roosevelt appointed Oliver Wendell Holmes, Jr. to the U.S. Supreme Court where he served from 1902 to 1932. Holmes was an advocate for selective breeding and issued the sterilization verdict in the case of Carrie Buck in 1927. He said, “It is better for all the world, if instead of waiting to execute degenerate offspring for crime or to let them starve for their imbecility, society can prevent those who are manifestly unfit from continuing their kind. The principle that sustains compulsory vaccination is broad enough to cover cutting Fallopian tubes. Three generations of imbeciles are enough.”5 Sir Frederick Pollock, a Pilgrims Society member and law professor at Oxford, was the editor of Law Quarterly Review from 1885 to 1919. He was in close communication with Harvard-educated Oliver Wendell Holmes Jr. during a sixty-year period of time. Researcher Charles Savoie maintains that the Pilgrims Society was closely connected to America’s Supreme Court for more than a century.6
The Rockefeller Foundation financed what is known as Psychiatric Genetics, a new specialty. The Foundation restructured medical training in Germany including managing the Kaiser Wilhelm Institute for Psychiatry and the Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Eugenics and Human Heredity under the direction of Swiss psychiatrist Ernst Rudin, supported by his trusty protégés, Otmar Verschuer and Dr. Franz J. Kallmann. In 1932, the British eugenics’ movement appointed Dr. Rudin as president of the worldwide Eugenics Federation. The eugenics movement promoted the killing or sterilization of burdensome people, individuals that Henry Kissinger referred to as “useless eaters.”7 Rockefeller funded the Kaiser Wilhelm Eugenics Institute in Germany, founded in 1927.
The Bush family joined John D. Rockefeller and the British Royal Family in sponsoring the eugenics initiatives that gave rise to Hitler’s racial hygiene programs. Prescott Bush was later found guilty of trading with the Nazis during WWII. According to court records, the Rockefeller family and their Standard Oil Company supported Hitler more than they did the allies during the war. In fact, one judge declared Rockefeller guilty of treason. Dr. Gary Glum documented the insidious eugenics programs to create a “superior race,” which were initially sponsored not by Adolph Hitler, but by the American elite like the Rockefeller, Carnegie, Harriman, Morgan, DuPont, Kellogg and Bush families.8
Hitler, who had been financed by international bankers, became Chancellor of the Third Reich on January 30, 1933. Wilhelm Frick, the minister of the interior, introduced the early sterilization law which was enacted within six months after Hitler was appointed chancellor. Sterilization was used for “life unworthy of life.” Certain individuals who reportedly warranted serialization included those with: “congenital feeblemindedness (now called mental deficiency), an estimated 200,000; manic depressive insanity, 20,000; schizophrenia, 80,000; epilepsy, 60,000; Huntington’s chorea (a hereditary brain disorder), 600; hereditary blindness, 4,000; hereditary deafness, 16,000; grave bodily malformation, 20,000; and hereditary alcoholism, 10,000. The projected total of 410,000 was considered only preliminary, drawn mostly from people already in institutions; it was assumed that much greater numbers of people would eventually be identified and sterilized.”9
After the Nazis took power, I.G. Farben and Rockefeller’s Standard Oil merged into a single entity which contained beneficial provisions for each company. I.G. Farben was, until 1937, controlled by the Warburg family who had collaborated with Rockefeller in crafting Nazi eugenics. Standard Oil maintained their alliance with I.G. Farben even after the U.S. entered the war. In 1940-41, I.G. Farben constructed a large industrial complex in Poland adjacent the Auschwitz concentration camp where they planned to use slave labor to make gasoline from coal. Standard-Germany president Emil Helfferich admitted that Standard Oil financed part of the operations at Auschwitz.10
In the fall of 1941, Secretary of War Henry Stimson contacted Dr. Frank B. Jewett, president of the National Academy of Sciences, to discuss the further development of biological warfare. This was prior to America’s entry into World War II, but according to his diary Secretary Stimson was well aware of imminent events. Shortly afterwards, President Roosevelt authorized Stimson to create a civilian agency to supervise biological warfare under the jurisdiction of the Federal Security Agency. George Merck, owner of Merck Pharmaceutical and close adviser to Roosevelt, was appointed director of the new War Research Service.11
Frank McDougall participated in the area of public health within the old League of Nations. He made the connection between community health, nutrition, and agricultural development and economic policy. The U.N., in a conference in Hot Springs between October 16 and November 1, 1945, formulated the U.N. Interim Commission on Food and Agriculture. Officials drafted the constitution of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). McDougall was a chief architect and promoter of the organization.12
