Światowe Forum Polaków [uaktualnienia]

[Komunikaty oddzielam tak: #### — PB]
##################################
From: Adam Jagła
Sent: Thursday, November 28, 2013 6:12 AM
To: Adam Jagła
Subject: Komitet Wyborczy Polaków – 27 listopada 2013 r.
To jest pierwszy w Polsce internetowy Komitet Wyborczy Wyborców i nasze polskie Pospolite Ruszenie Polaków !
Ogólnopolski Komitet  Wyborczy Polaków
patronat:
Światowe Forum Polaków
Komunikat personalny Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego Polaków z dnia 27 listopada 2013 r.
Konwencja Krajowa:                  Zarząd Główny :                         Rada Polityczna:
1. p. Jacek Puchnowski           1. p. Marek Krasnopolski                  1. p. Dariusz Kosiur
Przewodniczący                      Przewodniczący                               Przewodniczący
2. p. Marek Krasnopolski         2. p. Sławomir Abt                            2.p. Ździsław Jankowski
3. p. Dariusz Kosiur                 3. p. Anna Szmigiel                         3. p. Mariusz Jurkowski
4. p. Alicja Rembiszewska       4. p. Marek Glogoczowski                4. p. Tadeusz Andraszewicz
5. p. Jerzy Lechowski              5. p. Jacek Królikowski                    5. p. Alicja Rembiszewska
6. p. Mariusz Jurkowski           6. p. Jacek Kwiatkowski                   6. p. Konrad Wałkowski
7. p. Sławomir Abt                   7. p. Ryszard Włodarczak                7. p. Włodzimierz Rynkowski
8. p. Jacek Królikowski
9. p. Marek Glogoczowski
10. p. Ewelina Bar
11. p. Konrad Wałkowski
12. p. Włodzimierz Rynkowski
13. p. Ździsław Jankowski
14. p. Tadeusz Andraszewicz
15. p. Anna Szmigiel
16. p. Jacek Kwiatkowski
17. p. Ryszard Włodarczak
18. p. Bartłomiej Baczyński
19. p. Grzegorz Niedźwiecki
20. p. Grażyna Pielach
21. p. Jerzy Kowalski
22. p. Mariola Szubarga
23. p. Tadeusz Hoffmann
24. p. Gloria Kminikowska
25. p. Gniewko Biesała
26. p. Bogusław Wojtasik
27. p. Andrzej Pacholski
28. p. Krzysztof Magnuszewski
29. p. Stefan Wierzba
30. p. Zygmunt Jankowski
31. p. Ryszard Częstochowski
32. p. Zofia Wach
33. p. Iwona Rogowska
34. p. Graniwid Sikorski
35. p. Hanna Trochimiuk
36. p. Marian Mackiewicz
37. p. Jerzy Jachnik
38. p. Andrzej Tonia
39. p. Halina Górnik
40. p. Dariusz Kociuba
41. p. Zbigniew Majewski
42. p. Sławomir Kożuch
43. p. Jan Sposób
44. p. Jacek Adamski
45. p. Bogusława Kminikowska
46. p. Kazimierz Styrna
47. p. Ryszard Zieliński
48. p. Krystyna Paszkowiak
49. p. Mikołaj Madyński
50. p. Adam Jagła
Komunikat wewnętrzny Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego Polaków z dnia 24 listopada 2013 r.
Z dniem dzisiejszym powołuje się struktury krajowe i wojewódzkie naszego Komitetu a mianowicie:
1. Konwencja Krajowa
2. Konwencje Wojewódzkie
Ad 1. W skład Konwencji Krajowej wchodzą:
1. Prezydium K F.P.
2. Wszyscy kandydaci na Prezydenta R.P.
3. Wszyscy Członkowie Gabinetu Cieni zamieszkali w kraju
Ad 2. W skład Konwencji Wojewódzkich wchodzą:
1. Kandydaci na Wojewodów jako Przewodniczący poszczególnych Konwentów Wojewódzkich
2. Wszyscy Pełnomocnicy poszczególnych okręgów wyborczych z danego Województwa
3. Wszyscy kandydaci na Posłów i na Senatorów z danego Województwa
4. Członkowie Konwencji Krajowej z danego Województwa
Władze w/w Konwencji przekazuje się wszystkim osobom z dniem dzisiejszym.
Komunikat organizacyjny Światowego Forum Polaków z dnia 16 listopada 2013 r.
W związku z upływem półrocznej kadencji wszystkich władz niniejszym dokonuje się wymiany wszystkich Przewodniczących zgodnie z zasadami demokracji z dniem dzisiejszym:
1. Przewodniczącą Światowego Forum Polaków zostaje p. Alicja Rembiszewska
2. Przewodniczącym Europejskiego Forum Polaków zostaje p. Adam Jagła
3. Przewodniczącym Krajowego Forum Polaków zostaje p. Marek Krasnopolski
4. Przewodniczącym Komitetu Wyborczego Polaków zostaje p. Mariusz Jurkowski
Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim dotychczasowym Przewodniczącym za trud i czas przeznaczony za dotychczasowy wkład pracy.
Światowe Forum Polaków
Komitet Wyborczy Polaków
W związku z tym, że najwyższy już czas powoływać Komisje Wyborcze uprzejmie informujemy, że udział w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych powoływanych przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek poszczególnych Komitetów Wyborczych jest odpłatny i w ostatnich wyborach dieta czyli odpłatność bez podatku wynosiła:
Członkowie 160 zł, Wiceprzewodniczący 200 zł i Przewodniczący 240 zł.
Zgłaszanie do Komisji odbywa się za pośrednictwem Pełnomocnika Wyborczego do Urzędu danego Miasta Wydział Organizacyjny i na podstawie wniosków przesłanych dzisiaj jako załącznik do niniejszego e-maila. Jednocześnie uprzejmie proszę wszystkich Pełnomocników o potwierdzenie otrzymania i wydrukowania tego druku ponieważ w przypadku jakichkolwiek kłopotów udzielimy jak najdalej idącej pomocy technicznej. Nadmieniam, że uprzednio we w/w miejscu należy się zorientować ile jest Komisji Wyborczych na danym terenie działania np.
w Poznaniu jest 304 Komisji Wyborczych i wszystkie już mamy obstawione przy czym w
okręgu wyborczym nr 39 w Poznaniu są jeszcze inne miejscowości. Poza tym wyjaśniam to co jest moim zdaniem najważniejsze, że druki te należy wypełniać przy pomocy komputera i dane zapisywać także do komputera po to aby na następne wybory nieważne jakie nie tworzyć ponownie zbioru druków i kłopotów. Druki te po wydrukowaniu wraz danymi należy podpisać przez osobę zainteresowaną i przechowywać u Pełnomocnika.
Wyjaśniam także co jest nie mniej ważne, że na każdego Kandydata do parlamentu przypada obowiązek organizacyjny znalezienia 10 chętnych do Komisji Wyborczej i nie może to być osoba kandydata ani Członek Jego Rodziny. Ponadto przy okazji wyjaśniam, że Społeczna Komisja Wyborcza mająca mieć kontrolę nad obliczeniami Państwowej Komisji W yborczej która zawsze się myli na niekorzyść P.T. Wyborców składa się tylko z Pełnomocników Wyborczych wzwyż.
