Prawdziwe info prawno-gospodarcze 20.6.2013

Sz.P. Piotr Bein
Sz.P.
Przesyłam informacje gospodarcze.
Z poważaniem
Prezes pomorskiej Izby Przemysłowo – Handlowej
Jerzy Kowalski WWW.piph.pl


Sz. P.
Prokurator Generalny Andrzej Seremet
Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki
Wnosimy o usunięcie z wymiaru sprawiedliwości prokuratorów , którzy zawiedli zaufanie społeczne :
Barbarę Kijanko – Gdańsk
Mirosław Andryskowski –Gdańsk
Mariusz Rosiński – Toruń
Patryk Kucki –Starogard Gdański
oraz ponowne wszczęcie zaniechanych przez wyżej wymienionych spraw dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstw przez funkcjonariuszy publicznych i w związku z majątkiem publicznym w ważnym interesie publicznym .Żądamy wprowadzenia trzyletnich okresów oceny funkcjonariuszy publicznych w tym sędziów i prokuratorów przez mieszkańców i przedsiębiorców aby ograniczyć patologię w organach ,które utrzymujemy z naszych podatków.
z poważaniem
Prezes PIPH
Jerzy Kowalski
Uzasadnienie w treści informacji ;


Szanowni Państwo,
w dniu 24 czerwca br. (poniedziałek) w Warszawie, w Hotelu Gromada ;Dom Chłopa;
przy Pl. Powstańców Warszawy 2 , odbędzie się konferencja poświecona tematowi
preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu
systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
„Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”.
Organizatorem spotkania jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Wszystkich Państwa, zainteresowanych tematem pożyczek dla podmiotów ekonomii
społecznej, serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu.


Zmarnowane pieniądze na referenda .
Czy mieszkańcy muszą zastępować funkcjonariuszy publicznych opłacanych z naszych podatków? Niestety w Republice Bananowej tak.
My mieszkańcy i przedsiębiorcy zleciliśmy na podstawie obowiązujących ustaw kontrolowanie i rozliczanie : Prezydenta Warszawy vel HGW , Prezydenta Gdańska vel P. Adamowicza ,Prezydenta Elbląga, a już go nie ma ,Burmistrza Skarszew vel D. Skalskiego, ministra sportu vel Muchy ,ministra finansów vel V. Rostowskiego i tym podobnych użytecznych , a dysponujących naszymi pieniędzmi i majątkiem publicznym ,stosownym organom kontroli ,w tym wymiarowi sprawiedliwości i upoważnionym funkcjonariuszom publicznym także radnym i posłom. Wyżej wymienionych obecny system Republiki Bananowej „zwolnił „ z przestrzegania obowiązującego prawa co wzbudza uzasadnione oburzenie społeczne i w wyniku zaniechań prokuratorów , sędziów i pozostałych funkcjonariuszy publicznych organizowane są w wielu miejscach referenda.
Żądamy obciążeniem kosztami referendum odpowiedzialnych za nadzór i egzekwowanie prawa , w tym prokuratorów i sędziów ,a także usuwanie po referendum funkcjonariuszy i urzędników odpowiedzialnych za zaniechania obowiązków nadzoru i rozliczania.
Z poważaniem
Prezes PIPH