The Bureau of Human Heredity relocated from London to Copenhagen in 1947 where they moved into a newly constructed building paid for by the Rockefeller Foundation. The initial International Congress in Human Genetics after World War II was convened in Copenhagen in 1956. Verschuer, Rudin’s protégé, was by then a member of the American Eugenics Society, synonymous with Rockefeller’s Population Council. Dr. Kallmann, a director, also organized the American Society of Human Genetics which directed the Human Genome Project. Later, the Rockefellers relocated the U.S. eugenics movement to their family offices where they also controlled future population control and abortion advocacy groups. The Eugenics Society later became the Society for the Study of Social Biology.13
U.S. State Department Policy Planning Study #23, 1948, headed by George F. Kennan, concluded, “We have about 50 percent of the world’s wealth, but only 6.3% of its population. In this situation, we cannot fail to be the object of envy and resentment. Our real task is to devise a pattern of relationships which will permit us to maintain this position of disparity without positive detriment to our national security. To do so we will have to dispense with all sentimentality and daydreaming and our attention will have to be concentrated everywhere on our immediate national objectives. We need not deceive ourselves that we can afford today the luxury of altruism and world benefaction. We should cease to talk about vague and unreal objectives such as human rights, the raising of the living standards and democratization. The day is not far off when we are going to have to deal in straight power concepts. The less we are then hampered by idealistic slogans, the better.”14
John Foster Dulles, then chairman of the Rockefeller Foundation, concluded after observations acquired on a number of tours abroad that there was a “need to stop the expansion of the non-white populations.” In 1952, Frederick Osborn, an officer of the American Eugenics Society, assisted John D. Rockefeller III in organizing the Population Council and served as its first administrator. In 1958, Eisenhower selected William H. Draper to head a committee to evaluate appropriate military actions in other countries. Draper suggested that a better focus should be the threat of population explosion and a study on depopulation procedures for poorer non-white countries that pose a national security threat to the U.S.15 Apparently, a burgeoning non-white population might reduce available resources that would be put to better use by white populations. Additionally, growing populations produce resentful individuals who aggressively oppose elitist policies.
In 1965, the Population Action International (originally known as the Population Crisis Committee), was founded by Hugh Moore, Lammot du Pont Copeland and William H. Draper Jr. The worldwide organization is headquartered in Washington, DC. Since 2001, in conjunction with the Population Action International, and with the encouragement of Congress, the U.S. Agency for International Development (USAID) distributes information in foreign countries in an effort to initiate family planning and cover other reproductive health programs.
In 1961, John D. Rockefeller III presented the Second McDougall Lecture to the U.N. Food and Agriculture Organization. This predated by a decade Rockefeller’s population protocols that would become part of Kissinger’s NSSM 200. Rockefeller, in his address, said, “To my mind, population growth is second only to control of atomic weapons as the paramount problem of the day.”16
The Rockefeller Foundation funded England’s eugenics movement. The Rockefeller family had early ties to the House of Rothschild to which the gigantic Standard oil trust owed its beginnings. Presumably, the Rothschilds, a Talmudic family with early Masonic and Illuminati connections, actively promoted and financed eugenics and depopulation behind the scenes. By the 1960s, the Eugenics Society of England embraced Crypto-eugenics, under which they would participate in eugenics without actually calling it eugenics. The Rockefellers lent their support to England’s Eugenics Society by establishing the International Planned Parenthood Federation, in conjunction with the Eugenics Society. This formed a private, global system in which the elite could choreograph an international holocaust, within the context of offering humanitarian services, all under the jurisdiction of the U.N. flag, another Rockefeller front organization.17
George H. W. Bush of Texas, who served in Congress from January 3, 1967 to January 3, 1971, originated a legislative investigation of world overpopulation.18 Dr. D. M. MacArthur, Deputy Director of Research & Technology for the Pentagon, Department of Defense, requested $10 million from the Congressional House Subcommittee on Appropriations to develop a biological weapon through House Bill 15090. On June 9, 1969, the House Republican research task committee, chaired by George H. W. Bush, heard testimony from General William H. Draper, of the Population Crisis Committee and Dr. William Moran of the Population Reference Bureau. Draper reported that there were three issues relevant to population control – the census of 1970 in the U.S. and of 1971 in Britain should be worldwide and not limited to two countries, accelerating contraception, and the World Health Organization should implement their international programs such as inoculations, etc.19 Leading World Health Organization scientists, as noted in the Bulletin of the World Health Organization, had requested that viruses be created in order to study their affects on humans.