Proponujemy następujące rozwiązanie organizacyjne: począwszy od dnia 13 grudnia 2013 r. każdy istniejący już Członek Obwodowej Komisji Wyborczej będzie co miesiąc składał meldunek o ilości głosów na poszczególne Komitetu Wyborcze do swojego Pełnomocnika. Ci z kolei bedą składać zbiorówkę bezpośrednio do mnie po czym natychmiast  zbiorowe wyniki będę podawane na naszej stronce e-mailowej z rozbiciem na poszczególne obwody głosowania. Na końcu osoby składające raport o głosowaniu sprawdzą te wyniki ze swoim danymi i to po ich weryfikacji to będą nasze wyniki wyborcze. W przypadku rozbieżności tych wyników z wynikami podanymi przez Państwową Komisję Wyborczą choćby o jeden głos zgłaszamy natychmiast ten fakt na Policję i do Trybunału Konstytucyjnego na piśmie i za potwierdzeniem a potem do Strasburga.
z pozdrowieniem
Przewodniczący Społecznej Komisji Wyborczej
Drodzy Parafianie !  Umiłowani w Chrystusie Panu !  Ludzie wierzący i niewierzący !
Zbliżają się wybory do parlamentu europejskiego i polskiego oraz do samorządów lokalnych.
Można dokonać wyboru. Jednak większość Narodu Polskiego nie idzie na wybory ponieważ uważa, że w Polsce jest wybór między dżumą i cholerą. .No to zmieńmy to i wybierzmy Normalność. Niestety tylko Ogólnoplski Komitet Wyborczy Polaków proponuje Normalność a wszystkie partie polityczne w Polsce proponują Nienormalność czyli albo dżumę albo cholerę. Dlatego idź i głosuj na Ogólnoplski Komitet Wyborczy Polaków w Polsce i wybierz Normalność.
Komunikat nadzwyczajny Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego Polaków z dnia 10 listopada 2013 r.
Nie ważne jak kto głosuje ale ważne kto liczy głosy dlatego niniejszym uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych, że z dniem dzisiejszym podejmuję się tego trudu i przyjmuję obowiązki Przewodniczącego Społecznej Komisji Wyborczej rezygnując jednocześnie z funkcji Sekretarza OKWP. Ze względu na konieczność zaangażowania w tą sprawę wiele nowych osób tworzę z dniem dzisiejszym nową stronkę.
Słowo na niedzielę
Co pewien czas powracają słowa piosenki:
Zbudujemy Nową Polskę zbudujemy taki świat w którym wszystko będzie lepsze w którym nowy będzie ład.
Autorzy jednak nie piszą i ani nie mówią co będzie lepsze a praktyka pokazuje, że jest coraz gorzej.
Dlatego uprzejmie informuję, że Ogólnopolski Komitet Wyborczy Polaków chce wprowadzić ekflację bo ekflacja to największa światowa rewelacja polegająca na pełnym zrównoważeniu wartości produkcji i pieniędzy.
Obecnie na całym świecie występują dwa stany: inflacja i deflacja. Inflacja jest wtedy kiedy pieniędzy jest więcej aniżeli wynosi wartość produkcji a deflacja jest wtedy kiedy pieniędzy jest mniej aniżeli wynosi wartość produkcji.
I tak np. jest teraz w Polsce od 24 lat kiedy to wprowadzono w Polsce demokrację czyli antyreżimowy system zarządzania.
PKB czyli roczna wartość produkcji w Polsce wynosi 1,5 biliona złotych i tyle wytwarza się pieniędzy na pokrycie tej produkcji. Nikt jednak nie mówi i ani nie pisze, że pieniądze te nie rosną na polu tylko trzeba je pożyczyć w banku za drobne 5 % od każdej kwoty wartości od pożyczonych pieniędzy. Jest to kwota 75 miliardów złotych rocznie która to po 24 latach istnienia tego systemu finansowego stanowi kwotę długów o wartości PKB.
Komunikat organizacyjny Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego Polaków z dnia 9 listopada 2013 r.
Z dniem dzisiejszym przystępujemy do ostatniego punktu realizacji naszych przygotowań do wyborów i rozpoczynamy proces powoływania Komisji Wyborczych.
Kochani P.T. Wyborcy !
Wobec narosłych w Polsce i na świecie bajek i ploteczek na temat tych 12 % co oferuje Fundacja Pomóżmy Sami Sobie uprzejmie wyjaśniam, że nikt od Was nie chce żadnych prywatnych pieniedzy których to i tak nie macie za dużo. My chcemy tylko abyście pochopnie nie płacili tych pieniędzy dowolnie wybranej przez Was Fundacji na tzw..szlachetne cele jak np. Wielka Orkiestra na służbę zdrowia albowiem te pieniądze tracicie bezpowrotnie.
Natomiast wpłacając te pieniądze na Fundację Pomóżmy Sami Sobie nadal jesteście właścicielami tych pieniędzy albowiem są one przeznaczane na Fundusz Wynalazczości który to sam w sobie przetwarza te pieniądze z zyskiem a nie traci ich kupując cokolwiek. Natomiast te 12 % to jest zupełnie inna sprawa albowiem banki dają za tzw. oszczędności od 3 do 5 % dlatego aby zachęcić Was do niekorzystania z tych pazernych banków zaproponowałem 12 % ale nikomu nic na siłę nie należy dawać bo Polak zawsze myśli odwrotnie i myśli, że jak mu dają to go oszukują a jak mu biorą to jest dobrze i dlatego wycofuję się z tych procentów i nie będę ich dawał i wtenczas będzie dobrze. Natomiast nadal przyjmuję odpisy od podatków w dowolnym wymiarze i nadal te pieniądze są własnością wpłacającego ale teraz już bez procentów tyle tylko, że bez strat. Polak zawsze musi mieć źle bo wtenczas zawsze mu jest dobrze.
Fundacja Pomóżmy Sami Sobie
Drodzy Wyborcy !
Cechą charakterystyczną obecnego systemu politycznego jest to, że stale rosną długi państwowe i prywatne które to wytwarza Rząd R.P. ale spłacać je będą wszyscy Polacy. To one właśnie uniemożliwiają Polsce i Polakom jakikolwiek rozwój gospodarczy kraju oraz jakikolwiek rozwój dobrobyt.
Dlatego też ten system został nazwany przez nas systemem likwidacyjnym państwo i społeczeństwo
polskie. Ogólnopolski Komitet Wyborczy Polaków proponuje odwrócić ten kierunek polityczny i wprowadzić nowy system tzw. rozwojowy który to umożliwi wzrost gospodarczy kraju i wzrost dobrobytu Polakom. Ale sedno tej sprawy polega jednak na tym, że jak na razie tego nikt nie chce i 99 % Polaków popiera system likwidacyjny państwo polskie głosując na wybrane przez siebie partie polityczne które to popierają ten system albo nie głosuje wcale co na jedno i to samo wychodzi.
Drodzy Rodacy Polacy !
