Do organizatorów “odpustów cysterskich” w Lądzie…

Do organizatorów “odpustów cysterskich” w Lądzie…

.
główne obchody Święta Kupały- Słowiańska Wiara 2009
.
(Poniższy tekst wysłałem pocztą elektroniczną na adresy podane na jego końcu. Nie dotarł on jedynie do  Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego, które zablokowało mój adres elektroniczny – opolczyk)
.
Do organizatorów “odpustów cysterskich” w Lądzie…
W ubiegłym roku ostro zaprotestowałem przeciwko paleniu, kopaniu i okładaniu szablami/mieczami posągów słowiańskich bogów podczas imprezy organizowanej w Lądzie pod nazwą “Festiwalu kultury słowiańskiej i cysterskiej”.  Protest ten opublikowałem na moim blogu pod tytułem: “Katolicki “szacunek” dla słowiańskiej kultury”.
http://opolczykpl.wordpress.com/2012/07/15/katolicki-szacunek-dla-slowianskiej-kultury/
Napiętnowałem też publicznie haniebne przedstawianie w ramach owego “festiwalu” naszych pogańskich przodków jako dziczy w tekście pt. “Haniebne “odpusty cysterskie” w Lądku…”
http://opolczykpl.wordpress.com/2012/07/28/haniebne-odpusty-cysterskie-w-ladku/
Kultura słowiańska jest faktem. Faktem jest też, że była ona niszczona i tępiona przez przywleczone do Polski i narzucone jej siłą po tzw. “reakcji pogańskiej” chrześcijaństwo. Przypominam, że pod eufemizmem “reakcja pogańska” kryje się odrzucenie chrześcijaństwa przez mieszkańców państwa Polan w czasach Bolesława Zapomnianego – pod jego wodzą –  jako znienawidzonej i obcej naszym przodkom ideologii.
http://www.polityka.pl/historia/231607,1,zniknal-wmrokach-sredniowiecza.read
http://opolczykpl.wordpress.com/2013/05/18/boleslaw-zapomniany-i-tzw-reakcja-poganska/
Oni nie chcieli być “chrześcijanami”. Jedynie wspólnymi siłami cesarstwa niemieckiego, Czech i Rusi Polsce siłą i przemocą chrześcijaństwo ponownie narzucono. Haniebną rolę odegrał w tym Kazimierz nazwany “Odnowicielem”, który dowodząc oddziałem ciężkozbrojnych niemieckich wojów pacyfikował ostatnie ogniska oporu, mordując rodaków. Po spacyfikowaniu przez niego kraju “Polska stała się jedna wielką pustynią bezlud­nym opuszczonym pustkowiem, cmentarzyskiem ruin i zgliszcz” – jak odnotował to Gall Anonim.
Natomiast określenie “kultura cysterska” to wymysł organizatorów owych “festiwali”. Wszak nie istniało coś takiego jak “kultura cysterska”. Cystersi byli częścią tworu zwanego chrześcijaństwem i własnej, odrębnej kultury nie wytworzyli. Słowianie już tak.
W krótkiej korespondencji, jaka po moim proteście wywiązała się pomiędzy mną a doktorem Michałem Brzostowiczem
http://opolczykpl.wordpress.com/2012/07/17/odpowiedz-na-list-otwarty-andrzeja-szuberta/
http://opolczykpl.wordpress.com/2012/07/17/doktorowi-brzostowiczowi-w-odpowiedzi/
przekonywał mnie on o rzetelnym historycznym odtwórstwie podczas owych festiwali, którego gwarancją mieliby być “najwybitniejsi znawcy średniowiecza w Polsce”. Niestety wątpliwości moich co do rzetelności historycznego odtwórstwa podczas “festiwali” doktor Brzostowicz nie rozwiał i nadal są one aktualne.
Mojej uwadze umknęło wówczas, że podczas “festiwalu” można by odtworzyć powstanie chłopskie w lądzkich dobrach cystersów z roku 1651, które było największym powstaniem chłopskim w dziejach Wielkopolski.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_ch%C5%82opskie_w_l%C4%85dzkich_dobrach_cysters%C3%B3w_%281651%29