The Department of Defense, now funded with $10 million, intended to conduct studies on immune-system-destroying agents for biological warfare. In 1983 Dr. Robert Strecker, an internist and gastro-enterologist who is also a trained pathologist with a Ph.D. in pharmacology, produced The Strecker Memorandum wherein he claims that the AIDS virus is man-made. Working in conjunction with his brother, attorney Ted Strecker, they discovered thousands of documents verifying the man-made origin of AIDS. Strecker maintains that it was virologically impossible for HIV to have emanated from monkeys; the disease was unknown in Africa before 1975. Strecker claims that the World Health Organization (WHO), funded by the Department of Defense, initiated testing on a lymphotrophic virus, a bovine virus that could also infect humans. In 1977, the WHO instigated a massive campaign in Africa to eradicate smallpox among the urban population. Over 100 million Africans were deliberately inoculated with AIDS-contaminated smallpox vaccine. In 1978, over 2,000 white male homosexuals were inoculated against hepatitis B by the Centers for Disease Control and the New York Blood Center, also with AIDS-contaminated vaccine.20 Merck, Sharp and Dohme (MSD) funded the hepatitis B vaccine research that Dr. Strecker claimed spread HIV to homosexuals in the U.S.21 These kinds of weapons were apparently a viable concern immediately after 9/11 as John Bolton gave an address at the Biological Weapons Convention on November 19, 2001 in Geneva, Switzerland, stating our concerns about “terrorists” using biological and chemical weapons.22 We have trained many foreigners in the use of biological and chemical weapons at Fort McClellan, Alabama.
Kissinger received the Nobel Peace Prize after he directed the dispersion of tons of Monsanto’s toxic Agent Orange in Vietnam. This chemical, containing dioxin, continues to negatively affect Vietnamese citizens and former U.S. military personnel and their children with horrendous birth defects and neurological disorders. Conversely, Ali Hassan al-Majid, who dispersed chemicals in Halabja, was recently executed for the same activities. Kissinger orchestrated the precedent-setting secret bombing of neutral Cambodia over a four-year period, allegedly to protect Americans in Vietnam. From 1970 onward, Congress had prohibited bombing in Cambodia in every military appropriations bill except for that open-ended purpose – protecting U.S. citizens – but apparently not from Agent Orange.23According to Time magazine of April 19, 1976, “Since the Communist victory last year, an estimated 500,000 to 600,000 people, one-tenth of Cambodia’s population, have died from political reprisals, disease or starvation . . . To escape the bloodbath; at least 25,000 Cambodians have fled across the border into Thailand. They tell tales of people being clubbed to death to save ammunition. Others have been bound together and buried alive by bulldozers, or suffocated by having plastic bags tied over their heads.”24
Generating further resentment, the U.S. installed Lon Nol, who collected millions of dollars in U.S. economic aid. He declared himself Chief of State, Prime Minister and Supreme Commander of the Armed Forces after he disbanded the Assembly in October 1971 in order to declare emergency rule. He then permitted the U.S. to carpet bomb Cambodia.25 Lon Nol retired to Hawaii on April 1, 1975 with half a million dollars, compliments of the U.S. taxpayers.26 Pol Pot’s Khmer Rouge with its killing fields, the essential liquidation of the middle class, famine, the destruction of the economy and concentration camps followed America’s activities in the area.
From Kissinger’s Indochina bio warfare experiments, President Richard Nixon commissioned Kissinger to direct the compilation of a National Security Council population policy. The work was completed during President Gerald Ford’s administration. Their efforts resulted in The National Security Study Memorandum, NSSM 200, Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests, dated December 10, 1974. It was officially adopted as U.S. policy on November 26, 1975, with Memorandum 314 by President Ford. It is still in effect, as it has never been rescinded. Each succeeding administration implements the population policies using its own methodology. The NSSM 200 was declassified on February 8, 2007.