Po raz pierwszy w historii Polski wzrosła świadomość Polaków na tyle, że zaczęli zgłaszać się pierwsi kandydaci do władz polskich w ramach demokratycznych wyborów powszechnych. Po przeszło 24 latach totalnego ogłupiania Narodu Polskiego polegającego na tym, że kolejne rządy antypolskie zmuszały Polaków do głosowania na nich coraz to więcej Polaków zgłasza się do wyboru ich przez Naród Polski. Moim zdaniem z którym nikt w tym kraju nie musi się liczyć jest to największy sukces polityczny naszego ugrupowania wyborczego tzn. OKWP. Tylko najwięksi wrogowie Narodu Polskiego prowadzą nadal działania zmierzające do ośmieszania i do likwidacji OKWP. Być obojętnym względem tej sprawy to także działanie wrogie Narodowi Polskiemu. O losie Ojczyzny powiniem w pierwszej kolejności decydować Naród Polski lecz przy pomocy kartki wyborczej. Lecz aby głosować pozytywnie muszą być kandydaci do władz polskich. Jeszcze dzisiaj zgłoś się na kandydata do Sejmu RP zmierzającego do obalenia biedy w Polsce. Program OKWP to taki właśnie program i dlatego dużo wrogich nam ludzi go nie lubi.
Hasła wyborcze proponowane przez Ogólnopolski Komitet Wyborczy Polaków:
Wolność i dobrobyt         Polska bez długów      Tylko Nowa Polska
Program wyborczy Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego Polaków:
1. Chcemy rozpocząć proces uświadamiania Narodu Polskiego w kwestii podstawowej tzn. w tej, że każdy ustrój społeczno-polityczny składa się zawsze z dwóch części a mianowicie: ze systemu zarządzania i ze systemu finansowania państwa i społeczeństwa o czym obecnie Naród Polski nie ma zielonego pojęcia.
2. Chcemy zlikwidować obecnie obowiązujący złodziejski system finansowania polegający na ciągłym robieniu długów a zostawić demokratyczny system zarządzania państwem i społeczeństwem czego nikt jeszcze w tym kraju nie rozumie.
3. Chcemy wprowadzić antyzłodziejski system finansowana uniemożliwiający robienie jakichkolwiek długów.
4. Chcemy natychmiast zlikwidować art. 216 p. 5 Rozdział X Konstytucji R.P. umozliwiający robienie długów.
5. Chcemy zrównać prawa ojca i prawa matki względem poczętych przez nich dzieci.
6. Chcemy zablokować wszystkie podatki oraz odsetki bankowe i parabankowe powyżej 10 %.
7. Chcemy skrócić czas pracy pracowników najemnych z 8 do 6 godzin dziennie z zachowaniem 5 dniowego
tygodnia pracy i bez zmiany wynagrodzenia za nowy czas pracy.
8. Chcemy wprowadzić obowiązek rozpatrywania przez Sejm wniosku o referendum podpisanego przez 100 tys. osób.
9. Chcemy zlikwidować obecne długi państwowe, samorządowe, zakładowe i prywatne w ciągu najbliższych 10 lat.
10. Chcemy uregulować stosunki własnościowe pomiędzy Państwem a Obywatelem w ten sposób, że wprowadzimy powszechne uwłaszczenie majątkowe Narodu Polskiego w tym: zakłady pracy, mieszkania i ogródki działkowe.
11. Chcemy rozdzielić stosunki pomiędzy Posłami a Ministrami w ten sposób, że każdy Minister po wybraniu go na Członka Rządu musi przestać być jednocześnie Posłem.
12. Chcemy skrócić obecną kadencję Sejmu do dwóch lat.
13. Chcemy wprowadzić możliwość odwoływania Posła przez Obywateli w ciągu całej kadencji.
14. Chcemy obniżyć wiek emerytalny z 67 na 60 lat równy dla obydwóch płci.
Szanowni P.T. Wyborcy !
Ogólnopolski Komitet Wyborczy Polaków powołany przez Światowe Forum Polaków uprzejmie informuje wszystkich P.T. Wyborców, że jest jedynym Komitetem Wyborczym na świecie, który to swój program wyborczy przedstawiony powyżej zamierza realizować jeszcze przed wyborami aby przekonać swoich P.T. Wyborców do tego, że nasz program wyborczy jest realizowalny i realizowany.
Ogólnopolski Komitet Wyborczy Polaków uprzejmie informuję, że powołał w tym celu Fundację Pomóżmy Sami Sobie i chce aby każdy P.T. Wyborca został wspólwłaścicielem tej Fundacji a to w ten sposób, że po wpłaceniu dowolnej kwoty na tą Fundację nie stracił bezpowrotnie tych pieniędzy. Obecnie bowiem jest tak, że każdy darczyńca wpłacający na rzecz dowolnej Fundacji ma tylko satysfakcję, że wpłacił na tzw. dobre cele ale pieniądze swoje traci bezpowrotnie. Natomiast wpłaty dokonywane na Fundację Pomóżmy Sami Sobie zostają własnością wpłacającego a są tylko użytkowane przez tą Fundację i do tego także na tzw. szlachetne cele a mianowicie na rozwój wynalazczości zapomnianej przez Boga i polski Rząd w Polsce. Ponadto co jest także istotne darczyńca przeznacza na te cele pieniądze, które to bezpowrotnie wpadają do tzw. worka państwowego zwanego potocznie podatkami czyli P.O.- datkami tj. datkami na Platformę Obywatelską.
Ogólnopolski Komitet Wyborczy Polaków zaprasza zatem P.T. Wyborców do przelewanie 1 % jako odpisu od podatku oraz dowolnej kwoty także jako odpisu do podatku oraz to co jest niemniej ważne dowolną kwotę ze swoich oszczędności. Aby zachęcić Polaków do inwestowania w siebie proponujemy dodatkowo oprocentowanie tych kwot w wysokości 1 % miesięcznie czyli 12 % rocznie za każdą zainwestowaną kwotę.
