Dyktator Matyszczak w strukturach Polonii nowojorskiej

Date: Wed, 30 Oct 2013 16:30:47 -0400
Subject: Matyszczyk i Rada
From: skuk09@gmail.com
Civic Committee of Members of PSFCU, Inc.
7600 Shore Front Pkwy,  # 5 – K,  Arverne   N.Y.  11692
New York , 28 pazdziernika 2013 r.
DO
Pan  Krzysztof  Matyszczyk  –  Przewodniczacy Rady Dyrektorow PSFUK
Oraz Czlonkowie Zarzadu
======================
SZANOWNI  PRZEDSTAWICIELE  CZLONKOW
W dniu 24 pazdziernika 2013 na zebraniu czlonkow PSFUK i Civic Committee przedstawiłem  korespondencje Przewodniczacego Krzysztofa Matyszczyka  skierowana na adres  Jozefa Luczaja. Zostalem upoważniony do napisania następującego listu:
1.Czlonkowie ze zdziwieniem a także z oburzeniem  stwierdzili, ze Pan Przewodniczacy jest arogancki odmawiając zebran  członkom z powodu, ze nie maja one wartości i nie sluza Unii.   Arogancja i brak oficjalnych  kontaktow z członkami doprowadza   do tego, ze nasza instytucja finansowa nie pracuje   według zasad statutowych. Cytuje słowa z listu : ,,Board is open to any constructive discussion.”  Kiedy, gdzie i jak ta konstruktywna dyskusja ma się odbyc ? Jakie grono czlonkow I kto ich wytypuje do tej “konstruktywnej dyskusji”?  Rzekoma skrzynka kontaktowa jest dla czlonkow niedostepna. Kto  z Rady Dyrektorow jest  odpowiedzialny  za  kontakty  z członkami?  Prawdopodobnie w Chicago jest jakas osoba zatrudniona na takim stanowisku.  Nawiazujac do konstruktywnej dyskusji członkowie chcą się dowiedzieć:
a/. dlaczego niepodzielone dywidendy w 2009 r. wynosily kwote 137,6 miliona, w 2012  – 121.088.280,  a w 2013 na dzień 30 lipca już tylko  119.248.028 dolarow?
b/. dlaczego brak jest statutowej Komisji Pozyczkowej, a zatrudnia się wielka chmare jakichś                           ” doradcow pożyczkowych”?
c/. dlaczego  bez konsultacji  zamykane sa oddzialy lub planowana jest sprzedaż budynkow?
d/. jakie i ile domow przejętych za niespłacone pozyczki  Unia sprzedala  i za jakie kwoty?
e/. jakie sa lub  były transfery pieniędzy z Unii  i dokad?
f/. czy inwestowanie członkowskich pieniędzy jest przejrzyste, opłacalne i bezpieczne?  Informacja przedstawiona przez  Elzbiete Baumgartner wzbudzila wiele niewyjaśnionych zapytan? Kiedy i kto kompetentny udzieli członkom  prawdziwej odpowiedzi?
g/. czy polityka kadrowa jest wlasciwa, bo pomimo zwolnienia dużej grupy pracowników koszty  nie zmalaly?
h/.jakimi  kryteriami kierowala się Rada Dyrektorow  przeglosowujac  na lipcowym zebraniu na członka Komisji Nadzorczej pana M.K. nie posiadającego członkostwa w Unii, a następnie w miesiącu październiku  mianowala  ponownie Edwarda Pierwole któremu w lipcu 2013 pani Baumgartner  odmowila dalszej współpracy? Czy  dyrektor Baumgartner  w Unii rzadzi się swoimi zasadami?
Jest wiele innych ważkich zagadnień o ktorych trzeba dyskutować. W tym liscie tylko hasłowo podawane sa niektóre problemy. W jaki sposób Zarzad jest otwarty na  dyskusje?
2. Przewodniczacy Rady Dyrektorow  PSFUK  zamiast lagodzic konflikty, sam wywoluje rozne zatargi na przestrzeni  lat i  zawsze obarczając wina  kogos innego. W 2007 r. z Krystyna Myssura, w 2009 -z CPS i Kaminska, następnie z grupa Bortnika a obecnie prowadzi wojenke z członkami  nieuczciwie oskarzajac  sfabrykowanymi  pomowieniami.
