Wywiad i kontr-wywiad ONR

Narodowy wywiadowca

postdateiconniedziela, 24 listopada 2013 20:18 | postauthoriconWpisany przez Administrator | PDF | Drukuj | Email

“Penetracja i wywiad w środowiskach narodowych w Polsce tj. Młodzież Wszechpolska, Autonomiczni Nacjonaliści, Narodowe Odrodzenie Polski, Obóz Wielkiej Polski. Czynności operacyjne w stosunku do w/w ugrupowań mają na celu rozpoznanie i przenikanie agentów SSW do ich struktur przed podjęciem z nimi ewentualnej współpracy w przyszłości.”
 
Wydawałoby się, że to jakieś wytyczne dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnetrznego (ABW) lub instytucji pokrewnych. Problem w tym, że takie cele stawiał przed sobą wywiad Obozu Narodowo Radykalnego (ONR) pod kierownictwem Kamila Czerniaka. Działacz to zapewne doświadczony zanim bowiem doczekał się tak poważnej placówki wyrabiał się politycznie m.in. w NOP i OWP.
 
 
 

SSW ONR

 
 
Nov 11th, 2013
 

PISMO DO KIEROWNIKA GŁÓWNEGO ONR W SPRWIE KONIECZNOŚCI POWOŁANIA SEKCJI SPRAW WEWNĘTRZNYCH OBOZU NARODOWO RADYKALNEGO (SSW ONR)
 
Na początek zacznę od tego, że wraz z kol. „Wichrem” (Krzysztof Kobylas), „Twierdzą Lublin” (Paweł Smaga) oraz „Woj1990ciechem” (Wojciech Tarasiuk) zaobserwowaliśmy, że od 2011 roku napływa w szeregi ONR coraz większa liczba osób pragnących włączyć się w działalność narodową. Fakt, że nasza organizacja posiada fundamentalne i trwałe zasady, (co wyróżnia ją spośród innych opcji politycznych) sprawił, że staliśmy się obiektem sympatii wielu Polaków i Polek. Ubiegłoroczny i zeszłoroczny Marsz Niepodległości sprawiły, że przybyło do ONR wielu kandydatów. Fakt ten jest dla nas z jednej strony pocieszający a z drugiej niepokojący. Wśród potencjalnych kandydatów na oenerowców mogą się znajdować informatorzy polskich służb specjalnych, redakcji gazet i mediów nam „nieprzychylnych”, ugrupowań anarchistycznych i lewackich oraz wszelkiej maści rozłamowców i wywrotowców wysłanych do nas przez inne organizacje narodowe w celu osłabienia naszego potencjału lub prowadzenia działań rozpoznawczych wewnątrz struktur ONR-u. Poza tym stwierdziliśmy wspólnie, że przyczyną braku sukcesów przedwojennego i dzisiejszego ruchu narodowego w Polsce był brak silnie działającego wywiadu i kontrwywiadu, które pozyskiwałyby, przetwarzały, i analizowały informacje mające kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ONR i ruchu narodowego. Te oraz wiele innych czynników sprawiły, że wspólnie z trzema wymienionymi na początku oenerowcami wyszedłem z inicjatywą powołania „oenerowskiej służby specjalnej” zajmującej się wywiadem i kontrwywiadem na terenie Polski. Aby móc sprawnie i zdecydowanie działać należy „wiedzieć jak najwięcej i jak najwcześniej przed podjęciem kluczowych decyzji”. Zasada ta przyświeca dzisiejszym służbom specjalnym na świecie. Obecnie polski ruch narodowy znajduje się w sytuacji gdzie „nieprzyjaciel jest przed nami a my nie wiemy o nim nic”!!!. Czas to zmienić. Poza tym informacje pozyskane przez wywiad i kontrwywiad posłużą za 5-10 lat do postawienia przed sądem lewacko-anarchistycznych prowodyrów i ich popleczników za działalność wywrotową i destrukcyjną. Osoby tworzące dzisiejszą służbę specjalną SSW będą tworzyć nowy aparat policyjno – wywiadowczy po przejęciu władzy przez nacjonalistów. Dlatego Sekcję Spraw Wewnętrznych ONR powinny tworzyć osoby o nieposzlakowanej postawie moralnej i narodowej wykazujące zdolność konstruktywnego i analitycznego myślenia. Dla osób tych dobro narodu powinno być najważniejsze. Dobro to osiągną pracą „u podstaw” w ruchu narodowym oraz pracą wywiadowczą i kontrwywiadowczą dla dobra ONR i Narodu. Poniżej Przedstawiam wstępny podział strukturalny mającej powstać Sekcji Spraw Wewnętrznych ONR:
 