Światowe Forum Polaków :
Światowy Sejmik Polaków :
1. p. Jerzy Lechowski (Polska) – Marszałek
2. p. Małgorzata Mc Grath (USA) – Wicemarszałek
Światowy Zarząd Polaków :
1. p. Walerian Dąbrowski (USA) – Honorowy Przewodniczący
2. p. Alicja Rembiszewska (Polska) – Prezydent
3. p. Gośka Maryla (Australia) – Wiceprezydent
4. p. Mark Eugeniusz v. Motz (Indie) – Wiceprezydent
5. p. Stam Zaremba (USA) – Wiceprezydent
6. p. Adam Jagła (Polska) -Wiceprezydent
7. p. Sylwia Plata (Turcja) – Sekretarz
8. p. Mariusz Jurkowski – Członek Zarządu
9. p. Sławomir Abt (Polska) – Członek Zarządu
10. p. Sławomir Miśkiewicz (Australia) – Członek Zarządu
11. p. Joanna Winkel (Brazylia) – Członek Zarządu
12. p. Artur Jankowiak (Kanada) – Członek Zarządu
13. p. Dariusz Kosiur (Polska) – Członek Zarządu
14. p. Jacek Królikowski (Polska) – Członek Zarządu
15. p. Marek Glogoczowski (Polska) – Członek Zarządu
16. p. Ewelina Bar (Polska) – Członek Zarządu
Europejskie Forum Polaków :
1. p. Adam Jagła (Polska) – Prezydent
2. p. Irena Londyn (Anglia) – Wiceprezydent
3. p. Bogdan Kotula (Anglia) – Wiceprezydent
4. p. Amelia Kord (Niemcy) – Wiceprezydent
5. p. Damian Strączek (Niemcy) – Wiceprezydent
6. p. Konrad Wałkowski (Polska) – Wiceprezydent
7. p. Włodzimierz Rynkowski (Polska) – Wiceprezydent
8. p. Mikołaj v. Madyński (Monako) – Sekretarz
9. p. Aleksander graf Pruszyński (Białoruś) – Członek Zarządu
10. p. Danuta Lukicz (Chorwacja) – Członek Zarządu
11. p. Irena Teslenko (Litwa) – Członek Zarządu
12. p. Krystyna Wojnar (Grecja) – Członek Zarządu
13. p. Danuta Banachewicz (Austria) – Członek Zarządu
14. p. Bogusław Klimkiewicz (Cypr) – Członek Zarządu
15. p. Aga Jaworska (Anglia) – Członek Zarządu
16. p. Oksana Kalyta (Ukraina) – Członek Zarządu
Lista kandydatów na kandydata na Prezydenta R.P. z polecenia OKWP:
1. p. Alicja Rembiszewska – z polecenia KNP
2. p. Ździsław Jankowski – z polecenia USOPAŁ
3. p. Jacek Kwiatkowski – z polecenia JOW
4. p. Walerian Dąbrowski – z polecenia Polonii
Lista Członków Gabinetu Cieni z polecenia OKWP:
1. p. Bartłomiej Baczyński – Minister Komunikacji
2. p. Grzegorz Niedźwiecki – Minister Opieki
3. p. Anna Szmigiel – Minister Zdrowia
4. p. Adam Jagła – Minister Finansów
5. p. Grażyna Pielach – Minister d/s Kobiet
6. p. Marek Krasnopolski – Minister Bezpieczeństwa
7. p. Mariusz Jurkowski – Minister Skarbu
8. p. Jerzy Kowalski – Minister Przemysłu
9. p. Slawomir Abt – Minister d/s Rodziny
10. p. Mariola Szubarga – Minister Budownictwa
11. p. Jacek Królikowski – Minister Kultury
12. p. Ryszard Włodarczak – Minister d/s Wynalazków
13. p. Tadeusz Hoffmann – Minister Energetyki
14. p. Gloria Kminikowska – Minister d/s Młodzieży
15. p. Zbyszek Biesała – Minister Sportu
16. p. Bogusław Wojtasik – Minister Gospodarki
17. p. Andrzej Pacholski – Minister Spraw Zagranicznych
18. p. Walerian Dąbrowski – Ambasador przy ONZ
19. p. Krzysztof Magnuszewski – Ambasador przy Watykanie
20. p. Małgorzata McGrath – Ambasador w USA
21. p. Elżbieta Flis – Ambasador w Australii
22. p. Artur Jankowiak- Ambasador w Kanadzie
23. p. Joanna Winkel – Ambasador w Brazylii
24. p. Sylwia Plata – Ambasador w Turcji
25. p. Oksana Kalita – Ambasador na Ukrainie
26. p. Amelia Kord – Ambasador w Niemczech
27. p. Bogdan Kotula – Ambasador w Wielkiej Brytanii
28. p. Mikołaj v. Madyński – Ambasador w Monako
29. p. Mark Eugeniusz v. Motz – Ambasador w Indiach
30. p. Krystyna Wojnar – Ambasador w Grecji
31. p. Dorota Elżbieta Sawin – Ambasador w Hiszpanii
32. p. Irena Teslenko – Ambasador na Litwie
33. p. Bogusław Klimkiewicz – Ambasador na Cyprze
34. p. Anita Zminiewicz – Ambasador we Włoszech
35. p. Aleksander graf Pruszyński – Ambasador na Białorusi
36. p. Danuta Lukicz – Ambasador na Chorwacji
37. p. Włodzimierz Rynkowski – Ambasador Feredacji Rosyjskiej
38. p. Stefan Wierzba – Minister d/s Kombatantów
39. p. Dariusz Kosiur – Minister Administracji
40. p. Zygmunt Jankowski – Wojewoda Wrocławski
41. p. Ryszard Częstochowski – Wojewoda Bydgoski
42. p. Zofia Wach – Wojewoda Lubelski
43. p. Iwona Rogowska – Wojewoda Łódzki
44. p. Graniwid Sikorski – Wojewoda Krakowski
45. p. Hanna Trochimiuk – Wojewoda Warszawski
46. p. Marian Mackiewicz – Wojewoda Białostocki
47. p. Jerzy Jachnik – Wojewoda Śląski
48. p. Andrzej Tonia – Wojewoda Gdański
49. p. Halina Górnik – Wojewoda Kielecki
50. p. Dariusz Kosiuba – Wojewoda Olsztyński
51. p. Zbigniew Majewski – Wojewoda Poznański
52. p. Sławomir Kożuch – Wojewoda Szczecinski
53. p. Jacek Puchnowski – Minister Żeglugi
54. p. Jan Sposób – Minister Leśnictwa
55. p. Jacek Adamczewski – Szef BOR
56. p. Bogusława Kminikowska – Prezes Trybunału Narodowego
57. p. Kazimierz Styrna – Prezes Trybunału Konstytucyjnego
58. p. Ryszard Zieliński – Prezes Zgromadzenia Narodowego
59. p. Henryk Walendowski – Marszałek Senatu
60. p. Konrad Wałkowski – Marszałek Sejmu
61. p. Andrzej Kochanowski – Minister Sprawiedliwości
62. p. Tadeusz Andraszewicz – Prezes Sądu Najwyższego
63. p. Elżbieta Makowiecka – Prezes Światowego Banku Polaków
64. p. Ewa Krajka – Prezes Europejskiego Banku Polaków
65. p. Sławomir Miśkiewicz – Prezes Australijskiego Banku Polaków
66. p. Robert Brzoza – Prezes Amerykańskiego Banku Polaków
67. p. Krystyna Paszkowiak – Prezes Krajowego Banku Polaków
68. p. Adam Machaj – Ambasador w Chinach
Lista kandydatów do parlamentu z ramienia OKWP:
1. p. Zygmunt Jankowski – Okręg nr 3 we Wrocławiu – Pełnomocnik
2. p. Anna Wojewódzka – Okręg nr 4 w Bydgoszczy – Pełnomocnik
3. p. Ryszard Częstochowski
4. p. Mariusz Jurkowski – Okręg nr 6 w Lublinie – Pełnomocnik
5. p. Zofia Wach
6. p. MIkołaj Madyński
7. p. Barbara Iwańczuk
8. p. Barbara Sęczkowska – Okręg nr 9 w Łodzi – Pełnomocnik
9. p. Anna Szmigiel
10. p. Iwona Rogowska
11. p. Paweł Masłowski
12. p. Maria Geier – Okręg nr 13 w Krakowie – Pełnomocnik
13. p. Małgorzata Bielawska
14. p. Stefan Wierzba
15. p. Graniwid Sikorski
16. p. Franciszek Wrześniewski – Okręg nr 16 w Płocku – Pełnomocnik
17. p. Dariusz Kosiur – Okręg nr 19 we Warszawie – Pełnomocnik
18. p. Paweł Langner
19. p. Camila Gąsek
20. p. Tadeusz Andraszewicz – Okręg nr 20 we Warszawie – Pełnomocnik
21. p. Hanna Trochimiuk
22. p. Wojciech Zienowicz
23. p. Łukasz Russa
24. p. Aleksander Kiełbasa
25. p. Krystyna Trzcińska
26. p. Grażyna Pielach
27. p. Andrzej Ziernik
28. p. Jarosław Wociał
29. p. Andrzej Kochanowski – Okręg nr 24 w Białymstoku – Pełnomocnik
30. p. Marian Mackiewicz
31. p. Jerzy Kowalski – Okręg nr 25 w Gdańsku – Pełnomocnik
32. p. Andrzej Tonia
33. p. Dariusz Kołodziej – Okręg nr 30 w Rybniku – Pełnomocnik
34. p. Alicja Rembiszewska – Okręg nr 31 w Katowicach – Pełnomocnik
35. p. Jerzy Jachnik
36. p. Zygmunt Korus
37. p. Przemysław Pastewski
38. p. Jan Huzarewicz
39. p. Stanisław Krzyżanowski
40. p. Sylwia Delikat
41. p. Halina Górnik – Okręg nr 33 w Kielcach – Pełnomocnik
42. p. Mirosław Floryński – Okręg nr 34 w Elblągu – Pełnomocnik
43. p. Dariusz Kosiuba – Okręg nr 35 w Olsztynie – Pełnomocnik
44. p. Piotr Wojtkowiak – Okręg nr 36 w Kaliszu – Pełnomocnik
45. p. Ździsław Jankowski – Okręg nr 37 w Koninie – Pełnomocnik
46. p. Józef Komornicki – Okręg nr 38 w Pile – Pełnomocnik
47. p. Teodor Biedny
48. p. Adam Jagła – Okręg nr  39 w Poznaniu – Pełnomocnik
49. p. Krystyna Paszkowiak
50. p. Sławomir Abt
51. p. Bogusława Kminikowska
52. p. Zbigniew Kurczewski
53. p. Jacek Królikowski
54. p. Ewa Krajka
55. p. Tadeusz Hoffmann
56. p. Gloria Kminikowska
57. p. Ryszard Włodarczak
58. p. Jagienka Biesała
59. p. Jacek Adamczewski
60. p. Konrad Wałkowski
61. p. Zbigniew Majewski
62. p. Dorota Borowicz
63. p. Zbyszek Biesała
64. p. Bogusław Wojtasik
65. p. Marek Krasnopolski – Okręg nr 40 w Koszalinie – Pełnomocnik
66. p. Zbigniew Lewandowski
67. p. Zenon Piguła
68. p. Czesław Świątek
69. p. Ryszard Jasiakiewicz
70. p. Marek Pawlak
71. p. Marian Cedro
72. p. Andrzej Solski
73. p. Krzysztof Sapała
74. p. Andrzej Zdanowicz
75. p. Tomasz Czapla
76. p. Krzysztof Piotr Sawina – Okręg nr 41 w Szczecinie – Pełnomocnik
77. p. Sławomir Kożuch
78. p. Barbara Budrycka
79. p. Agnieszka Jędraszak
80. p. Piotr Ladziu
=========================================
Koniec listy wyborczej
###########################
Date: Thu, 21 Nov 2013 09:53:05 +0100
From: adamusik8@wp.pl
Komunikat organizacyjny Światowego Forum Polaków z dnia 21 listopada 2013 r.
W związku z upływem półrocznej kadencji naszych ukochanych władz w dniu 16 listopada 2013 r. niniejszym wprowadza się następujące zmiany organizacyjne:
1. Funkcję Przewodniczacego Światowego Zarządu Polaków powierza się p. Alicji Rembiszewskiej.
2. Funkcję Przewodniczącego Europejskiego Ząrządu Polaków powierza się p. Adamowi Jagle.
3. Funkcję Przewodniczącego Krajowego Zarządu Polakówo powierza się p. Markowi Krasnopolskiemu
4. Funckję Przewodniczącego Komitetu Wyborczego Polaków powierza się p. Mariuszowi Jurkowskiemu
a ponadto zwracamy sie z prośbą do:
p. Waleriana Dąbrowskiego o przyjęcie funkcji Przewodniczącego Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych
i funkcji Ambasadora Gabinetu Cienii Komitetu Wyborczego Polaków:
1. p. Małgorzaty Mc Grath o przyjęcie funkcji kandydata na Ambasadora w USA
2. p. Artura Jankowiaka o przyjęcie funkcji Ambasadora w Kanadzie
3. p. Joanny Winkiel o przyjęcie funkcji Ambasadora w Brazylii
4. p. Sylwii Plata o przyjęcie funkcji Ambasadora w Turcji
5. p. Oksany Kalita o przyjęcie funkcji Ambasadora na Ukrainie
6. p. Amelii Kord o przyjęcie funkcji Ambasadora w Niemczech
7. p. Bogdana Kotuli o przyjęcie funkcji Ambasadora w Anglii (Wielkiej Brytanii)
8. p. Mikołaja v. Madyńskiego o przyjęcie funkcji Ambasadora w Monako
9. p. Marka Eugeniusza v. Motza o przyjęcie funkcji Ambasadora w Indiach
10. p. Krystyny Wojnar o przyjecie funkcji Ambasadora w Grecji
11. p. Elżbiety Celejewskiej o przyjęcie funkcji Ambasadora w Australii
12. p. Doroty Elżbiety Sawin o przyjęcie funckji Ambasadora w Hiszpanii
13. p. Ireny Teslenko o przyjęcie funkcji Ambasadora na Litwie
14. p. Anity Zminiewicz o przyjęcie funkcji Ambasadora we Włoszech
15. p. Aleksandra grafa Pruszyńskiego o przyjęcie funkcji Ambasadora na Białorusi
16. p. Danuty Banachowicz o przyjęcie funkcji Ambasadora w Austrii
17. p. Bogusława Klimkiewicza o przyjęcie funkcji Ambasadora na Cyprze
18. p. Danuty Lukicz o przyjęcie funkcji Ambasadora na Chorwacji
Proponuje się aby celem usprawnienia procesu organizacyjnego przyjąć, że brak sprzeciwu kandydata w ciągu trzech dni od dnia dzisiejszego, ze dany kandydat wyraził zgodę.
Ponadto proszę uprzejmie wszystkie zainteresowane osoby aby pomogły nam utworzyć Społeczne Banki: Światowe, Europejskie i Polskie oraz Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych i ich Agencji.
Komunikat organizacyjny Światowego Forum Polaków z dnia 18 listopada 2013 r.
