Obama Will Address National Initiative For Climate Change, Carbon Taxes

[Po polsku poniżej / Polish below]
PB: Bankster agenda is obvious in this “carbon” tax chutzpah: taxing to pay for America’s bankster loan usury, with a view on forcing the same scheme on the globe. Obomba will sign an executive order to this effect, just like with the Patriot Act, imprisoning and torture of dissidents, industrialized spying on citizens, drone-targeted killings, martial law under any pretext, looting of citizens’ gold and life savings….
Western governments (if they were sovereign) have had a chance to switch from greenhouse gas-producing energy sources to alternative ones, but blew it, no doubt under pressure from oil, gas and coal barons.
Present push by bankster lackey Obomba can’t be good for Americans nor the world — name just one good thing that he has pushed… Sound science does not support his “decision” — we still have no idea what influence Sun activity has on the present climate change. Let me guess what goodies he will announce on Tuesday:
… GMO plant oil production instead of food — poisoning more soil, air and waters of the USA with Roundup (according to Rockefeller Foundation scheme), at no gain, as farming for automotive fuel is a net emitter of greenhouse gasses
… “alternative” energy sources but still centralized and under banksters’ control (huge wind-turbines and solar farms), instead of distributed systems in peoples’ power and control (home wind- and water-turbines, geothermal installations for city districts, independent solar on every roof as in Greece…)
… increased production of “electric” cars (electricity produced from oil, gas and coal with accompanying CO2 emissions of course!), and of fake economy cars at meagre 5-6 L/100 km, while alternative engine designs and fuels offer better possibilities already
… no regard for deforestation and soil de-carbonisation globally in pursuit of Agrobusiness of Death – a huge contributor to CO2 emissions
… no plan for rehab of ecologically devastated and desertified regions that would become carbon sinks, life supporters, healthy food and water producers, and human settlement sites
… continued silence on s.c. “free energy” (universally abundant and cheap, e.g. Tesla) — the elites conceal that not swindler Einstein’s quantum physics but plasma physics drives the Universe, i.e. inifinitely powerful electromagnetic energy fields…
I don’t hold my breath for Obomba’s address… If he wanted do do something quick yet grandiose on the subject, he should issue an exec order for accelerated research on the effect of solar activity on climate change. The scale of effort needed would be a major boost to world science and US economy, similar to NASA space program in the past.
////////////////////
PB: Zionie banksterskim planem  chucpy z podatkiem od CO2 — na lichwę od kredytów dla rządu USraela, z czasem  na cały świat. Obomba podpisze dekret prezydencki w tym celu, tak jak już zrobił dla banksterii z Patriot Act, więzieniem i torturowaniem dysydentów, uorzemysłowionym szpiegowaniem obywateli, morderstwami z dronów, możliwość stanu wojennego pod byle pretekstem, rabunek złota i oszczędności obywateli….
Rządy zahodnie (jeśli byłyby suwerenne) miały szanse przestawić gospodarki na alternatywne źródła energii, lecz zawaliły sorawę, na pewno pod presją magnatów ropy, gazu i węgla.
Obecne naciski przez Obamę nie mogą być dobre dla Amertkanów ani ludzkości — proszę wymienić tylko jedną dobrą rzecz załatwioną przez Obombę… Solidna nauka nie podpiera jego “decyzji” ws. CO2 — wciąż nie mamy pojęcia, jak wpływa aktywność Słońca na obecną zmianę klimatu. Niech zgadnę, co “dobrego” ogłosi Obomba w tej sprawie:

  • … uprawy rzepaku GMO zamiast żywności — zatruwanie w USA jeszcze większych obszarów rolnych, powietrza i wód  (zgpodnie ze schematem eugenicznym z Fundacji Rockefellera), bez żadnego pozytywnego skutku na emisje, gdyż uprawy są emiterem gazów cieplarnianych netto.
  • … “alternatywe” źródła energii, lecz wciąż zcentralizowane i w łapskach banksterii (ogrome wiatraki i fermy słoneczne), zamiast systemów rozproszonych w rękach ludności i pod kontrolą społeczną (domowe turbiny wiatrowe oraz przepływowe na strumieniach i rzekach, instalacje geotermiczne dla osiedli, niezależne słoneczne systemy jak w Grecji podgrzewacze wody na każdym dachu…)
  • … większa produkcja aut elepstrycznych (na prąd z ropy, gazu i węgla, z odpowiednimi emisjami CO2!), oraz aut o “małej” konsumpcji paliwa 5-6 L/100 km, podczas gdy alternatywne systemy napędu i paliwa już dziś dają lepsze rezultaty
  • … w dalszym ciągu ignorowanie dewastacji przez odlesianie i zubażanie zawartości węgla w glebach na całym świecie przez Agrobiznes Smierci – ogromny procent antropogennych emisji CO2
  • … żadnego planu rehabilitacji zniszczonych środowisk i pustyń, które mają potencjał przechwycenia węgla z atmosfery, wspierania życia, produkcji zdrowej żywności i czystej wody, jak i stworzenia nowych miejsc osadnictwa ludności
  • … c.d. milczenia o tzw. wolnej energii (ogólnie dostepnej i taniej. np. energia Tesli) — jelity ukrywają, że nie oszustna einsteinowska fizyka kwantowa rządzi Wszechświatem, tylko fizyka plazmy i ogromne pola energii elektromagnetycznej…

Niecieszę się na zapowiedź Obomby… Jeśli chciałby zrobić coś wielkiego w temacie, żeby zapamiętano go jako prezydenta z prawdziwego zdarzenia, powinien ogłosić dekretem przyspieszone badania wpływu aktywności słonecznej na zmianę klimatu. Skala wymaganego wysiłku badawczego poważnie rozwinęłaby naukę światową i gospodarkę USA, podobnie jak w przeszłości program kosmiczny NASA.