Przypomnę tylko, że przyczyną powstania była “zarówno pogarszająca się sytuacja ekonomiczna warstwy chłopskiej i wzrost wyzysku feudalnego, jak i bezpośrednio nałożenie przez opata Jana Zapolskiego na chłopów w dobrach klasztornych nowych powinności[2][1] przeznaczonych na przebudowę gotyckiego kościoła w Lądzie w stylu barokowym”.
Przypomnę też, że do tłumienia powstania przyłożył się mocno biskup poznański Kazimierz Florian Czartoryski, że jednego z uczestników buntu, Wojciecha Kułakowskiego, poddano torturom (tak, tak, “kultura cysterska” dopuszczała torturowanie ludzi) i że wojskiem tłumiącym powstanie dowodził opat Zapolski. Który równie sprawnie kierował klasztorem, modlił się, wyzyskiwał chłopstwo i dowodził wojskiem tłumiącym chłopskie powstanie. Pokazuje to wielostronność “kultury cysterskiej” oraz jej wkład w ucisk i wyzysk chłopstwa w historii tysiąclecia chrześcijaństwa na ziemiach polskich.
Gdyby były trudności ze znalezieniem rzetelnych specjalistów od wyzysku feudalnego chłopstwa przez kościół, kler i zakony proponuję organizatorom zapoznanie się z obszernym opracowaniem tej tematyki, jakie zamieściłem na moim blogu pod tytułem “A wierz sobie nawet i w kozła – byleś mi dziesięcinę płacił”.
http://opolczykpl.wordpress.com/2013/04/06/a-wierz-sobie-nawet-i-w-kozla-byles-mi-dziesiecine-placil/
Odtworzenie w ramach “festiwalu” powstania chłopskiego w lądzkich dobrach cystersów byłoby dobrym i właściwym wkładem w edukację historyczną mieszkańców tego regionu. Pomogłoby im lepiej zapoznać się z “kulturą cysterską” czyli z wyzyskiem i uciskiem ludności wiejskiej przez ten zakon. Znany też m.in. z podżegania do krucjat przeciwko Słowianom. Najbardziej znanym podżegaczem do krucjaty połabskiej był Bernard z Clairvaux. Polska wikipedia o tej akurat “zasłudze” tego katolickiego, anglikańskiego i ewangelickiego świętego wprawdzie przez skromność nie wspomina (przypominając jedynie jego zasługę w organizacji II krucjaty do Lewantu) ale niemiecka wikipedia o owej zasłudze w niszczeniu Słowiańszczyzny przez wielkiego cystersa pisze dosyć obszernie:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krucjata_po%C5%82abska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bernard_z_Clairvaux
“Die Idee des Wendenkreuzzuges wurde durch den Aufruf Bernhards von Clairvaux im Reich bekannt gemacht. Bernhard von Clairvaux spielte eine zentrale Rolle in der Vorgeschichte des Wendenkreuzzugs.
(…)
“Bernhard von Clairvaux verkündete in seinem Aufruf zum Wendenkreuzzug als Sammeltermin den 29. Juni 1147 und als Sammelort Magdeburg.”
http://de.wikipedia.org/wiki/Wendenkreuzzug#Die_Aufrufe_zum_Wendenkreuzzug
Mieszkańcom Lądu i regionu należałoby uświadomić rolę cystersów w niszczeniu kultury słowiańskiej.
Z wyrazami uszanowania
Andrzej Szubert
Polak, Słowianin, Poganin
Otrzymują:
Starostwo Powiatowe w Słupcy
joanna.slowinska@powiat-slupca.pl
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
michbrz@man.poznan.pl
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu
zarzad@snap.poznan.pl
Urząd Gminy w Lądku
gmina@gmina-ladek.pl
Urząd Miasta i Gminy w Zagórowie
e-mail umg@zagorow.pl
w.radniecki@zagorow.pl
Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego Ląd nad Wartą 101
kontakt@wsdts.pl
Fundacja „Patrymonium”
biuro@patrimonium.pl
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”
biuro@unianadwarcianska.pl
.
 
***
.
MTAyNHg3Njg,1
.
qxqoi8

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/