Uprzejmie informujemy, że wbrew opinii niektórych decydentów Światowe Forum Polaków rozwija się:
1. z dniem dzisiejszym obowiązki Sekretarza Światowego Zarządu Polaków przyjmuje p. Sylwia Plata (Turcja)
2. z dniem dzisiejszym obowiązki Sekretarza Europejskiego Zarządu Polaków przyjmuje p. Aleksander graf Pruszyński (Białoruś).
3. z dniem dzisiejszym obowiązki Sekretarza Krajowego Zarządu Polaków przyjmuje p. Mariola Szubarga (Polska).
4. z dniem dzisiejszym obowiązki Przewodniczącego Komitetu Wyborczego Polaków przyjmuje p. Mariusz Jurkowski (Polska).
Komunikat nadzwyczajny Światowego Forum Polaków z dnia 10 listopada 2013 r.
W związku z tym, że nikt nie przyjął obowiązków Przewodniczącego Społecznej Komisji Wyborczej mającej mieć społeczną konktrolę nad działalnością Państwowej Komisji Wyborczej uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych, że wyrażam na zgodę na pełnienie tej funkcji i przyjmuję ją z dniem dzisiejszym i jednocześnie rezygnuję z funkcji Sekretarza Komitetu Wyborczej oraz Sekretarza Krajowego Forum Polaków.
Komunikat organizacyjny Komitetu Wyborczego Polaków z dnia 10 listopada 2013 r.
Komitet Wyborczy Polaków zamierza wprowadzić ekflację jako podstawę dobrobytu Narodu Polskiego.
.
                  EKFLACJA to największa światowa rewelacja
Uprzejmie wyjaśniam, że ekflacja jest to pełne czyli 100 procentowe zrównoważenie wartości produkcji i pieniędzy a ponieważ dotychczas nigdzie ona nie występuje dlatego warto wiedzieć, że obecnie jest deflacja polegająca na zwykłym oszustwie czyli na tym, że np. PKB w Polsce wynosi 1,5 biliona złotych rocznie i na to się wytwarza 1,5 biliona złotych rocznie pieniędzy, nikt natomiast nie dodaje,że te 1,5 biliona złotych obsługuje bank który to pobiera 5 % odsetek za ta usługę co to daje dodatkowo 75 miliardów złotych odsetek rocznie czyli długu który to obecnie razem po latach zadłużania wynosi tyle ile wynosi wartość PKB rocznie.
Szanowni Członkowie Światowego Forum Polaków !
Wobec narosłych bajek i ploteczek na temat tych 12 % od wpłat na Fundację Pomóżmy Sami Sobie uprzejmie wyjaśniam następująco:
wpłaty na Fundację Pomóżmy Sami Sobie są odpisami od podatków które to i tak przepadaja jak kamień w wodę a my jedynie podobnie jak wszystkie inne Fundacje je odzyskujemy na tzw. dobre cele.
Jedyna różnica w stosunku do innych Fundacji polega na tym, że np. Wielka Orkiestra przenacza te pieniądze na służbę zdrowia ale te wpłacone pieniądze na tą Fundację wpłacający traci bezpowrotnie a  pieniądze wpłacone na Fundację Pomóżmy Sami Sobie są przeznaczone na Fundusz Wynalazczości i po przetworzeniu ich dają zyski i dlatego pieniądze te nadal sa właśnością wpłacającego. Natomiast te 12 % to miała być dodatkowa gratyfikacja ponieważ pazerne banki dają tylko od 3 do 5 % . Jednak Polak jak ma mieć dobrze to myśli, że ma mieć źle i dlatego w Polsce jest tak jak jest.
Fundacja Pomóżmy Sami Sobie wycofuje się z tych 12 procentów ale nadal przyjmuje te odpisy od podatków i nadal te pieniądze będą własnością wpłacającego ponieważ Polak nie może mieć za dobrze.
Fundacja Pomóżmy Sami Sobie
Komunikat organizacyjny Komisji Wyborczej Polskich Europejczyków  dnia 2 listopada 2013 r.
Kandydaci do parlamentu europejskiego:
1. p. Adam Jagła – okręg poznański
2. p. Artur Jankowiak – okręg gdański
3. p. Mariusz Jurkowski – okręg lubelskie
Program wyborczy do parlamentu europejskiego
 
1. Chcemy przenieść wszystkie organa Unii Europejskiej do Polski czyli do centralnej Europy.
2. Chcemy wprowadzić w skład Komisji Europejskiej przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich.
3. Chcemy ograniczyć wszystkie podatki, odsetki bankowe i pozabankowe w całej Europie do 10 %
Komunikat nadzwyczajny Światowego Forum Polaków z dnia 31 października 2013 r.
Nawiązując do decyzji z dnia 30 października 2013 r. o utworzeniu Komitetu Wyborczego Polskich Europejczyków uprzejmie informuję, że wybory do parlamentu europejskiego odbędą się 25 maja 2014 r. i my Polacy jak zawsze od zawsze jesteśmy do nich kompletnie nieprzygotowani. Ponadto ze smutkiem i żalem stwierdzam fakt, że w ostatnich takich wyborach brało udział aż 25 % elektoratu polskiego co potwierdza tylko i wyłącznie kompletnie naszą głupotę polityczną. Powyższą wypowiedź uzasadniam tym, że Polak myśli, że jak nie pójdzie na wybory to Unia Europejska się rozleci. To jest absolutna nieprawda i dlatego proponuję wszystkich chętnym Polakom w kraju i na świecie udział w tych wyborach w charakterze kandydatów do parlamentu europejskiego. Nie jest obowiązkowe wyższe wykształcenie lub jakakolwiek znajomość języków obcych. Powyższe uzasadniam tym, że i tak nas nikt nie wybierze więc nigdy to nam do niczego nie będzie potrzebne ale potwierdzimy tylko to, że jesteśmy grupą zorganizowaną czyli tzw. skansenen na polskiej ziemi albowiem tzw. większość Polaków w Polsce jest w ogóle nie zorganzowana. Nadmieniam także, iż może się zgłosić tylko 51 osób bo jest tylko 51 okręgów wyborczych w Polsce.
          Komunikat nadzwyczajny Światowego Forum Polaków z dnia 30 października 2013 r.
Niniejszym powołuje się pierwszą historii Polski Społeczną Międzynarodową Komisję Wyborczą mającą na celu liczenie głosów wyborczych niezależnie od Państwowej Komisji Wyborczej, która zawsze się myli na
nie korzyść społeczeństwa polskiego.
W skład tej Komisji wchodzą wszyscy Członkowie Światowego Forum Polaków z wyjątkiem dwóch osób tj. Przewodniczącego Ś.F.P. oraz Przewodniczącego Komitetu Wyborczego Polaków bo ktoś musi nas kontrolować.
Na Przewodniczącego tej Komisji wyznacza się Pana Prezydenta Krajowego Forum Polaków niezależnie od tego kto w danej chwili będzie pełnić tą funkcję. W jej skład wchodzić będą Przedstawiciele partii politycznych i Komitetów Wyborczych startujących w tych wyborach niezależnie od opcji politycznej.
Komunikat organizacyjny Światowego Forum Polaków z dnia 30 października 2013 r.
