Ministerstwo Środowiska: normą będą uprawy GMO a pewne obszary będzie można wyłączyć na uprawy tradycyjne

ICPPC: Ministerstwo Środowiska wróciło do prac nad ustawą o GMO i chwali się, że “… resort środowiska chce stworzyć przejrzysty system, który z jednej strony będzie gwarantował rolnikom swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, a z drugiej umożliwi im wyłączenie pewnych obszarów spod upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych…” CZYTACIE TO SAMO CO MY? …POZWOLI NA WYŁĄCZENIE PEWNYCH OBSZARÓW SPOD UPRAW GMO…czyli normą będą uprawy GMO a pewne obszary będzie można wyłączyć na uprawy tradycyjne?…CÓŻ ZA HOJNOŚĆ:(
I jeszcze jedna hojność resortu środowiska: “…Chcielibyśmy, żeby również sąsiedzi, czyli właściciele pól, które graniczą z uprawami GM, mieli możliwość wypowiedzenia się na ten temat…”
CAŁOŚĆ

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/