Sekcja Spraw Wewnętrznych Obozu Narodowo Radykalnego (SSW ONR)
Centrala SSW w Lublinie (Szef SSW)
 
I Departament Wywiadu (Dyrektorem Departamentu jest Szef SSW)
 
Biuro „A” (czyli organizacje lewicowe) i zakres jego kompetencji :

 • pozyskiwanie drogą operacyjnego rozpoznania oraz na podstawie tzw. białego wywiadu (czyli szukania informacji na dany temat w środkach masowego przekazu tj: internet, prasa, telewizja) informacji na temat wrogów idei narodowej
 • W kręgu specjalnego zainteresowania „Biura A” powinny się znaleźć: środowiska lewicowe, anarchistyczne, homoseksualne, obrony praw człowieka, antyglobalistyczne
 • Pozyskiwanie osobowych źródeł informacji na terenie tzw. lewackich sqatów w Polsce przy pomocy wszelkich dostępnych środków perswazji (z wyłączeniem siły fizycznej) a także ich operacyjne zabezpieczenie
 • Ustalanie tożsamości osób zaangażowanych w działalność na szkodę ONR, wykazujących postawę antyoenerowską, antynarodową, antypolską.
 • Prowadzenie czynności operacyjno rozpoznawczych wśród powyższych ugrupowań oraz neutralizowanie i zapobieganie niebezpieczeństwu płynącemu z ich strony dla ONR- u i ruchu narodowego w Polsce a także osłabianie ich potencjału poprzez „tajne operacje”.
 • Raportowanie wszystkich podejmowanych czynności służbowych oraz ich archiwizowanie w formie papierowej i elektronicznej z nadaniem odpowiedniej „klauzuli tajności”.
 • Przestrzeganie zasad konspiracji i ochrony informacji niejawnych
 • W kręgu szczególnego zainteresowania funkcjonariuszy „Biura A” powinny się znaleźć :

 
Organizacje, partie, stowarzyszenia, kluby:

 • Antifa Polska
 • Poznański Rozbrat (sqat lewacki w Poznaniu)
 • Tektura (sqat w Lublinie)
 • pozostałe lewackie sqaty w Polsce
 • Pracownicza Demokracja
 • Komunistyczna Partia Polski
 • Polska Partia Socjalistyczna
 • organizacje feministyczne
 • organizacje gejowski i homoseksualne, itp.
 • Ruch Poparcia Palikota
 • Antyfaszystowskie Podbeskidzie
 • Centrum Reanimacji Kultury
 • Europejska Fundacja Praw Człowieka i Zwierząt
 • Federacja Anarchistyczna
 • Federacja Autonomia
 • Federacja Polska Jest Kobietą
 • Federacja Trans-Fuzja
 • Federacja Zmiana
 • Kampania Przeciw Homo fobii
 • Kampania Solidarności z Palestyną
 • Kolektyw Elba
 • Kolektyw Falanster
 • Kolektyw Kocurrra
 • Kolektyw NoLogo
 • Kolektyw Obin
 • Krytyka Polityczna
 • Lewicowa Alternatywa
 • Lewicowa Sieć Feministyczna Rozgwiazda
 • Otwarta Rzeczpospolita
 • OZZ Inicjatywa Pracownicza
 • Radykalna Akcja Solidarna
 • Rhytmas of Resistance Lublin
 • Rhytmas of Resistance Trójmiasto
 • Samba KA 28
 • Samba z Szamba 29
 • Sambateria (ROR Łódź)
 • Sambada Antifaszista
 • Stowarzyszenie Aktywne Pomorze
 • Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej „Zgrzyt”
 • Stowarzyszenie Młodzi Socjaliści
 • Stowarzyszenie Nigdy Więcej
 • Stowarzyszenie Nomada
 • Stowarzyszenie Pro Femina
 • Stowarzyszenie Wolność – Równość – Solidarność
 • Stowarzyszenie Wspólna Ziemia
 • Stowarzyszenie Środowiska Anyfaszystowskie
 • UFA 41
 • Warszawska Akcja Antyfaszystowska
 • Warmińska Biblioteka Wolnościowa
 • Recykling Idei
 • Fakty i Mity