W związku ze stabilizacją działalności Komitetu Wyborczego z dniem dzisiejszym powołuję się:
1. Komitet Wyborczy Polaków – na wybory do parlamentu polskiego
2. Komitet Wyborczy Polskich Europejczyków – na wybory do parlamentu europejskiego
3. Samorządowy Komitet Wyborczy – na wybory samorządowe do Sejmików Wojewódzkich
4. Obywatelski Komitet Wyborczy – na wybory do Rad Miejskich
Osoby zainteresowane pełnieniem jakichkolwiek funkcji prosimy o zgłaszanie się bezterminowo do Sekretarza Ś.F.P. na następujący adres e-mailowy: <adamusik8@wp.pl>
                      Przewodniczący  Ś.F.P.                            Sekretarz Ś.F.P.
Walerian Dąbrowski (USA)                 Adam Jagła (Polska)
Hasła wyborczego Komitetu Wyborczego Polaków:
Wolność i dobrobyt !          Polska bez długów !     Nowa Polska !
czyli nie tylko Nowa Polska ale całkiem Nowa Demokracja jakiej nie znamy.
Program wyborczy Komitetu Wyborczego Polaków:
1. Chcemy rozpocząć proces uświadamiania Narodu Polskiego w kwestii podstawowej tzn. w tej, że każdy
ustrój społeczno-polityczny składa się zawsze z dwóch części a mianowicie: ze systemu zarządzania i ze systemu finansowania państwa i społeczeństwa o czym obecnie Naród Polski nie ma zielonego pojęcia.
2. Chcemy zlikwidować obecnie obowiązujący złodziejski system finansowania polegający na ciągłym robieniu długów.
3. Chcemy wprowadzić antyzłodziejski system finansowania uniemożliwiający robienie jakichkolwiek długów.
4. Chcemy natychmiast zlikwidować art. 216 p. 5 Rodział X Konstytucji R.P. umożliwiający robienie długów.
5. Chcemy zrównać prawa ojca i prawa matki względem poczętych przez nich dzieci.
6. Chcemy zablokować wszystkie podatki oraz odsetki bankowe i parabankowe powyżej 10 %.
7. Chcemy skrócić czas pracy pracowników najemnych zachowując 5 dniowy tydzień pracy i bez zmiany wynagrodzenia za nowy czas pracy.
8. Chcemy wprowadzić obowiązek rozpatrywania przez Sejm wniosku o referendum podpisanego przez
100 tys. osób.
9. Chcemy zlikwidować obecne długi państwowe, samorządowe, zakładowe i prywatne w ciągu najbliższych 10 lat.
10. Chcemy uregulować stosunki własnościowe pomiędzy Państwem a Obywatelem w ten spsób, że wprowadzimy powszechne uwłaszczenie majątkowe Narodu Polskiego w tym: zakłady pracy, mieszkania i ogródki działkowe.
11. Chcemy rozdzielić stosunki pomiędzy Posłami a Ministrami w ten sposób, że każdy Minister po wybraniu go na Członka Rządu musi przestać być jednocześnie Posłem.
12. Chcemy skrócić obecną kadencję Sejmu do lat dwóch.
13. Chcemy wprowadzić możliwość odwoływania Posła w ciągu całej kadencji.
14. Chcemy obniżyć wiek emerytalny chcemy obniżyć z 67 na 60 lat  równy dla obydwóch płci.
15. Chcemy wprowadzić rekompensatę za kilkadziesiąt lat istnienia złodziejskiego systemu finansowania w ten sposób, że: bezrobotni otrzymają dodatkowo 1000 zł miesięcznie, studenci 2000 zł,.renciści 3000 zł, pracujący 4000 zł, emeryci 5000 zł, niepełnosprawni tj. bez oka, ręki czy nogi 6000 zł a Pełnomocnicy Wyborczy KWP 10 000 zł bez dodatkowej pracy za cały czas istnienia złodziejskego systemu finansowania państwa i społeczeństwa.
16. Chcemy wprowadzić szczególny szacunek dla Wynalazców oferujących nowatorskie rozwiązania techniczne i organizacyjne.
Szanowni P.T. Wyborcy !
Komitet Wyborczy Polaków powołany przez Światowe Forum Polaków uprzejmie informuje, ze jesteśmy jedynym Komitetem Wyborczym na świecie, który to swój program wyborczy przedstawiony powyżej chce realizować jeszcze przed wyborami aby przekonać P.T. Wyborców, że jest on realizowalny i realizowany.
Komitet Wyborczy Polaków uprzejmie infomuje wszystkich swoich P.T. Wyborców, że jeszce przed wyborami powołał Fundację Pomóżmy Sami Sobie, która to ma realizować program wyborczy Komitetu Wyborczego Polaków i chce aby każdy P.T. Wyborca został współwłaścicielem tej Fundacji poprzez wpłacanie dowolnej kwoty na tą Fundację. Obecnie bowiem jest tak, że każdy darczyńca wpłacający na rzecz dowolnej Fundacji ma tylko satysfakcję z tego, że wpłacił jakąś kwotę na dobre cele np na chore dzieci. Natomiast wpłaty dokonane na naszą wspólną Fundację pozostają własnością darczyńcy a są tylko użytkowane przez Fundację. Ponadto Fundacja ta także realizuje tzw. szlachetne cele a miaowicie popiera ruch wynalazczy całkowicie zapomniane przez tzw. władze polskie. Faktycznie zatem darczyńca inwestuje w siebie a ponadto inwestuje nie tylko swoje prywatne oszczędności ale także pieniądze przeznaczone na tzw. podatki które to przepadają we worku ogólnopaństwowym. Jest to najlepszy sposób na rozkręcenie polskiej gospodarki.
Komitet Wyborczy Polaków serdecznie zaprasza zatem wszystkich Polaków do przelewania 1 % od swoich podatów albo okreśłonej kwoty od podatku jako tzw. odpis. Wszystkie przelane pieniądze pozostaja w tzw. dyspozycji darczyńcy. Celem zachęcenia do dokonywania wpłat proponujemy ponadto oprocentowanie tych wkładów w wysokości 1 % miesięcznie czyli 12 % rocznie za każdą zainwestowaną lub odpisaną złotówkę.