3. Do 2012 r. za cale zlo w Unii Pan K. Matyszczyk obarczal grupe Bortnika odwolana  przez czlonkow Zebraniem Specjalnym. Obecnie po pozbyciu się konkurentow postepuje gorzej niż tamci.
4. Pan K.Matyszczyk mowi płynnie jezykiem polskim ale chyba nie rozumie lub nie chce rozumieć treści pisanej w jezyku polskim, gdyż co innego mowi a co innego pisze i czyni. Nie podjal konstruktywnej dyskusji na zagadnienia zawarte w liscie Civic Committee z 10 czerwca 2013 do Rady Dyrektorow.
5. Obecna korespondencja pana Matyszczyka do Jozefa Luczaja  stoi  w sprzeczności  z  jego:
a/.oswiadczeniem pod przysiega zlozonym do sadu z dnia 16 czerwca 2010 r.
b/.opiniami wypowiadanymi podczas dyskusji z T.Bortnikiem dnia 7 marca 2010  w Clark,
c/.zapewnieniem w marcu 2009 podczas zebrania w Sali Centrum o poszanowaniu praw członkowskich
d/.z innymi oświadczeniami np. w prasie,
Przy tej okazji pragniemy przypomnieć,  ze PSFUK  nie stanowi  jeszcze własności  pana Krzysztofa Matyszczyka i prosimy o respektowanie zasad statutowych oraz Statusu Naszej Unii.
6. Prosimy Pana Matyszczyka o wskazanie w którym paragrafie Statut PSFUK upowaznia  Go  do  roli decydenta wbrew woli czlonkow  i   niezgodnie z wytycznymi NCUA.  Na takie twierdzenia              sa dowody w zasiegu czlonkow.
7.Wielokrotne bezkarnie nekajace pozwy sadowe robione przez byłych dyrektorow PSFUK z Pana Matyszczyka poparciem i na koszt czlonkow, widocznie rozzuchwalily Pana Przewodniczacego, ale powinien pamietac, ze zadnej sprawy nie wygrali gdyż “PRAWDA  NIE  MOŻE  BYĆ  KARANA” (mowia o tym wyroki sadowe). Pan odmawia naprawy krzywdy pozwanym.
8. Ludzie czyli członkowie PSFUK swoje ciężko zarobione oszczednosci pragna powierzać ludziom uczciwym do których mogą mieć zaufanie. O braku zaufania do Pana Matyszczyka ,a także do takich dyrektorow jak Elzbieta Baumgartner i Leon Kokoszka ,swiadcza wnioski stawiane na Walnych Rocznych Zebraniach w 2012 i 2013  o usuniecie z Rady Dyrektorow. Nierespektowanie zasad prawnych pozwala tym osobom nadal  pelnic swoje funkcje. Pozew sadowy grupy czlonkow PSFUK nie należących do Civic  Committee również to potwierdza.
9. W listach swoich Pan Przewodniczacy straszy, ze nie będzie tolerowal zadnych atakow na Unie. Jakie wiec konsekwencje ponieśli ludzie za szkalujący transparent na Paradzie Pulaskiego?  Jakie konsekwencje wyciagnieto za działania opisane w pktach 3 i 7 listu z 10 czerwca 2013?
10. W 2009 roku Pan K.Matyszczyk na bazie konfliktu z CPS podjal akcje zdobycia  przy pomocy <<PROXY>>  przywileju wyłącznego dysponowania majątkiem społecznym czyli chciał zostać dyktatorem!   Civic Committee i Jozef Luczaj stanowczo przeciwstawili się tej akcji , dlatego  sa tak bezwzględnie atakowani.
11.Z analizy calosci zdarzeń  wynika,  ze Pan Przewodniczacy  Naszej  Etnicznej Unii Kredytowej lamie Statut PSFUK, nie przestrzega Konstytucji USA, lekceważy inne przepisy prawne oraz orzeczenia sadowe. To sa przyczyny dla których odmawia członkom zebran.
12.Wszyscy Dyrektorzy sa wolontariuszami z własnej woli. Również Pan Matyszczyk na wlasna prosbe i z własnej woli przyjal obowiązki działania dla dobra Naszej Unii i Jej Czlonkow , wiec  zgodnie z prawami podlega  ocenie  czlonkow PSFUK.    Mamy nadzieje,  ze  nastapi weryfikacja arogancji i nastapi przeproszenie czlonkow  lub rezygnacja z funkcji.
Z upoważnienia  Civic Committee  –  przewodniczacy Jozef Luczaj

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/