……………………

Created on 23 June 2013
Written by Susanne Posel
susanne_posel_news_ advice-for-president-obama-climate-change_63551_600x450President Obama has announced that he will outline to the public his plan for reducing pollution which will focus on greenhouse emissions.
Over the weekend, Obama said: “This Tuesday, I’ll lay out my vision for where I believe we need to go – a national plan to reduce carbon pollution, prepare our country for the impacts of climate change and lead global efforts to fight it.”
The Obama administration will make this a national effort to collaborate with scientists to “design new fuels, farmers to grow them, engineers to devise new sources of energy and workers to build the foundation for a clean energy economy. There’s no single step that can reverse the effects of climate change. But when it comes to the world we leave our children, we owe it to them to do what we can.”
No details about how Obama will mandate his initiative to push carbon taxing on the American public; however he stated that: “We’ll need all of us, as citizens, to do our part to preserve God’s creation for future generations.”
Henery Waxman, top adviser to the House Energy and Commerce Committee (HECC) said that the Obama administration “shouldn’t wait for Congress to act” or they’d be “out of office by the time Congress gets their act together.”
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=gcL3_zzgWeU?feature=player_embedded&w=640&h=360]
Investing in the Climate and Clean Air Coalition (CCAC), spear-headed by former Secretary of State Hillary Clinton, seeks to coerce 19 countries under its wing to mandate international regulations in sovereign nations.
Under a 20 year timeframe, controlling greenhouse gases, methane leaks, and natural gas cultivation justifies alarmist’s agendas at stifling individuality. Smart regulations that overtake the Environmental Protection Agency (EPA) value natural gas as an economic asset to be exploited.
The CCAC focuses on:
• Using propaganda against the public
• Enact governmental mitigation strategies
• Install national and regional actions
• Mobilize the public to support globalist agendas
• Manipulate scientific data to reflect climate change schemes
monger Al Gore recommended his editorial posting in a technocratically-controlled media outlet that explained that the “time has come for a carbon tax.”
The article stated that having a carbon tax implemented was a “regrettable necessity” that was “less regrettable than others.” And if only the citizens understood how this necessary carbon tax was, they would display “enthusiasm”.
In fact, “carbon taxes have their drawbacks, it is true, but their problems are mostly fixable. They are regressive, but that could be offset by changes to other taxes. They can create difficulties for energy-intensive sectors, but those could be eased with targeted reliefs.”
An intended consequence of carbon taxing would be and “adjustment to high energy costs” because citizens would be forced to use less because of financial constraints; as well as realize President Obama’s energy agenda including reduced oil imports, greater use of natural gas and increased energy efficiency. A carbon tax would help meet all of those goals and “curb consumption” which would “improve energy security”.
Gore says that he would be relieved if there were no climate crisis. He said: “I, for one, genuinely wish that the climate crisis were an illusion. [W]hat is at stake is our ability to use the rule of law as an instrument of human redemption.”
Using the argument that extreme weather is the effect and CO2 emissions are the cause, Obama supports carbon taxing to supplement the deficit.
Obama is pushing for climate change policies to the extent that he will consider signing an executive order to make sure his proposed changes are implemented.
Obama stated in his State of the Union address that: “If Congress won’t act soon to protect future generations, I will. I will direct my Cabinet to come up with executive actions we can take, now and in the future, to reduce pollution, prepare our communities for the consequences of climate change, and speed the transition to more sustainable sources of energy.”
Beginning at $20 per metric ton of carbon dioxide tax, which would be raised 6% annually would be “applied to the Congressional Budget Office’s 2012 baseline, this would halve the fiscal deficit by 2022.”
Jay Carney, press secretary for the White House, had alternately come out claiming: “[The Obama administration] would never propose a carbon tax, and have no intention of proposing one.” Carney explains that Obama’s meaning is to create jobs based on green technologies. However, even the US Treasury Department advises Republicans to support the carbon tax idea.
The Brookings Institute, an influential globalist think-tank, recommends that the executive branch of the US government to “institute a modest carbon tax in order to help clean up the economy and stabilize the nation’s finances.”
The UN Secretary-General Ban Ki-moon is proud to be working with Obama and continuing enterprises to confront global climate change. Ban said: “. . . the United Nations will continue to count on the active engagement of the United States on these and other crucial issues as it strives to meet the hopes and expectations of people around the world.”

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/