Apel narodowców rosyjskich do polskich / Обращение РИД к польским националистам в связи с событиями на «Марше независимости» в Варшаве

[Po polsku na dole]

PB:   I’m very glad that the Russians show wisdom.

Since 2009, I’ve been trying to educate Poles about the hasbara that antagonizes Poles and Russians. I’m not sure that Islam is our enemy, however. Judeocentrics radicalize Islamists to serve Judeo-banksters goals; I have summarized my research. The same in Polish. More of my papers.
Indeed we have a common adversary and should unite against it.
Balszoje Wam spasiba, Russkije Bratja!
 
…………………………

Обращение РИД к польским националистам в связи с событиями на «Марше независимости» в Варшаве

12 ноября 2013 комментариев: 36

В связи с антироссийскими акциями на “Марше независимости“, который прошел 11 ноября в Варшаве, Русское Имперское Движение подготовило специальное обращение к польским националистам – организаторам и участникам мероприятия.

Письмо на польском, английском и русском языках было направлено следующим организациям:

“Национальный радикальный лагерь” (Obóz Narodowo-Radykalny),

“Всепольская молодежь” (Młodzież Wszechpolska),

“Национальное движение” (Ruch Narodowy),

“Самооборона” (Samooborona),

“Лига польских семей” (Liga Polskich Rodzin),

“Национальное Возрождение Польши” (Narodowe Odrodzenie Polski),

“Конфедерация польской независимости” (Konfederacji Polski Niepodległej),

“Организация польских монархистов” (Organizacja Monarchistów Polskich),

Оргкомитет “Марша Независимости 11 ноября” (“Marsz Niepodległości”),

и другим правым политикам и активистам.

Ниже публикуем текст Обращения на русском языке:

Русские националисты внимательно следят за сопротивленем белой Европы и приветствуют подъем национального духа европейцев, выражающийся в том числе в виде манифестаций и других политических акциях националистических и ультраправых организаций, таких как “Марш независимости” в Варшаве.

Но мы обеспокоены антироссийскими провокациями, которые имели место на “Марше независимости” 11 ноября. Сожалеем, что поляки до сих пор воспринимают нас как врагов и ассоциируют русских с коммунистами, а Россию с Советским Союзом.

Националисты в России сегодня борятся за создание русского национального государства, и русские не стремятся к захвату Польши или кого-либо еще. Наоборот, у нас сегодня общие враги – это сионистский и исламистский глобализм. Они стремятся поработить наши народы, разрушить наши традиционные культурные и религиозные ценности, заселить наши страны азиатскими мигрантами. Эти силы хотят столкнуть друг с другом и уничтожить самые твердые славянские оплоты христианства – католическую Польшу и православную Россию.

Поэтому мы призываем польских националистов забыть об исторических противоречиях и старых конфликтах, отказаться от антироссийской и русофобской риторики и подумать о совместном сотрудничестве и борьбе ради общих целей.

На манифестации русских националистов 4 ноября в Москве польские активисты уже выступили с лозунгами русско-польской дружбы (http://vk.com.s55.ru.wbprx.com/naszadruzba?w=wall-40220438_234%2Fall). Мы призываем вас последовать их примеру!

Русское Имперское Движение –

русская националистическая организация

Россия, Санкт-Петербург.

///////////////////////////

PB: RRM chybiło, bo radykalni muzułmanie (islamiści) nie byliby zagrożeniem dla Zachodu czy in. sekt islamu, gdyby nie manipulacje przez kompleks jot.

……………………..

Anonim: We wrześniu 2011 premier Putin, natarczywie wypytywany przez pseudopolską dziennikarkę w Moskwie powiedział:

Dlaczego tak pani zmusza mnie do powiedzenia, kto dokonał tej strasznej zbrodni w Katyniu? Przecież Polacy to inteligentny naród i wiedzą, że w tych samych dniach, z tej samej broni, ci sami oprawcy, co zamordowali polskich oficerów, to również zamordowali 46 000 oficerów Armii Czerwonej i leżą tu w Katyniu obok Polaków. Czy to nie wystarcza za odpowiedź?
str. 286
Wystarcza. Polacy wiedzą, że NKWD składało się z 84% Żydów i 16 % Rosjan posłusznych ich rozkazom.

………………………

Apel Rosyjskego Ruchu Monarchistycznego (RRM) do polskich narodowców w zw. z wydarzeniami na Marszu Niepodległości w Warszawie

Przekład Piotr Bein

W zw. z antyrosyjskimi wyczynami na Marszu Niepodległości 11-go listopada w Warszawie, RRM przygotowało specjalny apel do polskich narodowców-organizatorów i uczestników Marszu.

Apel w jęz. polskim, angielskim i rosyjskim wysłano do następujących organizacji:

– Obóz Narodowo-Radykalny

– Młodzież Wszechpolska

– Ruch Narodowy

– Samoobrona

– Liga Polskich Rodzin

– Narodowe Odrodzenie Polski

– Konfederacja Polski Niepodległej

– Organizacja Monarchistów Polskich

– Komitet Organizacyjny Marsz Niepodległości

i in. politycy i działacze prawicowi.

Oto tekst apelu:

Rosyjscy narodowcy z uwagą obserwują opozycję białych Europejczyków i z zadowoleniem witają ich wzrost ducha narodowego, wyrażającego się t
akże w formie manifestacji i in. politycznych działań organizacji narodowych i ultraprawicowych, takich jak Marsz Niepodległości w Warszawie.

Niepokoją nas jednak antyrosyjskie prowokacje podczas Marszu. Ubolewamy, że Polacy do tej pory biorą nas za wrogów i kojarzą z komunistami, a Rosję ze Związkiem Radzieckim.

Narodowcy w Rosji walczą o utworzenie rosyjskiego państwa narodowego a Rosjanie nie dążą do zagarnięcia Polski czy jakiekogokolwiek in. kraju. Wręcz przeciwnie, mamy wspólnych wrogów — globalizm syjonistów i muzułmanów, którzy dążą do zniewolenia naszych narodów, zburzenia tradycyjnych wartości kultury i religii i zaludnienia naszych krajów  emigrantami z Azji. Moce te chcą poróżnić nas i zniszczyć najsilniejsze  słowiańskie bastiony chrześcijaństwa: katolicką Polskę i prawosławną Rosję.

Toteż apelujemy do polskich narodowców, by zapomnieli o historycznych antagonizmach i zamierzchłych konfliktach, odrzucili antyrosyjską i rusofobiczną retorykę, a pomyśleli o współpracy i walce o wspólne cele.

Na manifestacji rosyjskich narodowców w Moskwie 4-go listopada, polscy działacze już wystąpili z hasłami rosyjsko-polskiej przyjaźni.

Wzywamy Was do pójścia ich przykładem!

Rosyjski Ruch Monarchistyczny — rosyjska organizacja narodowa

Sankt-Petersburg 12.11.2013

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/