 
Portale internetowe, organizacje wsparcia medialnego polskich lewaków:

 • Antifa Polska/ forum Antify
 • La Rage.pl
 • Skinhead Revolt
 • Oficyna Bractwa Trójka
 • Alter Kino
 • Pocztówkarnia.pl
 • rozbrat.org/ Radykalny Poznań
 • Centrum Informacji Anarchistycznej
 • NieKasuj. org
 • Antykongres.pl
 • Czarny Sztandar
 • Pracownicza Demokracja
 • Tektura.pl
 • Komunistyczna Partia Polski
 • PPS
 • Ruch Poparcia Palikota.
  1. anarchista.org
 • antifashop.pl
 • Boyówki Feministyczne
 • Bez Dogmatu
 • Fabryka – Klub Inicjatyw Niezależnych,
 • Opole Feminoteka
 • Fundacja MaMa
 • FundAKCJA
 • Furia
 • Galeria po prostu
 • Gazeta Świętojańska
 • Hardcore Tattoo
 • Hydrozagadka
 • Kawiarnia OSIR
 • Klubojadalnia Eufemia
 • Lambda Warszawa
 • Le Monde Diplomatique
 • NEWW Polska
 • NO PASARAN Rec.
 • Plan Be/Powiększenie
 • Porozumienie Kobiet 8 Marca
 • Portal Lewica.pl
 • Relaks Kawiarnia
 • Replika
 • Spółdzielnia CDQ
 • Studio Fonia
 • Thai Massage
 • Trzy Kolory
 • Żelbeton

 
Biuro „B” (organizacje prawicowo-narodowe) i zakres jego kompetencji:

 • pozyskiwanie drogą operacyjnego rozpoznania informacji o organizacjach narodowych, z którymi w przyszłości można podjąć współpracę w celu budowania wspólnego frontu narodowego w Polsce.
 • pozyskiwanie informacji na temat osób działających w ugrupowaniach narodowych i „przeciągnięcie” ich na stronę ONR
 • Raportowanie wszystkich podejmowanych czynności służbowych oraz ich archiwizowanie w formie papierowej i elektronicznej z nadaniem odpowiedniej „klauzuli tajności”.
 • przestrzeganie zasad konspiracji i ochrona informacji niejawnych
 • W kręgu szczególnego zainteresowania funkcjonariuszy Biura „B” powinny się znaleźć:

 
Organizacje, partie, stowarzyszenia, kluby:

 • Narodowe Odrodzenie Polski
 • Solidarna Polska tzw. „ziobryści”
 • Młodzież Wszechpolska
 • Kongres Nowej Prawicy
 • Unia Polityki Realnej
 • Prawica Rzeczpospolitej
 • Autonomiczni Nacjonaliści
 • Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Ogniowcy”
 • Grupa Rekonstrukcji Historycznych Narodowych Sił Zbrojnych
 • Fundacja Golgota Wschodu
 • Fundacja Republikańska
 • Klub Zachowawczo-Monarchistyczny
 • Liga Obrony Suwerenności
 • Łódzki Ruch Narodowy „Szczerbiec”
 • Obóz Wielkiej Polski
 • Niezależna Inicjatywa Polacy Na Rzecz Serbskiego Kosowa
 • Niezależne Stronnictwo Akademickie
 • Stowarzyszenie KoLiber
 • Stowarzyszenie Obóz Narodowo-Radykalny Podhale
 • Stowarzyszenie Tradycji Armii Krajowej z Żyrardowa
 • Stowarzyszenie Sympatyków Pogoni Lwów
 • Stowarzyszenie Unum Principium
 • Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie
 • Towarzystwo Kamrackie
 • Wodzisławska Inicjatywa Patriotyczna
 • Zjednoczony Ursynów – grupa muzyczna
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Radomskiej
 • RaMPa – Reakcja Młodych Patriotów
 • Wspólnota Małych Ojczyzn
 • Regionalny Komitet Poparcia Marszu Niepodległości w Opolu

 
Portale internetowe, organizacje wsparcia medialnego polskich narodowców:

 • Narodowcy.net – portal młodzieży narodowej
 • Polityka Narodowa – kwartalnik
 • Autonom – portal niezależnych nacjonalistów
 • Blogmedia24 – blogerzy o mediach i polityce
 • Dębiccy Patrioci
 • Doomed Soldiers – anglojęzyczny serwis o Żołnierzach Wyklętych
 • Endecja – serwis poświęcony historii i działalności Narodowej Demokracji
 • Konserwatyzm – portal myśli konserwatywnej
 • Legitymizm – portal legitymistyczny
 • Młodzież Imperium – pismo młodzieży narodowej
 • Myśl.pl – kwartalnik, portal opiniotwórczy
 • Narodowe Kielce
 • Narodowa Łódź
 • Niepoprawne Radio.pl – tego nie usłyszysz nigdzie indziej !
 • Nowy Ekran – portal informacyjny
 • NSZ – serwis Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
 • Prawa Strona UW
 • Prawica
 • Prawy.pl – portal internetowy
 • Phalanx & Templum Novum – portal i czasopismo
 • Podziemie Zbrojne – serwis o żołnierzach zbrojnego podziemia
 • Żołnierze Wyklęci

 
Biuro archiwum i finansów
II Departament Kontrwywiadu (Dyrektorem Departamentu jest Szef SSW)
 
Biuro „C” i zakres jego kompetencji:

 • prowadzenie czynności sprawdzających w stosunku do kandydatów ONR ubiegających się o przyjęcie do tej organizacji. Czynności sprawdzające winne być przeprowadzane bez zgody i wiedzy kandydatów. Funkcjonariusze zajmujący się prowadzeniem czynności sprawdzających wobec przyszłych członków ONR powinni przede wszystkim dokładnie prześwietlić ich życiorys napisany odręcznie, sprawdzić ich profile na portalach społecznościowych, wskazany jest wywiad środowiskowy w miejscu pracy, szkoły, wśród znajomych. Funkcjonariusz kończy postępowania sprawdzające wydaniem opinii dla kandydata, której treść powinna brzmieć: „może być członkiem ONR” / „nie może być członkiem ONR”. Decyzję taką w formie pisemnej powinien przedłożyć właściwemu koordynatorowi brygady, nie później niż tydzień przed upływem stażu kandydackiego danego kandydata.
 • raportowanie wszystkich podejmowanych czynności służbowych oraz ich archiwizowanie w formie papierowej i elektronicznej.
 • przestrzeganie zasad konspiracji

 
Biuro „D” i zakres jego kompetencji:

 • zwalczanie działalności agenturalnej polskich służb specjalnych i organów ścigania, organizacji lewackich, lewackich mass mediów, itp. oraz bezzwłoczne alarmowanie o tych incydentach Szefa SSW ONR, który następnie powinien powiadomić o tym bezzwłocznie Kierownika Głównego ONR.
 • prowadzenie czynności operacyjno – rozpoznawczych wewnątrz struktur ONR w celu ochrony kontrwywiadowczej
 • raportowanie wszystkich podejmowanych czynności służbowych oraz ich archiwizowanie w formie papierowej i elektronicznej.
 • przestrzeganie zasad konspiracji i ochrony informacji niejawnych

 
Biuro archiwum i finansów

 1. Wydział Wywiadu w Lublinie (Naczelnik Wydziału)

Biuro „A” (terenowa jednostka Biura „A” Departamentu I SSW)
Biuro „B” (terenowa jednostka Biura „B” Departamentu I SSW)
Biuro archiwum i finansów
2.Wydział Wywiadu w Warszawie (Naczelnik Wydziału)
Biuro „A” (terenowa jednostka Biura „A” Departamentu I SSW)
Biuro „B” (terenowa jednostka Biura „B” Departamentu I SSW)
Biuro archiwum i finansów
3.Wydział Wywiadu w Krakowie (Naczelnik Wydziału)
Biuro „A” (terenowa jednostka Biura „A” Departamentu I SSW)
Biuro „B” (terenowa jednostka Biura „B” Departamentu I SSW)
Biuro archiwum i finansów

 1. Wydział Wywiadu w Katowicach (Naczelnik Wydziału)

Biuro „A” (terenowa jednostka Biura „A” Departamentu I SSW)
Biuro „B” (terenowa jednostka Biura „B” Departamentu I SSW)
Biuro archiwum i finansów

 1. Wydział Wywiadu w Gdańsku (Naczelnik Wydziału)

Biuro „A” (terenowa jednostka Biura „A” Departamentu I SSW)
Biuro „B” (terenowa jednostka Biura „B” Departamentu I SSW)
Biuro archiwum i finansów

 1. Wydział Wywiadu w Łodzi (Naczelnik Wydziału)

Biuro „A” (terenowa jednostka Biura „A” Departamentu I SSW)
Biuro „B” (terenowa jednostka Biura „B” Departamentu I SSW)
Biuro archiwum i finansów

 1. Wydział Wywiadu w Poznaniu (Naczelnik Wydziału)

Biuro „A” (terenowa jednostka Biura „A” Departamentu I SSW)
Biuro „B” (terenowa jednostka Biura „B” Departamentu I SSW)
Biuro archiwum i finansów

 1. Wydział Wywiadu w Bydgoszczy (Naczelnik Wydziału)

Biuro „A” (terenowa jednostka Biura „A” Departamentu I SSW)
Biuro „B” (terenowa jednostka Biura „B” Departamentu I SSW)
Biuro archiwum i finansów

 1. Wydział Wywiadu w Olsztynie ??? (Naczelnik Wydziału)

Biuro „A” (terenowa jednostka Biura „A” Departamentu I SSW na szczeblu)
Biuro „B” (terenowa jednostka Biura „B” Departamentu I SSW)
Biuro archiwum i finansów
II. Departament Kontrwywiadu

 1. Wydział Kontrwywiadu w Lublinie (Naczelnik Wydziału)

Biuro „C” (terenowa jednostka Biura „C” Departamentu II SSW)
Biuro „D” (terenowa jednostka Biura „D” Departamentu II SSW)
Biuro archiwum w finansów
2.Wydział Kontrwywiadu w Warszawie (Naczelnik Wydziału)
Biuro „C” (terenowa jednostka Biura „C” Departamentu II SSW)
Biuro „D” (terenowa jednostka Biura „D” Departamentu IISSW)
Biuro archiwum i finansów
3.Wydział Kontrwywiadu w Krakowie (Naczelnik Wydziału)
Biuro „C” (terenowa jednostka Biura „C” Departamentu II SSW)
Biuro „D” (terenowa jednostka Biura „D” Departamentu II SSW)
Biuro archiwum i finansów