Population control serves the U.S. strategic, economic, and military interests at the expense of the developing Third World or Lesser Developed Countries (LDCs). The plan claims that their population growth is detrimental and a grave threat to U.S. national security in four ways: (1) large nations may gain political power (2) The U.S. and its allies need the strategic materials from those countries. (3) A high birth rate means more young people who are more likely than older people to challenge global power structures (4) Population growth in relatively disadvantaged countries jeopardizes U.S. investments.27
NSSM 200 has special implications for thirteen countries – India, Brazil, Egypt, Nigeria, Indonesia, the Philippines, Bangladesh, Pakistan, Mexico, Thailand, Turkey, Ethiopia and Colombia. NSSM 200 listed Brazil which, at that time, had a population of over 100 million which dominated the continent demographically. By 2000, the population projections totaled about 212 million people.28 That kind of population growth was unacceptable to the elite.
In 1975, Kissinger traveled with Gerald Ford to Indonesia, where they met with the U.S.-backed and armed dictator Suharto, who oversaw the killing of millions during his 35-year reign. The day after Ford and Kissinger left, Indonesian forces invaded the independent territory of East Timor. One-third of the territory’s population was exterminated during the subsequent 20-year occupation, but this had little impact on continuing American and Western arms shipments to the regime in Jakarta. Recently released documents establish that Suharto received a green light for the invasion from the U.S. President and Secretary of State.
Nixon and Kissinger, along with John Negroponte, a Kissinger aide and the officer in charge of Vietnam on the National Security Council, arranged a chaos-creating government coup in Cambodia in March 1970. Negroponte would later act as Ambassador to Iraq from 2004 to 2005 and as director of national intelligence from 2005 to 2007. On March 26, 2001, the Los Angeles Times reported, “While ambassador to Honduras from 1981-85, Negroponte directed the secret arming of Nicaragua’s Contra rebels and is accused by human rights groups of overlooking — if not overseeing — a CIA-backed Honduran death squad during his tenure.” The CIA had unlimited funds to assist the government in its depopulation efforts. In concert with Oliver North, “He also helped orchestrate a secret deal, later known as Iran-Contra, to send arms through Honduras to help the Contras overthrow the Sandinista government.”29Negroponte had charge of the US Embassy in Honduras when hundreds of Hondurans labeled as “subversives” were seized, raped, tortured and slaughtered by Battalion 316, a Honduran intelligence unit trained, funded and supported by the Pentagon and the CIA. Battalion 316 also participated in the CIA’s covert operations in Nicaragua.30 Negroponte was Deputy Secretary of State under Condoleezza Rice.
On October 2, 1979, Robert S. McNamara, president of the World Bank and former secretary of defense during the Vietnam War, in speaking to a group of international bankers said, “We can begin with the most critical problem of all, population growth,” concluding that, “Either the current birth rates must come down more quickly, or the death rates must go up…There are, of course, many ways in which the death rates can go up. In a thermonuclear age, we can accomplish it very quickly and decisively.” It is a surprising statement in view of the crypto-eugenic position taken by the American Eugenics Society, a stand which McNamara, evidently a dedicated eugenicist, would have certainly been aware of. It can only be assumed that he did not agree with the society’s stand, and was arrogant enough to ignore it.”31McNamara and Maurice Strong, a Rockefeller operative and ecological agitator, organized the UN Earth Summit in Stockholm in 1972.32 The New York Times claimed that Strong was the “Custodian of the Planet.” Strong is indebted to George H. W. Bush who maneuvered Strong into the position of Secretary General of the 1992 UN Conference on Environment and Development, the Earth Summit, convened in Rio de Janeiro, which elevated global economic and environmental regulations.33 Strong thinks that people should be required to have a license in order to have a baby.
The Population Plan was initially implemented by Brent Scowcroft, a long-time Kissinger colleague and Vice-Chairman of Kissinger Associates and National Security Advisor under Ford from 1974–1977 and George H. W. Bush from 1989–1993. CIA Director George H. W. Bush (November 1975 to January 1977) assisted Scowcroft who co-authored A World Transformed with George H. W. Bush. In addition to the National Security Advisor, the Secretaries of the Departments of State, Treasury, Defense, and Agriculture are responsible for executing the population plan. Each administration uses those agencies and determines its own strategy for depopulating the planet. Scowcroft was President George W. Bush’s Chairman of the President’s Foreign Intelligence Advisory Board from 2001 to 2005 and also assisted President Barrack Obama in selecting his national security team. Scowcroft apparently facilitated Obama’s efforts to continue Bush’s warfare depopulating strategy in the Middle East.