Spis alfabetyczny Członków Światowego Forum Polaków:

1. p. Sławomir Abt (Polska)
2. p. Tadeusz Andraszewicz (Polska)
3. p. Danuta Banachewicz (Austria)
4. p. Ewelina Bar (Polska)
5. p. Robert Brzoza (USA)
6. p. Walerian Dąbrowski (USA)
7. p. Marek Glogoczowski (Polska)
8. p. Małgorzata Mc Grath (USA)
9. p. Elżbieta Flis (Australia)
10. p. Adam Jagła (Polska)
11. p. Artur Jankowiak (Kanada)
12. p. Aga Jaworska (Anglia)
13. p. Mariusz Jurkowski (Polska)
14. p. Oksana Kalyta (Ukraina)
15. p. Bogusław Klimkiewicz (Cypr)
16. p. Amelia Kord (Niemcy)
17. p. Dariusz Kosiur (Polska)
18. p. Bogdan Kotula (Anglia)
19. p. Marek Krasnopolski (Polska)
20. p. Jacek Królikowski (Polska)
21. p. Jacek Kwiatkowski (Polska)
22. p. Jerzy Lechowski (Polska)
23. p. Irena Londyn (Anglia)
24. p. Danuta Lukicz  (Chorwacja)
25. p. Mikołaj Madyński (Monako)
26. p. Gośka Maryla (Australia)
27. p. Sławomir Miśkiewicz (Australia)
28. p. Mark Eugeniusz v. Motz (Indie)
29. p. Adam Perun (USA)
30. p. Elena Pocheć (Włochy)
31. p. Sylwia Plata (Turcja)
32. p. Aleksander graf Pruszyński (Białoruś)
33. p. Alicja Rembiszewska (Polska)
34. p. Włodzimierz Rynkowski (Polska)
35. p. Dorota Elżbieta Salwin (Hiszpania)
36. p. Stanislaw Sas (USA)
37. p. Damian Strączek (Niemcy)
38. p. Anna Szmigiel (Polska)
39. p. Mariola Szubarga (Polska)
40. p. Irena Teslenko (Litwa)
41. p. Joanna Winkel (Brazylia)
42. p. Ryszard Włodarczak (Polska)
43. p. Krystyna Wojnar (Grecja)
44. p. Konrad Wałkowski (Polska)
45. p. Stam Zaremba (USA)
46. p. Anita Zminiewicz (Włochy)
Światowy Sejmik Polaków:
1. p. Jerzy Lechowski (Polska) – Marszałek Sejmiku
2. p. Małgorzata Mc Grath (USA) – Wicemarszałek Sejmiku
Światowy Zarząd Polaków:
1. p. Walerian Dąbrowski (USA) – Prezydent Ś.Z.P.
2. p. Alicja Rembiszewska (Polska) – Wiceprezydent Ś.Z.P.
Prezydent Europejskiego Zarządu Polaków
3. p. Mark Eugeniusz v. Motz (Indie) – Wiceprezydent Ś.Z.P.
Prezydent Azjatyckiego Zarządu Polaków
4. p. Gośka Maryla (Australia) – Wiceprezydent Ś.Z.P.
Prezydent Australijskiego Zarządu Polaków
5. p. Stam Zaremba (USA) – Wiceprezydent Ś.Z.P.
Prezydent Amerykańskiego Zarządu Polaków
6. p. Adam Jagła (Polska) – Wiceprezydent Ś.Z.P.
Prezydent Krajowego Zarządu Polaków
7. p. Sylwia Plata (Turcja) – Sekretarz Ś.Z.P.
8. p. Sławomir Abt (Polska) – Członek Zarządu
9. p. Mariusz Jurkowski (Polska) – Członek Zarządu
10. p. Sławomir Miśkiewicz (Australia) – Członek Zarządu
11. p. Joanna Winkel (Brazylia) – Członek Zarządu
12. p. Artur Jankowiak (Kanada) – Członek Zarządu
13. p. Dariusz Kosiur (Polska)- Członek Zarządu
14. p. Jacek Królikowski (Polska) – Członek Zarządu
15. p. Marek Glogoczowski (Polska) – Członek Zarządu
16. p. Ewelina Bar (Polska) – Członek Zarządu
Azjatycki Zarząd Polaków:
1. p. Mark Eugeniusz Motz (Indie) – Prezydent A.Z.P.
Amerykański Zarząd Polaków:
1. p. Stam Zaremba (USA) – Prezydent A.Z.P.
2. p. Joanna Winkel (Brazylia) – Wiceprezydent A.Z.P.
3. p. Artur Jankowiak (Kanada) – Członek Zarządu
4. p. Robert Brzoza (USA) – Członek Zarządu
5. p. Adam Perun (USA) – Członek Zarządu
6. p. Stanisław Sas (USA) – Członek Zarządu
Australijski Zarząd Polaków:
1. p. Gośka Mariola (Australia) – Prezydent A.Z.P.
2. p. Sławomir Miśkiewicz (Australia) – Wiceprezydent A.Z.P.
3. p. Elżbieta Flis (Australia) – Członek Zarządu
Europejski Zarząd Polaków:
1. p. Alicja Rembiszewska – Prezydent E.Z.P.
2. p. Irena Londyn (Anglia) – Wiceprezydent E.Z.P.
3. p. Damian Strączek (Niemcy) – Wiceprezydent E.Z.P.
4. p. Adam Jagła (Polska) – Wiceprezydent E.Z.P.
5. p. Aleksander graf Pruszyński (Białoruś) – Sekretarz E.Z.P.
6. p. Danuta Lukicz (Chorwacja) – Członek Zarządu
7. p. Irena Teslenko (Litwa) – Członek Zarządu
8. p. Krystyna Wojnar (Grecja) – Członek Zarządu
9. p. Danuta Banachewicz (Austria) – Członek Zarządu
10. p. Mikołaj vel Madyński (Monako) – Członek Zarządu
11. p. Bogusław Klimkiewicz (Cypr) – Członek Zarządu

 

 Germański Zarząd Polaków:
1. p. Bogdan Kotula (Anglia) – Prezydent G.Z.P.
2. p. Amelia Kord (Niemcy) – Wiceprezydent G.Z.P.
3. p. Aga Jaworska (Anglia) – Członek Zarządu
Słowiański  Zarząd Polaków:
1. p. Konrad Wałkowski (Polska) – Prezydent S.Z.P.
2. p. Włodzimierz Rynkowski (Polska) – Wiceprezydent S.Z.P.
3. p. Oksana Kalyta (Ukraina) – Członek Zarządu
Romański Zarząd Polaków:
1. p. Dorota Elżbieta Salwin (Hiszpania) – Prezydent R.Z.P.
2. p. Anita Zminiewicz (Włochy) – Wiceprezydent R.Z.P.
3. p. Elena Pocheć (Włochy) – Członek Zarządu
Krajowy Zarząd Polaków :
1. p. Jacek Puchnowski – Honorowy Przewodniczący K.Z.P.
2. p. Adam Jagła – Prezydent K.Z.P.
3. p. Ździsław Jankowski – Przewodniczący Komisji Wyborczej
4. p. Mariusz Jurkowski – Przewodniczący Komitetu Wyborczego
5. p. Tadeusz Andraszewicz – Przewodniczący Kapituły Honorowej
6. p. Alicja Rembiszewska – Prezydent E.Z.P.
7. p. Mariola Szubarga – Sekretarz K.Z.P.
8. p. Włodzimierz Rynkowski – Członek Zarządu
9. p. Sławomir Abt – Członek Zarządu
10. p. Marek Krasnopolski – Członek Zarządu
11. p. Anna Szmigiel – Członek Zarządu
12. p. Marek Glogoczowski – Członek Zarządu
13. p. Jacek Królikowski – Członek Zarządu
14. p. Dariusz Kosiur – Członek Zarządu
15. p. Jacek Kwiatkowski – Członek Zarządu
16. p. Ryszard Włodarczak – Członek Zarządu
====================================

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/

1 comment

Comments are closed.