 1. Wydział Kontrwywiadu w Katowicach (Naczelnik Wydziału)

Biuro „C” (terenowa jednostka Biura „C” Departamentu II SSW)
Biuro „D” (terenowa jednostka Biura „D” Departamentu II SSW)
Biuro archiwum i finansów

 1. Wydział Kontrwywiadu w Gdańsku (Naczelnik Wydziału)

Biuro „C” (terenowa jednostka Biura „C” Departamentu II SSW)
Biuro „D” (terenowa jednostka Biura „D” Departamentu II SSW)
Biuro archiwum i finansów

 1. Wydział Kontrwywiadu w Łodzi (Naczelnik Wydziału)

Biuro „C” (terenowa jednostka Biura „C” Departamentu II SSW)
Biuro „D” (terenowa jednostka Biura „D” Departamentu II SSW)
Biuro archiwum i finansów

 1. Wydział Wywiadu w Poznaniu (Naczelnik Wydziału)

Biuro „C” (terenowa jednostka Biura „C” Departamentu II SSW)
Biuro „D” (terenowa jednostka Biura „D” Departamentu II SSW)
Biuro archiwum i finansów

 1. Wydział Kontrwywiadu w Bydgoszczy (Naczelnik Wydziału)

Biuro „C” (terenowa jednostka Biura „C” Departamentu II SSW)
Biuro „D” (terenowa jednostka Biura „D” Departamentu II SSW)
Biuro archiwum i finansów

 1. Wydział Kontrwywiadu w Olsztynie (Naczelnik Wydziału)

Biuro „C” (terenowa jednostka Biura „C” Departamentu II SSW)
Biuro „D” (terenowa jednostka Biura „D” Departamentu II SSW)
Biuro archiwum i finansów
III. Centralne Archiwum SSW ONR w Lublinie (Dyrektor Archiwum)
IV. Biuro Kadr i Szkolenia SSW (Dyrektor BKiSZ SSW)

 1. Biuro Finansów SSW (Dyrektor BF SSW)

VI. Centralny Ośrodek Szkolenia SSW
(Komendant COSZ SSW)
II. Wydziały terenowe powołane przy każdej Brygadzie. Siedziba wydziałów terenowych powinna się mieścić w mieście, w którym odbywają się zebrania działaczy ONR oraz siedziba Brygady.
III. Na czele SSW stoi Szef SSW. Z racji tego że działacze brygady lubelskiej ONR wyszli inicjatywą powołania SSW ONR to na stanowisko Szefa SSW należy zaproponować jakiegoś członka z BL ONR. Szefem SSW powinien zostać członek ONR o nieposzlakowanej opinii wewnątrz organizacyjnej z minimum 1 rocznym stażem od chwili uzyskania statutu „członka ONR”.
IV. Funkcjonariuszem SSW może zostać członek SSW o nieskazitelnej postawie moralnej, patriotycznej i narodowej, przedkładający dobro narodu ponad własne. Preferowane są osoby z min. średnim wykształceniem i posiadający kwalifikacje na dane stanowisko.

 1. Służba w SSW jest bezpłatna i bezinteresowna

VI. Funkcjonariusze SSW posługują legitymacjami służbowymi wewnątrz SSW. Wzór tych legitymacji zostanie niebawem ustalony.
VII. Po wydaniu pozwolenia na Zjeździe ZG ONR w Łodzi w styczniu 2012 r., dotyczącego powołania SSW ONR, koordynator każdej Brygady ONR powinien przedstawić szefowi SSW ONR 4 najbardziej doświadczonych i oddanych idei narodowej działaczy ONR w swojej Brygadzie, których uważa za kandydatów na potencjalnych funkcjonariuszy SSW ONR na stanowiska: Szefa Delegatury SSW na daną brygadę, Naczelników Wydziałów wywiadu kontrwywiadu, szefa biura archiwum i finansów.( Łącznie powinny to być 4 osoby z każdej brygady).
VIII. Szef SSW ONR po zasięgnięciu opinii KG ONR mianuje Dyrektorów:

 • Biura Kadr i Szkolenia
 • Biura Finansów
 • Centralnego Archiwum
 • Biura Studiów i Analiz

IX. Z racji małej liczby członków ONR każdy funkcjonariusz będzie piastował po kilka stanowisk, np. Szef SSW będzie Dyrektorem Departamentów Wywiadu i Kontrwywiadu, Naczelnik Wydziału Wywiadu może pełnić funkcję Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia SSW oraz Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia.

 1. Funkcjonariusze SSW powinni posiadać własne , zamknięte forum dyskusyjne do wymiany informacji, oraz nieznane pozostałym członkom ONR adresy e-mail służące wymianie informacji. Powinien zostać wyznaczony moderator tego forum który będzie funkcjonariuszem SSW.

XI. Funkcjonariuszy SSW obowiązują te same prawa, co zwykłych członków ONR za wyjątkiem funkcjonariuszy przeznaczonych do tzw. „zadań specjalnych”.
XI. Pozostałe informacje odnośnie funkcjonowania SSW ONR w najbliższym czasie…
Kandydat na Szefa SSW ONR
Kamil Czerniak (Czarny777)
 
Oświadczam, że z dniem 03.10.2012 r. na mocy postanowienia Zarządu Głównego ONR i Kierownika Głównego powołuje się Sekcję Spraw Wewnętrznych ONR. Jest to specjalnie wydzielona i będąca na etapie formowania komórka zajmująca się wywiadem i kontrwywiadem w szeroko pojmowanym ruchu narodowym w kraju. Poniżej podaję wykaz kompetencji i uprawnień funkcjonariuszy SSW:
 

 1. Prowadzenie działalności wywiadowczej, czynności operacyjno-rozpoznawczych i analityczno-informacyjnych w środowiskach lewacko-anarchistycznych tj.: Antifa, lewackie sqaty, lewackie fora internetowe, demonstracje z udziałem w/w wrogów ruchu narodowego.
 2. Ochrona kontrwywiadowcza ONR-u jak i przyszłej partii politycznej przed inwigilacją ze strony anarcho lewicy
 3. Penetracja i wywiad w środowiskach narodowych w Polsce tj. Młodzież Wszechpolska, Autonomiczni Nacjonaliści, Narodowe Odrodzenie Polski, Obóz Wielkiej Polski. Czynności operacyjne w stosunku do w/w ugrupowań mają na celu rozpoznanie i przenikanie agentów SSW do ich struktur przed podjęciem z nimi ewentualnej współpracy w przyszłości.
 4. Sekcja Spraw Wewnętrznych ONR będzie także prowadzić czynności sprawdzające w sposób „wyrywkowy” lub ciągły w stosunku do osób pozostających na tzw. stażu kandydackim ONR.
 5. Na czele SSW stoi Szef SSW, którego powołuje i odwołuje Zarząd Główny i KG ONR.

 
Wobec powyższego nakazuje się Koordynatorowi Brygady Górnośląskiej wytypowanie 2 zaufanych działaczy ONR z Brygady Górnośląskiej do pełnienia służby w Sekcji Spraw Wewnętrznych. Proponuję aby były to osoby dyspozycyjne z pomyślnie ukończonym stażem kandydackim, lub będące na etapie jego pozytywnego zakończenia. Wytypowane osoby proszone są o kontakt z Szefem SSW- „czarnym777” z Brygady Lubelskiej za pomocą p/w na forum. Fakt istnienia i działania SSW zachować w bezwzględnej tajemnicy przed pozostałymi członkami i kandydatami ONR!!!.
 
 
Źródło: www.wykop.pl

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/