Na izolację i leczenie do ośrodka w Gostyninie

Na izolację i leczenie do ośrodka w Gostyninie

ew 2014-01-10, ostatnia aktualizacja 2014-01-10 21:12:05
Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu w ciągu najbliższych miesięcy przyjmie niebezpiecznych przestępców. Będą to osoby skierowane na leczenie na podstawie ustawy mówiącej o ich izolacji.
Ustawa z 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób została opublikowana 7 stycznia. Na jej podstawie powstanie Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dysocjacyjnym, w którym tacy ludzie będą odbywać leczenie.
Jak informuje Krzysztof Bąk, rzecznik ministra zdrowia, funkcjonowanie takiego ośrodka będzie przebiegać w dwóch etapach. Pierwszy będzie przejściowy – przestępcy zostaną umieszczeni w istniejącej placówce z wykorzystaniem obecnej infrastruktury. Będzie to właśnie część ośrodka w Gostyninie-Zalesiu.
“Jako zakład psychiatryczny wykonujący obserwację orzeczoną przez sąd wobec osób podlegających regulacjom w powołanej ustawie, wskazano Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu” – potwierdza Bąk. Wiceminister zdrowia Sławomir Neuman w wywiadzie dla RMF FM: – Zostanie tam wydzielona część szpitala, która będzie zajmowała się osobami skazanymi przez sąd cywilny do leczenia już po odbyciu kary.
Wiceminister podkreślał, że jest to przede wszystkim zakład leczniczy, dlatego warunki będą szpitalne, a choć w oknach nie ma krat, to są inne zabezpieczenia.
Drugi etap – docelowy – polegał będzie na utworzeniu nowego obiektu, przeznaczonego dla 60 pacjentów. Służby prasowe Ministerstwa Zdrowia nie potrafią jednak jeszcze powiedzieć, czy ten krajowy ośrodek będzie w Gostyninie. – Prawdopodobnie nie – usłyszeliśmy.
ROPS w Gostyninie-Zalesiu to jeden z czterech zakładów w Polsce, które dysponują zarówno specjalistyczną kadrą naukową, jak i stosownymi zabezpieczeniami. Pozostałe są w Choroszczy, Kłodzku i Starogardzie Gdańskim.
Tekst pochodzi z serwisu Wyborcza.pl – http://wyborcza.pl/0,0.html © Agora SA
……………………

STANOWISKO Nr 3/14/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 stycznia 2014 r.
w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego, w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym oraz w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektami rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie: Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego, w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd, przekazanymi przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Sławomira Neumanna z dnia 18 grudnia 2013 r., znak: MZ-ZP-P-0212-27985-10/MM/13 przypomina, że rozwiązania prawne zamieszczone w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób budziły i nadal budzą poważne systemowe zastrzeżenia środowiska lekarskiego.
Samorząd lekarski przypomina, że możliwości terapeutyczne wobec osób z zaburzeniami osobowości są bardzo ograniczone i opierają się głównie na oddziaływaniach psychoterapeutycznych, których warunkiem powodzenia jest motywacja danej osoby do udziału w takich zajęciach. Farmakoterapia jest wobec zaburzeń osobowości nieskuteczna.
Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że izolacja osób, które popełniły ciężkie przestępstwa i stwarzają realne ryzyko popełnienia podobnych czynów także w przyszłości jest zadaniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, a nie zadaniem z zakresu ochrony zdrowia. Przerzucanie tego zadania na sferę ochrony zdrowia wydaje się w tej sytuacji rozwiązaniem chybionym.
Opublikował: Milena Kruszewska
Data: 2014-01-10 13:27:53

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/