In 1974 the United Nations convened the World Food Conference in Rome where they focused on two issues, as suggested by the U.S. The first topic was worldwide population growth and food shortages. The second agenda item was escalating food prices as a consequence of an allegedly decreasing world food supply. Both oil and grain prices were increasing at about 300 to 400 percent annually. A supposed food crisis coupled with America’s capacity as the world’s biggest food producer placed the U.S. government in charge of food and prices resulting in an alliance between grain traders and the U.S. government which lead to genetic tampering.34
The Reagan Administration accommodated Monsanto and other private companies who manufactured questionably safe food products designed for worldwide trade. Genetically modified (GMO) products, with little or no testing, were introduced in the U.S. market. Vice President George Herbert Walker Bush, former CIA Director, was the chief proponent within the Reagan Administration for this innovative field of genetically modified products.35 U.S. citizens were intentionally vulnerable, as GMO labeling had been forbidden by the FDA.36 Monsanto’s expensive, elite Terminator seeds, fertile only for one planting, “in the hands of one or more governments intent on using food as a weapon, Terminator was a tool of biological warfare almost ‘too good to believe.’”37 Given that so many third world countries are managed according to Anglo-American eugenics interests, Terminator seeds provide ample opportunity for tyrants to stage famines.
During the 1960s and 1970s the indigenous non-white population of the U.S., through the Indian Health Service of the Bureau of Indian Affairs, operated an methodical lost generation program against Native American women of childbearing age wherein they sterilized about forty-two percent of those living on reservations without informing them. This was accomplished in conjunction with other medical procedures. Allegedly, this program was terminated in 1976 after allegations were made and confirmed. No officials lost their jobs or suffered judicial consequences as a result of implementing of participating in this program. They were, after all, simply following government procedures as it pertained to domestic non-white populations.38
More recently, in the 1990s, the World Health Organization dispensed tetanus shots among women between the ages of fifteen and forty-five in Nicaragua, Mexico, the Philippines and some African countries. Unknown to the women, the tetanus shots were laced with Chorionic Gonadotrophin or (hCG), a natural hormone, which, when combined with tetanus toxoid, prevents a women from sustaining a pregnancy. This program, to impose a state of permanent sterilization, was financed by the Rockefeller Foundation and began in 1972.
Sterilization is incredibly appalling but it does not stop there. The depopulation efforts, conducted by the World Health Organization and the U.S. Department of Defense, include more aggressive protocols. The British military, whose tactics we have frequently adopted, first used biological warfare as early as 1385 when they tossed the remains of plague victims and diseased animal carcasses into their enemy’s towns. In North America, Lord Jeffrey Amherst had his men distribute smallpox-laden blankets among the vulnerable Indian population in order to decimate their enemy without firing a bullet.
Amherst’s tactics created an epidemic among the Cherokees in 1783 which helped George Washington’s forces and ended the Cherokee’s resistance. The Masonic-based Smithsonian Institution has acknowledged Amherst’s use of biological warfare, “During the bitter fighting in 1763-1764 General Jeffrey Amherst ordered that the Indians around Fort Pitt be infected with gifts of smallpox (laden) blankets. The Indian uprising failed, and Fort Pitt was easily relieved after a smallpox epidemic broke out among the warriors besieging the fort.”39 The U.S. Army repeated Amherst’s biological warfare tactics by distributing smallpox-infected blankets to the Mandans at Fort Clark in present day South Dakota. This led to the smallpox epidemic of 1836-40. The Mandan, out of about 2,400 there were only thirty-one survivors.40 The U.S. Army repeated this deadly tactic by introducing blankets laden with the same disease to the Missouri River Mandans during the 1830s.
Biological warfare became U.S. government policy after the British used it against France’s Indian allies during the French and Indian Wars (1754–63). Accordingly, during the 19th century, the U.S. Army disseminated contaminated blankets to the Indians for extermination purposes. Smallpox, now available in a dry state, and cholera were very effective.41 Quite possibly, smallpox, a highly contagious disease, had claimed the lives of more Northern Plains Indians, a “virgin population,” in one year, 1837-1838, than all the military expeditions sent against them. The Indians used a very descriptive name for smallpox – rotting face.42 The U.S. military also conducted germ warfare by injecting Filipino captives with plague and beriberi germs during our occupation of the Philippines beginning in 1898.
