Bracia Ukraińcy!

Bracia Ukraińcy!

HP   01.12.2013
Jako Ogólnoświatowa Konfederacja Organizacji Polskich.
Zwracamy się do Was w ważnej sprawie dotyczącej przyszłości nie tylko Waszej, ale także przyszłości innych narodów słowiańskich.  Obecnie trwa zbrodnicza kampania prowadzona i opłacana przez międzynarodowe instytucje finansowe, które chcą za wszelką cenę przejąć kontrolę nad Waszą Ojczyzną Ukrainą, podobnie jak to zrobili z naszą Polską. Wierzymy w to, że weźmiecie pod uwagę to, co Unia Europejska zrobiła z naszym krajem i powiecie NIE dla ich zbrodniczych planów zniewolenia Ukrainy. Mamy nadzieję, że Wasz kraj będzie przykładem dla nas wszystkich jak przeciwstawić się międzynarodowym „banksterom” i ich „nowemu porządkowi światowemu”
– Unią Europejską rządzą struktury niewybierane w procesach demokratycznych, a mianowane przez międzynarodowe kartele bankowe. Prezydent, premier i ministrowie unijni są nominowani przez nieznane nikomu, tajne ponadnarodowe organizacje, nieprzestrzegające żadnego prawa i działające dla dobra międzynarodowej oligarchii bankowej.
– Po wejściu Polski do Unii Europejskiej z kraju wyjechało za chlebem ponad 3,000,000 młodych Polaków.
– Wszystkie instytucje bankowe zostały przejęte przez zagraniczne korporacje, co powoduję całkowitą kontrolę nad kredytem i polską gospodarką. Olbrzymie dochody z oprocentowania trafiają za granicę zamiast wspierać budżet państwa, sprawia to wzrost opodatkowania obywateli wpędzając ich, pomimo ciężkiej pracy, w biedę. Narodowy Bank Polski stał się własnością prywatnych, zagranicznych korporacji.
– Na terenie całej Polski powstały sieci zachodnich supermarketów sprzedających tanie, nafaszerowane chemią produkty z zachodu zabijając zdrową produkcję żywności w Polsce i powodując wzrost zachorowań w całej populacji naszego kraju. Supermarkety te zwolnione są z podatku na okres wielu lat, a te, które już ten okres przeszły wykazują straty nielegalnie wyprowadzając wielkie sumy pieniędzy z Polski.  Polskie sklepy za to są opodatkowane najwyższym możliwym podatkiem.
– Olbrzymia większość zakładów produkcyjnych w naszym kraju została przejęta przez zagraniczne spółki, a te które pozostają jeszcze w polskich rękach są w ciężkiej sytuacji finansowej. Całe gałęzie przemysłu, z których słynęła Polska, jak przemysł stoczniowy, wydobywczy czy produkcja żywności, dzisiaj zostały przez Unię Europejską kompletnie zniszczone wysyłając rzesze polskich robotników na bruk.
– Zachodnia „kultura” narzucana polskiej młodzieży przez w 100% przejęte przez obcokrajowców „polskie” media spowodowała zniszczenie naszej słowiańskiej tradycji, tragiczny w skutkach rozpad rodziny i zniszczenie podstawowych wartości zagrażające całkowitemu upadkowi Państwa Polskiego.
– Polska stała się obecnie krajem, w którym istnieje klasa bardzo bogatych ludzi, zwykle są to obcokrajowcy lub osoby o powiązaniach z byłą nomenklaturą komunistyczną, najczęściej pochodzenia żydowskiego. Rdzenni Polacy, którzy jeszcze nie zostali wygnani z kraju na emigrację stanowią najbiedniejsze warstwy społeczne będąc najgorzej traktowani w swoim własnym kraju. Polską rządzi dzisiaj wroga oligarchia, a ci którzy chcą się jej przeciwstawić zwykle popełniają w niewyjaśnionych okolicznościach „samobójstwo” (jak Andrzej Lepper- były poseł na sejm i wicepremier, Generał Petelicki i wieli innych).
Czy takiej Ukrainy chcecie dla swoich dzieci i wnuków?  Dzięki waszemu przewodnictwu i przeciwstawieniu się wrogiemu przejęciu waszej Ojczyzny przez międzynarodową kliknę przestępców inne kraje, jak nasza Polska będą miały nadzieję oderwania się od tej zbrodniczej, wyniszczającej nasz kraj przestępczej struktury, jaką jest Unia Europejska.

JEŚLI JESTEŚ PRAWDZIWYM UKRAIŃCEM I SŁOWIANINEM

POWIEDZ NIE UNII EUROPEJSKIEJ

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/