Ustawa o samorządzie gminnym to wielka lipa
Niestety Ustawa o samorządzie gminnym to wielka lipa i pozorowane prawo zapewniające hodowlę chwilowo „nierozliczalnych” biznesmenów za publiczne pieniądze vel burmistrzów ,wójtów, prezydentów ,którym zapewniają bezkarność chwilową bezradni lub skorumpowani radni . M…. przejęła wpływy w wielu prokuraturach i roztacza parasol ochronny nad lokalnymi kacykami , a prokurator Generalny Andrzej Seremet wydaje się jakiś takiś bezradny. Niezależność organu nie może polegać na bezkarności prokuratora czy sędziego . Przykładem takiej patologii w wymiarze sprawiedliwości o charakterze korupcyjnym jest wieloletnia ochrona układu Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i jego pomagiera Macieja Lisickiego przez prokurator Barbarę Kijanko w Gdańsku , która także wypłynęła w aferze AMBERGOLDu i prokuratora toruńskiego Mariusz Rosińskiego ,który pozamiatał pod dywan przestępstwa wiceprezydenta Gdańska Macieja Lisickiego i jego gangu na majątku gminy Gdańsk . W Starogardzie Gdańskim prokurator Kucki , który hurtem umorzył tylko 30 grudnia 2010 r osiem zarzucanych przez oburzonych mieszkańców
gminy burmistrzowi Skarszew Dariuszowi Skalskiemu przestępstw nadużywa znowu powierzonej mu władzy W interesie burmistrza D. Skalskiego , który ma problem z rozliczeniem publicznej kasy Kucki oskarża prezesa PIPH o znieważenie burmistrza Skarszew podczas Sesji Rady gminy. Gangster samorządowy Dariusz Skalski uważa ,że nie musi ujawnić gdzie sie wybrał i ile wydał na swoje delegacje z publicznych pieniędzy ,a tylko w 2012 r pobrał kasę publiczną za 50 delegacji ,nie musi ujawniać jawnego rejestru decyzji podpisanych przez wiceburmistrza Skarszew ,nie musi ujawnia rejestru umów zleceń i o dzieło ,może dorabiać zarządzenia z wsteczną datą, może poświadczać nieprawdę w dokumentach urzędowych , ….. .Sprawdzony w boju prokurator obecnie próbuje także zablokować lokalne wydanie KURIERA i zamiast przeczytać ze zrozumieniem o kolejnych przestępstwach swojego pupilka burmistrza Skarszew D. Skalskiego i wszcząć postępowania z urzędu , próbuje zastraszyć redaktora naczelnego . Dla ciekawych KURIER Skarszewski w formie elektronicznej : http://www.skarszewiak.com/component/content/article/10-newsy/607-kurier-skarszewki
Mamy stos bezsensownej korespondencji , z której wynika ,że prokuratura generalna, mimo że skutecznie powiadomiona o możliwości działań o charakterze korupcyjnym niektórych prokuratorów rejonowych czy okręgowych nie podejmuje działań sprawdzających,a może dokładniej spuszcza temat do podejrzanego
prokuratora aby spojrzał w lustro i rozliczył samego siebie . To tylko jest możliwe w REPUBLICE BANANOWEJ