In 1998, in South Africa at the Truth and Reconciliation Commission the following testimony was given, “The United States encouraged South Africa’s apartheid regime to develop a Chemical Biological Weapons program that was aimed at the country’s black population. Dr. Wouter Basson, the South African general who headed the project from its inception in 1981, testified from notes he made of a meeting with US Major General William Augerson. He (Augerson) feels that chemical warfare is an ideal strategic weapon because infrastructure is preserved together with facilities and only living people are killed. The warm climate of Africa is ideal for this type of weapon because the diffusion of the poison is better and the absorption is increased by perspiration and increased blood flow in the persons who are targets.”43
Genocidal war is about body counts – un-armed men, women and children are all total war targets to fulfill the objective of world population reduction. However, war destroys a lot of infrastructure. Accordingly, other methods were developed that are equally effective and might even increase profits in other service industries, also affiliated with the elite who consistently view other humans as sources of profit or commodities, even in death. Genocide, under other pretenses, is regularly practiced to limit “excesses” in order to preserve the earth and its resources for the “fittest.” Elite-controlled governments are indifferent to the slaughter, starvation, slave labor, and suffering of others, as evidenced by a callous response from former Secretary of State Madeleine Albright when questioned about the 500,000 children who died in Iraq as a result of the U.S.-imposed sanctions. She said, “It was worth it.”44
The Malthusian-mentality elite believe in the survival of the fittest rendering the vast majority of the earth’s population as expendable. Choreographed economic crisis, sanctions (government-imposed famines), man-made famines, wars, directed energy warfare, diseases, and mass migrations into hostile territory are all methods of thinning out the population. Abortion, peddled as pro-choice, and homosexuality, promoted as an alternative life style, all contribute to birth reduction rates. Both Alfred Kinsey’s sexual revolution and Gloria Steinem’s women’s movement were funded and facilitated by the elite. The greedy elite manage to conceal their miserable machinations by distracting the masses with mindless entertainment and addictive substances from which they also derive profits.
Many Americans think that God sanctions our every action against other ethnic groups just because we are American. God almost certainly does not sanction everything that the U.S. government does. In reality, the fallacious claim of divine sanction cloaks the enormity of state-sanctioned wickedness. The U.S. could and should use its power for good. Apparently, we establish our own ethical standards, totally exempt from all culpability and, according to Henry Kissinger, our behavior should not be internationalized. In other words, we condone and even support unilateral attacks on other countries but other countries may not act in the same manner. The children of every country should have the same rights and protections as white American children.45

Endnotes

 1. ^ Kinsey: Crimes & Consequences: the Red Queen and the Grand Scheme by Judith A. Reisman, Ph.D., Institute for Media Education, Scottsdale, Arizona, 1998, p. 202
 2. ^ The Proud Internationalist, the Globalist Vision of David Rockefeller, also available inNexus Magazine: Vol. 10, No. 5 (August-September 2003); Vol. 20 No.6 (October-November 2003); & Vol. 11 No.1 (December 2003-January 2004); 2006, p. 38
 3. ^ Eugenics: A Reassessment by Richard Lynn, edited by Seymour W. Itzkoff, Praeger, Westport, Connecticut, 2001, p. 27
 4. ^ Ibid
 5. ^ War Against the Weak: Eugenics and America’s Campaign to Create a Master Race by Edwin Black, Four Walls Eight Windows, New York, 2003, pp. 120-122
 6. ^ Pilgrims by Charles Savoie, Silver Investor, May 2005
 7. ^ Population Control, Nazis, and the U.N! by Anton Chaitkin
 8. ^ American Bar Association