Uzasadnienie do wniosku o rozliczenia nieudolnych lub skorumpowanych prokuratorów
:zaniechanie obowiązków przez prokurator Barbarę Kijanko /zamieszana także w aferę Ambergoldu /, Andryskowskiego i Rosińskiego opisane i udokumentowane zostało we wcześniejszej korespondencji .
Przytoczę natomiast niektóre osiągnięcia prokuratora Patryka Kuckiego ze Starogardu Gdańskiego ,który się zmartwił ,że funkcjonariusz publiczny D. Skalski musi rozliczyć się z publicznej kasy i wytoczył karne armaty o zniesławienie gangstera samorządowego burmistrza Skarszew vel Dariusza Skalskiego
aby uniemożliwić rozliczenie burmistrza z wieloletniej zabawy za publiczne pieniądze ,.:
A sobie pozwolił prokurator Kucki np. na 31 grudnia 2010 na umorzenie hurtem Ds.- 1015/10 :
1. Śledztwa w sprawie unikania stosowania procedur przetargowych przez pracowników UM Skarszewach
Zgodnie z ustawą odpowiedzialnym za ustawianie przetargów i procedur JST jest kierownik jednostki vel burmistrz Dariusz Skalski . Regionalna Izba Obrachunkowa puściła bąka z dnia 22 czerwca 2010 roku nr
WK/0804/8/K/127/80758/2010 czytaj nr 5 Kuriera skarszewskiego :
http://www.skarszewiak.com/component/content/article/10-newsy/607-kurier-skarszewki
, w którym stwierdzono poważne nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, ale prokurator Kucki wie lepiej …
2. Śledztwa w sprawie wydania niezgodnej z obowiązującymi przepisami decyzji dot. Budowy sklepu „o dość dużej powierzchni „…
3. Śledztwa sprawie umożliwienia Radnemu Rady Miasta Skarszewy nielegalnego pozyskania żwiru …
Część dokumentów ujawniamy w KURIERze Skarszewskim nr 3 str 5 http://www.skarszewiak.com/component/content/article/10-newsy/607-kurier-skarszewki
4. Śledztwa w sprawie sprzedaży nieruchomości nieodpłatnie przekazanych samorządowi przez skarb państwa….
5. Śledztwa w sprawie wydania sprzecznej ze studium zagospodarowania decyzji o warunkach zabudowy…
6. Śledztwa w sprawie zakupu po zawyżonej cenie samochodu dostawczego …
7. Śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego przez dokonanie lipnych odbiorów….
8. Śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego poprzez wydanie po uważaniu decyzji przez burmistrza Skarszew i działanie na szkodę mieszkańców
Malutka gmina Skarszewy a zarzutów do burmistrza Dariusza Skalskiego jest dużo więcej i hurtownik umarzacz musi odejść ….


Szanowni Państwo,
poniżej zdawałoby się dobra informacja:
‘…Monsanto wstrzyma produkcję genetycznie modyfikowanej kukurydzy w całej Europie, z wyjątkiem Hiszpanii, Portugalii i Republiki Czeskiej. Międzynarodowy agrobiznes
oświadcza, że nie będzie już więcej wydawał pieniędzy na badania, rozwój, marketing, sprawy sądowe ani inne kroki, mające doprowadzić do zaakceptowania kukurydzy GM w
Europie.”
Cicha decyzja została podjęta podobno już w ubiegłym roku.
‘… Kukurydza GM stanowi mniej niż 1% areału upraw w UE. Tylko w trzech krajach odbywają się doświadczalne uprawy polowe. Nie będziemy już więcej wydawać pieniędzy na
przekonywanie ludzi, by ją uprawiali” – oświadcza Brandon Mitchener, przedstawiciel Monsanto…
UWAGA! Wierzycie oświadczeniom korporacji?
Naszym zdaniem wycofują się, na razie, z powodu negatywnego szumu jaki powstał wokół nich a to zagraża sprzedaży innych ich produktów jak np. Roundup. Jednak gdy szum się
uciszy to uderzą z podwójną siłą…
Albo jeszcze gorszy scenariusz – będą działać w ukryciu poprzez podstawione osoby/firmy zanieczyszczając nasze pola.
Tak czy inaczej należy dalej czujnie obserwować posunięcia Rządu RP i korporacji w sprawach związanych z GMO. Niestety trzeba również obserwować pola rolników, którzy
świadomie lub nieświadomie mogli wysiać nasiona kukurydzy GMO. W interesie wszystkich Polaków jest aby uprawy GMO nie rozprzestrzeniły się w Polsce.informacja na pocieszenie : Trybunał w Strasburgu nie uznał roszczeń SBeków ws obniżonych emerytur .Według naszej opinii skandalem jest wypłacanie uprzywilejowanych emerytur bez weryfikacji czy osoby pobierające w szczególności uprzywilejowane emerytury w okresie aktywności zawodowej nie łamały prawa . Dotyczy to wszystkich ,którym społeczeństwo pragnie się odwdzięczyć za służenie mieszkańcom i przedsiębiorcom . Decyzja Trybunału w Strasburgu otwiera drogę do szczegółowej weryfikacji nie tylko PRlowskich bandytów , ale emerytur prokuratorów ,sędziów i innych użytecznych ,którzy łamali lub łamią prawo.