 9. ^ The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide by Robert Jay Lifton, Basic Books, New York, 2000, p. 25
 10. ^ Population Control, Nazis, and the U.N! by Anton Chaitkin
 11. ^ Emerging Viruses: AIDS and Ebola, Nature, Accident or Intentional? by Leonard G. Horowitz, Tetrahedron, Inc. Rockport, Massachusetts, 1996, pp. 38, 40-41
 12. ^ FAO Conference 31st session: Twenty-second McDougall Memorial Lecture, Rome, November 2-13, 2001
 13. ^ Population Control, Nazis, and the U.N! by Anton Chaitkin
 14. ^ U.S. State Department Policy Planning Study #23
 15. ^ Bush, Eugenics and Population Control by Alf Mendes
 16. ^ Seeds of Destruction, the Hidden Agenda of Genetic Manipulation by F. William Engdahl, Global Research, Centre for Research on Globalization, Montreal, Quebec, Canada, 2007, p. 71
 17. ^ Population Control, Nazis, and the U.N! by Anton Chaitkin
 18. ^ Emerging Viruses, Aids & Ebola, Nature, Accident or Intentional? By Leonard G. Horowitz, Tetrahedron Publishing, Inc., Rockport, Massachusetts, 1996, p. 521
 19. ^ Ibid, pp. 156, 159
 20. ^ Ibid, pp. 3-5
 21. ^ Ibid, p. 12
 22. ^ Biological Weapons Convention
 23. ^ Sideshow: Kissinger, Nixon, and the Destruction of Cambodia by William Shawcross, Simon and Schuster, New York, 1979, p. 277
 24. ^ Kissinger, the Secret Side of the Secretary of State by Gary Allen, Shambhala Publications, 1979, p. 14
 25. ^ Sideshow: Kissinger, Nixon, and the Destruction of Cambodia by William Shawcross, Simon and Schuster, New York, 1979, p. 229
 26. ^ Ibid, pp. 357-358
 27. ^ National Security Study Memorandum NSSM 200, Implications of Worldwide Population Growth, For U.S. Security and Overseas Interests (NSSM 200) – December 10, 1974, pp. 57-58
 28. ^ National Security Study Memorandum, NSSM 200, Implications of Worldwide Population Growth, For U.S. Security and Overseas Interests, (The Kissinger Report), December 10, 1974, p. 31
 29. ^ Bush UN Choice Faces a Fight By Maggie Farley and Norman Kempster, Los Angeles Times, March 26, 2001
 30. ^ John Negroponte & The Death-Squad Connection, Bush Nominates Terrorist for National Intelligence Director by Frank Morales, World War 4 Report
 31. ^ Bush, Eugenics and Population Control by Alf Mendes
 32. ^ Seeds of Destruction, the Hidden Agenda of Genetic Manipulation by F. William Engdahl, Global Research, Montreal, Canada, 2007, p. 127
 33. ^ Who is Maurice Strong? by Ronald Bailey, National Review, Sept 1, 1997
 34. ^ Seeds of Destruction, the Hidden Agenda of Genetic Manipulation by F. William Engdahl, Global Research, Centre for Research on Globalization, Montreal, Quebec, Canada, 2007, p. 43
 35. ^ Ibid, p. 4
 36. ^ Ibid, p. 13
 37. ^ Ibid, p. 261
 38. ^ A Little Matter of Genocide, Holocaust and Denial in the Americas 1492 to the Present by Ward Churchill, City Lights Books, San Francisco, p. 249
 39. ^ The State of Native America: Genocide, Colonization, and Resistance edited by M. Annette Jaimes, South End Press, Boston, Massachusetts, 1992, p. 7 Jaimes Notes: Jacobs, Wilbur R., “British Indian Policies to 1783,” in Handbook of North American Indians, Vol. 4: History of Indian-White Relations, Smithsonian Institution, Washington, D.C., 1988, p. 10). As regards inculcation of smallpox among the Mandans in 1837, see Connell, Evan S., Son of the Morning Star: Custer and the Little Big Horn, North Point Press, San Francisco, 1984, pp. 15-6.
 40. ^ Catlin and His Contemporaries: The Politics of Patronage by Brian W. Dippie, University of Nebraska Press, Lincoln, 1990, p. 331
 41. ^ Death Stalks the Yakama: Epidemiological Transitions and Mortality on the Yakama Indian Reservation, 1888-1964 by Clifford E. Trafzer, Michigan State University Press, East Lansing, Michigan, 1997, p. 151
 42. ^ Rotting face: smallpox and the American Indian by R. G. Robertson, Caxton Press, 2001, Introduction, pp. 107-113
 43. ^ Rogue State: a Guide to the World’s Only Superpower by William Blum, Common Courage Press, Monroe, Maine, 2005, pp. 120-121
 44. ^ “We Think the Price Is Worth It” By Rahul Mahajan
 45. ^ Howard Zinn in his lecture: Howard Zinn: The Myth of American Exceptionalism

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/