Najwyższa Izba Kontroli się ożywiła się i opisała oczywistą niegospodarność ministra Republiki Bananowej vel Muchy ,która zmarnowała publiczna kasę na koncert zdezelowanej i patalogicznie zdemoralizowanej artystki … ,Takie numery już mieliśmy parę lat temu w Gdańsku –W 2005 r Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wyprowadził do Fundacji Gdańskiej milion zł publicznej kasy pod pretekstem innego koncertu, co prawda dużo ciekawszego artysty, ale była to taka sama niegospodarność i dożywianie publiczną kasą „swoich układów „ NIK zrobił wtedy niby kontrolę i udał ,że temat badał .Według przedsiębiorców kolesie Prezydenta Gdańska P. Adamowicza poukładali z inspektorem NIKu kwity . I taki emerytowany inspektor NIK – funkcjonariusz publiczny , który zawiódł zaufanie społeczne odbiera pewnie teraz uprzywilejowana emeryturę ot REPUBLIKA BANANOWA . Oczywiście prokuratura lokalna też zamiotła sprawę pod dywan…
W dalszym ciągu aktualne jest doprowadzenie do rozliczenia Prezydenta Gdańska , jak i wspierających jego bezprawne wyczyny innych funkcjonariuszy publicznych .Podobny numer ćwiczył bezkarnie Prezydent Adamowicz w 1999r na kwotę prawie 1 500 000zł. itd. Historia bezkarności czeka na rozliczenie ….


W imieniu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Madrycie serdecznie
zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Owoców i Warzyw Fruit
Attraction, które odbędą się w dniach 16-18 października 2013 r. w
Madrycie.


Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w sesji:
Best Polish Research Projects in Nanotechnologies and Materials (granty 7PR, NCBiR, POiG, ERANETy),
która odbędzie się 19 września 2013r na terenie Kampusu Głównego Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki w ramach Nano and Advanced Materials Workshop and Fair NAMF2013 (16-19 września 2013r) ( http://www.namf2013.eu,imprezy stowarzyszonej z międzynarodową konferencją 2013 E-MRS Fall Meeting,
(http://www.emrs-strasbourg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=572&Itemid=1584).
Sesja ma na celu prezentację rezultatów najlepszych projektów badawczych i rozwojowych z obszaru nanotechnologii i zaawansowanych materiałów finansowanych w ramach programów wspierających badania i innowacje, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, ze szczególnym naciskiem
na doskonałość naukowo-techniczną oraz oddziaływanie projektu. Rejestracja on-line jest dostępna na stronie WWW: https://science24.com/event/namf2013/login.
Przed 30 czerwca 2013roku oferujemy early registration fee. Koordynatorów i partnerów projektów badawczych finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i międzynarodowych zapraszamy do zgłoszenia prezentacji.


Zapraszamy do udziału w seminarium z cyklu ‘Europejskie Przedsiębiorstwo’
pt. „Zwalczanie opóźnień w płatnościach handlowych”, organizowanym
przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.
Seminarium odbędzie się 26 czerwca 2013 r. , w godz. 10:00 -15:00 w
Centrum Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Biznesu, ul. Sienna 73, budynek 3,
sala Saturn/Jowisz.
Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.


Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne – wprowadzenie do zagadnień
związanych z wdrażaniem Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania
przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach i instytutach badawczych.
Spotkanie odbędzie się w piątek, 28.06.2013 na terenie kampusu Politechniki
Krakowskiej w Krakowie.


Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi [ http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1670&TabOrgID=1415&LangId=0&AnnouncementId=15297&ModulePositionId=2383 znalazł się projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”.
Serdecznie zachęcamy do korzystania z platformy FAOW i przesyłania na adres sekretariat@faow.org.pl swoich uwag w sprawie przedmiotowego rozporządzenia. Na Państwa uwagi będziemy czekać do dnia 5 lipca 2013 r


Szanowni Państwo,
Mam przyjemność zaprosić na ostatnie z serii spotkań dla naukowców dotyczących
komercjalizacji. Tym razem zapraszamy naukowców do odwiedzenia Krakowskiego Parku Technologicznego,
zapoznania się z jego ofertą, porozmawianiu o różnych aspektach komercjalizacji oraz poznania’ historii sukcesu jednej z firm Inkubatora. Spotkanie odbędzie się 15 lipca w Krakowskim Parku Technologicznym.
Agenda (pdf): http://phavi.transfer.edu.pl/at/agicon/a/2013/0618/kpt-wizyta-studyjna-11-lipca.pdf
Rekrutacja i agenda (doc): http://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,wizyta-naukowcow-w-krakowskim-parku-technologicznym,73.html
Serdecznie zapraszamy!


W dniu 28 czerwca w Gdańsku czołowi europejscy i polscy eksperci w dziedzinie zatrudnienia oraz funduszy europejskich debatować będą nad możliwościami zwiększania zatrudnienia oraz spójności społecznej w Nowych Wieloletnich Ramach Finansowych Unii Europejskiej 2014-2020. Konferencja odbędzie się w budynku Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Początek o godzinie 10:00.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji projektu SUBMARINER pod patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, która odbędzie się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku w dniach 5 i 6 września 2013 r. Wydarzenie zgromadzi wysokiej rangi polityków, przedstawicieli firm i instytucji badawczych z całego regionu Morza Bałtyckiego zajmujących się tematyką wykorzystywania zasobów morskich.
Podczas konferencji oficjalnie zainaugurowana zostanie działalność Sieci Współpracy SUBMARINER, której celem jest inicjowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego i innowacyjnego czerpania pożytków z Bałtyku. Sieć będzie promować nowe zastosowania i technologie, istotne nie tylko z komercyjnego punktu widzenia lecz również mające potencjalnie znaczący wkład w rozwiązywanie problemów ekologicznych.


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór wniosków w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (II edycja konkursu).


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest patronem rankingu
Deloitte Technology Fast 50 Central Europe.
To jedyna inicjatywa promująca lokalne firmy technologicznie innowacyjne
na skalę globalną. Program prowadzony jest w kilkudziesięciu krajach na
świecie, w tym w regionie Europy Środkowej. Oprócz Polski, z krajów
naszego regionu biorą w nim udział firmy z Czech, Węgier, Bułgarii,
Litwy, Słowacji, Rumunii, Chorwacji, Słowenii, Estonii, Serbii oraz
Łotwy. Ranking grupuje je w trzech kategoriach na podstawie tempa wzrostu
rocznych przychodów operacyjnych.
Ranking jest podzielony na trzy kategorie:
• Technology Fast 50 – kategoria główna dla firm działających na
rynku min 5 lat
• Wschodzące gwiazdy – podkategoria dla firm, które prowadzą
działalność od 3 do 5 lat
• Wielka Piątka – podkategoria dla firm, które nadal szybko się
rozwijają, ale znaczące rozmiary osiąganych przychodów operacyjnych
uniemożliwiają im konkurowanie w kategorii głównej.
Do głównych celów programu należy nie tylko identyfikacja, ale
również promocja najszybciej rozwijających się młodych, innowacyjnych
firm, które mają przed sobą duże możliwości rozwoju i szanse na
światowy sukces.
Rejestracja do rankingu rozpoczęła się 13 maja i potrwa do 15 lipca.
Wyniki zostaną ogłoszone w październiku podczas gali w Warszawie.


Szanowni Państwo,
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska zaprasza na kolejne z serii szkoleń dla
pracowników naukowych. Tym razem tematem dwudniowego szkolenia będą kompetencje miękkie
w zarządzaniu projektem badawczym.
Szkolenie odbędzie się na Politechnice Krakowskiej, 7-8 lipca.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/